Etsi

Tulevaisuuden leikkipuisto kannustaa kaikki liikkumaan

Minkälainen on tulevaisuuden leikkipuisto? Turun ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun visiossa puisto kannustaa kaikki liikkeelle toimintakyvystä riippumatta.

Korkeakoulut julkaisivat sähköisen suunnitteluoppaan, joka sisältää tarvittavat tiedot tulevaisuuden leikkipuiston toteuttamiseen.

15.6.2017 | Teksti: Alkuperäinen tiedote: Turun AMK

Liikuntaa tukeva leikkipuisto oli esillä Sportec-messuilta maaliskuussa 2017. Kuva: sosionomiopiskelija Tiia Törmälä
Liikuntaa tukeva leikkipuisto oli esillä Sportec-messuilta maaliskuussa 2017. Kuva: sosionomiopiskelija Tiia Törmälä

Erityisesti lasten vähäinen liikkuminen on herättänyt lähivuosina huolta.

– Hyvin suunniteltu ympäristö innostaa lapsia liikkumaan, joten leikkipuistolla voidaan tukea liikettä, projektipäällikkö Raija Luona-Helminen Turun ammattikorkeakoulusta kiteyttää oppaan lähtökohtia.

Yhdenvertaisesti kaikille sopiva

Opas on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka suunnittelevat ja rakentavat liikuntaa tukevia leikkipuistoja Design for All -periaatteella. Nykyleikkipuistot eivät välttämättä vielä vastaa tätä periaatetta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi esteetöntä rakentamista.

– Puistoa voivat käyttää kaikki iästä, kulttuuritaustasta, äidinkielestä, taloudellisesta tilanteesta ja toimintakyvystä riippumatta, Luona-Helminen selittää.

Tulevaisuuden leikkipuisto on yhteisöllinen: eri-ikäiset lapset perheineen, isovanhempineen ja ystävineen pystyvät toimimaan siellä turvallisesti ja vaivatta.

– Kohtaamiset leikkipuistossa voivat lisätä myös ihmisen sosiaalisia verkostoja ja sosiaalista pääomaa, toteaa Satakunnan ammattikorkeakoulun projektikoordinaattori Minna Huhtala.

– Vastapainona ns. teemapuistoille tulevaisuuden liikuntaleikkipuisto on luonnonmukainen ja antaa tilaa lapsen mielikuvitukselle sekä vapaalle leikille, Luona-Helminen ja Huhtala kuvailevat.

Eri alojen osaajien yhteistyön tulos

Kaikille sopiva liikunnallinen leikkipuisto -suunnitteluopas on vapaasti käytettävissä verkossa osoitteessa: www.esteetonliikuntaleikkipuisto.fi

Opas kuvittaa erityyppisten leikkialueiden, luontoympäristön ja digiteknologian mahdollisuuksia pikapiirrosvideoiden avulla. Lisäksi opas havainnollistaa 2D- ja 3D-mallinnuksilla, miltä erilaiset suunnitteluratkaisut käytännössä näyttäisivät leikkipuistossa.

Tekijät ovat kahdesta eri korkeakoulusta ja usealta eri alalta: mukana on rakennusalan, fysioterapian, sosiaalialan, kasvatusalan, peliteknologian ja muotoilun asiantuntijoita. Liikuntaa tukeva leikkipuisto kaikille 2015–2017 -hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö (Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö).

 

Lisätietoja:

Raija Luona-Helminen, projektipäällikkö
Turun ammattikorkeakoulu
044 9074 959, raija.luona-helminen(a)turkuamk.fi

Minna Huhtala, projektikoordinaattori
Satakunnan ammattikorkeakoulu
044 710 3473, minna.huhtala(a)samk.fi

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Sähköinen OIVA helpottaa rakennusten esteettömyyden arviointia

OIVA-työkalu on SAMKin esteettömyysryhmän kehittämä sähköinen, internetissä käytettävä, työkalu esteettömyyden arviointiin ja raportointiin. Sille olisi tarvetta myös ulkomailla. Mitä OIVA helpottaa? Lue napakka raporttimme.
| Hyvinvointi ja terveys

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden nyt myös ruotsiksi

Tilojen aistiympäristön kartoittaminen etenee neljän keskeisen aistialueen kautta (kuulo, näkö, tunto ja haju). Tulostettavan tarkistuslistan avulla käydään tila läpi kartoitustyötä tukevien kysymysten ohjaamana.

SAMK sosiaalisessa mediassa