Suomalaisten luontoyrittäjien liiketoiminnan osaamistarpeet tunnistettu

Luontoyrittäjien liiketoiminta perustuu monipuolisiin luonnosta saataviin raaka-aineisiin. Alan yrittäjät ovat usein mikrokokoisia ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä osaamistarpeita on runsaasti. Tarpeet on nyt tunnistettu.

16.11.2018 | Teksti: Jaana Ruoho | Kuva: Taina Lehmus & Niina Sinisalo

uutinen NatureBizz SAMK - Kaino I made your clothes

Alan mikroyritykset toimivat esimerkiksi luonnontuotteiden ja ruokatuotannon, yrttiviljelyn, luonnonkosmetiikan ja hyvinvointipalvelujen, luontomatkailun sekä vastuullisen vaatetuotannon parissa.  Liiketoiminnan osaamistarpeet liittyvät korkean arvonlisän tuotteiden kehittämiseen, kuluttajaviestintään, toimitusketjun hallintaan, brändin hallintaan, digitaaliseen viestintään sekä talousosaamiseen.

Esimerkiksi Kaino on vuonna 2010 perustettu neuleyritys, jonka kauppa- ja tuotantotilat sijaitsevat Säkylän Köyliössä. Yritys tuottaa ekologisia ja eettisiä neuleita luonnon raaka-aineista. Neuleisiin saadaan ideoita Suomen luonnosta. Asiakkaat haluavat tietää tuotteiden alkuperästä.

Tuotteiden ja palveluiden kysynnän taustalla vaikuttaa hyvinvointibuumi: luonnon antimiin tai raaka-aineisiin perustuva liiketoiminta kasvaa tasaisesti. Kuluttajat käyttävät yhä enemmän tuotteita, jotka he kokevat luonnollisiksi, aidoiksi ja omaa hyvinvointiaan lisääviksi. Lisäksi yritystoiminnan vastuullisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Luontoyrittäjien tulee osata ennen kaikkea viestiä tuotteistaan: viestinnässä painottuu yrittäjien ja kuluttajien yhteiseen arvopohjaan liittyvän tiedon jakaminen ja kuluttajien motivointi vastuullisiin valintoihin. Lisäksi yrittäjät odottavat, että keskeiset sidosryhmät kuten jälleenmyyjät jakavat samat luontoon ja vastuullisuuteen liittyvät arvot.

–  Asiakkaan tilatessa tuotteen Kainosta saa hän mukaansa myös laajan tietopaketin materiaaleista sekä tuotteen huollosta, hoidosta ja säilytyksestä, kertoo yrittäjä Nina Sinisalo Kainosta.Kainotuotekuvaa uutinen NatureBizz SAMK

SAMKin hallinnoimassa NatureBizz-hankkeessa selvitettiin vastuullisesti toimivien luonnon raaka-aineita hyödyntävien mikroyritysten liiketoiminnan osaamistarpeita. Maakohtaiset raportit Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta ovat valmistuneet. Niiden pohjalta laaditaan ja toteutetaan luontoyrittäjille suunnattu kansainvälinen koulutuskokonaisuus.  Hanketta rahoittaa Interreg Central Baltic.

Tarkemmat tutkimustulokset Suomesta ovat Business from Nature -raportissa.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sanna-Mari Renfors, sanna-mari.renfors@samk.fi puh 044-710 3821
Katso hankkeen nettisivut

Lisää aiheesta

| Liiketoiminta

NatureBizz: Ekologista ja eettistä liiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa

SAMK vetää vihreän yrittäjyyden ja liiketoiminnan hanketta keskisellä Itämerellä. NatureBizz-hankkeen kohderyhmänä ovat vihreät mikroyrittäjät, jotka toimivat esimerkiksi marjajalosteiden, luonnonkosmetiikan, luontomatkailun, hyvinvointipalvelujen, vaatetuotannon tai yrttiviljelyn parissa Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.
| Matkailu

Luonto on vahvasti mukana uudessa International Tourism Development -koulutuksessa

Matkailun perusteiden lisäksi koulutus sisältää opintoja markkinoinnista, myynnistä, kansainvälisestä kaupasta, tuotesuunnittelusta ja kulttuurien tuntemuksesta. Luonto sisältyy myös vahvasti opintoihin.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA