Nuoruudesta selviää, kun saa TUKEE!

Osalla nuorista on mielenterveydellisiä tai neuropsykiatrisia pulmia, joihin tarvitaan tukea ja palveluja. SAMKissa on käynnistynyt TUKEE-hanke, joka tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nuorten arjessa pärjäämiseen. Keskeisenä ideana on, että nuoret itse osallistuvat toisten nuorten tukemiseen ja heille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja käynnistämiseen.

5.2.2018 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

Hankkeessa tavoitellaan toimintakulttuurin muutosta ja jaettua asiantuntijuutta. Myös nuori itse on tasavertainen kehittämisasiantuntija, kertoo projektipäällikkö Minna Kahala.

– Tavoittelemme positiivista noidankehää, jossa osaamista ja kokemusta jaetaan nuorelta nuorelle, nuorelta ammattilaiselle, ammattilaiselta ammattilaiselle ja ammattilaiselta nuorelle. Haemme myös yhteistyön laajentamista perinteistä kunta- ja erikoissairaanhoitosektoria laajemmalle. Samalla luodaan perustaa palveluille, joissa nuoren oma osallisuus ja valinnanvapaus olisi aiempaa suuremmassa roolissa.

Rajoja ylittävän yhteistyöfooruminen lisäksi on tarkoitus toteuttaa elämyksellisiä työpajoja, joissa kehitetään, mallinnetaan ja pilotoidaan uusia työmuotoja nuorten omaan elinympäristöön.

– Käytämme myös mentoroinnin, työnohjauksen ja koutsauksen menetelmiä nuorten arkeen ja haasteellisiin tilanteisiin. Lopullisena tavoitteena on, että yhä useampi nuori tulee autetuksi, Minna Kahala tiivistää ja ennakoi, että jollain aikavälillä tämän tyyppinen toiminta tulee myös SAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opetusohjelmaan.

Hanke kestää 31.3.2020 asti ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. SAMKin lisäksi toteuttajina ovat Euran kunta, Lasten ja nuorten Kilpi, Porin kaupungin psykosoiaaliset palvelut, Sataedu ja Tukiranka ry. Hankkeen kokonaisrahoitus on 210 801 €.

Karla ja Emmi ovat vertaisohjaajia

Karla Kuisma ja Emmi Orvokki tulivat hankkeen nuorisoedustajiksi Porin Kulttuuripaja Lumon kautta, jossa he toimivat koulutettuina vertaisohjaajina tukea tarvitseville nuorille ja mielenterveyskuntoutujille.

Karla on mukana TUKEE!-hankkeen ohjausryhmässä ja näkee tärkeäksi päästä oikeasti vaikuttamaan asioihin.

– Meillä on vahva visio siitä, että halutaan osallistaa nuoria ja saada heitä käyttämään palveluja ja luomaan ammatillista tukiverkostoa. Tuon ohjausryhmään omaa näkemystäni kokemustoimijana.

Karla ei ole vielä varma mille ammattialalle aikoo itse suuntautua, mutta sosiaali- ja terveysala kiinnostaa.

Emmi Orvokki opiskelee Porin taidekoulun iltalinjalla toiseksi viimeistä vuotta. Hän on suunnitellut hankkeen aloitusseminaarissa julkaistun hankkeen TUKEE!-tunnusmerkin ja julisteen.

– Hankkeessa teen graafisen suunnittelun töitä. Logon idea lähti positiivisen noidankehän ajatuksesta. Mukana on myös hieman sanaleikkiä tukee–ketut, Emmi kertoo.

Karla Kuisman (vas.) ja Emmi Orvokin mielestä on hienoa päästä omalla työpanoksellaan osallistumaan monia nuoria koskevaan hankkeeseen.

 

Syrjäytynyt vai syrjäytetty?

Hankkeen aloitusseminaarissa kuultiin nuorten omia tarinoita sekä kahta tutkijaa. FT, vaativan erityistason psykoterapeutti Florence Schmitt valotti perheen ja suvun merkitystä syrjäytymisen torjumisessa ja painotti kolmen ensimmäisen ikävuoden merkitystä ihmisen tulevaisuudelle. Sukupolvien ketjun kokemuksia ja perheen tarinoita kuuntelemalla voi paljastua yllättäviä asioita hyvinkin pitkän ajan takaa.

Nuorisotutkimusverkoston tutkimusprofessori Tommi Hoikkala puhuu mieluummin syrjäytetyistä kuin syrjäytyneistä nuorista. Pohjoismainen yksilökeskeinen ja yksin pärjäämistä korostava työkulttuuri on kova.

­– Joka paikassa pitää osata myydä itseään kaikista pätevimpänä tekijänä. Tavoite on kasvattaa yrittäjämäisiä kansalaisia eli aktiivisia ja itsenäisiä toimijoita, jotka ovat itse vastuussa omasta työllisyydestään ja hyvinvoinnistaan. Kuitenkin on ryhmä nuoria, jotka eri syistä eivät sovi nykymenoon. Siksi tarvitaan TUKEE-hankkeen kaltaisia tukitoimia.

Seminaarin kaikista puheenvuoroista korostui vuorovaikutuksen tarpeellisuus. Perhe, suku, ystävät, kuuntelevat ja tukevat aikuiset ja ammattiauttajat muodostavat yhdessä tai erikseen verkoston, joka auttaa selviytymään nuoruudesta ja elämästä ylipäätään.

 

TUKEE!-hanke, taustat:

  • Kohderyhmä 16–25-vuotiaat kohdennetun mielenterveydellisen tuen tarpeessa olevat nuoret, jotka eivät ole esim. erikoissairaanhoidon tai vammaispalvelujen piirissä
  • Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat lähes 80-prosenttisesti alle 25-vuotiaiden työttömyyden syy
  • Nuoruudessa mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä (20 %) ja keskeinen terveysuhka

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Minna Kahala, p. 044 710 3129, minna.kahala@samk.fi

 

Uusimmat uutiset

Eveliina Salonen istuu pyörätuolissa Porin kampuksen aulassa.
| Opinnot ja opetus

Esteetön kampus ja liiketalouden opinnot ohjasivat Eveliinan Poriin

Eveliina Salonen opiskelee liiketalouden tutkinto-ohjelmassa luovan markkinoinnin suuntautumisessa toista vuotta. Tutkinto antaa hyvät valmiudet työelämään ja uraa voi lähteä kehittämään moneen eri suuntaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Tule opiskelemaan yrittäjyyttä joustavasti työn ohessa ja valmistu tradenomiksi! Haku tutkinto-ohjelmaan on käynnissä ja jatkuu 30.3. asti. Koulutuksen sisältöihin voit tutustua videolta opettajien johdatuksella. #samk #yrittäjyys #yrittäjäopinnot #katsetulevaisuuteen #tradenomi ... See MoreSee Less
View on Facebook

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html