Etsi

SAMKin Tampere3-yhteistyöstä Porin ja Rauman päätökset: yhteistyötä ilman omistusjärjestelyjä

Satakunnan ammattikorkeakoulu jatkaa itsenäisenä ammattikorkeakouluna kohti uutta sopimuskautta 2021–2024. Strategiatyö käynnistyy välittömästi.

21.5.2019 | Teksti: SAMK tiedotus

Porin ja Rauman kaupunginhallitukset käsittelivät maanantaina 20.5.2019 kokouksissaan Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n yhteistyöjärjestelyjä Tampereen korkeakoulukonsernin kanssa. Molemmat kaupungit pitävät tärkeänä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) omistuksen ja siihen liittyvän päätöksenteon pysymistä Satakunnassa ja korostavat yhteistyön tärkeyttä niin Tampereen kuin Turun suuntiin. Kaupunginhallitukset totesivat näkemyksenään, että yhteistyö Tampereen korkeakoulusäätiön/korkeakoulukonsernin kanssa tehtäisiin sopimusjärjestelyin ilman omistusjärjestelyjä.

Satakunnan ammattikorkeakoulu jatkaa itsenäisenä ammattikorkeakouluna kohti uutta sopimuskautta 2021–2024. Strategiatyö käynnistyy välittömästi.

– Pidän päätöstä hyvänä Satakunnan korkeakoulutuksen kannalta. Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämisen tavoitteita voidaankin parhaiten saavuttaa tekemällä yhteistyötä sopimusjärjestelyin ilman omistusjärjestelyitä. Seuraavaksi meidän on mietittävä, miten yhteistyötä Turun ja Tampereen yliopistojen kanssa tiivistetään. Käytettävissä olevien tietojen perusteella taloudellinen tilanteemme jatkuu vakaana seuraavinakin vuosina. Odotan, että uusi hallitusohjelma huomioisi myös korkeakoulutuksen merkityksen, toteaa SAMKin toimitusjohtaja, rehtori Jari Multisilta.

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henry Merimaa on samoilla linjoilla:

– Päätös turvaa itsenäisen korkeakoulutuksen asemaa maakunnassa. Korkeakoulutus on tärkeä kehitysmoottori alueen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin kannalta. Korkeakoulujen välinen yhteistyö on välttämätöntä nykyisessä koulutuskentässä. Toivonkin, että pystymme lujittamaan entisiä yhteistyöverkostoja ja avaamaan uusia yhteistyöväyliä. Haluamme osaltamme rakentaa vireää ja kehittyvää maakuntaa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA