Seitsemäsluokkalaiset pelastamaan Itämerta

SAMK ja Eurajoen yhteiskoulu ovat lanseeranneet ”Itämeren pelastajat” eli ”Baltic Sea Savers” kampanjan Eurajoella. ”Itämeren pelastajat” aktivoi kaikkia yli 13-vuotiaita omalla toiminnallaan suojelemaan Itämerta.

22.9.2016 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Minna Keinänen-Toivola

Seitsemäsluokkalaiset lähettävät taululla piirroksin terveiset Itämerelle.

Viranomaiset ovat tehneet paljon työtä Itämeren suojelemiseksi. Paikallistasolla on nyt tarve aktivoitua käytännön toimiin meren pelastamiseksi. Eurajoen yhteiskoulu on vastannut Rauman koulutoimen haasteeseen osallistua mereen pelastamiseksi.

− Koulumme on aktiivisesti mukana Itämeren suojelua edistävissä yhteisöissä, kuten Koulujemme lähivedet, Puhdas Itämeri ja TVO-vesipäivät, joten meille oli itsestäänselvää lähteä mukaan Baltic Sea Savers -kampanjaan, kertoo Eurajoen yhteiskoulun matemaattisten aineiden lehtori Karoliina Saurio.

Eurajoen yhteiskoulun seitsemäsluokkalaiset osallistuvat toiminnalliseen kokonaisuuteen useilla eri oppitunneilla, äidinkielessä, kemiassa ja kuvaamataidossa. He pohtivat Eurajoen merkitystä omassa elämässä, keräävät tietoa jokiveden laadusta ja analysoivat miten se vaikuttaa Itämeren laatuun. Tarkoituksena on kerätä roskia joen rannoilta ja tehdä niistä taideteoksia osana kampanjaa. Aktivoivana elementtinä on sosiaalisessa mediassa toteuttava taidekilpailu, joka haastaa pohtimaan kuka tai mikä on ”Itämeren pelastaja”.

− Baltic Sea Saversissa tavoitteena on lisätä tavallisten kansalaisten ja erityisesti nuorten tietoisuutta Itämeren ongelmista, kertoo projektin viestintäpäällikkö Minna Keinänen-Toivola.

Kilpailutyö julkaistaan sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä. Baltic Sea Savers -taidekampanja toteutetaan Suomessa, Ruotsissa, Ahvenanmaalla, Virossa ja Latviassa 13.11.2016 asti ja se on avoin kaikille 13 vuotta täyttäneille.

Lue kilpailun säännöt.