SAMKin Vesi-instituutilta julkaisut veden laadusta ja putkistojen kestävyydestä

SAMKin Vesi-instituutin tutkijoilta on julkaistu kaksi uutta julkaisua SAMKin julkaisusarjassa. Toinen julkaisu keskittyy talousveden laatuun, toinen vesijärjestelmien kestävyyteen ja vesivahinkojen ehkäisyyn. Molemmat julkaisut ovat ladattavissa verkosta, linkit alla.

4.1.2018 | Teksti: Julkaisuista koonnut Anne Sankari | Kuva: Kansikuvat

SAMK Vesi-instituutti julkaisujaKaunisto T., Pelto-Huikko A., Kiuru J., Latva M., (2017). PEX‐putkista liukeneva tert‐butyylialkoholi (TBA). Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja B, Raportit 13/2017, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Lataa julkaisu.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-yhdisteiden liukenemista vesijohtoina käytettävistä PEX-putkista tutkittiin lyhytaikaisilla tuotehyväksynnässä käytettävillä laboratoriokokeilla ja todellista käyttöä simuloivilla pitkäaikaisilla kokeilla. Vesinäytteistä määritettiin TBA-, MTBE-, ETBE- ja TAME-pitoisuudet. MTBE, ETBE ja TAME eivät ole kovin vaarallisia, mutta ne aiheuttavat veteen pahaa hajua ja makua. TBA voi aiheuttaa terveyshaittoja, eikä sille tunneta haju- tai makukynnystä vedessä. TBA:ta ja muita yhdisteitä liukeni putkimateriaaleista eri määriä eri putkityypeillä, mutta pitoisuudet laskivat koeajan myötä. Tutkimustuloksia voidaan käyttää asetettaessa PEX-putkille tuotekohtaisia vaatimuksia, joilla varmistetaan tuotteiden turvallisuus.

 

SAMK Vesi-instituutti julkaisujaMäkinen R., Pelto-Huikko A., (2017). Kiinteistöjen vesijärjestelmien messinkiosien vauriot vesivahinkojen aiheuttajana. Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja B, Raportit 12/2017, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Lataa julkaisu.

Työssä tarkasteltiin kiinteistön vesijärjestelmien messinkiosia – liittimiä ja  venttiilejä – mahdollisina vesivahinkojen aiheuttajina. Vesijärjestelmän vaurion aiheuttama vesivahinko voi tuottaa kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka taas voivat aiheuttaa terveyshaittoja kiinteistön asukkaille. Työssä kuvataan näytteenotto, analyysit ja tulokset tutkimuksesta, joka toteutettiin raumalaisessa kiinteistössä, jossa oli havaittu messinkiosien vaurioita jo kahden käyttövuoden jälkeen.

Messingin vauriotyypeistä on tarkasteltu kahta yleisintä: jännityskorroosiota ja sinkinkatoa. Lisäksi on tarkasteltu vedenlaadun merkitystä messinki- ja muidenkin metalliosien vaurioissa. Myös vesijärjestelmien osien rakentamisen aikaista hankintaprosessia on tarkasteltu kriittisesti yhtenä mahdollisena syynä huonolaatuisiin messinkiosiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että osa kiinteistön vesijärjestelmien messinkiosista ei ollut sinkinkadonkestävää messinkiä, vastoin rakentamisen yleistä ohjeistusta Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että talousveden laatu Raumalla täyttää kyllä sosiaali‐ ja terveysministeriön laatiman talousvesiasetuksen (1352/2015) kaikki raja‐ ja ohje‐arvot, mutta on tekniseltä laadultaan melko aggressiivista juuri vesijärjestelmien metalliosille. Talousvesiasetus keskittyy pääasiassa veden terveydelliseen laatuun.

Vastaavien messinkiosien vaurioiden välttämiseksi tulevaisuudessa voidaan ajatella joko käsiteltävän vettä siten, että se on vähemmän aggressiivista messinkiosille tai vesijärjestelmissä on käytettävä aggressiivista vettä paremmin kestäviä osia.

Julkaisu on Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen opinnäyte. 

4.1.2018 | Teksti: Julkaisuista koonnut Anne Sankari | Kuva: Kansikuvat

Lisää aiheesta

Huonokuntoinen vesiputki.
| Opinnot ja opetus

Vesihuollon opetusta verkossa – case verkostosaneeraus

Vesihuoltoalalla on tarve saada lisää osaamista verkostosaneeraukseen liittyen. Vesihuoltoverkostojen saneerausvelka on tunnetusti kasvanut mittavaksi. Verkko-opinnoissa eri paikkakunnilla opiskelevat ja työskentelevät henkilöt voivat osallistua kurssille mahdollisimman helposti.
Viisi henkilöä neuvottelevat kokoushuoneessa
| Energia

Bioteknologian yritys sai apuja Namibian-bisnekseen

Bioteknologian startup Fimuskraft hakee buustia toimintaansa ulkomailta. Hallituksen puheenjohtaja Ahti Koivunen kehuu SAMKin Minna Keinänen-Toivolan ja Heikki Koiviston osaamista ja verkostoja.

Uusimmat uutiset

Purjeveneiden mastoja pienvenesatamassa.
| Matkailu

Yhteinen eurooppalainen merellisen matkailun opetussuunnitelma täyttää alan osaamisvajeet

Euroopan rannikkoalueet ovat monien lomailijoiden suosikkikohteita, joiden merkitys on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Ne ovat Euroopan matkailussa suurin vetovoimatekijä, minkä vuoksi yli puolet maiden majoituskapasiteetista sijoittuu Euroopan rannikkoalueille. Lisäksi merellinen matkailu on työllisyyden näkökulmasta merisektorin suurin toimiala Euroopassa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKin toukokuun Osaamisuutisissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:
☀️ Vuoden 2021 menestystarinat julkaistu
☀️ SAMKin dosentit Satakunnan asialla
☀️ Teoria ja käytäntö yhdistyvät työmaaopinnoissa
https://uutiskirje.samk.fi/a/s/1064431-72e5d56aedd0cf50023718c1f6923eae/1238381

Matkailun opiskelijat viettivät Merikarvialla kansainvälisen leiriviikon. Tavoitteena oli kehittää rannikkoalueen matkailutoimijoiden digitaalisia valmiuksia. Lehtori Jaana Ruoho kertoo Samkarit-blogissa viikon tunnelmia. @jaanaruoho #matkailu
https://samkarit.samk.fi/2022/05/20/ammattikorkeakoululaisten-kansainvalinen-leiriviikko-merikarvialla/

Tuomarikoulutus käyty, tuomaritesti läpäisty ja nyt tuomarointikin tehty. Mahtavaa nähdä alastaan innostuneita nuoria kisaamassa SM-tasolla!

#taitaja2022 #toinenaste #matkailu #mysamk #visitfinland #some #tuomari #skillsforfinland #winnova

3

Purkutalo2022 testattiin #projektioppiminen teorioita noin 20 opiskelijan voimin.

Yhteistyössä @SatakunnanAMK, #Kankaanpää 'n Yhteislyseo ja Honkajoen lukio luotiin #väliaikainen #taide @Kpaakaupunki #taidekehä 'lle.

Kuvan teos Pinja Marienberg, Kasvupaikka

Geronomiopiskelija Annikka Salonen kertoo Samkarit-blogitekstissä kokemuksistaan harjoittelusta Ruotsin Sundsvallissa. Harjoittelu laajensi hänen käsityksiään hoiva- ja hoitokulttuurin monimuotoisuudesta. #samkarit #geronomi
https://samkarit.samk.fi/2022/05/18/geronomitutkintoon-kansainvalista-nakokulmaa-harjoittelussa-ruotsin-sundsvallissa/