Slice.fi-palvelussa kaikki Satakunnan opiskelijaedut

Slice.fi on palvelu, joka kerää kaikki Satakunnan yritysten tarjoamat opiskelijaedut yhteen verkkosovellukseen. Slicen ideana on koota yrityksiltä opiskelijaedut yhteen paikkaan ja tuoda ne opiskelijoiden tietoon. Palvelu on toteutettu opiskelijaprojektina.

17.2.2017 | Teksti: Niko Iijolainen, viestinnän harjoittelija | Kuva: Niko Iijolainen, viestinnän harjoittelija

Slice opiskelijat
Petri, Jenni, Eveliina, Anni ja Nicolas ovat kokeneet oppineensa projektin aikana monia hyödyllisiä taitoja, mutta pitäneensä myös hauskaa työn ohessa.

SAMKin liiketalouden opiskelijat Petri Ilén, Jenni Ranua, Eveliina Uusitalo, Anni Liljeroos ja Nicolas Sandhu olivat mukana luomassa ja markkinoimassa palvelua ja nyt he kertovat omia kokemuksiaan projektista ja mitä se on heille opettanut.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat Petri, Jenni, Anni ja Nicolas löysivät tiensä palvelun kehittämiseen Yritysprojekti-opintojakson kautta.

– Meille tarjottiin kurssilla mahdollisuus osallistua erilaisiin yritysten tarvitsemiin projekteihin, ja silloin Slice kiinnitti huomion olemalla kaikista selvästi laajin projekti, kertoo Nicolas.

Yhteensä Slice.fi-projektissa työskentelee noin 70 opiskelijaa. Projektin alussa opiskelijat saivat valita, mihin osa-alueeseen he projektissa erikoistuvat.

Toisen vuoden opiskelijat saivat mahdollisuuden ryhtyä toimimaan Slice.fi palvelun kehityksessä, kun Marko Siltala FeedCowboy Oy:stä kävi puhumassa vierailevana luennoitsijana ja tarjosi tämän jälkeen kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua projektiin. Tämän kautta  Eveliina päätyi projektin pariin. Opiskelijat tapasivat vuosikurssista riippuen ensimmäisen kerran jo syyskuussa tai lokakuussa, jonka jälkeen heidät jaettiin ryhmiin, jotka hoitivat projektin eri osa-alueita.

Monenlaisia työtehtäviä ja vapaat kädet toimia

Myynnin tehtävissä toimineet Eveliina ja Nicolas kertoivat Marko Siltalan olleen todella paljon auttamassa projektissa ja he kokevat oppineensa projektin aikana paljon hyödyllisiä asioita.

– Projektissa oli hyvät oppimistavoitteet. Esimerkiksi myynnin tehtävissä opiskelijat tutustuivat B2B-myyntityöhön ja asiakaskontaktien hankkimiseen ja ylläpitoon. Itselläni oli aikaisempaa myyntikokemusta vain asiakasmyynnistä, mutta nyt koen oppineen paljon myös yritysten välisestä kaupasta, kertoo Nicolas.

– Alussa Marko oli asiakaskäynneillä mukana näyttämässä, miten sitä B2B myyntiä oikeasti tehdään. Sen jälkeen jokaiselle jaettiin asiakkaat ja piti itse hoitaa kontaktit. Työ oli hyvin itsenäistä, sanoo Eveliina.

Mun mielestä vapaus on todella hyvä oppimisympäristö.

– Marko on antanut tosi vapaat kädet toimia. Mun mielestä vapaus on todella hyvä oppimisympäristö, pohtii Nicolas.

– Olin ensimmäistä kertaa myyntihommissa, enkä tiennyt olisiko minusta siihen ollenkaan, mutta huomasin tykkääväni hommasta tämän projektin ansiosta! Lisäksi olen saanut paljon arvokkaita kontakteja, Eveliina kertoo.

Verkkosivujen tuotannossa mukana ollut Petri kertoi heidän alkaneen töihin välittömästi ryhmien varmistumisen jälkeen. Hänen työtehtäviinsä on kuulunut verkkosivujen ulkoasusta, suunnittelusta ja toteutuksesta vastaamista.

– Myös meillä oli vapaudet toimia kuin itse parhaaksi näkee. Tykkäsin myös mahdollisuudesta testailla muitakin kuin vain oman ryhmän tehtäviä.

Sisällöntuotannossa työskennellyt Jenni on puolestaan projektin aikana tehnyt yrityksen markkinointia, sosiaalisen median päivittämistä, asiakaskontaktien hoitamista, sekä mukaan lähteneille yrityksille tunnisteena toimivien Slice.fi-tarrojen toimittamista.

– Tehtäväämme kuului esimerkiksi jokaisesta mukaan lähteneestä yrityksestä esittelyn tekeminen verkkosivuille ja sen hyväksyttäminen kyseisillä yrityksillä. Lisäksi vastaan markkinoinnista koulujen suuntaan, kertoo Jenni.

Projektipäällikkönä toiminut Anni sanoo oppineensa hyvin monenlaisia asioita ihmisten johtamisesta ja motivoimisesta. Lisäksi aivan kaikenlaiset tehtävät yritysten kanssa toimimisessa ovat tulleet tutuiksi.

– Kyllä sen huomasi, että erilaisten ihmisten kanssa toimiminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Projektin ansiosta opin myös omasta toiminnastani paljon. Aina välillä huomasi, että esimerkiksi joitakin ihmisiä olisi voinut ohjata ja potkia eteenpäin enemmän ja eri tavalla kuin toisia, Anni pohtii.

– Virheiden kautta oppiminen on todella tehokasta ja kasvattavaa, itse huomasin sen projektin aikana, lisää Nicolas.

Iso kokonaisuus, joka on antanut paljon

Opiskelijat kertoivat yllättyneensä siitä, kuinka paljon aikaa projekti oikeasti on vienyt.

– Hah ollaankohan koskaan valmiita, Anni nauraa.

Opiskelijat kehuvat projektia kokonaisuutena. He huomauttavat, että Slice.fi-projekti on tarjonnut osalle opiskelijoista lisäksi mahdollisuuden suorittaa harjoittelunsa Slicen kautta ja osalle se on tarjonnut työpaikan. Tämä vielä arvokkaan projektikokemuksen ja hyödyllisen asian ajamisen lisäksi. Kenelläkään ei ollut mitään pahaa sanottavaa projektista, vaikka työmäärä onkin ollut suuri.

– On ollut todella hienoa päästä näin suureen projektiin mukaan, opiskelijat kehuvat.

– Näin laaja projekti oikeasti tarjosi kokemusta ja työn määrän takia on varmasti opittu uutta, Anni Lisää.

Opiskelijat kertovat, ettei oppimisprosessi ole vielä ohi, vaan työtä riittää vielä projektiopintojakson päättymisen jälkeenkin. Osa jatkaa töissä Slicellä, vaikka SAMKin osuus projektissa nyt päättyisikin.

slice.fi taustakuva

Slice.fi

Slice.fi on Satakunnan opiskelijaetupalvelu, josta löytyy yli 200 paikallista opiskelijaetua. Opiskelijaedut saa näyttämällä virallista opiskelijakorttia.

17.2.2017 | Teksti: Niko Iijolainen, viestinnän harjoittelija | Kuva: Niko Iijolainen, viestinnän harjoittelija

Lisää aiheesta

| Opinnot ja opetus

”Tämä on ollut parasta oppimista.” Neljän kuukauden projekti huipentuu Kunnon Messut -tapahtumaan

Kunnon Messut on Raumalla järjestettävä terveyteen ja liikuntaan keskittyvä messutapahtuma. SAMKin yhdeksän opiskelijaa ovat vastanneet järjestelyistä osana opintojaan.
| Opinnot ja opetus

Opiskelijat ideoivat ratkaisuja tulevaisuuden kaupunkeihin Smart Sustainable Cities -opintojaksolla

Helmikuussa 2017 käynnistyy SAMKissa toista kertaa monialainen tulevaisuuden kaupunkikehitystä käsittelevä opintojakso Smart Sustainable Cities. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Toimeksiantajina projektissa ovat Porin ja Turun kaupungit.

Uusimmat uutiset

| Opiskelijatarina

Vaihto-opiskelu oli ainutlaatuinen ja kasvattava kokemus

Sosiaalialan opiskelija Nea Kariluoto opiskeli syyslukukauden 2018 Sloveniassa. Ulkomaille vaihtoon tai harjoitteluun lähteminen oli Nealle ehdoton asia jo ennen ammattikorkeakouluun pääsyä. Erityisesti uuden kulttuurin kokeminen, kansainvälistyminen ja kaveripiirin laajentaminen ulkomaille houkuttelivat hakeutumaan ulkomaille.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA