Sata lasissa Namibiassa

Satakunnan ammattikorkeakoulun ja sen strategisen kumppanin Namibia University of Science and Technologyn projektissa tutkitaan resurssitehokasta kaupunkikehitystä kehittyvissä maissa.

13.10.2016 | Teksti: Minna Keinänen-Toivola | Kuva: Minna Keinänen Toivola

Walvis Bayn satamaa – A view from the Port of Walvis Bay
Walvis Bayn satamaa – Port of Walvis Bay

 

Kehittyvien maiden kaupungistuminen on koko ajan nopeutuva kansainvälinen ilmiö. Se tuo mukanaan laajoja haasteita puhtaalle vedelle, sähkön saatavuudelle ja rakentamiselle. Tiivistyvä kaupunkirakenne vaatii myös tehokasta jätevesien käsittelyä ja jätehuoltoa.

Ympäristöystävällisyys pääosassa

Tutkimusprojektissa pilottikaupunkina on Namibiassa Atlantin rannikoilla sijaitseva 60 000 asukkaan Walvis Bay. Kaupunki ”kasvaa silmissä”, sillä siellä on käynnissä 300 miljoonan US dollarin arvoinen satamalaajennus ja lähivuosille on useita muita kehittämissuunnitelmia.

Kaupunki saa juomavetensä pohjavedestä, mutta se ei riitä kasvavalle väkimäärälle. Jäteveden puhdistamo on melko vanha ja kapasiteettikykynsä rajoilla. Energia saadaan pääosin fossiilisista polttoaineista. Kierrätystä ei juurikaan harrasteta. Projektissa tutkitaan miten kokonaisuus saadaan hallittua kustannustehokkaasti, paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi.

Teollisuuslaitokset kehityksen veturina

Toisena tutkimuskohteena ovat teollisuuslaitosten toiminta ja kehitysmahdollisuudet resurssitehokkuudessa.  Kalat ovat toiseksi merkittävin vientituote Namibialle, heti kaivostuotteiden jälkeen. Walvis Bayssä sijaitsee seitsemän isoa kalankäsittelytehdasta ja lukuisia pienempiä. Kalatehtaat toimivat eurooppalaisten elintarviketeollisuuden laatustandardien mukaisesti, koska päämarkkina-alue on Euroopassa. Projektin kalatehdaspilotti on Merlus Food Processors, jossa tutkitaan aurinkoenergian käyttöä, biokaasun tuottomahdollisuuksia, harmaan veden kierrättämistä ja energiaa säästäviä valoratkaisuja.

Projektin kalatehdaspilotti on Merlus Food Processors.

Projektin kalatehdaspilotti on Merlus Food Processors.

Myös SAMKin aurinkoenergiahankkeen, SOLARLEAP Satakunnan, konsepti, jossa tuotetaan alalle päteviä osaajia on muokattavissa ja vietävissä kehittyville markkinoille.

– Namibiassa aurinkoisia päiviä on 300 vuodessa, joten energianlähde on varma, toteaa Älykkäät energiaratkaisut -tutkimusryhmän vetäjä Meri Olenius.

Suomalaisia yrityksiä on syys-lokakuussa 2016 tutustumassa paikallisiin olosuhteisiin ja edistämässä yhteistä liiketoimintaa namibialaisten kanssa.

– Projekti vauhdittaa meidän biokaasuratkaisumme kehittämistä, koska me suuntaamme erityisesti kehittyville markkinoille, kertoo Fimuskraft Oy:n Ahti Koivunen.

 

Info: NAMURBAN

Urban Resource Efficiency in Developing Countries – pilot study of Walvis Bay, Namibia)

 •  Tekesin ja ulkoasianministeriön yhteinen Business with Impact -ohjelman tutkimusprojekti
 • Muut rahoittajat seitsemän suomalaista yritystä: Sansox Oy (puhdas vesi), Fimuskraft Oy (biokaasu), Rannan Teollisuuskone Oy (puhdas vesi), Naps Solar Systems Inc. (aurinkoenergia), GA90 Recycling Oy (kierrätys), Riffid Oy (ICT), ja SWOcean Oy (ICT) sekä SAMK
 • Tutkimustahot: SAMK ja paikallinen yliopisto Namibia University of Science and Technology
 • SAMKissa aloittanut uusi tutkimusryhmä Smart Urban Business, jossa NAMURBAN-projektin teemat ovat keskeinen osa tutkimusta
 • Katso ensimmäinen videoraportti: NAMURBAN Project report 2016
 • Katso myös yrityksen puheenvuoro Wastewater to be usable again, Mikael Seppälä, Sansox Ltd.

 

Info: SAMK ja Namibia v. 2012–

 • Merentutkimusalus Mirabiliksen miehistön kouluttamisprojekti MARINAM v. 2012–2015
 • Merenkulun koulutuksen kehittämisprojekti MARIBIA v. 2013–2015
 • Yhteistyösopimuksen allekirjoitus Namibia University of Science and Technology kanssa 5/2015
 • Tekes BEAM-tutkimusprojekti kaupunkikehityksen konsepteista NAMURBAN 10/2015-
 • Tekes BEAM ekosysteemin valmisteluhanke älykkääseen liikenteeseen ja logistiikkaan NAMHUB v. 2016
 • IMO:n ja EU:n “Maritime Technology Cooperation Centre”-haku v. 2016
 • Tiivistyvää yhteistyötä koulutuksessa
 • Toiminnan laajentuminen: terveydenhuolto, palveluliiketoiminta ja ICT
Namibiassa Olenius Kgabi Rijnen Koivisto ja Keinanen-Toivola

Kirjoittaja

Minna Keinänen-Toivola
projektipäällikkö, FT

Kirjoittaja on kuvassa oikealla. Muut kuvassa vasemmalta oikealle: Meri Olenius (SAMK), Nnenesi Kgabi (NUST), Bas Rijnen (NUST) ja Heikki Koivisto (SAMK). NUST on SAMKin strateginen kumppani Namibia University of Science and Technology.

13.10.2016 | Teksti: Minna Keinänen-Toivola | Kuva: Minna Keinänen Toivola

Lisää aiheesta

Historian suurin bisnesdelegaatio Namibiasta kävi Suomessa, muun muassa Raumalla, toukokuussa 2016.
| Merenkulku

Merenkulun koulutuksesta yhteistyöhön laajalla rintamalla

SAMK on kouluttanut Namibian merenkulkijoita vuodesta 2012. Nyt jatketaan maan kehityksen kannalta merkittävämmille aloille: logistiikkaan, teknologiaan, hyvinvointiin ja liiketoimintaan. Historian suurin bisnesdelegaatio...
SAMKin tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola.
| Teknologia

Näkökulma: Miksi Namibiaan?

Merentutkimusalus RV Mirabiliksesta alkanut toiminta on monipuolistunut SAMKissa nopeassa tahdissa. Projektipäällikkö Minna Keinänen-Toivola avaa näkökulmaa Namibiaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.