Arene: Suomalainen ammattikorkeakoulujärjestelmä kiinnostaa Kiinassa

Suomalainen ammattikorkeakoulujärjestelmä oli näkyvästi esillä opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen johtaman delegaation Pekingiin ja Hongkongiin suuntautuneella vierailumatkalla 9.-11.10.2017.

19.10.2017 | Teksti: Arene ry:n tiedote 18.10.2017 | Kuva: Arene ry

Kättely

Allekirjoitusta olivat todistamassa ministeri Sanni Grahn-Laasonen ja suurlähettiläs Jarno Syrjälä. Arenen puolesta sopimuksen allekirjoittivat rehtori Juha Kämäri ja toiminnanjohtaja Riitta Rissanen. (valokuva: Martin Suski)

 

Kiinnostusta herätti erityisesti ammattikorkeakoulujemme opettajakoulutus, työelämäyhteistyön mallit yritysten kanssa, sekä innovaatiotoiminta. Kaikki matkalla tavatut tahot olivat kiinnostuneita myös opiskelijaliikkuvuuden ja yhteisten ohjelmien kehittämisestä sekä korkeakoulujohdon tasolla tapahtuvasta yhteistyöstä.

Arene allekirjoitti vierailulla merkittäviä yhteistyösopimuksia

Järjestelmätasoltaan yksi matkan merkittävistä sopimuksista oli Suomen Pekingin suurlähetystössä 9.10.2017 järjestetyssä korkeatasoisessa tilaisuudessa allekirjoitettu Arenen ja CCIEE:n (China Center for International Educational Exchange) välinen yhteistyösopimus.

Samana päivänä järjestettiin myös Business delegaation ja CCIEE:n toimijoiden välillä yhteinen seminaari, jossa AMK -kentän asiaintuntijat ja Arene esittelivät suomalaisten ammattikorkeakoulujen toimintaa, erityisesti koulutusviennin ja kansainvälisten tutkinto-ohjelmien näkökulmasta.

CCIEE on kansallinen opetusministeriön alainen organisaatio, jonka tehtävänä on vauhdittaa ja toteuttaa kansainvälistä koulutusyhteistyötä. CCIEE:n yhteydessä toimii myös CEAIE (China Education Association for International Exchange), joka on keskittynyt opiskelijoiden yhteistyötutkinto-ohjelmien, opiskelijavaihdon ja kaksoistutkinto-ohjelmien rakentamiseen kiinalaisten korkeakoulujen, opiskelijoiden ja kansainvälisten korkeakoulujen kanssa.

Vierailun yhteydessä allekirjoitettiin sopimus myös Arenen ja National Academy of Education Administration (NAEA) välillä. Tämän sopimuksen allekirjoittaminen tapahtui 10.10.2017.

Paikalla NAEA-sopimuksen allekirjoittamistilaisuudessa olivat NAEA:n edustajat, Jouni Kangasniemi OKM:stä, sekä Juha Kämäri ja Riitta Rissanen Arenesta.

NAEA on Kiinan opetusministeriön yhteydessä toimiva organisaatio, joka on perustettu 1955. Sen päätehtävänä on toimia kansallisena keskuksena kouluttamalla korkeakoulujen henkilöstöä, johtoa, hallintoa ja opettajia esimerkiksi koulutusreformien toteuttamisessa. NAEA tekee myös korkeakoulutukseen ja opetuksen kehittämiseen liittyvää tutkimusta sekä toimii verkostona kansainvälisissä yhteyksissä.

Arene – CSDP -seminaari

Matkan aikana järjestettiin myös Arenen ja CSDP:n välinen seminaari, josta oli jo aiemmin sovittu Arenen ja CSDP:n välisen yhteistyösopimuksen allekirjoitustilaisuudessa kesäkuussa 2017.

Seminaarin tarkoituksena oli perehtyä AMK -tyyppisen korkeakoulumallin kehittämiseen Kiinassa. Kiinassa on meneillään korkeakoulureformi, jonka päämääränä on erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammatillisesti suuntautuneen korkeakoulutuksen vahvistaminen.

CSDP on kiinnostunut erityisesti yritysyhteistyöstä korkeakoulutuksessa. Muut yhteistyön keskeiset muodot liittyvät mm. opettajien koulutukseen ja rehtoriverkoston yhteistyöhön, joissa kehitetään ammattikorkeakoulutusta.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK järjestää globaalin merenkulun konferenssin lokakuussa 2023. Konferenssin “Annual General Assembly of International Association of Maritime Universities in 2023” järjestelyt ovat jo käynnistyneet. https://samkarit.samk.fi/2022/09/30/globaali-merenkulun-konferenssi-jarjestetaan-lokakuussa-2023/

Verkkokauppa 2.0 -hankkeen koulutuksessa tänään Raumalla asiaa tuotteista ja verkkokaupan sisällöstä. Kouluttajana Made of Sundaysin verkkokauppias, designer ja webmaster Thomas Leppä. 👌🏼 #verkkokauppa #asiakaskokemus #yrittäjä #BIC #samk #katsetulevaisuuteen

SAMK on tehnyt Satakunnan Osuuskaupan kanssa pitkään yhteistyötä. Virallinen kumppanuussopimus tehtiin muutama vuosi sitten. Kumppanuudella on tavoiteltu yhteistyön syventämistä, laajentamista ja systematisointia sekä uusia yhteistyömuotoja. @SatakunnanOk https://www.samk.fi/uutiset/samk-ja-satakunnan-osuuskauppa-tiivistavat-yhteistyota/

Niin iloinen 🤩 kun otetaan yhteyttä ja sanotaan, että teemme tärkeää työtä @SatakunnanAMK ja siitä tehdään oikein julkaisukin 👌
@sataeduKrista kanssa kerrotaan miten hyvinvointiteknologia edistää osallisuutta ja miten aistikuormitusta voi ⬇️: http://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous @RoboAI2

TEKOS hankkeella haluamme monialaisella tiimillä lisätä osallisuuden mahdollisuuksia #osallisuus #tekos https://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous/teknologialla-osallisuutta-verkostolla-vaikuttavuutta