”Sen kautta pääsee moneen paikkaan, eikä tarvitse yrittää Googlesta löytää ilmaista materiaalia” – Finna selvisi koronavuodesta kahdeksikon arvoisesti

Vastaajat antoivat käyttäjäkyselyssä SAMKin kirjaston Finna-tiedonhakupalvelulle hyvän arvosanan. Verkkoaineistojen käytettävyydestä tuli sekä kiitosta että kehittämistoiveita.

23.6.2021 | Teksti: Harri Salminen | Kuva: Harri Salminen

Kaikissa Suomen kirjastojen, museoiden ja arkistojen Finna-verkkopalveluissa toteutettiin keväällä 2021 käyttäjäkysely. Kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 28 000 Finnan käyttäjää. SAMKin kirjaston Finnan, samk.finna.fi, osalta saatiin 194 vastausta.

Miten Finnaa käytetään?

Tyypillinen SAMKin Finnan käyttäjä on opiskelija tai opettaja. Finnaa hyödynnetään nimenomaan opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen, mutta jonkin verran myös vapaa-aikaan ja harrastuksiin.

Yleisimmät käyttötarkoitukset olivat:

  • Etsin kirjastojen lainattavia aineistoja. (66 %)
  • Etsin kirjastojen verkossa käytettäviä aineistoja. (61 %)
  • Varaan tai uusin kirjastoaineistoa. (60 %)
  • Etsin verkossa saatavilla olevia tieteellisiä julkaisuja. (58 %)
  • Etsin opinnäytetöitä. (47 %)
  • Etsin oppimateriaaleja. (40 %)

Mitä löydetyllä aineistolla haluttiin yleensä tehdä?

  • selailla, katsella, lukea tai kuunnella (90 %)
  • julkaista osana tutkimusta, opinnäytetyötä tai artikkelia (43 %)
  • muokata sitä uudeksi tai käyttää osana uutta teosta (21 %)

Päivittäisiä Finnan käyttäjiä oli 9 % vastaajista. 52 % vastaajista käytti Finnaa vähintään kerran viikossa, 29 % muutaman kerran kuukaudessa ja muut harvemmin.

Joka kolmas vastaaja käytti Finnaa tietokoneen lisäksi puhelimella.

Mikä arvosana Finnalle?

92 % vastaajista oli yleensä löytänyt etsimänsä. Jotain muutakin kiinnostavaa kertoi yleensä löytäneensä 72 % vastanneista.

Vastaajat antoivat Finnalle arvosanaksi 8,3 asteikolla nollasta kymmeneen. Finna arvioitiin hyödylliseksi, aikaa säästäväksi ja helppokäyttöiseksi.

Finna yhdistää tiedonhaun ja löytämisen ilon.

Vuoden 2021 käyttäjäkysely ajoittui aikaan, jolloin koronapandemia oli vajaan vuoden ajan voimakkaasti rajoittanut kirjaston painetun aineiston käyttöä ja saatavuutta. Samalla oli siirrytty tarjoamaan entistä enemmän digitaalisia palveluja ja hankittu runsaasti lisää verkkoaineistoa, jonka käyttö oli ollut kovassa kasvussa kursseilla ja esimerkiksi opinnäytetyötä tehdessä. Käyttäjäkyselyyn vastaajat kommentoivatkin verkkoaineiston hakutoimintoja ja toivoivat selkeämpiä ratkaisuja verkkoaineiston erottamiseen painetusta aineistosta sekä helpommin käytettäviä e-kirjoja ja muita aineistoja.

Pääpiirteittäin palvelu toimii, mutta toisinaan voisi olla selkeämpi ja loogisempi. Aineistoon voisi päästä vähemmillä klikkailuilla ja verkkoaineisto erottua selkeämmin.

Finna on ollut käytössä SAMKissa vuodesta 2014 lähtien. Käyttäjäkyselyjen valossa se on täyttänyt pitkälti kirjaston asiakkaiden odotukset alusta alkaen. Tyytyväisyys palveluun on hienokseltaan lisääntynyt. Finna-palvelujen tekniikkaa ja käytettävyyttä kehittävä Kansalliskirjasto näyttää onnistuneen tehtävässään ja toisaalta paikallisesti räätälöidyn SAMKin Finnan sivusto ja aineisto tuntuu vastaavan melko hyvin käyttäjien tarpeita.

SAMKin kirjasto kiittää käyttäjäkyselyyn vastanneita ja pyrkii ottamaan huomioon käyttäjien toiveet ja hyvät ideat paikallisen Finna-palvelun kehittämisessä.

 

Lisätietoja: Kansalliskirjaston Missä mennään -webinaari 18.5.2021, Finnan käyttäjäkyselyn tuloksia 2021

Lisää aiheesta

| Kirjasto

Samk.finna.fi tarjoaa runsaasti avointa verkkoaineistoa tiedonjanoisille

SAMKin kirjaston Finnasta löytyy verkossa vapaasti luettavia julkaisuja ja lehtiä yhä enemmän, jotta tiedonhakijan tarve hyppiä palvelusta toiseen vähenee.
| Kirjasto

Tutustu SAMKin kirjaston uusiin digisisältöihin – tammikuu 2021 toi videopalveluita ja etenkin liiketoiminnan aineistoja

SAMKin kirjasto hankki vuoden 2021 alussa opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön uusia kansainvälisiä ja kotimaisia videokoulutuspalveluita. Myös uusia, etenkin liiketoiminnan verkkoaineistoja saatiin käyttöön. Uusia e-kirjoja ja verkkolehtiä ilmestyy automaattisesti kirjaston tarjoamiin palveluihin.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Hyvää ErasmusDays-tapahtumaa 14.–16.10. 🌍
Mikä on sinun muistosi tai kokemuksesi? Jaa somessa aihetunnisteella #ErasmusDays ja #ErasmusplusFI

SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisillalle luovutettiin käädyt Satakunnan kauppakamarin hallituksen kokouksessa. Käädyt on suunnitellut muotoilija ja kultaseppä Assi Arnimaa-Leinonen. @K2SATA #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/samk-valmiina-30-vuotisjuhlavuoteen-rehtorille-luovutettiin-kaadyt/

Mitä on sellainen arviointi, mihin summatiivinen arviointiajatus ei taivu? Tällaisia ensiaskeleita me otimme insinöörimatematiikan formatiivisessa arvioinnissa. #arviointi #matematiikka @SatakunnanAMK http://www.flippedlearning.fi/2021/10/kaanteinen-arviointi.html

SAMK koordinoi merellisen matkailun osaamisen kehittämistä Euroopassa. Eurooppalainen yhteistyö on vahvuus matkailualan jälleenrakentamisessa pandemian hellittäessä.#erasmusdays #skills4cmt #samk #katsetulevaisuuteen @EDUFI_HigherEd
https://www.youtube.com/watch?v=pTEu_j9HRQE