Etsi

SAMK selvittää yhteistyön tiivistämistä Tampere3-korkeakoulujen kanssa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hallitus on päättänyt selvittää yhteistyön mahdollisuuksia ja edellytyksiä Tampere3-korkeakoulujen kanssa. Esiselvitys laaditaan rehtori Juha Kämärin johdolla syyskuuhun mennessä.

29.6.2016 | Teksti: Anne Sankari

Tampere3-korkeakoulut muodostavat SAMKin kannalta merkityksellisen kokonaisuuden muun muassa sijaintinsa ja profiilinsa puolesta. Tampereen alue ja korkeakoulujen osaaminen vastavat hyvin SAMKille valittua teollisuuskorkeakoulu-profiilia. Tampereen molemmat yliopistot ovat edustettuina Porin yliopistokeskuksessa ja lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on etäyksikkö Raumalla.

Yhteistyön tiivistämiseksi on erilaisia vaihtoehtoja sopimuspohjaisista yhteistyömalleista aina omistusjärjestelyihin saakka. Esiselvityksessä kuullaan eri tahojen näkemyksiä, erityisesti SAMKin omistajatahoja ja Tampere3-korkeakoulujen edustajia. Esiselvityksen tulokset ovat käytettävissä SAMKin ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä sopimusneuvotteluissa lokakuussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta sopimusneuvottelujen pohjaksi kunnianhimoisia esityksiä korkeakoulujen työnjakoon ja yhteistyöhön liittyviksi ratkaisuiksi. Korkeakoulujen mahdollisilla strategisilla toimenpiteillä haetaan synergiahyötyjä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Lisäksi toimenpiteet vaikuttavat OKM:ltä saatavan strategiarahoituksen määrään.

– Esiselvityksessä tarkastellaan yhteistyön edellytyksiä, eli eri toimijoiden tahtotilaa, yhteistyön tiivistämisen vaihtoehtoja ja potentiaalisia hyötyjä. Jos edellytyksiä yhteistyön tiivistämiselle todetaan, tarkastelussa voidaan edetä varsinaiseen selvitysvaiheeseen yhdessä Tampere3-korkeakoulujen kanssa, toteaa rehtori Kämäri.

Tampere3-yliopistokonsernin perustamista valmistellaan opetus- ja kulttuuriministerin asettamien työryhmien toimesta. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyisivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyisi uuden yliopiston omistukseen siten, että ne muodostaisivat yhden yhtenäisesti johdetun strategisen kokonaisuuden.

 

Lisätietoja:

Rehtori Juha Kämäri, 044 710 3003
Hallituksen puheenjohtaja Anttivesa Knuuttila, 040 059 0598

Lisää aiheesta

| SAMK

Kesäharjoittelijat kehuvat kokemustaan SAMKissa

SAMKissa on ollut kesäkuun ensimmäisten viikkojen ajan töissä kahdeksan 15-18-vuotiasta kesäharjoittelijaa. Porin ja Rauman kampuksilla työskennelleet nuoret ovat toteuttaneet kaikkea inventaariosta piirtämiseen, ja jokainen on kehunut kokemustaan.
| SAMK

Virtuaalimatka Porin kampukselle

Voit nyt liikkua Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampuksen tiloissa virtuaalimatkalla, joka toimii Google-palvelussa. Tervetuloa tutustumaan!

Uusimmat uutiset

| SAMK

Kesäharjoittelijat kehuvat kokemustaan SAMKissa

SAMKissa on ollut kesäkuun ensimmäisten viikkojen ajan töissä kahdeksan 15-18-vuotiasta kesäharjoittelijaa. Porin ja Rauman kampuksilla työskennelleet nuoret ovat toteuttaneet kaikkea inventaariosta piirtämiseen, ja jokainen on kehunut kokemustaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA