Etsi

SAMKin opinnäytteet 10 vuotta netissä – Theseus moninkertaisti näkyvyyden [infograafi]

Ammattikorkeakoulujen avoin julkaiseminen Theseus.fi-verkkopalvelussa on lunastanut odotukset opinnäytetöiden ja julkaisujen helposta saavutettavuudesta. Aineistoa avataan kymmeniä tuhansia kertoja päivittäin. Viisi kuudesta SAMKin opiskelijasta julkaisee opinnäytetyönsä Theseuksessa.

5.6.2018 | Teksti: Harri Salminen

Theseus.fi

Ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden saavutettavuuden ja käytön tehostaminen nähtiin tärkeäksi ja akuutiksi kehittämiskohteeksi 2000-luvun alkupuolella. Ammattikorkeakoulukirjastojen AMKIT-konsortion ja Arene ry:n yhteisen, opetusministeriön tukeman julkaisuarkistohankkeen tulos, Theseus.fi saatiin käyttöön vuonna 2008. SAMKin kirjasto osallistui palvelun suunnitteluun ja oli ensimmäisten joukossa pilotoimassa opinnäytetöiden tallennusta ja avointa julkaisemista.

Ammattikorkeakoulujen opinnäytteiden ja julkaisujen määrä Theseuksessa on kasvanut kymmenessä vuodessa 140 000:een. Vuotuinen kasvuvauhti ylittää 17 000. Theseus on Suomen suurin opinnäytetöiden julkaisuarkisto. SAMKin osuus aineistosta on runsaat 6 700 opinnäytetyötä ja 130 henkilöstön julkaisua.

Theseuksen juhlavuonna 2018 palvelu jatkaa vakaata kasvuaan, mutta sitä kehitetään lisäksi kohti ammattikorkeakoulujen täyden palvelun avoimen julkaisemisen alustaa. Se tarkoittaa Theseuksen liittämistä henkilöstön julkaisujen tallennuksen, rinnakkaisjulkaisemisen sekä arkistoinnin prosesseihin. Tuoreimpana uutena ominaisuutena Theseukseen on lisätty mahdollisuus katsoa opinnäytetyöhön liittyvä video suoraan palvelun sivulla.

Theseukseen klikataan päivittäin 50 000 kertaa

Löydettävyys hakukoneilla näkyy Theseuksen käytössä. Englanninkielisiä opinnäytteitä ja julkaisuja luetaan eniten. Joitakin niistä luetaan jopa kymmeniätuhansia kertoja vuodessa. Kaikkiaan Theseuksen aineistoa avattiin vuoden aikana, toukokuusta 2017 huhtikuuhun 2018 noin 18 miljoonaa kertaa, mikä tarkoittaa lähes 50 000 kertaa päivässä.

Theseuksen aineisto löytyy palvelun oman haun lisäksi Googlella, Bingillä, kirjastojen Finna-hakupalveluilla sekä Open Access Theses and Dissertations ja Bielefeld Academic Search Engine -tietokannoista. Huomionarvoista on sekin, että kymmeniin sekä suomen- että englanninkielisen Wikipedian artikkeleihin on merkitty Theseuksen aineistoa lähteiksi.

Netissä julkaistu SAMKin opinnäytetyö avataan keskimäärin joka neljäs päivä

SAMKin opinnäytetöitä avattiin vuoden 2017 aikana 573 730 kertaa eli jokainen opinnäyte keskimäärin 91 kertaa. Se tarkoittaa avaamista keskimäärin joka neljäs päivä. Joitakin kymmeniä opinnäytteitä avattiin jopa yli tuhat kertaa – siis useamman kerran päivässä. Koulutusaloista eniten kiinnostivat merenkulku ja energiatekniikka, kun verrataan klikkausten määrää opinnäytetyötä kohti. Kutakin SAMKin julkaisua puolestaan luettiin vuoden aikana keskimäärin 192 kertaa.

Viisi kuudesta opiskelijasta valitsee Theseuksen

SAMKin opiskelija voi itse päättää, julkaiseeko opinnäytteensä Theseuksessa vai kansitettuna paperijulkaisuna. Nykyään viisi kuudesta valitsee Theseuksen. Joka kuudennen opiskelijan opinnäytetyö päätyy kansitettuna lainattavaksi SAMKin kampuskirjastoon. Usein lienee kyse siitä, että työn tilaaja tai opiskelija ei halua työlle Googlen tuomaa huomiota.

 

Theseuksessa julkaistut opinnäytetyöt

 

2000-luvulla opinnäytetyöt olivat kurssikirjojen rinnalla SAMKin kirjaston lainatuinta aineistoa. Theseuksen menestyksen myötä kansitettujen opinnäytteiden lukeminen ja lainaus kirjastosta on vähentynyt murto-osaan huippuvuosista siitä huolimatta, että opiskelijat löytävät kaikkien opinnäytteiden, myös kansitettujen tiedot kirjaston Finnasta. Kansitettuja opinnäytteitä on kokoelmassa kaikkiaan yli 11 000 vuodesta 1995 alkaen – siis edelleen valtaosa verrattuna Theseuksessa oleviin. Opinnäytetyö saa Theseuksessa huomiota monin verroin tehokkaammin kuin kansitettuna kirjastossa.

