”Sen kautta pääsee moneen paikkaan, eikä tarvitse yrittää Googlesta löytää ilmaista materiaalia” – Finna selvisi koronavuodesta kahdeksikon arvoisesti

Vastaajat antoivat käyttäjäkyselyssä SAMKin kirjaston Finna-tiedonhakupalvelulle hyvän arvosanan. Verkkoaineistojen käytettävyydestä tuli sekä kiitosta että kehittämistoiveita.

23.6.2021 | Teksti: Harri Salminen | Kuva: Harri Salminen

Kaikissa Suomen kirjastojen, museoiden ja arkistojen Finna-verkkopalveluissa toteutettiin keväällä 2021 käyttäjäkysely. Kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 28 000 Finnan käyttäjää. SAMKin kirjaston Finnan, samk.finna.fi, osalta saatiin 194 vastausta.

Miten Finnaa käytetään?

Tyypillinen SAMKin Finnan käyttäjä on opiskelija tai opettaja. Finnaa hyödynnetään nimenomaan opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen, mutta jonkin verran myös vapaa-aikaan ja harrastuksiin.

Yleisimmät käyttötarkoitukset olivat:

  • Etsin kirjastojen lainattavia aineistoja. (66 %)
  • Etsin kirjastojen verkossa käytettäviä aineistoja. (61 %)
  • Varaan tai uusin kirjastoaineistoa. (60 %)
  • Etsin verkossa saatavilla olevia tieteellisiä julkaisuja. (58 %)
  • Etsin opinnäytetöitä. (47 %)
  • Etsin oppimateriaaleja. (40 %)

Mitä löydetyllä aineistolla haluttiin yleensä tehdä?

  • selailla, katsella, lukea tai kuunnella (90 %)
  • julkaista osana tutkimusta, opinnäytetyötä tai artikkelia (43 %)
  • muokata sitä uudeksi tai käyttää osana uutta teosta (21 %)

Päivittäisiä Finnan käyttäjiä oli 9 % vastaajista. 52 % vastaajista käytti Finnaa vähintään kerran viikossa, 29 % muutaman kerran kuukaudessa ja muut harvemmin.

Joka kolmas vastaaja käytti Finnaa tietokoneen lisäksi puhelimella.

Mikä arvosana Finnalle?

92 % vastaajista oli yleensä löytänyt etsimänsä. Jotain muutakin kiinnostavaa kertoi yleensä löytäneensä 72 % vastanneista.

Vastaajat antoivat Finnalle arvosanaksi 8,3 asteikolla nollasta kymmeneen. Finna arvioitiin hyödylliseksi, aikaa säästäväksi ja helppokäyttöiseksi.

Finna yhdistää tiedonhaun ja löytämisen ilon.

Vuoden 2021 käyttäjäkysely ajoittui aikaan, jolloin koronapandemia oli vajaan vuoden ajan voimakkaasti rajoittanut kirjaston painetun aineiston käyttöä ja saatavuutta. Samalla oli siirrytty tarjoamaan entistä enemmän digitaalisia palveluja ja hankittu runsaasti lisää verkkoaineistoa, jonka käyttö oli ollut kovassa kasvussa kursseilla ja esimerkiksi opinnäytetyötä tehdessä. Käyttäjäkyselyyn vastaajat kommentoivatkin verkkoaineiston hakutoimintoja ja toivoivat selkeämpiä ratkaisuja verkkoaineiston erottamiseen painetusta aineistosta sekä helpommin käytettäviä e-kirjoja ja muita aineistoja.

Pääpiirteittäin palvelu toimii, mutta toisinaan voisi olla selkeämpi ja loogisempi. Aineistoon voisi päästä vähemmillä klikkailuilla ja verkkoaineisto erottua selkeämmin.

Finna on ollut käytössä SAMKissa vuodesta 2014 lähtien. Käyttäjäkyselyjen valossa se on täyttänyt pitkälti kirjaston asiakkaiden odotukset alusta alkaen. Tyytyväisyys palveluun on hienokseltaan lisääntynyt. Finna-palvelujen tekniikkaa ja käytettävyyttä kehittävä Kansalliskirjasto näyttää onnistuneen tehtävässään ja toisaalta paikallisesti räätälöidyn SAMKin Finnan sivusto ja aineisto tuntuu vastaavan melko hyvin käyttäjien tarpeita.

SAMKin kirjasto kiittää käyttäjäkyselyyn vastanneita ja pyrkii ottamaan huomioon käyttäjien toiveet ja hyvät ideat paikallisen Finna-palvelun kehittämisessä.

 

Lisätietoja: Kansalliskirjaston Missä mennään -webinaari 18.5.2021, Finnan käyttäjäkyselyn tuloksia 2021

Lisää aiheesta

| Kirjasto

Samk.finna.fi tarjoaa runsaasti avointa verkkoaineistoa tiedonjanoisille

SAMKin kirjaston Finnasta löytyy verkossa vapaasti luettavia julkaisuja ja lehtiä yhä enemmän, jotta tiedonhakijan tarve hyppiä palvelusta toiseen vähenee.
| Kirjasto

Tutustu SAMKin kirjaston uusiin digisisältöihin – tammikuu 2021 toi videopalveluita ja etenkin liiketoiminnan aineistoja

SAMKin kirjasto hankki vuoden 2021 alussa opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön uusia kansainvälisiä ja kotimaisia videokoulutuspalveluita. Myös uusia, etenkin liiketoiminnan verkkoaineistoja saatiin käyttöön. Uusia e-kirjoja ja verkkolehtiä ilmestyy automaattisesti kirjaston tarjoamiin palveluihin.

Uusimmat uutiset

Riitta Tempakka merenkulun simulaattoreilla.
| Kestävä kehitys

SAMK mukana Climate University -verkostossa

Helsingin yliopisto koordinoi Climate University -verkostoa, jossa on mukana valtaosa suomalaisista korkeakouluista. Ajatuksena on jakaa yhteisellä alustalla maksuttomia verkkokursseja korkeakoulujen ja kaikkien sellaisten käyttöön, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvistä asioista.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

On SAMK staff day, deserving employees of the year 2021 were awarded in various categories including the success story, the initiative, the project operator, the publisher, the communicator, the teacher, and the SAMK person of the year. #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/deserving-samk-employees-awarded-on-staff-day/

Satakunnan korkean teknologian säätiö tukee satakuntalaisia korkean teknologian hankkeita.

Apurahahaku on käynnissä 30.9. asti.

Lue lisää: http://www.teknologiasaatio.fi/sivu/

#satakunta

Merenkulkualan koulutuksella on Raumalla pitkät juuret. Lehtori @JanneLahtinen4 pohtii Navigator-lehdessä merenkulkualan koulutuksen historiaa ja tulevaisuutta. @NavMagFi #katsetulevaisuuteen
https://navigatormagazine.fi/blogit/mastossa-on-kayty-eika-itkettanyt-yhtaan/

Sali täynnä! 👏👏
Tänään virallisesti alkoi meidän käytännön yhteistyö @SatakunnanAMK ja #friitalankoulu kanssa.
Lisäämme aisteihin ja aistiherkkyyksiin liittyvää tietoutta, kehitämme #aistiesteettomyystyokalu myös lasten käyttöön ja eiköhän jotain tutkimustakin ole vireillä 🤩

Johtamisjuonia-blogissa pureudutaan ajankohtaisiin johtamiseen liittyviin aiheisiin, niin SAMKin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin kirjoittamana. Ensimmäisessä blogikirjoituksessa on pohdittu huonon johtamisen merkitystä työpahoinvoinnin taustalla.
https://johtamisjuonia.samk.fi