SAMKille merkittävä kansainvälinen merenkulun turvallisuuspalkinto

Vuoden 2016 kansainvälinen merenkulun turvallisuuspalkinto on myönnetty SEAHORSE-projektin työryhmälle. SAMK on ainut pohjoiseurooppalainen palkinnon saaja.

28.4.2017 | Teksti: Heikki Koivisto | Kuva: Jussi Partanen

Rauman satamaa Merimäen suunnasta. Kuva: Jussi Partanen. Rauman satamaa. Rauma harbour.

Palkinnon jakoivat työryhmälle kansainvälinen laivarakennussuunnittelijoiden yhdistys RINA (Royal Institution of Naval Architects) ja luokituslaitos LR (Lloyd’s Register) vuotuisessa gaalaillassa Lontoossa 27.4.2017.

Vaikka merenkulun tekniikka onkin kehittynyt merkittävästi viime vuosien aikana, suurin osa merionnettomuuksista johtuu ihmisten tekemistä virheistä. Vuonna 2015 Euroopassa raportoitiin 3025 merionnettomuutta, joista 99 oli erittäin vakavia. Onnettomuuksissa loukkaantui 1075 ja kuolonuhreja oli 136. Juuri vastaavien havaintojen pohjalta huomattiin tarve uusille työkaluille merenkulun turvallisuuden parantamiseksi. Kuinka inhimillisen tekijän osuutta onnettomuuksiin voitaisiin vähentää?

Euroopan Unionin rahoittamassa SEAHORSE (Safety Enhancement in transport by Achieving Human Oriented Resilient Shipping Environment) -projektissa päätavoitteena oli löytää ratkaisuja merenkulun turvallisuuden parantamiseen. Projektia on tehty yhteistyössä ilmailualan kanssa, ja se on pyrkinyt löytämään keinoja inhimillisistä tekijöistä johtuvien onnettomuuksien vähentämiseen.  Huomionarvoista on, että Satakunnan ammattikorkeakoulu oli ainoa  pohjoiseurooppalainen taho, joka oli mukana SEAHORSE-projektissa tuoden pohjoisen merenkulun näkökulman.

Merenkulkualan koulutuksessa on jo vuodesta 1993 lähtien käsitelty resurssien johtamista osana merikapteenin opintoja ja 2000-luvulta lähtien myös konepäällystölle on räätälöity oma konehuoneen resurssijohtaminen.  Merenkulun kehitys on johtanut yhä suurempien kuljetusten määriin ja pienempiin miehistöihin. Järjestelmien automaatio, toiminnallinen tehostaminen, taloudelliset vaikeudet sekä lisääntyvä paperityö vaativat miehistöltä yhä enemmän. Lisääntynyt työmäärä ja paine altistavat aluksen herkemmin tilanteisiin, joissa inhimillisiä virheitä tehdään ja onnettomuuksia tapahtuu.  Ihminen operoi jokaista järjestelmää ja johtaa päätöksentekoa, vaikka järjestelmät olisivat täysin automatisoituja. SEAHORSE-projektissa ihminen käsitetään jokaisen järjestelmän keskuksena, eikä niinkään vain yhtenä osana sitä.

SEAHORSE-projektissa systeemin kestävyyttä on pyritty toteuttamaan ”resilience engineering -periaatetta” hyödyntäen neljällä eri tasolla; yksilön, ryhmän, ryhmien muodostama verkoston sekä organisaation tasolla. Tavoitteena oli luoda resursseja ylläpitämään systeemin suorituskykyä, jotta systeemi voi odottamattomissa tilanteissa palautua perustason toimintoihin nopeammin ja kestää paremmin alati vaihtelevat olosuhteet.
Lisätietoa turvallisuuspalkinnosta:

https://www.rina.org.uk/maritime_safety_award1.html

 

SEAHORSE-projekti

Kesto 1.11.2013-31.10.2016

Budjetti: 3,1 miljoonaa euroa

SEAHORSE-projektin työryhmä:

Strathclyde University, UK  (projektin vetäjä), merenkulkualan toimijat: Calmac Ferries Ltd, UK (matkustaja-alusoperaattori); Danaos Shipping, Kreikka (iso kreikkalainen kontti- ja tankkivarustamo); Kahn Scheepvaart Bv (JUMBO), Alankomaat (raskasnostokuljetuksiin erikoistunut varustamo); AP&A Ltd, Kreikka/UK (merenkulun miehitysfirma); Istanbul Technical University / Maritime Faculty,Turkki (merenkulkualan koulutus) ja Satakunnan ammattikorkeakoulu, Suomi (merenkulkualan koulutus) ja  Lloyd’s Register, UK (merenkulun yksi suurista luokituslaitoksista) sekä ilmailualalta turvallisuusasiantuntijoina: TNO, Alankomaat; Deepblue, Italia;  Trinity College Dublin, Irlannin tasavalta; ESM, Espanja; Kratis Training and Consulting Ltd, Kypros.

www.seahorseproject.eu

 

Lisätietoja:

SEAHORSE-projektin SAMKin koordinaattori, hankepäällikkö, merikapteeni Heikki Koivisto, p. 44 710 3674, heikki.koivisto@samk.fi

Lisää aiheesta

Ninna Roos merenkulun simulaattorissa.
| Merenkulku

Uusilla simulaattoreilla mahdollistuu jäänavigointikin

Tämän syksyn aikana Raumalle on saatu merenkulun uudet simulaattorit. Opiskelijat tulevat käyttämään vastaavaa tekniikkaa tulevaisuudessa työskennellessään laivoilla.
SAMKin lehtori Peter Sandell.
| Merenkulku

Sandell uudistamassa yhteishaverisääntöjä ensimmäisenä suomalaisena

Sandell uudistamassa yhteishaverisääntöjä ensimmäisenä suomalaisena Merenkulun kansainväliset ”yhteisen seikkailun” eli yhteishaverisäännöt uudistettiin. Peter Sandell SAMKista osallistui työhön ensimmäisenä suomalaisena.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Navigointiin suunniteltujen syvyysmallien hyödyntämistä kehitetään ISTLAB-hankkeessa. Vedenalaisten mallien avulla merenpohjasta saadaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa luotseille ja alusten navigointijärjestelmiin.
https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping

Development work is ongoing in the ISTLAB project on how to utilise bathymetric models designed for navigation. Read more: https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping #navigation #bathymetricmodel

Yhteistyössä @SatakunnanAMK ja @SermatechFi järjestämä suunnittelukilpailu kannustaa opiskelijoita innovoimaan, miten robotit voisi yhdistää 3D-tulostamiseen. Kilpailu päättyy ensi viikolla! Missä nyt mennään?https://www.roboai.fi/automaatio-ja-robotiikka/3d-tulostus/robotit-mukaan-3d-tulostukseen-opiskelijat-haasteen-edessa/ #roboai #samk #mysamk #sermatech #robottihaaste

Altogether 31 students graduated from SAMK in February. Nine of them graduated with a Master´s degree. SAMK congratulates all the graduates.
https://www.samk.fi/en/uutiset/31-students-graduated-from-samk-in-february/

SAMKista valmistui helmikuussa yhteensä 31 opiskelijaa. Valmistuneista yhdeksän suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita. #samk #alumni #ylpeästiamk
https://www.samk.fi/uutiset/samkista-valmistui-helmikuussa-yhteensa-31-opiskelijaa/