Alkuvuosina opinnäytteiden tallentaminen Theseukseen oli kirjastossa tehtävää työtä. Opiskelijoiden omatoiminen tallennus tuli mahdolliseksi myöhemmin. Kirjastohenkilöstön rooliksi vakiintui tallennuksen ohjeistaminen, metatietojen sekä tiedostojen tarkistaminen ja työn hyväksyminen Theseukseen. Kansitettu opinnäytetyö puolestaan käsitellään kirjastossa uuden kirjan tapaan: luetteloidaan eli kuvaillaan kirjaston kokoelmatietokantaan ja asetetaan lainauskäyttöön. Lisäksi opinnäytetyö arkistoidaan digitaalisesti.

Osaaja nostaa esille parhaita opinnäytetöitä

SAMK nostaa esille parhaiksi arvioituja opinnäytteitä vuosittain Osaaja-opinnäytekilpailussa, johon voivat osallistua korkeimman arvosanan saaneet opinnäytetyöt. Parhaimmistosta kootaan vuosittain Osaaja-julkaisu, joka löytyy Theseuksesta SAMKin julkaisuista. Osaajan lisäksi opinnäytetöitä esitellään mm. uutisoiden ja somessa.

Top 10

Theseuksessa olevista SAMKin opinnäytetöistä luettiin viimeisimmän vuoden aikana useimmin seuraavia:

 • Sari Kylväjä: Toimeksiantajaorganisaation työilmapiiritutkimus – kehittämiskohteena kehityskeskustelut (3 485 latausta)
 • Timo Ruuskanen: Vähemmistöosakkaan asema osakeyhtiössä (2 356)
 • Heli Laiho: Yksityisen kotihoitoyrityksen perustamissuunnitelma (1 863)
 • Samuli Köykkä: Sähkökeskusten standardin mukainen valmistus (1 585)
 • Annika Ritala: Kädentaidot-kansio : opas lasten kädentaitojen ohjaukseen ja kierrätysmateriaaliaskarteluihin (1 500)
 • Heli Ollila: Jakokeskuksen asennukset (1 475)
 • Eeva Kollin: Tuen tarve varhaiskasvatuksessa : työvälineitä toiminnan tueksi (1 472)
 • Ville Hämäläinen: Ilmanvaihtokanavien kitkapainehäviöt (1 435)
 • Mikko Aaltonen: Tuulettuvat alapohjat (1 392)
 • Anna-Matilda Tähtinen: Erityisherkkä lapsi päiväkodissa  (1 336)

SAMKin julkaisuista luettiin eniten seuraavia:

 • Timo Ojala ja Timo Ranta: Matematiikan perustietojen kertaus (1 881 latausta vuodessa)
 • Kaarina Ranne: Sosiaalipedagoginen ammatillisuus – Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi (1 365)
 • Timo Ojala, Leena Ojala ja Timo Ranta: Geometria (733)
 • Timo Ojala, Leena Ojala ja Timo Ranta: Algebra (693)
 • Timo Ojala, Leena Ojala ja Timo Ranta: Differentiaali- ja integraalilaskenta (672)

Luetuin amk-opinnäytetyö tulee Vaasan ammattikorkeakoulusta vuodelta 2011; Maarit Karppisen työtä Strategic marketing plan for a hotel on avattu reilusti yli 200 000 kertaa.

Jokaisen opinnäytetyön ja julkaisun avausmäärää voi seurata Theseuksen sivulla olevasta laskurista. Theseuksen laaja PDF-tiedostojen avaustilasto on myös vapaasti tutkittavissa osoitteessa theseus.fi/simplestats. Theseuksen tilastot näyttävät PDF-tiedostojen avauskertoja, eivät opinnäytetöiden metatietosivujen katseluita.

SAMKin kirjastohenkilöstön Theseus-kokemuksista voi lukea kirjavaa.samk.fi-blogissa.

 

Lähteet

Blinnikka S., Kuusinen I. (2017). Intoa – tahtoa – yhteistyötä : ammattikorkeakoulukirjaston kehitys 1991–2016. Espoo : AMKIT-konsortio. URN:ISBN:978-952-68883-2-3

Monthly download statistics. Viitattu 3.6.2018. http://www.theseus.fi/simplestats

 

Lisää aiheesta

Osaaja 2017
| Kirjasto

SAMK palkitsi vuoden 2017 osaajat – tutustu opinnäytetöihin

Osaaja on Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain opinnäytetöiden parhaimmisto.
PK4 paperikone.
| Teknologia

YAMK-opinnäyte: Moottorihuollot ja hankinnat kehitystyön kohteena

Satakunnan ammattikorkeakoulun tekniikan ylemmän AMK-koulutusohjelman opiskelija Jarno Bergman tutki ja kehitti UPM Kymmene Oyj Suomen alueella olevien sellu- ja paperitehtaiden moottorihuoltoja ja -hankintoja.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA