SAMKin kirjastosta haluttiin eniten lääkehoitoa

Vuonna 2017 SAMKin kirjaston lainatuin painettu kirja oli Susanna Saanon ja Minna Taam-Ukkosen Lääkehoidon käsikirja, jota luki 390 asiakasta. E-kirjoista lainattiin eniten Kalle Kyläkallion Yritysjuridiikkaa, peräti 2120 kertaa.

9.3.2018 | Teksti: Harri Salminen | Kuva: Harri Salminen

Suosituimmat kirjat 2017

SAMKin kirjaston vuoden 2017 lainatuimpien kirjojen lista kertoo vahvasti Porin kampuskirjaston kurssiaineiston runsaasta käytöstä. Porissa kurssikirjoilla on viikon laina-aika ja kirjat kiertävät tehokkaasti. Muissa kampuskirjastoissa kurssiaineiston laina-aika on pidempi ja lainauskertoja kertyy vähemmän. Rauman kampuskirjaston lainatuimmat kirjat olivat Engineer your English, Johdon laskentatoimi ja Reflex. Kuninkaisten kirjaston suosituimmat painetut kirjat olivat Jackpot, Johdon laskentatoimi ja Mitt i prick. Kankaanpäässä taiteen kirjallisuuden lainatuimmat olivat Värit havaintojen maailmassa, Maailman taiteen historia ja Tove Jansson – tee työtä ja rakasta.

Lainatuimmat painetut kirjat vuonna 2017

 1. Susanna Saano ja Minna Taam-Ukkonen:
  Lääkehoidon käsikirja (390 lainaa)
 2. Stuart Read ym.:
  Effectual entrepreneurship
  (257)
 3. Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes ja Paula Sajavaara:
  Tutki ja kirjoita
  (242)
 4. Hanna Rautava-Nurmi, Airi Westergård, Tarja Henttonen, Mirja Ojala ja Sinikka Vuorinen:
  Hoitotyön taidot ja toiminnot (206)
 5. Juhani Leppäluoto ym.:
  Anatomia ja fysiologia : rakenteesta toimintaan
  (206)
 6. Outi Ahonen ym.:
  Kliininen hoitotyö : sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito
  (189)
 7. Cory Isaacs ym.:
  Engineer your English (161)
 8. Timo Jokisalo ja Ritva Minni:
  Reflex : uppdatera din svenska
  (161)
 9. Anna-Maija Antila ym.:
  Tekniikan kemia
  (153)
 10. Hanna Vilkka ja Tiina Airaksinen:
  Toiminnallinen opinnäytetyö
  (130)

Luetuimmat e-kirjat vuonna 2017

Painetun kirjallisuuden lainaustarpeeseen vaikuttaa suuresti e-kirjojen saatavuus eri koulutusaloilla. Etenkin liiketalouden opinnoissa, varsinkin Kuninkaisten kampuksella hyödynnetään tehokkaasti verkkoaineistoa. Se näkyy alan e-kirjojen huikeina käyttölukuina. Suosituimpia e-kirjoja luetaan tuhansia kertoja vuodessa joko netissä tai lainaamalla eli lataamalla omaan laitteeseen luettavaksi.

Lainatuimmat e-kirjat Ellibs- ja Dawsonera-palveluissa olivat

 1. Yritysjuridiikka (2120 lainaa)
 2. Effectual Entrepreneurship (1091)
 3. Esimiesosaaminen (1077)
 4. Liike-elämän matematiikka (484)
 5. Yrityksen asiakasmarkkinointi (477)

Yritysjuridiikka

Alma Talent Pro -palveluiden luetuimmat e-kirjat olivat

 1. Luotonvalvonta ja saatavien perintä (7760 lukukertaa)
 2. Työelämätaidot – menesty ja voi hyvin (5137)
 3. Kuntalaki – tausta ja tulkinnat (4727)
 4. Osakeyhtiöoikeuden perusteet (4254)
 5. Perintä ja luotonhallinta (3525)

Luotonvalvonta ja saatavien perintä

Oppiportin suosituimmat e-kirjat olivat

 1. Naistentaudit ja synnytykset (9813 lukukertaa)
 2. Anestesiologia ja tehohoito (5222)
 3. Lastentaudit (4142)
 4. Geriatria (2791)
 5. Neurologia (1298)

Naistentaudit ja synnytykset

Suosituimmat SAMKin julkaisut Theseus-palvelussa olivat

 1. Timo Ojala ja Timo Ranta: Matematiikan perustietojen kertaus (1881 latausta)
 2. Kaarina Ranne: Sosiaalipedagoginen ammatillisuus – Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi (1365)
 3. Timo Ojala, Leena Ojala ja Timo Ranta: Geometria (733)
 4. Timo Ojala, Leena Ojala ja Timo Ranta: Algebra (693)
 5. Timo Ojala, Leena Ojala ja Timo Ranta: Differentiaali- ja integraalilaskenta (672)

 

Matematiikan perustietojen kertaus

Lisää aiheesta

Opiskelija ja läppäri
| Kirjasto

SAMKin kirjasto hankkii e-kirjoja entistä kattavammin

Vuoden aikana on hankittu useita uusia e-kirjakokoelmia ja täydennetty aikaisemmin hankittuja verkkopalveluita kattavammalla sisällöllä. Kirjaston kokoelmat tarjoavat opiskelijalle yli 160 000 verkkojulkaisua.
Ellibs
| Kirjasto

Useita kysyttyjä kurssikirjoja Ellibs-palveluun

SAMKin kirjaston tarjoama Ellibsin e-kirjapalvelu täydentyi useilla terveysalan ja liiketalouden kurssikirjoilla.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA