Etsi

Valoa vanhustyöhön -seminaari keräsi ammattilaiset Agora-saliin

Vanhustyön ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat järjestivät vanhustyön toimijoille, asiantuntijoille sekä johtajille suunnatun seminaaripäivän torstaina 16.11.2017 Porin-kampuksen Agora-salissa. Seminaarin teemana oli ikääntyvien oikeudet ja osallisuuden edistäminen. Opiskelijat Suvi Seikola, Elina Junnila, Outi Nieminen ja Kaisa Niinisalo kirjoittivat järjestämästään tapahtumasta.

27.11.2017 | Teksti: Suvi Seikola, Elina Junnila, Outi Nieminen, Kaisa Niinisalo | Kuva: Suvi Seikola, Elina Junnila, Outi Nieminen, Kaisa Niinisalo

Voimaa Vanhuuteen

Tutkija, tohtorikoulutettava Henna Nikumaa

Tilaisuuden aloitti tutkija, tohtorikoulutettava Henna Nikumaa Helsingin yliopistosta aiheenaan muistisairaan ihmisen oikeudellisen toimintakyvyn tukeminen sekä itsemääräämisoikeus. Keskeiseksi asiaksi nousi riittävän aikainen varautuminen oikeudellisen toimintakyvyn heikkenemiseen esimerkiksi hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen keinoin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on merkittävä rooli ohjata ja kannustaa oikeudelliseen ennakointiin.

Geronomi Riitta Tähtinen

Geronomi Riitta Tähtinen puhui muistisairaan osallisuudesta ja sen tukemisesta. Hän esitteli kehittämistyötään, jossa osallisuutta tuettiin tuomalla taidetta ja kulttuuria osaksi gerontologista hoitotyötä Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä. Taiteen ja kulttuurin käyttö laajensi näkökulmaa henkilökunnan keskuudessa ja lisäsi vanhusten itsetuntoa sekä arvostuksen tunnetta.

Ikäinstituutin suunnittelija Eveliina Hovinen esitteli Voimaa vanhuuteen –liikuntaraatia, jossa pyritään kartoittamaan ja edistämään kotona asuvien ikääntyneiden yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia ottamalla käyttöön hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Hyvien toimintatapojen käyttöönotto toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa.

 

Saunayogaa voidaan hyödyntää omaishoidon tukena. Se on melko uusi laji ja sopii hyvin monenlaisille ryhmille lempeiden ja rauhallisten harjoitteiden myötä.

 

Onnistunut seminaaripäivä

Tilaisuuden viimeisenä puhujana oli fysioterapeutti, vanhustyön YAMK-opiskelija Nina Rouhikko, joka kertoi kehittämistyöstään, saunayogasta omaishoidon tukena. Saunayoga on melko uusi laji ja sopii hyvin monenlaisille ryhmille lempeiden ja rauhallisten harjoitteiden myötä. Harjoitteet suoritetaan miedossa saunan lämmössä istualtaan ja ne vahvistavat, venyttävät ja rentouttavat vartalon lihaksia.

Seminaaripäivän järjesti YGE16-vanhustyön YAMK-ryhmä

Valoa vanhustyöhön-seminaaripäivä jatkoi viime vuoden perintöä, jolloin tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa ja tapahtuma kasvattikin tänä vuonna hieman opiskelijamääräänsä. Kokonaisuutena seminaaripäivä oli onnistunut YGE16-opiskelijaryhmän ja opettajatutor Sari Teerin mielestä. Päivän aikana kuulu ihasteluja opiskelijoiden teettämistä postereista joilla esiteltiin kehittämistöitä, sponsorien esittelypöytien ympärillä kävi kova kuhina ja luennoitsijoita tunnuttiin kuuntelevan tarkoin korvin.

Toivottavasti tapahtuma saa tulevaisuudessakin jatkoa seuraavien opiskelijoiden toimesta. YGE16 –opiskelijaryhmä kiittää kaikkia seminaaripäivään osallistuneita ja tapahtuman mahdollistaneita yhteistyötahoja ja toivottaa valoisia hetkiä vanhustyöhön.

 

Lue lisää vanhustyön ylemmästä AMK-tutkinnosta

Lisää aiheesta

SAMK Valoa Vanhustyohon Logo YAMK 2017
| Hyvinvointi ja terveys

Vanhustyön YAMK-opiskelijat haluavat lisää valoa vanhustyöhön

Satakunnan ammattikorkeakoulun vanhustyön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijat järjestävät vanhustyön ammattilaisille vanhustyön ajankohtaisia asioita käsittelevän Valoa vanhustyöhön, ideoista teoiksi -seminaarin perjantaina 16.11.2017 SAMK-kampus Porin Agora-salissa.
| Hyvinvointi ja terveys

Ensimmäiset vanhustyön YAMKit valmistuivat

SAMKista valmistui maanantaina 19.12. neljä ensimmäistä vanhustyön masters-tason koulutuksen suorittanutta. Otsikot vanhustyöstä eivät ole olleet mairittelevia: kaltoinkohtelua, kiirettä ja sitä, että ei oteta vakavasti. Arjessa toimivaa kehittämistä tarvitaan.

SAMK sosiaalisessa mediassa