SAMKille yli 2 miljoonaa euroa kansainvälistä rahaa viennin ja yrittäjyyden kehittämiseksi

Satakunnan ammattikorkeakoulu menestyi Itämeren alueen Central Baltic -rahoitusohjelman kolmannessa rahoitushaussa erinomaisesti. SAMK koordinoi kahta uutta projektia: toinen edistää meriklusterin vientiä eteläiseen Afrikkaan ja toinen lisää vihreän yrittäjyyden ja vihreän liiketoiminnan osaamista. Ohjelma rahoittaa tulosorientoituneita Itämeren alueen maiden välisiä yhteishankkeita.

8.1.2018 | Teksti: tiedote Anne Sankari & Minna Keinänen-Toivola

Satamakuva MinnaKeinanenToivola

Lisäksi SAMK on mukana kolmessa muussa nyt rahoitusta saaneessa hankkeessa.  Central Baltic -projekteissa yhteisenä teemana on tukea satakuntalaisen teollisuuden liiketoiminnan kehittymistä kansainvälisessä yhteistyöverkostossa.

Mitä projekteissa tehdään?

Edistämme meriklusterin vientiä eteläiseen Afrikkaan, käyttäen Namibiaa ponnahduslautana eteläisen Afrikan markkinoille. Teemoina ovat laivanrakennus, merenkulku, uusiutuva energia, automaatio ja ICT.  Mukana Satakunnasta myös Prizztech. (Projekti: SME Aisle.)

Lisäämme vihreän yrittäjyyden ja vihreän liiketoiminnan osaamista. Yrittäjät saavat räätälöityä ja kohdistettua osaamista, joka mahdollistaa kestävän yritys- ja liiketoiminnan kasvattamisen heidän luontoarvojensa mukaisesti. (Nature Bizz)

Olemme mukana luomassa keskisen Itämeren puutuotealan vientiverkostoa Kiinaan. Hankkeessa voidaan hyödyntää SAMKin jo olemassa olevia vahvoja Kiinan kontakteja. (LEF network to China)

Tähtäämme Lähi-idän rakennusmarkkinoille sisätilojen hygieniaa parantavilla ratkaisuilla yhdessä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja – kuten muissakin näistä projekteista – kansainvälisten kumppanien kanssa. (IHMEC).

Tehostamme Suomen ja Ruotsin välistä meriliikennettä, niin tavaroiden kuin ihmisten liikkumista. Satakunnassa Rauman satama muodostaa liikenteen solmukohdan yhdessä Gävlen sataman kanssa. (Efficient Flow. )

Kaikki projektit alkavat maaliskuussa 2018 ja kestävät vähintään kolme vuotta.

Lisäksi SAMK sai kotimaisiin hankkeisiin 1 milj. €.

Lisätietoja SAMKissa:

SME Aisle- ja Efficient flow -projekti
tutkimuspäällikkö, FT Minna Keinänen-Toivola
Puh. 044 710 3063, minna.keinanen-toivola@samk.fi

NatureBizz-projekti
tutkija-yliopettaja, FT Sanna-Mari Renfors
Puh. 044 710 3821, sanna-mari.renfors@samk.fi

LEF network to China
Senior China Advisor, M.Sc (Tech.), Markku Paukkunen
Puh. 044 710 3152, markku.paukkunen@samk.fi

IHMEC
erikoistutkija, FT, Riika Mäkinen
044 710 3064, riika.makinen@samk.fi

Central Baltic-rahoitusohjelma on Euroopan aluekehitysrahoitusta. Se rahoittaa kohdemaakuntia Suomesta ja Ruotsista, Ahvenanmaalla, Virossa ja Latviassa. Rahoitusta myönnetään vain ylikansallisiin projekteihin ennalta määritellyissä EU:n politiikan mukaisissa teemoissa.

8.1.2018 | Teksti: tiedote Anne Sankari & Minna Keinänen-Toivola

Lisää aiheesta

Ahvenanmaan saaristossa. Kuvituskuva: Anne Sankari
| Matkailu

SAMK vetämään kahta yhteensä yli 3 miljoonan euron Itämeren alueen projektia

Satakunnan ammattikorkeakoulu menestyi Itämeren alueen Central Baltic-rahoitusohjelman toisessa rahoitushaussa erinomaisesti. SAMK sai kaksi uutta projektia koordinoitavakseen, piensatamiin keskittyvän PortMate- ja Itämeren alueen matkailua edistävän BOOSTED-projektin. Kilpailu kansainvälisestä rahoituksesta oli tälläkin kertaa tiukkaa. Vain 16 % hakemuksista hyväksyttiin.
| Teknologia

Tarpeita veneilyn ja satamien turvallisuuden parantamiseen

Veneilysatamissa on useita turvallisuusriskejä, jotka voidaan minimoida pienillä muutoksilla toimintatavoissa. Veneilijät viettävät nykyään enemmän aikaa satamissa ja odottavat satamilta entistä korkeampitasoisia ympäristöystävällisiä palveluita. SAMKin vetämässä PortMate-projektissa pyritään vastaamaan juuri näihin vaatimuksiin.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Erasmus+ -hanke "Bachelor & Meister", jossa SAMK oli mukana partnerina, sai Euroopan unionin arvioinnissa 96 pistettä sadasta. Ulkopuolinen arvioija suosittelee Bachelor & Meister -hanketta Euroopan komissiolle esimerkiksi hyvistä käytännöistä.
https://www.samk.fi/uutiset/bachelor-meister-hanke-sai-tunnustuksen/

Uusi kaikille avoin ja ilmainen verkkopohjainen työkalu koostaa tietoa energiansäästötoimenpiteistä yhteen paikkaan helppokäyttöiseksi tietopankiksi. @SataMariSAMK #samk #energiansäästö
https://www.samk.fi/uutiset/uusi-tyokalu-energiansaastoon-yrityksille-keskiossa-yhteistyo-satakunnan-meriklusterin-kanssa/

Is IKEA furniture assembly a walk in park? Take it to the next level and try this! Experts from 3DPrint DnB Project have released videos for Prusa 3D Printer assembly. @RoboAkatemia students show you how it's done!🔧 💪🏻https://www.roboai.fi/en/3d-printing/take-on-the-challenge-assemble-your-own-prusa-3d-printer/ #roboai #samk #3dprinter #DIY #DOIT

Tutkinto verkossa -blogissa pohditaan vuorovaikutuksen merkitystä työyhteisössä. Hyvä vuorovaikutus lisää työyhteisön psykologista turvallisuutta ja sitä kautta tuottavuutta. Lue kirjoitus: https://bit.ly/36avZX5
#työyhteisö #psykologinenturvallisuus #vuorovaikutus

Tutkimuksen vararehtori Cimmo Nurmi puhuu opiskeluperäisen maahanmuuton puolesta. Hän pitää tärkeänä myös alueen nuorten kiinnittämistä maakunnan työpaikkoihin jo opiskeluaikana. @SatakunnanKansa #samk #teknologia #teollisuus https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000007756587.html