Tutkijat eivät ole vain kammioissaan: Hygtech-väitöskirja tehtiin käytännön oloissa

Diplomi-insinööri Jenni Inkinen väittelee tänään Aalto-yliopistossa sisäympäristötekniikan alalta. Tutkimus keskittyy juomavesijärjestelmien sekä kosketuspintojen mikrobiologiaan. Ohjaajat Minna Keinänen-Toivola ja Merja Ahonen ovat ylpeitä siitä, miten väitös tiivistää monen vuoden osaamisen ja laajan monialaisen yhteistyön Satakunnassa ja kansainvälisesti.

12.10.2018 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Anne Sankari - alin kuva väittelijän albumista

SAMK Merja Ahonen & Minna Keinänen-Toivola
– Jenni Inkisen väitös tiivistää monen vuoden osaamisen ja laajan yhteistyön, sen mitä veden laadusta, biofilmeistä ja pintojen puhtaudesta on opittu, toteavat Merja Ahonen & Minna Keinänen-Toivola tyytyväisinä.

 

– Tämä on Hygtech-väitös, tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola aloittaa.
– Sitä hankejatkumoa, jota seurasi ”Hygieniasta liiketoimintaa” ja IHMEC, jossa viedään sisäympäristöjen hygieniaosaamista Saudi-Arabiaan, erikoistutkija Merja Ahonen jatkaa.

Hygtechissä tehtiin vuodesta 2012 vuoteen 2015 tutkimusta käytännön olosuhteissa Satakunnassa: päiväkodissa Kankaanpäässä, Teknologiatalo Sytyttimessä Raumalla ja omakotitalossa Eurajoella.  Siinä myös kehitettiin konsepti, joka yhdistää sisäympäristöhygieniaan vaikuttavat ilman, veden ja pinnat kokonaisuudeksi, jolla huolehditaan sisäympäristöhygienian tasosta kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa.
– Jennin väitös tiivistää monen vuoden osaamisen ja laajan yhteistyön, sen mitä veden laadusta, biofilmeistä ja pintojen puhtaudesta on opittu, ohjaajat sanovat.

Väitöstutkimus valmis ja projektijatkumolla vaiheessa ”kansainvälisyys ja vienti”

Jenni Inkinen aloitti väitöstutkimuksensa Hygtechissä. Sekä SAMKin että ohjaajien kannalta Hygtech oli merkittävä monella tapaa: se oli ensimmäinen hanke, jossa Vesi-instituutti WANDERin tutkijat työskentelivät SAMKissa.

Hankkeen myötä syntyi myös kuuden suuren suomalaisyrityksen Hygtech-allianssi, jatkuvaa toimintaa, josta jatkumona on myös parhaillaan käynnissä oleva, monivuotisen yhteistyökumppanin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoima IHMEC-hanke. Se tähtää Lähi-idän rakennusmarkkinoille.

Ahonen ja Keinänen-Toivola haluavat tuoda esiin sen, että tutkija ei ole vain kammiossaan, vaan myös kentällä ja yhteistyössä muiden kanssa – ja sen, miten yhdestä hankkeesta poikii uusia hankkeita mutta myös laajempaa yhteistyötä sekä elinkeinoelämän että eri alojen tutkijoiden kanssa. Väitöskirjan kolmas ohjaaja on erikoistutkija Tarja Pitkänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Kuopiosta.

Satakunnasta maailmalle ja verkostoihin

Hankkeissa lähdettiin liikkeelle isoista Satakunnassa toimivista kuparia jalostavista yrityksistä, ”Outokummun perillisistä”, Aurubiksesta ja Boliden Harjavallasta ja vahvasti hygieniakentällä toimivasta Oraksesta.
– Se, mitä hygieniaratkaisuja on alettu tutkia, on ollut alueellista – oltaisiin voitu ottaa tutkimuksiin myös jokin nanopinnoite Kiinasta, korostaa Keinänen-Toivola myös alueellista vaikuttavuutta.

Naiset ovat vahvasti mukana eurooppalaisessa CostAMiCI-konsortiossa, jossa paneudutaan infektiosairauksien estämiseen antimikrobisten pinnoitteiden avulla.
– Kaikkialla aiheesta puhutaan paljon, mutta käytännön oloissa, living labeissa tehtyä tutkimusta on muualla ollut vähän, Keinänen-Toivola sanoo.

Aihe on polttava: valtava määrä ihmisiä sairastuu ”sairaalapöpöihin”

Aihe on polttava: valtava määrä ihmisiä sairastuu ”sairaalapöpöihin”. Antibioottiresistenssin kasvaessa tarvitaan uusia keinoja, vaikka käsien pesu ja siivous ovatkin edelleen ykkösiä.

Inkisen väitös on artikkeliväitöskirja, jossa yksi artikkeli on pinnoista, kolme vesijärjestelmistä. Ohjaajat ovat tyytyväisiä siihen, että ohjattava on jaksanut hakea apurahoja SAMKin hankerahoituksen loputtua. Tyytyväisyyttä lisää artikkeleiden ilmestyminen arvostetuissa julkaisuissa, kuten Water Research, ja se, että analyyseissä on tehty kansainvälistä tutkimusyhteistyötä muun muassa Yhdysvaltain ympäristöviraston (US EPA) kanssa – muutkin ovat kokeneet osallistumisen arvokkaaksi.

