Tarpeita veneilyn ja satamien turvallisuuden parantamiseen

Veneilysatamissa on useita turvallisuusriskejä, jotka voidaan minimoida pienillä muutoksilla toimintatavoissa. Veneilijät viettävät nykyään enemmän aikaa satamissa ja odottavat satamilta entistä korkeampitasoisia ympäristöystävällisiä palveluita.

SAMKin vetämässä kansainvälisessä PortMate-projektissa pyritään vastaamaan juuri näihin vaatimuksiin.

2.5.2017 | Teksti: PortMate-tiedote | Kuva: Minna Keinänen-Toivola

PortMate_MinnaKeinanenToivola_web

 

Veneilijät viettävät nykyään enemmän aikaa satamissa ja odottavat satamilta entistä korkeampitasoisia ympäristöystävällisiä palveluita. PortMate on EU:n rahoittama ja Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämä kansainvälinen projekti, joka pyrkii vastaamaan näihin vaatimuksiin. Projektin koordinaattori Minna Keinänen-Toivola Satakunnan ammattikorkeakoulusta kertoo, että PortMaten pääteemoina ovat turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. PortMatessa on mukana vierasvenesatamia ja -laitureita Suomesta, Ahvenanmaalta ja Ruotsista. Satamat vaihtavat parhaita kokemuksia keskenään ja kehittävät palveluita ja toimintaansa yhdessä.

Turvallisuusasioissa pääteemoina ovat satamaan saapuminen, vierailu ja lähtö satamasta. PortMatessa tehtiin maalis-huhtikuussa 2017 kysely vierasvenesatamien ja -laiturien turvallisuudesta veneilijöillä ja satamaoperaattoreilla. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyihin vastasi yhteensä 390 veneilijää ja 56 satamaoperaattoria. Vastaajista suurin osa oli Suomesta ja Ruotsista, mutta muutamia vastauksia saatiin myös Baltian maista.

Turvallisuuskyselyt toivat esille ilmeisiä, mutta helposti korjattavissa olevia turvallisuusriskejä kertoo satamien turvallisuustyöpakettia SAMK:ssa vetävä merikapteeni Heikki Koivisto. Useista satamista puuttuvat kokonaan laituritikkaat veteen putoaville, ensisammutuskalusto ja ensiaputarvikkeet. Yhteiseksi huolenaiheeksi nousi matalikoista, kivistä ja syväyksistä varoittavien kylttien puute sekä puutteelliset sähköliitännät ja latauspisteet laiturilla. Veneilijät virittävät usein omia jatkojohtojaan, mikä lisää paloturvallisuusriskiä ja kompastumisvaaraa etenkin pimeässä. Veneilijät toivoivat satamaoperaattoreilta lisää apua laituriin kiinnittymisessä, sataman GPS-koordinaatteja näkyville hätätilanteita varten ja mahdollisuuden varata laituripaikka etukäteen internetissä, tai ainakin mahdollisuuden tarkistaa vapaiden laituripaikkojen määrä ennen satamaan saapumista.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään veneilijän turvallisuusvideoissa, joita tehdään kaikkiaan 19 projektissa mukana olevasta satamasta. Videokuvaukset aloitetaan Rauman satamista kesällä 2017. Raumalla videoitavia satamia ovat Syväraumanlahti, Kuuskajaskari, Kylmäpihlaja, Poroholma ja Petäjäs.

Turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen projektissa panostetaan myös lähes 900 000 euron arvosta tehtävillä investoinneilla yhdeksässä satamassa. Satamiin tulee energiatehokkuutta parantamaan led-valoja, aurinkopaneeleita ja lämpöpumppuja. Jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn veneilijöille tulee septitankin imutyhjennyksiä ja satamien jätevesiä johdetaan jatkossa kunnalliseen viemäriverkostoon. Useisiin satamiin tulee myös uusia pelastamisvälineitä, laitureita ja palvelurakennuksia.

 

Perustiedot PortMate projektista:

Kesto 1.11.2016-31.12.2019
Budjetti: 2,7 miljoonaa euroa
Projektipartnerit: Satakunnan ammattikorkeakoulu (vetäjä), Rauman kaupunki, Sottungan kunta, Kökar Havspaviljongen AB, Söderhamnin kunta (Ruotsi) ja Gävlen kunta (Ruotsi)
Rahoitus: EU, Interreg Central Baltic-ohjelma (www.centralbaltic.eu)
Sosiaalinen media: https://www.facebook.com/CBPortMate/, Twitter: @cbportmate, Instagram: cbportmate

tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola, FT
Central Baltic PortMate-projektin koordinaattori
Satakunnan ammattikorkeakoulu
044 710 3063
minna.keinanen-toivola(a)samk.fi

 

hankepäällikkö Heikki Koivisto
Central Baltic PortMate-projektin viestintäpäällikkö
Satakunnan ammattikorkeakoulu
044 710 3674
heikki.koivisto(a)samk.fi

 

Lisää aiheesta

Rauman satamaa Merimäen suunnasta. Kuva: Jussi Partanen. Rauman satamaa. Rauma harbour.
| Merenkulku

SAMKille merkittävä kansainvälinen merenkulun turvallisuuspalkinto

Vuoden 2016 kansainvälinen merenkulun turvallisuuspalkinto on myönnetty SEAHORSE- projektin työryhmälle. SAMK on ainut pohjoiseurooppalainen palkinnon saaja.
Kolme lasta juoksee rantakallioilla kylmässä kelissä.
| Vesi

Mitä kuuluu pinnan alle? – Kuudennen Meremme tähden -tapahtuman keskiössä on pinnanalainen luonto

Raumalla kuudetta kertaa järjestettävän Meremme Tähden -tapahtuman teemana on pinnanalainen luonto. Viikon käynnistää maanantaina 24.4.2017 SAMKin Merimäellä järjestettävä tietoiskuja ja työpajoja sisältävä tapahtuma.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Navigointiin suunniteltujen syvyysmallien hyödyntämistä kehitetään ISTLAB-hankkeessa. Vedenalaisten mallien avulla merenpohjasta saadaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa luotseille ja alusten navigointijärjestelmiin.
https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping

Development work is ongoing in the ISTLAB project on how to utilise bathymetric models designed for navigation. Read more: https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping #navigation #bathymetricmodel

Yhteistyössä @SatakunnanAMK ja @SermatechFi järjestämä suunnittelukilpailu kannustaa opiskelijoita innovoimaan, miten robotit voisi yhdistää 3D-tulostamiseen. Kilpailu päättyy ensi viikolla! Missä nyt mennään?https://www.roboai.fi/automaatio-ja-robotiikka/3d-tulostus/robotit-mukaan-3d-tulostukseen-opiskelijat-haasteen-edessa/ #roboai #samk #mysamk #sermatech #robottihaaste

Altogether 31 students graduated from SAMK in February. Nine of them graduated with a Master´s degree. SAMK congratulates all the graduates.
https://www.samk.fi/en/uutiset/31-students-graduated-from-samk-in-february/

SAMKista valmistui helmikuussa yhteensä 31 opiskelijaa. Valmistuneista yhdeksän suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita. #samk #alumni #ylpeästiamk
https://www.samk.fi/uutiset/samkista-valmistui-helmikuussa-yhteensa-31-opiskelijaa/