SAMKille ja SeAMKille 769 000 euroa digitalisaation ja tekoälyn yhteishankkeeseen

Menestystä rahoitushaussa: SAMK ja SeAMK vahvistavat yhdessä yritysten kasvua ja digitalisaatiota. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa 769 000 eurolla Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteistä hanketta ”More Startups and Growth through Digitalisation and Artificial Intelligence”.

21.9.2018 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

SAMK on ollut mukana mm. järjestämässä legorobottien SM-kilpailuja. Kuvituskuva.
SAMK on ollut mukana mm. järjestämässä legorobottien SM-kilpailuja. Kuvituskuva.

Ministeriön tekemät päätökset perustuvat ulkopuolisen paneelin tekemään arviointiin. Kaikkiaan ministeriö sai ammattikorkeakouluille suunnatussa haussa 20 hakemusta ja myönsi rahoituksen seitsemään parhaaksi arvioituun ehdotukseen.

SAMK ja SeAMK yhdistävät hankkeessa omat vahvuusalueensa yritysten kasvun vauhdittamiseksi digitalisaation avulla. SeAMKilla on pitkäaikaista kokemusta ja vahvaa näyttöä kasvuyrittäjyyden sekä digitaalisen valmistuksen ja teollisen internetin tukemisessa. Vastaavasti SAMKin vahvuusaloina ovat automaatio, robotiikka ja tekoäly sekä Yrityskiihdyttämö.

Korkeakoulujen yhteinen tutkimus- ja yrittäjyysalusta syventää korkeakoulujen keskinäistä työnjakoa, synergiahyötyjä sekä molempien korkeakoulujen roolia alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä. Yhteistyön ytimessä on teknologiatiedonsiirto yrityksille. Korkeakoulujen laboratoriot, SAMKin Robocoast R&D Center ja SeAMKin IIoT Lab, tukevat yhdessä kasvuyrityksiä uuden teknologian käyttöönotossa. Opiskelijoille yhteistyö tuottaa uusia opintomoduuleita ja uusia yritysyhteistyöprojekteja.

 – Rahoituksen saaminen syventää jo aiemmin hyvin toiminutta yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa, toteaa SAMKin vararehtori Cimmo Nurmi. Yhteistyön fokus on aina ollut yritysten tarpeissa. Tämän uuden yhteistyön vaikutuksena sekä Satakuntaan että Etelä-Pohjanmaalle syntyy liiketoiminnan kasvua ja uutta startup-yrittäjyyttä.

 Rahoitushaun taustaa

OKM käynnisti loppukeväällä 5M€ rahoitushaun ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan profiloitumiseen. Rahoituksen tavoitteena on edelleen vahvistaa ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea strategista suunnittelua ja johtamista.  Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa.

OKM:n tiedote: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/5-miljoonaa-euroa-ammattikorkeakoulujen-soveltavaan-tutkimukseen-ja-innovaatioihin?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

 

Lisätietoja antaa:

vararehtori Cimmo Nurmi, Satakunnan ammattikorkeakoulu, p. 044 710 3371

 

Lisää aiheesta

Pepper-robotti SAMKissa, Pepper robot at SAMK.
| Automaatio ja teollisuus

Robotiikkaväki kokoontuu Porissa 22.8.

Yli sata pk-yritysten ja kehittämisorganisaatioiden edustajaa kokoontuu tänään 22.8. Poriin Satakunnan ammattikorkeakoululle Oivalluksia robotiikasta -tapahtumaan. Päivän monipuolinen ohjelma on läpileikkaus robotisaatioon ja sen yhä laajeneviin mahdollisuuksiin.
| Teknologia

Automaation, robotiikan ja tekoälyn tutkimuskeskus Porin kampukselle

SAMK perustaa Robocoast-tutkimuskeskuksen, R&D Centerin, Porin kampukselle. Satakuntaliitto on myöntänyt SAMKille yli miljoona euroa ja Tampereen teknilliselle yliopistolle (TTY) 0,3 M€ EAKR-hankerahaa automaation, robotiikan ja tekoälyn tutkimus- ja tuotekehityskeskuksen perustamiseen.

Uusimmat uutiset

Yrityksen edustaja selostaa opiskelijoille haastetta robotin vieressä.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2021: RoboAI Innovation Challenge – Satakunta 2.0 kestävän kehityksen asialla

– Ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot ovat opittavien asioiden ytimessä, mutta myös laajempi ymmärrys omasta idearikkaudesta. Tapahtuman energinen, mutta rento tunnelma kannustaa osallistujia olemaan aktiivisia ja ajattelemaan laatikon ulkopuolelta, luonnehtii RoboAI Innovation Challenge -tapahtumaa RoboAI-viikolla 25.11. järjestävä SAMKin erityisasiantuntija Santeri Koivisto.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Jari Multisilta, the Managing Director, President of Satakunta University of Applied Sciences, received a ceremonial chain designed by goldsmith and designer Assi Arnimaa-Leinonen. Arnimaa-Leinonen is known for her diamond rings and silver jewelry. https://www.samk.fi/en/uutiset/samk-is-celebrating-its-30th-anniversary-the-president-received-a-ceremonial-chain/

Rekrytoimme! Haluatko työskennellä organisaatiossa, jonka parhaina puolina työntekijät pitävät vakautta, joustavuutta, hyvää ilmapiiriä ja työyhteisöä?
Tutustu avoimiin työpaikkoihimme: https://bit.ly/2ZeeWCP
#tyopaikat #rekry #SamkTyopaikat

Matkailussa suurimpana haasteena on usein julkisen- ja yksityisen puolen yhteistyö. Näin ei ole Merikarvialla 👍 Tästä moni kunta voisi ottaa oppia. #merikarvia #matkailunkehittamiskeskus #yhteistyö #samk

SAMKissa aloittanut Matkailun kehittämiskeskus tukee alan positiivista kehitystä Satakunnassa. Kehittämiskeskuksen toiminnan kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. #katsetulevaisuuteen #samk #mysamk #satakunta #matkailunkehittämiskeskus
https://www.samk.fi/uutiset/uusi-matkailun-kehittamiskeskus-luotsaa-matkailualaa-kohti-kestavaa-ja-kannattavaa-liiketoimintaa/