Skip to content

SAMKille yli 2 miljoonaa euroa kansainvälistä rahaa viennin ja yrittäjyyden kehittämiseksi

Satakunnan ammattikorkeakoulu menestyi Itämeren alueen Central Baltic -rahoitusohjelman kolmannessa rahoitushaussa erinomaisesti. SAMK koordinoi kahta uutta projektia: toinen edistää meriklusterin vientiä eteläiseen Afrikkaan ja toinen lisää vihreän yrittäjyyden ja vihreän liiketoiminnan osaamista. Ohjelma rahoittaa tulosorientoituneita Itämeren alueen maiden välisiä yhteishankkeita.

8.1.2018 | Teksti: tiedote Anne Sankari & Minna Keinänen-Toivola

Satamakuva MinnaKeinanenToivola

Lisäksi SAMK on mukana kolmessa muussa nyt rahoitusta saaneessa hankkeessa.  Central Baltic -projekteissa yhteisenä teemana on tukea satakuntalaisen teollisuuden liiketoiminnan kehittymistä kansainvälisessä yhteistyöverkostossa.

Mitä projekteissa tehdään?

Edistämme meriklusterin vientiä eteläiseen Afrikkaan, käyttäen Namibiaa ponnahduslautana eteläisen Afrikan markkinoille. Teemoina ovat laivanrakennus, merenkulku, uusiutuva energia, automaatio ja ICT.  Mukana Satakunnasta myös Prizztech. (Projekti: SME Aisle.)

Lisäämme vihreän yrittäjyyden ja vihreän liiketoiminnan osaamista. Yrittäjät saavat räätälöityä ja kohdistettua osaamista, joka mahdollistaa kestävän yritys- ja liiketoiminnan kasvattamisen heidän luontoarvojensa mukaisesti. (Nature Bizz)

Olemme mukana luomassa keskisen Itämeren puutuotealan vientiverkostoa Kiinaan. Hankkeessa voidaan hyödyntää SAMKin jo olemassa olevia vahvoja Kiinan kontakteja. (LEF network to China)

Tähtäämme Lähi-idän rakennusmarkkinoille sisätilojen hygieniaa parantavilla ratkaisuilla yhdessä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja – kuten muissakin näistä projekteista – kansainvälisten kumppanien kanssa. (IHMEC).

Tehostamme Suomen ja Ruotsin välistä meriliikennettä, niin tavaroiden kuin ihmisten liikkumista. Satakunnassa Rauman satama muodostaa liikenteen solmukohdan yhdessä Gävlen sataman kanssa. (Efficient Flow. )

Kaikki projektit alkavat maaliskuussa 2018 ja kestävät vähintään kolme vuotta.

Lisäksi SAMK sai kotimaisiin hankkeisiin 1 milj. €.

Lisätietoja SAMKissa:

SME Aisle- ja Efficient flow -projekti
tutkimuspäällikkö, FT Minna Keinänen-Toivola
Puh. 044 710 3063, minna.keinanen-toivola@samk.fi

NatureBizz-projekti
tutkija-yliopettaja, FT Sanna-Mari Renfors
Puh. 044 710 3821, sanna-mari.renfors@samk.fi

LEF network to China
Senior China Advisor, M.Sc (Tech.), Markku Paukkunen
Puh. 044 710 3152, markku.paukkunen@samk.fi

IHMEC
erikoistutkija, FT, Riika Mäkinen
044 710 3064, riika.makinen@samk.fi

Central Baltic-rahoitusohjelma on Euroopan aluekehitysrahoitusta. Se rahoittaa kohdemaakuntia Suomesta ja Ruotsista, Ahvenanmaalla, Virossa ja Latviassa. Rahoitusta myönnetään vain ylikansallisiin projekteihin ennalta määritellyissä EU:n politiikan mukaisissa teemoissa.

8.1.2018 | Teksti: tiedote Anne Sankari & Minna Keinänen-Toivola

Lisää aiheesta

Ahvenanmaan saaristossa. Kuvituskuva: Anne Sankari
| Matkailu

SAMK vetämään kahta yhteensä yli 3 miljoonan euron Itämeren alueen projektia

Satakunnan ammattikorkeakoulu menestyi Itämeren alueen Central Baltic-rahoitusohjelman toisessa rahoitushaussa erinomaisesti. SAMK sai kaksi uutta projektia koordinoitavakseen, piensatamiin keskittyvän PortMate- ja Itämeren alueen matkailua edistävän BOOSTED-projektin. Kilpailu kansainvälisestä rahoituksesta oli tälläkin kertaa tiukkaa. Vain 16 % hakemuksista hyväksyttiin.
| Teknologia

Tarpeita veneilyn ja satamien turvallisuuden parantamiseen

Veneilysatamissa on useita turvallisuusriskejä, jotka voidaan minimoida pienillä muutoksilla toimintatavoissa. Veneilijät viettävät nykyään enemmän aikaa satamissa ja odottavat satamilta entistä korkeampitasoisia ympäristöystävällisiä palveluita. SAMKin vetämässä PortMate-projektissa pyritään vastaamaan juuri näihin vaatimuksiin.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMKiin haki syksyn yhteishaussa 2607 hakijaa yhteensä kahdeksaan eri koulutusohjelmaan. Suosituin hakukohde huikealla 1459 hakijalla oli Liiketalouden koulutusohjelma Huittisissa, joka järjestetään 100% verkkototeutuksena. Kiitos kaikille hakijoille!

SAMK received a total of 2607 applications for eight different degree programs during the application period. Thank you!
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Kuvanveistäjä, professori Ossi Sommaa muistaen. Somma työskenteli Kankaanpään taidekoulun opettajana vuosina 1974 – 1992, joista kaksi vuotta koulun virkaatekevänä rehtorina.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
RoboAI-viikko tarjoaa teknologia-alan näytteilleasettajille mahdollisuuden esittäytyä tauko- ja iltaohjelmassa! Lue lisää ja ilmoittaudu heti. #roboai #samk #mysamk #roboaiviikko #event #teknologia

SAMKiin haki syksyn yhteishaussa yhteensä 2607 hakijaa kahdeksaan eri koulutusohjelmaan. Lämmin kiitos kaikille hakijoille! https://t.co/dak6AEh9zN SatakunnanAMK photo

Kuvanveistäjä, professori Ossi Sommaa muistaen. Somma työskenteli Kankaanpään taidekoulun opettajana vuosina 1974 – 1992, joista kaksi vuotta koulun virkaatekevänä rehtorina.
https://t.co/zsxreu0E08

SAMKin Porin-kampus valaistiin viime yönä tapahtuma-alan tekijöiden toimesta. Tempauksella haluttiin huomioida tapahtuma-alan ahdinko vallitsevassa pandemiatilanteessa. Toimialan ahdingon välilliset vaikutukset ulottuvat myös matkailu-, ravintola- ja liikennöintialoille. https://t.co/M6EBWgV7y0 SatakunnanAMK photo

SAMK tukee tapahtuma-alaa olemalla mukana yhtenä Äänirasian valaisemista
kohteista osana tapahtuma-alan mielenilmausta.
Valot syttyvät 8.9. illan aikana ja palavat aina 9.9. aamuun saakka.