Skip to content

SAMKin Vesi-instituutilta julkaisut veden laadusta ja putkistojen kestävyydestä

SAMKin Vesi-instituutin tutkijoilta on julkaistu kaksi uutta julkaisua SAMKin julkaisusarjassa. Toinen julkaisu keskittyy talousveden laatuun, toinen vesijärjestelmien kestävyyteen ja vesivahinkojen ehkäisyyn. Molemmat julkaisut ovat ladattavissa verkosta, linkit alla.

4.1.2018 | Teksti: Julkaisuista koonnut Anne Sankari | Kuva: Kansikuvat

SAMK Vesi-instituutti julkaisujaKaunisto T., Pelto-Huikko A., Kiuru J., Latva M., (2017). PEX‐putkista liukeneva tert‐butyylialkoholi (TBA). Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja B, Raportit 13/2017, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Lataa julkaisu.

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-yhdisteiden liukenemista vesijohtoina käytettävistä PEX-putkista tutkittiin lyhytaikaisilla tuotehyväksynnässä käytettävillä laboratoriokokeilla ja todellista käyttöä simuloivilla pitkäaikaisilla kokeilla. Vesinäytteistä määritettiin TBA-, MTBE-, ETBE- ja TAME-pitoisuudet. MTBE, ETBE ja TAME eivät ole kovin vaarallisia, mutta ne aiheuttavat veteen pahaa hajua ja makua. TBA voi aiheuttaa terveyshaittoja, eikä sille tunneta haju- tai makukynnystä vedessä. TBA:ta ja muita yhdisteitä liukeni putkimateriaaleista eri määriä eri putkityypeillä, mutta pitoisuudet laskivat koeajan myötä. Tutkimustuloksia voidaan käyttää asetettaessa PEX-putkille tuotekohtaisia vaatimuksia, joilla varmistetaan tuotteiden turvallisuus.

 

SAMK Vesi-instituutti julkaisujaMäkinen R., Pelto-Huikko A., (2017). Kiinteistöjen vesijärjestelmien messinkiosien vauriot vesivahinkojen aiheuttajana. Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja B, Raportit 12/2017, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Lataa julkaisu.

Työssä tarkasteltiin kiinteistön vesijärjestelmien messinkiosia – liittimiä ja  venttiilejä – mahdollisina vesivahinkojen aiheuttajina. Vesijärjestelmän vaurion aiheuttama vesivahinko voi tuottaa kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka taas voivat aiheuttaa terveyshaittoja kiinteistön asukkaille. Työssä kuvataan näytteenotto, analyysit ja tulokset tutkimuksesta, joka toteutettiin raumalaisessa kiinteistössä, jossa oli havaittu messinkiosien vaurioita jo kahden käyttövuoden jälkeen.

Messingin vauriotyypeistä on tarkasteltu kahta yleisintä: jännityskorroosiota ja sinkinkatoa. Lisäksi on tarkasteltu vedenlaadun merkitystä messinki- ja muidenkin metalliosien vaurioissa. Myös vesijärjestelmien osien rakentamisen aikaista hankintaprosessia on tarkasteltu kriittisesti yhtenä mahdollisena syynä huonolaatuisiin messinkiosiin.

Tutkimuksessa havaittiin, että osa kiinteistön vesijärjestelmien messinkiosista ei ollut sinkinkadonkestävää messinkiä, vastoin rakentamisen yleistä ohjeistusta Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että talousveden laatu Raumalla täyttää kyllä sosiaali‐ ja terveysministeriön laatiman talousvesiasetuksen (1352/2015) kaikki raja‐ ja ohje‐arvot, mutta on tekniseltä laadultaan melko aggressiivista juuri vesijärjestelmien metalliosille. Talousvesiasetus keskittyy pääasiassa veden terveydelliseen laatuun.

Vastaavien messinkiosien vaurioiden välttämiseksi tulevaisuudessa voidaan ajatella joko käsiteltävän vettä siten, että se on vähemmän aggressiivista messinkiosille tai vesijärjestelmissä on käytettävä aggressiivista vettä paremmin kestäviä osia.

Julkaisu on Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksen opinnäyte. 

4.1.2018 | Teksti: Julkaisuista koonnut Anne Sankari | Kuva: Kansikuvat

Lisää aiheesta

vesiputki huonossa kunnossa kuv Henrik Roms Turun AMK
| Opinnot ja opetus

Vesihuollon opetusta verkossa – case verkostosaneeraus

Vesihuoltoalalla on tarve saada lisää osaamista verkostosaneeraukseen liittyen. Vesihuoltoverkostojen saneerausvelka on tunnetusti kasvanut mittavaksi. Verkko-opinnoissa eri paikkakunnilla opiskelevat ja työskentelevät henkilöt voivat osallistua kurssille mahdollisimman helposti.
Namibia Koivunen ja Olenius neuvottelussa
| Energia

Bioteknologian yritys sai apuja Namibian-bisnekseen

Bioteknologian startup Fimuskraft hakee buustia toimintaansa ulkomailta. Hallituksen puheenjohtaja Ahti Koivunen kehuu SAMKin Minna Keinänen-Toivolan ja Heikki Koiviston osaamista ja verkostoja.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMKiin haki syksyn yhteishaussa 2607 hakijaa yhteensä kahdeksaan eri koulutusohjelmaan. Suosituin hakukohde huikealla 1459 hakijalla oli Liiketalouden koulutusohjelma Huittisissa, joka järjestetään 100% verkkototeutuksena. Kiitos kaikille hakijoille!

SAMK received a total of 2607 applications for eight different degree programs during the application period. Thank you!
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Kuvanveistäjä, professori Ossi Sommaa muistaen. Somma työskenteli Kankaanpään taidekoulun opettajana vuosina 1974 – 1992, joista kaksi vuotta koulun virkaatekevänä rehtorina.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
RoboAI-viikko tarjoaa teknologia-alan näytteilleasettajille mahdollisuuden esittäytyä tauko- ja iltaohjelmassa! Lue lisää ja ilmoittaudu heti. #roboai #samk #mysamk #roboaiviikko #event #teknologia

SAMKiin haki syksyn yhteishaussa yhteensä 2607 hakijaa kahdeksaan eri koulutusohjelmaan. Lämmin kiitos kaikille hakijoille! https://t.co/dak6AEh9zN SatakunnanAMK photo

Kuvanveistäjä, professori Ossi Sommaa muistaen. Somma työskenteli Kankaanpään taidekoulun opettajana vuosina 1974 – 1992, joista kaksi vuotta koulun virkaatekevänä rehtorina.
https://t.co/zsxreu0E08

SAMKin Porin-kampus valaistiin viime yönä tapahtuma-alan tekijöiden toimesta. Tempauksella haluttiin huomioida tapahtuma-alan ahdinko vallitsevassa pandemiatilanteessa. Toimialan ahdingon välilliset vaikutukset ulottuvat myös matkailu-, ravintola- ja liikennöintialoille. https://t.co/M6EBWgV7y0 SatakunnanAMK photo

SAMK tukee tapahtuma-alaa olemalla mukana yhtenä Äänirasian valaisemista
kohteista osana tapahtuma-alan mielenilmausta.
Valot syttyvät 8.9. illan aikana ja palavat aina 9.9. aamuun saakka.