Satakuntalaisilta osuuspankeilta 100 000 euroa SAMKille

– OP Länsi-Suomi ja alueen muut osuuspankit ovat pyrkineet edesauttamaan maakunnan koulutuksen monipuolisuutta jo pitkään. Valtakunnallisessakin mittakaavassa merkittävät lahjoitukset maakunnan yliopistotoiminnalle ja ammattikorkeakouluille ovat olleet ehkä näkyvin osa tuestamme.  Lahjoituksilla olemme onnistuneet omalta osaltamme myötävaikuttamaan, että Satakunnasta löytyy nyt ja jatkossakin monenlaista koulutustarjontaa. Tällä nyt tehtävällä 100 000 euron lahjoituksella Satakunnan ammattikorkeakoululle alueella toimivat osuuspankit haluavat mahdollistaa kansainvälisestikin korkeatasoisen ja laadukkaan koulutuksen ja tutkimuksen paikallisella ammattikorkeakoulusektorilla, OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru toteaa.

19.9.2018 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru (oikealla) haastaa muut satakuntalaiset yritykset mukaan satakuntalaisen koulutuksen vahvistamiseen. Lahjoituksen vastaanottivat rehtori Jari Multisilta ja hallituksen puheenjohtaja Henry Merimaa.
OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru (oikealla) haastaa muut satakuntalaiset yritykset mukaan satakuntalaisen koulutuksen vahvistamiseen. Lahjoituksen vastaanottivat rehtori Jari Multisilta ja hallituksen puheenjohtaja Henry Merimaa.

Lahjoittamalla Satakunnan ammattikorkeakoululle yritys tai yhteisö tukee Satakunnan alueen koulutusta, elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

– Lahjoitusvarat ja niistä saatavat tuotot ohjataan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Päämäärämme on, että jokainen opiskelijamme työllistyy. Se saavutetaan laadukkaalla ja oman alueemme tarpeita palvelevalla koulutuksella, tutkimustoiminnalla ja työelämäyhteistyöllä. Valmistuneiden työllistymisessä SAMK sijoittuu jo nyt ensimmäiseksi metropolialueen ulkopuolisista ammattikorkeakouluista, kertoo SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta.

– Osuuspankeilla on arkisempi yhteistyö eri asteen koulujen kanssa tärkeässä roolissa vastuullisen talouskasvatuksen näkökulmasta. Yhteistyötä toteutamme esimerkiksi luennoimalla arjen taloudesta niin korkeakouluopiskelijoille kuin myös yläkouluikäisille. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on meille yksi tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja edesauttaa talousasioiden ymmärtämistä osana oman talouden ja elämän hallintaa, Kiuru kertoo.

Maakunnan yritys- ja myös julkisen sektorin tarpeita palveleva koulutus lisää elinvoimaa ehkä enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä pitkällä aikavälillä. Monipuolinen, oikein suunnattu koulutustarjonta synnyttää uutta yritystoimintaa, uusia innovaatioita ja voimistaa palvelusektoria.

– Satakunnan ammattikorkeakoululla on tärkeä rooli luoda ja ylläpitää korkeatasoista ja laadukasta koulutusta niin Satakunnassa, Suomessa kuin kansainvälisestikin. Alueen osuuspankit haluavat varmistaa omalta osaltaan tämän myös jatkossa. Maakunnan koulutustarjonnan ylläpitäminen ja kehittämisen on syytä olla koko Satakunnan yhteinen sydämen asia, Kiuru toteaa.

SAMKin yhteistyö työelämän kanssa

Yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi yhteiset tutkimushankkeet, asiantuntijaopettajien ohjauksessa tehtävät opiskelijaprojektit, ns. hidas rekrytointi (kesätyö, harjoittelu, opinnäytetyö yrityksessä), yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä startup-sijoitukset sekä aloittavien yrittäjien mentorointi.

SAMK keskittyy soveltavaan tutkimukseen sekä teollisuuden ja yritysten tuote- ja palvelukehitykseen. Tulokset halutaan saada nopeasti alueen yritysten käyttöön. Juuri nyt SAMK vastaa teknologia-alan työvoima- ja osaajapulaan muunto- ja täydennyskoulutuksilla.

SAMK on myös mukana innostamassa lapsia ja nuoria teknologia-alalle tukemalla koulujen luonnontieteen opetusta. Vuoden 2017 lopussa SAMKilla oli käynnissä 55 kansallista ja 11 kansainvälistä hanketta. Tänä vuonna SAMK perustaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Robocoast-tutkimuskeskuksen R&D Centerin Porin kampukselle.

SAMKin varainhankinta jatkuu

SAMK käynnisti varainhankintakampanjan viime vuoden lopulla. Valtio maksaa ammattikorkeakouluille vastinrahaa suhteessa niiden kampanja-aikana keräämään yksityiseen pääomaan. SAMKin tavoitteena on kerätä miljoona euroa vuoden 2018 aikana. Tähän mennessä koossa on 184 00 euroa ja lupauksia lahjoituksista siinä määrin, että Multisilta uskoo tavoitteen täyttyvän. Keräys jatkuu myös ensi vuonna, vaikka vastinrahakausi päättyy.

–Lahjoitukset ovat vastikkeettomia, mutta yli 10 000 euron lahjoitukset voi kohdentaa haluamalleen koulutusalalle, Multisilta kertoo.

Vähintään 850 euron lahjoitukset ammattikorkeakoululle ovat verovähennyskelpoisia sekä yksityiselle lahjoittajalle että yhteisölle.

Lahjoituksessa ovat mukana satakuntalaiset osuuspankit OP Eura, OP Honkilahti, OP Kiikoinen, OP Köyliö, OP Lappi, OP Länsi-Suomi, OP Nakkila-Luvia, OP Satakunta, OP Säkylä ja OP Vampula.

SAMK kiittää lämpimästi lahjoittajia!

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA