Etsi

SAMKin Merja Salliselle Marie Curie Scientia Fellows -apuraha Oslon yliopistoon

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) fysioterapian lehtori, tiimivastaava TtT Merja Salliselle on myönnetty EU:n Marie Curie Scientia Fellows -ohjelmasta post doc -apuraha Oslon yliopistoon.

24.8.2016 | Teksti: Inna Saarinen

Merja Sallinen työskentelee 1.11.2016 - 31.12.2017 professori Anne-Marit Mengshoelin vetämässä ”Illness, health and recovery”-tutkimusryhmässä. Hänen post doc -tutkimuksensa kohdistuu fibromyalgiaa sairastavien ja kroonisista kivuista kärsivien miesten kokemuksiin. Fibromyalgiaa pidetään lähinnä keski-ikäisiä naisia koskettavana terveyshaasteena. Vain noin 5-10 % potilaista on miehiä, minkä vuoksi miespotilaisiin liittyvää tutkimustakin on tehty maailmalla varsin vähän ja Suomessa ei lainkaan.

Merja Sallinen

Merja Sallinen

Sallinen on perehtynyt erityisesti narratiiviseen eli kerronnalliseen tutkimukseen ja tulevassakin ”what about men?” -tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan potilaiden omia kertomuksia sairaudenkulusta ja toipumisesta. Tutkimuksen aineistoa tullaan keräämään sekä Suomesta että Norjasta. Oman tutkimuksensa lisäksi Sallinen osallistuu tutkimusryhmän käynnissä oleviin hankkeisiin, post doc -tutkijoiden metodikoulutukseen ja opiskelijoiden tutkimustöiden ohjaukseen.

− Marie Curie -ohjelmat ovat kansainvälisesti erittäin kilpailtuja ja arvostettuja tutkimuksen tukimuotoja, kertoo SAMKin rehtori Juha Kämäri.

− Merja Salliselle työskentely kansainvälisesti meritoituneessa tutkimusryhmässä varmasti syventää hänen osaamistaan ja laajentaa hänen tutkimusverkostoaan. SAMKille avaus on merkittävä tarjoten kansainvälistä näkyvyyttä ja laajentaen tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia tulevissa EU-ohjelmissa.

Sallinen väitteli Jyväskylän yliopistossa v. 2012. Väitöskirja ”Women’s narratives on fibromyalgia, functioning and  life events“

 

Tämä oli once in a lifetime – mahdollisuus ja haaste johon en voinut olla tarttumatta, toteaa Merja Sallinen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA