Satakunta luontokokemusta – julkaisu pureutuu maakunnan luontomatkailun mahdollisuuksiin

Satakunnassa on mahdollisuus monenlaisiin luontokokemuksiin. Kiinnostavia kohteita löytyy sekä lähimatkailijoille että kauempaa tuleville. Uudessa Satakunta luontokokemusta – Luonnon tuotteistamisen teemat Satakunnassa -julkaisussa pureudutaan vesistöjen, soiden, metsien ja harjualueiden hyödyntämiseen luontomatkailussa.

27.1.2017 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Visit Finland

Visit Finland Matkaluistelua

Satakunnassa on vahvistettava maakunnan luonnon erityispiirteistä nousevien ideoiden tuotteistamista sekä runsaan aktiviteettitarjonnan luomista. Tavalliset matkailijat kaipaavat valmiita matkapaketteja tai ainakin helposti löydettäviä kohteita ja palveluja.

Kansi 2016 B9 SAMK SatakuntaLuontokokemusta– Maakuntaan tarvitaan enemmän tuotteita, jotka mahdollistavat matkailijan elämyksellisen luontokokemuksen ja joissa tulee esille alueen luonnon omaleimaisuus, sanoo julkaisun toimittanut Sanna-Mari Renfors SAMKista.

Julkaisussa jatketaan Satakunnan luontomatkailuohjelman teemojen syventämistä. Ohjelman keskiössä on luontomatkailun edistäminen elinkeinona: miten luontoa hyödynnetään ja tuotteistetaan matkailuliiketoiminnassa entistä monipuolisemmin.  Julkaisu nostaakin esille keskeisiä luontomatkailun tuoteteemoja Satakunnassa: vesistöaktiviteetteja, lintumatkailua, geologiaa, luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja, äänimaiseman ja teemallisia luontoreittejä.

Artikkelikokoelma on syntynyt matkailu- ja luontoa-alan toimijoiden yhteistyönä. Myös kirjan valokuvat kertovat Satakunnan luonnossa odottavista elämyksistä.

Lataa luettavaksesi: Satakunta luontokokemusta – Luonnon tuotteistamisen teemat Satakunnassa

27.1.2017 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Visit Finland

Lisää aiheesta

| Matkailu

SAMKin laatima Satakunnan luontomatkailuohjelma ilmestynyt

Luontomatkailuohjelman taustalla on elinkeinon toive saada tarkennettuja suuntaviivoja luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi. Maakunnan tasolla kaivataan yhteistä tavoitteenasettelua ja tukea runsaille paikallisille kehittämistoimille sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien jalkauttamiselle Satakuntaan.
| Matkailu

SAMK kehittää Itämerta yhtenäisenä matkailukohteena

Yhteistyössä Viron ja Latvian johtavien, matkailun koulutusta tarjoavien, korkeakoulujen kanssa käynnistetään Itämeren alueen matkailun koulutushanke.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA