SomeBody® auttaa itseluottamukseen

Ihmisen hyvinvointi on rakennettu niin, että kehon, mielen ja ympäristön tulisi olla synkronissa keskenään. Jos jossain jokin mättää, täytyy olla välineitä sen työstämiseen. SomeBody-menetelmän on viime vuosien aikana koettu tukevan lasten, nuorten ja aikuisten minäkäsitystä ja itsetuntoa.

27.3.2018 | Teksti: Marjo Keckman

SomeBody on mukana ammattikorkeakoulujen Kärjet 2018 -kilpailussa.

Äänestä SomeBodya ammattikorkeakoulujen Kärjet2018-kilpailussa:

Tästä äänestämään!

 

Olen kiivennyt vuoren huipulle koska koen kasvaneeni vahvemmaksi SomeBodyn avulla. Olen itse tehnyt tämän kasvun työn.

Ihmisen hyvinvointi on rakennettu siten, että kehon, mielen ja ympäristön tulisi olla synkronissa keskenään. Jos jossain jokin mättää, täytyy olla välineitä sen työstämiseen. SomeBody-menetelmän on viime vuosien aikana koettu tukevan lasten, nuorten ja aikuisten minäkäsitystä ja itsetuntoa. Se on antanut monelle työkaluja pärjätä itselleen haastavissa tilanteissa ja oivalluksia omiin ajatuksiin, tunteisiin sekä siihen kuinka keho reagoi. 

Alakoululaiset ovat kokeneet, että luokassa hyväksytään erilaisuutta paremmin ja välitunneilla tapellaan vähemmän. Yläkouluikäiset ovat saaneet keinoja hallita esimerkiksi ahdistusoireita. Vanhemmat ovat kertoneet, että oireiden vähentyessä myös nuoren kouluaineiden arvosanat ovat nousseet. Päihde- ja kipukuntoutujat toteavat löytäneensä piilossa olleita vahvuuksiaan. Vastaavasti omaishoitajille toiminta on antanut lisää voimavaroja arkeen sekä rohkeutta ottaa tulevat asiat vastaan sellaisina kuin ne ovat. 

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tarvitsevat uusia menetelmiä edistämään ja tukemaan ihmisten hyvinvointia. SomeBodyssa yhdistettiin eri ammattilaisten käyttämiä kehollisia ja dialogisia ohjausmenetelmiä. Siitä syntyi kokonaisvaltainen tapa työskennellä. Nyt sanotaan, että on onnistuttu luomaan sellainen työväline, että hyvinvoinnin edistämisessä ollaan uudella tasolla. Tasolla, jossa toteutetaan ryhmiä yhdessä, tietyllä tavalla, tavoitteellisesti olematta silti oppiaine tai terapiaa.

SAMKin lehtori Marjo Keckman.

Kirjoittaja

Marjo Keckman

Kirjoittaja on fysioterapian lehtori, TtM, joka on kehittänyt SomeBody®-menetelmän sosiaalialan lehtorin Satu Vainisen, YTT, kanssa. Kehittämistä jatketaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä terveyden edistämisen määrärahalla. 

27.3.2018 | Teksti: Marjo Keckman

Lisää aiheesta

Marjo Keckman, Satu Vaininen, Anna Kantonen and Maarit Ylönen
| Hyvinvointi ja terveys

Kehotietoisuus auttaa lasta rentoutumaan ja ymmärtämään itseään ja muita

SAMKissa kehitetty SomeBody®-menetelmä edistää tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehotietoisuutta hyväksi käyttäen. Toiminnassa tarkastellaan ohjatusti omaa kehoa, ajatuksia ja tunteita.
Tiina Savola pöydän ääressä
| Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointi ja terveys -osaamisalueen johtaja Tiina Savola: ”Ihminen on tärkein”

– Täällä on valtava pedagoginen osaaminen ja tietotaito. Ollaan uudistushalukkaita ja vaikka työssä on kiire, etsitään silti uusia keinoja parantaa koulutuksen laatua. Näin hyvinvointi ja terveys -osaamisalueen johtaja Tiina Savola kokee SAMKin, uuden työpaikkansa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.