SAMK selvittää yhteistyön tiivistämistä Tampere3-korkeakoulujen kanssa

Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hallitus on päättänyt selvittää yhteistyön mahdollisuuksia ja edellytyksiä Tampere3-korkeakoulujen kanssa. Esiselvitys laaditaan rehtori Juha Kämärin johdolla syyskuuhun mennessä.

29.6.2016 | Teksti: Aino Pelto-Huikko

Tampere3-korkeakoulut muodostavat SAMKin kannalta merkityksellisen kokonaisuuden muun muassa sijaintinsa ja profiilinsa puolesta. Tampereen alue ja korkeakoulujen osaaminen vastavat hyvin SAMKille valittua teollisuuskorkeakoulu-profiilia. Tampereen molemmat yliopistot ovat edustettuina Porin yliopistokeskuksessa ja lisäksi Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on etäyksikkö Raumalla.

Yhteistyön tiivistämiseksi on erilaisia vaihtoehtoja sopimuspohjaisista yhteistyömalleista aina omistusjärjestelyihin saakka. Esiselvityksessä kuullaan eri tahojen näkemyksiä, erityisesti SAMKin omistajatahoja ja Tampere3-korkeakoulujen edustajia. Esiselvityksen tulokset ovat käytettävissä SAMKin ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä sopimusneuvotteluissa lokakuussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt korkeakouluilta sopimusneuvottelujen pohjaksi kunnianhimoisia esityksiä korkeakoulujen työnjakoon ja yhteistyöhön liittyviksi ratkaisuiksi. Korkeakoulujen mahdollisilla strategisilla toimenpiteillä haetaan synergiahyötyjä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin. Lisäksi toimenpiteet vaikuttavat OKM:ltä saatavan strategiarahoituksen määrään.

– Esiselvityksessä tarkastellaan yhteistyön edellytyksiä, eli eri toimijoiden tahtotilaa, yhteistyön tiivistämisen vaihtoehtoja ja potentiaalisia hyötyjä. Jos edellytyksiä yhteistyön tiivistämiselle todetaan, tarkastelussa voidaan edetä varsinaiseen selvitysvaiheeseen yhdessä Tampere3-korkeakoulujen kanssa, toteaa rehtori Kämäri.

Tampere3-yliopistokonsernin perustamista valmistellaan opetus- ja kulttuuriministerin asettamien työryhmien toimesta. Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyisivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyisi uuden yliopiston omistukseen siten, että ne muodostaisivat yhden yhtenäisesti johdetun strategisen kokonaisuuden.

 

Lisätietoja:

Rehtori Juha Kämäri, 044 710 3003
Hallituksen puheenjohtaja Anttivesa Knuuttila, 040 059 0598

Lisää aiheesta

Ryhmälukiolaisia, taustalla taideteoksia
| Kuvataide

Lukiolaiset ottivat Kankaanpään Yhteislyseon seinätilat haltuun – SAMKin kuvataiteen opiskelijat vetivät taidepajaa

Kankaanpään Yhteislyseon ja SAMKin Taidekoulun kampuksen yhteistyönä on syntynyt 14 lukiolaisen tekemänä kolme suurta taideteosta lukion tiloihin. Taiteellinen yhteistyö on jatkoa viime kevään Purkutalo-taideprojektille.
Kimppu vaaleanpunaisia ruusuja.
| SAMK

SAMKista valmistui joulukuussa yhteensä 249 opiskelijaa

SAMKista valmistui joulukuussa yhteensä 249 opiskelijaa. Valmistuneista 46 suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKin johtoryhmä tapasi eilen ministerit @HonkonenPetri ja @MikkoTSavola sekä kansanedustajat @Eeva_Kalli ja @MatiasMarttinen eduskunnassa.

Keskustelua käytiin koulutuspolitiikasta, tutkimuksesta sekä Satakunnan tulevaisuuden näkymistä.

#katsetulevaisuuteen #satakunta

2

SAMKin kuvataiteen opiskelijat Anna Kallio ja Annika Närhi vetivät lukiolaisille taidepajaa. Se sisälsi opetusta muun muassa väriopista ja paikkasidonnaisesta taiteesta. Tuotoksena syntyi kolme lukioaikaa symbolisesti kuvaavaa maalausta. 👍https://www.samk.fi/uutiset/lukiolaiset-ottivat-kankaanpaan-yhteislyseon-seinatilat-haltuun-samkin-kuvataiteen-opiskelijat-vetivat-taidepajaa/

Finally we had this wonderful project group (GAMMA project’s Learning, Teaching, Training Activities) as a guest in Pori. How can project participants from four countries grow into such a great collaboration? So happy and proud of this gang! @RoboAI2 @SatakunnanAMK https://twitter.com/i/web/status/1618184366320148480

Kankaanpään pääkirjaston sisääntuloaulan tiloja valjastetaan jatkossa galleriakäyttöön. Kipinä uuden gallerian perustamiseen syntyi, kun kuntakuvataiteilija Mira Piitulainen kohtasi kankaanpääläisiä ja keskusteli alueella asuvan väen kanssa. 🎨🖌️ https://www.epressi.com/tiedotteet/kulttuuri-ja-taide/taidekaupungin-galleriavalikoima-taydentyy-kirjaston-nayttelytilalla.html

Kaksi SAMKin alumnia on valittu Satakunnan Kansan vakituisiksi toimittajiksi. Mikko Elon ja Annika Kangasmaan tavoitteena on avartaa ihmisten maailmankuvaa ja tuoda värisävyjä mustavalkoiseen ajatteluun. 📰 @SatakunnanKansa #alumni #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/art-2000009344648.html