SAMKille opiskelijavetoisesti valmisteltu ympäristöpolitiikka

Opiskelijavetoisesti luotu ympäristöpolitiikka muodostaa perustan SAMKissa tehtävälle ympäristötyölle. SAMK haluaa tehdä oman osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

12.7.2018 | Teksti: Miia Heinonen, Sanna Kopra-Virtanen & Katriina Mannonen | Kuva: Kristiina Kortelainen

In the group / Opiskelijaryhmässä oli mukana energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita. Heistä kuvassa ovat vasemmalta Miia Heinonen, Katriina Mannonen ja Sanna Kopra-Virtanen. Kuva: Kristiina Korpelainen

Opiskelijaryhmässä oli mukana energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita. Heistä kuvassa ovat vasemmalta Miia Heinonen, Katriina Mannonen ja Sanna Kopra-Virtanen.

Opiskelijavetoisesti valmisteltu ympäristöpolitiikka esiteltiin SAMKin johtoryhmälle 8.5.2018. Johtoryhmä hyväksyi ympäristöpolitiikan yksimielisesti. Ympäristöpolitiikka koskee koko SAMKia.

Ympäristöpolitiikan mukaan SAMK on aktiivinen toimija, seuraa ja raportoi sekä lisää tietoisuutta ja mahdollisuuksia

SAMKin ympäristöpolitiikan mukaan: "SAMK on aktiivinen toimija ilmastoasioissa yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja kuntien kanssa;  seuraa, raportoi ja asettaa vähennystavoitteet Porin kampuksen päästöille ja resurssien kulutukselle ja lisää henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta ilmastoasioista, muun muassa edistämällä henkilökunnan ja opiskelijoiden ilmastoystävällistä liikkumista.

Lisäksi seuraamme, mittaamme ja säännöllisesti raportoimme ympäristönsuojelun tasomme kehittymistä ja varaamme resursseja jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Täytämme lain ja viranomaisten meille asettamat vaatimukset sekä kehitämme ympäristötoimintaamme ilmastokumppanuussitoumuksiemme mukaisesti.”

Opiskelijat otettu aktiivisesti mukaan kehittämään ympäristötyötä

SAMK solmi Porin kaupungin kanssa ilmastositoumuksen syksyllä 2017. Sen tavoitteena on vähentää organisaatioiden hiilidioksidipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta. Ympäristöpolitiikka luotiin ilmastositoumuksen tavoitteita apuna käyttäen.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoista koostuvan ryhmän tehtävänä oli kehittää ilmastokumppanuutta Ympäristöjohtaminen ja ympäristöjärjestelmät -opintojaksolla keväällä 2018. Ryhmän mielestä oli tärkeää valmistella SAMKille ympäristöpolitiikka kaiken ympäristötoiminnan pohjaksi.
– Ympäristöpolitiikka on iso askel kohti vastuullisempaa organisaatiota. Se asettaa selkeät tavoitteet kaikelle SAMKissa tehtävälle ympäristötyölle, opiskelijaryhmä korostaa.

SAMKin johtoryhmä pitää tärkeänä, että ilmastokumppanuutta ja ympäristötyötä kehitetään SAMKissa tulevaisuudessakin opiskelijavetoisesti. Opiskelijoiden kokemukset opintojaksosta ja ympäristötoiminnan kehittämisestä ovat positiivisia.
– Kehitimme ilmastokumppanuutta pääasiassa omatoimisesti, mutta saimme tarvittaessa ohjausta. Oli hienoa huomata johtoryhmän positiivinen suhtautuminen ehdotuksiimme. On upeaa, kun omia ideoita pääsee toteuttamaan myös käytännössä, opiskelijaryhmä kommentoi.

Oli tärkeää valmistella SAMKille ympäristöpolitiikka kaiken ympäristötoiminnan pohjaksi.

Ympäristöpolitiikan lisäksi johtoryhmä hyväksyi myös ehdotuksen ympäristötyöryhmän perustamisesta. Työryhmä koostuu opiskelija- ja henkilöstöjäsenistä, joiden tehtävänä on järjestelmällisesti seurata ja kehittää SAMKissa tehtävää ympäristötyötä. Työryhmä on suunniteltu perustettavaksi syksyllä 2018.

Ympäristöpolitiikka ja muuta tietoa SAMKissa tehtävästä ympäristötyöstä löytyy nyt SAMKin verkkosivuilta.

Opiskelijoita ohjasivat opintojaksolla Riitta Dersten, Riika Mäkinen ja Merja Ahonen.

Lue lisää! Opiskelijat kertovat työn tekemisestä myös SAMKARIT-blogissa.

12.7.2018 | Teksti: Miia Heinonen, Sanna Kopra-Virtanen & Katriina Mannonen | Kuva: Kristiina Kortelainen

Lisää aiheesta

| Energia

SAMK Porin kaupungin ilmastokumppaniksi

Sitoumus allekirjoitetaan virallisesti Porin-kampuksen vihkiäisjuhlassa 8. syyskuuta. Ilmastokumppanuus on kunnan ja organisaation välinen sopimus, jolla tavoitellaan yhdessä kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää.
| Energia

Sähköpyöräjärjestelmä on nyt SAMKilaisten kokeiltavissa

SAMKin sähköpyörä-projekti on edennyt kokeiluvaiheeseen. Järjestelmän pilottiversio on SAMKilaisten kokeiltavissa Porin kampuksella joulukuun puoliväliin saakka.

Uusimmat uutiset

| Hyvinvointi ja terveys

Terveysdatasta uutta puhtia tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Satakunnassa otetaan merkittäviä edistysaskeleita terveysteknologian tuotekehityksessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Satasairaalan ja SAMKin yhteistyön tavoitteena on valjastaa RoboAI:n automaation, robotiikan, tekoälyn ja hyvinvointiteknologian osaaminen teollisuuden lisäksi lääketieteen ja terveydenhuollon eduksi.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA