Etsi

SAMK selvittää yhteistyön tiivistämistä Tampere3-korkeakoulujen kanssa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hallitus on päättänyt selvittää yhteistyön mahdollisuuksia ja edellytyksiä Tampere3-korkeakoulujen kanssa. Esiselvitys laaditaan rehtori Juha Kämärin johdolla syyskuuhun mennessä.

29.6.2016 | Teksti: Anne Sankari

Tampere3-korkeakoulut muodostavat SAMKin kannalta merkityksellisen kokonaisuuden muun muassa sijaintinsa ja profiilinsa puolesta. Tampereen alue ja korkeakoulujen osaaminen vastavat hyvin SAMKille valittua teollisuuskorkeakoulu-profiilia. Tampereen molemmat yliopistot ovat edustettuina Porin yliopistokeskuksessa ja lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on etäyksikkö Raumalla.

Yhteistyön tiivistämiseksi on erilaisia vaihtoehtoja sopimuspohjaisista yhteistyömalleista aina omistusjärjestelyihin saakka. Esiselvityksessä kuullaan eri tahojen näkemyksiä, erityisesti SAMKin omistajatahoja ja Tampere3-korkeakoulujen edustajia. Esiselvityksen tulokset ovat käytettävissä SAMKin ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä sopimusneuvotteluissa lokakuussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta sopimusneuvottelujen pohjaksi kunnianhimoisia esityksiä korkeakoulujen työnjakoon ja yhteistyöhön liittyviksi ratkaisuiksi. Korkeakoulujen mahdollisilla strategisilla toimenpiteillä haetaan synergiahyötyjä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Lisäksi toimenpiteet vaikuttavat OKM:ltä saatavan strategiarahoituksen määrään.

– Esiselvityksessä tarkastellaan yhteistyön edellytyksiä, eli eri toimijoiden tahtotilaa, yhteistyön tiivistämisen vaihtoehtoja ja potentiaalisia hyötyjä. Jos edellytyksiä yhteistyön tiivistämiselle todetaan, tarkastelussa voidaan edetä varsinaiseen selvitysvaiheeseen yhdessä Tampere3-korkeakoulujen kanssa, toteaa rehtori Kämäri.

Tampere3-yliopistokonsernin perustamista valmistellaan opetus- ja kulttuuriministerin asettamien työryhmien toimesta. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyisivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyisi uuden yliopiston omistukseen siten, että ne muodostaisivat yhden yhtenäisesti johdetun strategisen kokonaisuuden.

 

Lisätietoja:

Rehtori Juha Kämäri, 044 710 3003
Hallituksen puheenjohtaja Anttivesa Knuuttila, 040 059 0598

Lisää aiheesta

| SAMK

Opiskelijamme työllistyvät: Työmahdollisuuksien monipuolisuus kiinnitti huomion

Keväällä 2017 SAMKista tradenomiksi valmistunut Jonna Vaahtera piti opintojen jälkeistä työllistymismahdollisuuksia monipuolisena ja valitsi siksi liiketalouden.
| SAMK

MONENNAISIA – 19 naistaiteilijan monipuolinen ja värikäs kevätnäyttely esillä Taidekäytävässä

Porin kampuksen Taidekäytävässä on avautunut Porin Naistaiteilijoiden näyttely Monennaisia. Esillä on 19 teosta 19 eri taiteilijalta. Näyttely on esillä 10.5. asti.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA