Etsi

Kolumni: Uutta oppimista tarvitaan ja heti

Jos on uskomista medioihin, haastaa työelämän muutos meistä jokaisen tulevaisuudessa aiempaa suuremmalla vauhdilla. Muutoksen hetkellä ratkaisuksi nostetaan koulutus, kirjoittaa SAMKin opetuksesta vastaava johtaja Timo Mattila kolumnissaan.

 

28.3.2018 | Teksti: Timo Mattila | Kuva: Tomi Glad

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoita Porin kampuksella. Kuva: Tomi Glad
Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoita Porin kampuksella. Kuva: Tomi Glad

Jos on uskomista medioihin, haastaa työelämän muutos meistä jokaisen tulevaisuudessa aiempaa suuremmalla vauhdilla. Muutosta kuvataan termeillä digitaalisuus, globalisaatio, robotiikka ja automatiikka. Onneksi vasta tulevaisuudessa? Vaikuttaa vahvasti siltä, että tulevaisuus on jo nyt. 

Muutoksen hetkellä koulutus nostetaan ratkaisuksi yritysten ja yksilöiden toimintaedellytysten ja tuloksentekokyvyn ylläpitämisessä. Osaamisen päivittäminen on jo pitkään nähty tarpeellisena, mutta se ei riitä – nykyisin on välttämätöntä saada uutta osaamista, jotta pysyy muutoksessa mukana.  

Kasvua hakevat ja kehityksen kärjessä olevat yritykset rekrytoivat uuden osaajat markkinoilta nopeasti ja kysyvät, mistä heitä saisi lisää.

Kasvua hakevat ja kehityksen kärjessä olevat yritykset rekrytoivat uuden osaajat markkinoilta nopeasti ja kysyvät, mistä heitä saisi lisää. Korkeakouluilta vaaditaan kykyä reagoida nopeasti. Hyvänä esimerkkinä tästä on SAMKissa käynnistetty robotiikka-alan muuntokoulutus, jossa opiskelijat muunnetaan ”insinööristä insinööriksi”. Korkeakoulusta ja työelämästä aiemmin hankitut tiedot ja taidot tarvitsevat tuekseen vahvan uuden osaamisen kokonaisuuden, joka hyödyttää työelämää ja varmistaa opiskelijoiden työmarkkinakelpoisuuden. 

Monille opiskelijoille uudenlaiset oppimisen tavat haastavat omaa ajattelua ja käsitystä koulusta

Monille opiskelijoille uudenlaiset oppimisen tavat haastavat omaa ajattelua ja käsitystä koulusta – oppiminen ei ole opettajalta saadun vastauksen muistamista ja toistamista, vaan useiden oikeiden ja vaihtoehtoisten vastausten löytämistä opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa. Kahden vuoden projekti tuo alueelle kaivattuja osaajia. 

Täsmäkoulutus on erinomainen tapa työvoimatarpeen ratkaisemiseksi. Se ei ole kuitenkaan ainoa tapa päivittää ja hankkia uutta osaamista.  

Monimuotoinen oppiminen käyköön tässä kuvaamaan oppimista, joka tapahtuu joustavasti siellä missä oppija on, opiskelijoiden ja opettajan aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Huittisissa olemme luvanneet antaa oppijalle täysin digitaaliset palvelut siten, että hän saa korkeakoulutasoista osaamista ja jopa tutkinnon ilman, että käy kertaakaan edes Suomessa.  

Kaikki opinnot ovat tarjolla avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Se mahdollistaa oppimisen vaikka työpöydän ääressä HILLiksi kutsutun toimintatavan avulla. Moni on koukuttunut oppimiseen master-tutkintoon saakka. Työntekijän oppimiskyky säilyy hyvänä ja yrityksen tai yhteisön kyky vastata haasteisiin paranee. 

timo_mattila SAMK Kuva Veera Korhonen

Kirjoittaja

Timo Mattila

Kirjoittaja on Palveluliiketoiminta-osaamisalueen johtaja ja vastaa SAMKin opetuksen kehittämisestä. 

28.3.2018 | Teksti: Timo Mattila | Kuva: Tomi Glad

Lisää aiheesta

| Opinnot ja opetus

Valmiina jatko-opintoihin: opistotutkinnon voi päivittää avoimessa amkissa

Kun maisteritason opinnot alkoivat kiinnostaa sairaanhoitaja Virpi Teinilää, opistosairaanhoitajatutkinto vuodelta 1997 piti päivittää korkeakoulututkinnoksi. Hänelle tehtii henkilökohtainen opintosuunnitelma - tässä tapauksessa kiivastahtinen.
| Liiketoiminta

Opiskelijavalinta valintakurssilla − samalla voi suorittaa opintojakson

Hakumenettely valintakurssin avulla koskee liiketalouden ja yrittäjän koulutusohjelman (monimuoto) opintoja.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

  • RT @Arene_ry Arene vieraili Kiinassa NAEA:n järjestämässä AMK-rehtoreiden foorumissa. Kiina hakee Suomesta esimerkkiä ammattikor… https://t.co/VWbaEBUJIt
  • RT @Arene_ry ”Hallitus piti lupauksensa ja koulutuksen kunnianpalautus toteutui. Ammattikorkeakoulut ovat tyytyväisiä hallitukse… https://t.co/2YjRvp5Dpe
  • RT @RoboAI2 Muista ilmoittautua 4.10. Porin kampuksella järjestettävään NEXT2019 Robotiikka- ja hitsausseminaariin. Tilaisuus o… https://t.co/jttJK0I4FR