–  Tässä aiheessa Jenni on nyt kansainvälisellä huipulla, sanoo väitöksen viimeistelyhetkellä onnen kyyneleitä tirauttaunut pääohjaaja Keinänen-Toivola, joka väitteli 15 vuotta sitten. Ahosen väitöksestä on 16 vuotta, ja tämä on heidän ensimmäinen väitösohjauksensa. Kun hankkeet vievät moneen suuntaan, oman ydinosaamisen äärellä oleminen on ollut voimia antava kokemus – se on ollut myös harrastus, vapaa-ajalla intohimosta tehtyä työtä.

---

Väittelijä Jenni Inkinen edessä, ja taustavoimat, vasemmalta oikealle Tarja Pitkänen, Merja Ahonen ja Minna Keinänen-Toivola.

Hetki ennen väitöstä: Jenni Inkinen edessä, ja taustavoimat, vasemmalta oikealle Tarja Pitkänen, Merja Ahonen ja Minna Keinänen-Toivola.

Diplomi-insinööri Jenni Inkinen väittelee 12.10.2018 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennustekniikan laitoksella, aiheesta Microbiological effects of copper and other abiotic factors in drinking water and touch surface environments.  Ote tiedotteesta: Väitöstutkimus keskittyy juomavesijärjestelmien sekä kosketuspintojen mikrobiologisiin erityispiirteisiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin todellisia elinolosuhteita ja uusia tutkimustekniikoita. Aikaisemmat tiedot juomavesien bakteeriyhteisöistä ovat pääosin rajoittuneet viljelymenetelmillä saatuihin tuloksiin. Ympäristötekijöistä käsiteltiin erityisesti kuparimateriaalia sekä kiinteistöjen juomavesiputkiston materiaalina että kosketuspintojen antimikrobisena ratkaisuna. Väitöskirja verkossa

SAMKin julkaisusarjassa aiheesta

HYGTECH: Kiinteistöjen hygieniakonsepti Hygtech. Hankkeen loppuraportti

HYGTECH 2: Ratkaisuja sisäympäristöjen hygienian hallintaan. Hankkeen loppuraportti.

Samaa jatkumoa on myös Riika Mäkisen ja Tiina Mäkitalo-Keinosen kesällä 2018 ilmestynyt Sisätilan hygienian aakkoset

Nyt käynnissä IHMEC – Opening indoor hygiene SME’s exports to Saudi Arabian construction market

Katso IHMEC-hankkeen nettisivut

Lisää aiheesta

SAMK Vesi-instituutti julkaisu PEX putket
| Vesi

SAMKin Vesi-instituutilta julkaisut veden laadusta ja putkistojen kestävyydestä

SAMKin Vesi-instituutin tutkijoilta on julkaistu kaksi uutta julkaisua SAMKin julkaisusarjassa. Toinen julkaisu keskittyy talousveden laatuun, toinen vesijärjestelmien kestävyyteen ja vesivahinkojen ehkäisyyn. Molemmat julkaisut ovat ladattavissa verkosta, linkit jutussa.
Huonokuntoinen vesiputki.
| Opinnot ja opetus

Vesihuollon opetusta verkossa – case verkostosaneeraus

Vesihuoltoalalla on tarve saada lisää osaamista verkostosaneeraukseen liittyen. Vesihuoltoverkostojen saneerausvelka on tunnetusti kasvanut mittavaksi. Verkko-opinnoissa eri paikkakunnilla opiskelevat ja työskentelevät henkilöt voivat osallistua kurssille mahdollisimman helposti.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKiin oli syksyn hauissa yhteensä 3033 hakijaa. Valtakunnallisessakin vertailussa huippusuosituksi nousi Liiketalouden verkkototeutus, johon oli yli tuhat hakijaa. #yhteishaku #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/syksyn-haut-paattyivat-liiketalouden-verkkototeutus-edelleen-huippusuosittu/

Kuvataiteen opiskelijat ovat luoneet taideteoksia, jotka johdattelevat katsojansa seikkailulle tulevien mestareiden mielenmaisemaan. Näyttely on avoinna SAMK Taidekoulun kampuksen galleriassa lokakuun alkupuolelle asti. #katsetulevaisuuteen #kuvataide
https://www.samk.fi/uutiset/kahden-kerroksen-vakea-taidekoulun-sadonkorjuu/

Huittisista Urjalaan johtava Taikayöntie on yksi maamme virallisista matkailuteistä. Reitti halutaan uuteen kukoistukseen. SAMKin vetämä ideointitilaisuus pidetään Punkalaitumen kunnantalossa torstaina 30.9. @kokemaenjoki #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/09/14/taikayontie-uuteen-kukoistukseen-ja-matkailukartalle/

Uunituoreessa videossa esitellään, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeen pilottikohteissa. #hiilijalanjälki #hiilikädenjälki #katsetulevaisuuteen #kestävästiamk
https://youtu.be/nNZTPqrNjeA