Suomalaisilla toimijoilla oltava paikallinen kumppani Namibiassa

Namibialaisilla toimijoilla on tarve tuotteille ja palveluille, joita suomalaiset yritykset pystyisivät toimittamaan, kertoo ekosysteemin valmisteluprojekti NAMHUBin raportti. Suomalaisilla pitää olla myös paikallinen yrityskumppani pärjätäkseen isojen kokonaisuuksien tarjouskilpailuissa.

Puoli vuotta kestäneen valmisteluprojektin tiivis raportti on julkaistu SAMKin julkaisusarjassa.

7.11.2016 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Minna Keinänen Toivola (julkaisun kansikuvat)

Yritysten tulisi yhdistää liiketoimintaansa tutkimuksellisia elementtejä ja koulutuspalveluita, koska ne tuovat lisäarvoa verrattuna kilpaileviin maihin. Kiinalaiset yritykset ovat vahvoja toimijoita, joilla on tarjolla rahoitusta, mutta ne eivät toistaiseksi ole panostaneet paikallisten kouluttamiseen.

Perehtyminen Suomessa (Namibian olosuhteisiin ja suomalaisiin yrityksiin) sekä kenttämatkat osoittivat, että namibialaisilla toimijoilla on tarve tuotteille ja palveluille, joita suomalaiset yritykset pystyisivät toimittamaan. Kenttämatkoilla tehtiin järjestelmällisesti havaintoja ja johtopäätöksiä paikallisista liikenne- ja logistiikkaolosuhteista ja tavattiin tärkeimpiä paikallisia toimijoita, niin yliopistomaailmasta kuin yrityksistä.

Kiinalaiset yritykset ovat vahvoja toimijoita, joilla on tarjolla rahoitusta, mutta ne eivät toistaiseksi ole panostaneet paikallisten kouluttamiseen.

NAMHUB-projektin tavoitteena oli kolme asiaa.  Tutkimus- ja pilottitoimenpiteillä tuli

  • selvittää namibialaisten toimijoiden tarpeet ympäristöystävällisille, turvallisille ja älykkäille liikenteen ja logistiikan infrastruktuuriratkaisuille ja palveluille
  • tunnistaa suomalaisten yritysten potentiaali tarjota ratkaisuja namibialaisten tarpeisiin
  • muodostaa suomalaisten yritysten ja tutkimustahojen yhteinen NAMHUB-konsepti eli niin kutsuttu ekosysteemi. Konseptin poikkileikkaavana teema oli tukea paikallista valmistusta ja palveluita.

Paikallisessa osaamisessa havaittiin kehittämistarpeita sataman toiminnassa, laivojen korjaustelakoissa, teiden ja muun infrastruktuurin suunnittelussa, etenkin tietomallipohjaisessa suunnittelussa ja 3D-koneohjatussa rakentamisessa ja turvallisuuskäytännöissä.

Maantieliikenne on erittäin vaarallista, sillä tilastollisesti Namibiassa tapahtuu eniten onnettomuuksia maanteillä asukaslukuun suhteutettuna maailmassa. Rautateillä ei ole laisinkaan ylikuluissa puomeja ja rautatieverkosto sekä käytetty kalusto on erittäin vanhaa. Öljyntorjuntavalmiutta ei ole ja muitakin laajoja ympäristöriskejä on merenkulun puolella.

Seuraava vaihe ovat yritysvetoiset projektit yhdistettynä tutkimustoimintaan. Pääkohteena on Namibia, mutta toimintaa laajennetaan myös naapurimaihin.

Lue NAMHUB-valmisteluprojektin raportti

7.11.2016 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Minna Keinänen Toivola (julkaisun kansikuvat)

Lisää aiheesta

Historian suurin bisnesdelegaatio Namibiasta kävi Suomessa, muun muassa Raumalla, toukokuussa 2016.
| Merenkulku

Merenkulun koulutuksesta yhteistyöhön laajalla rintamalla

SAMK on kouluttanut Namibian merenkulkijoita vuodesta 2012. Nyt jatketaan maan kehityksen kannalta merkittävämmille aloille: logistiikkaan, teknologiaan, hyvinvointiin ja liiketoimintaan. Historian suurin bisnesdelegaatio...
100 lasissa Namibiassa Full speed in Namibia
| Teknologia

Sata lasissa Namibiassa

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja sen strategisen kumppanin Namibia University of Science and Technologyn projektissa tutkitaan resurssitehokasta kaupunkikehitystä kehittyvissä maissa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Navigointiin suunniteltujen syvyysmallien hyödyntämistä kehitetään ISTLAB-hankkeessa. Vedenalaisten mallien avulla merenpohjasta saadaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa luotseille ja alusten navigointijärjestelmiin.
https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping

Development work is ongoing in the ISTLAB project on how to utilise bathymetric models designed for navigation. Read more: https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping #navigation #bathymetricmodel

Yhteistyössä @SatakunnanAMK ja @SermatechFi järjestämä suunnittelukilpailu kannustaa opiskelijoita innovoimaan, miten robotit voisi yhdistää 3D-tulostamiseen. Kilpailu päättyy ensi viikolla! Missä nyt mennään?https://www.roboai.fi/automaatio-ja-robotiikka/3d-tulostus/robotit-mukaan-3d-tulostukseen-opiskelijat-haasteen-edessa/ #roboai #samk #mysamk #sermatech #robottihaaste

Altogether 31 students graduated from SAMK in February. Nine of them graduated with a Master´s degree. SAMK congratulates all the graduates.
https://www.samk.fi/en/uutiset/31-students-graduated-from-samk-in-february/

SAMKista valmistui helmikuussa yhteensä 31 opiskelijaa. Valmistuneista yhdeksän suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita. #samk #alumni #ylpeästiamk
https://www.samk.fi/uutiset/samkista-valmistui-helmikuussa-yhteensa-31-opiskelijaa/