Työn opinnollistaminen Framil 8.-10.6.2018

Työn opinnollistamisesta puhutaan nyt paljon. Sen tavoitteena on ammattikorkeakoulutuksen ja työn tekemisen joustava ja tarkoituksenmukainen yhdistäminen.

29.5.2018 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Tiina Jalonen

IMG 1031 Rajattu

SAMKissa Rauman kampuksella hoitotyötä monimuotona opiskelevat Vilma Mäkinen, Riina Puputti ja Maija Arenius suorittavat osan opintojaan partion suurtapahtuman yhteydessä.

SAMKissa opinnollistaminen on jo tuttua erilaisista työelämälle tehtävistä projekteista tai esimerkiksi yrityksen työntekijöille suunnitelluista koulutuksista korkeakoulu- tai työpaikkalähtöisenä opinnollistamisena.

Työn opinnollistamisen aloitteen tekijä voi olla myös opintojen aikana työssä käyvä opiskelijamme. Jotta opintojakson tavoitteet täyttyvät, opiskelija liittää työhönsä kyseisen osaamisen teoreettisen tason.

Työn opinnollistaminen on todellinen mahdollisuus, koska yli puolet suomalaisista yksinasuvista korkeakouluopiskelijoista työskentelee opintojensa ohella, noin 60 % heistä koulutusalaansa vastaavissa työtehtävissä.

”Opinnollistaminen antaa uutta näkökulmaa”

SAMKissa Rauman kampuksella hoitotyötä monimuotona opiskelevat Maija Arenius, Riina Puputti ja Vilma Mäkinen suorittavat osan opintojaan partion suurtapahtuman yhteydessä 8.-10.6.2018. Tapahtumassa on paitsi hyvin monenlaista toimintaa partiolaisille, myös toiminnallinen yhteistyötoritapahtuma Porin Kauppatorilla 10.6. klo 10–12.

− Olemme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Framil-yhteistyötoritapahtuman SAMK-yhteistyötä. Alun perin olimme osallistumassa vain partiolaisten suurtapahtumaan, jossa ohjaamme rastipisteitä partiolaisille, mutta kun meille tarjottiin myös yhteistyötorin toiminnan suunnittelua, tartuimme heti kiinni. Tarkoituksena yhteistyötorilla on tuoda esille opiskelua SAMKissa ja miten meillä on opinnollistaminen mahdollistettu, opiskelijat kertovat.

Framil-tapahtuman toiminta opinnollistetaan osana lasten ja nuorten hoitotyön opintojaksoa.

− Opinnollistaminen antaa erilaista näkökulmaa työhön ja korvaamatonta kokemusta, jota ei tavallisilta harjoittelukentiltä saa. Tavoitteiden mukaisesti odotamme tapahtumassa kohtaamisia eri-ikäisten lasten ja erilaisten perheiden kanssa.

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Sairaanhoitaja kehitti uuden insuliinikynän − Opinnäytteenä tulikin keksintö

Insuliinikynän tuotekehitys ja sen suunnittelu sai alkunsa, kun hoitotyössä tuli vastaan erilaisia ratkaisemat-tomia ongelmia. Sellaisia olivat esimerkiksi insuliinikynien sekoittuminen keskenään ja pistotapaturmat. Miten näiltä ongelmilta vältyttäisiin?
Opiskelijat kirjaston sohvalla kuva Katri Vakiparta
| Opinnot ja opetus

SAMKin opiskelijat tyytyväisiä opiskeluyhteisöönsä

SAMKin opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opiskeluyhteisöönsä, kertoo SAMKin opiskelijakysely vuodelta 2016. Suhteet opiskelijatovereihin ja opettajiin olivat siis keskimäärin hyvässä kunnossa. Kysely on kokonaisuudessaan luettavissa netissä.

Uusimmat uutiset

| Hyvinvointi ja terveys

Terveysdatasta uutta puhtia tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Satakunnassa otetaan merkittäviä edistysaskeleita terveysteknologian tuotekehityksessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Satasairaalan ja SAMKin yhteistyön tavoitteena on valjastaa RoboAI:n automaation, robotiikan, tekoälyn ja hyvinvointiteknologian osaaminen teollisuuden lisäksi lääketieteen ja terveydenhuollon eduksi.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA