SAMK Porin kaupungin ilmastokumppaniksi

Ilmastokumppanuus on kunnan ja organisaation välinen sopimus, jolla tavoitellaan yhdessä kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää. SAMKin ilmastokumppanuuden valmistelu on tehty opiskelijavetoisesti.

4.9.2017 | Teksti: Anne Sankari

Kaksi naista istuu nojatuoleissa SAMKin kampuksella Porissa
Energy and environment technology student Teija Järvenpää and teacher Riitta Dersten promoted climate partnership with City of Pori. It's a part of environment office's Satahima-project.

Ilmastokumppanuus on kunnan ja organisaation välinen sopimus, jolla tavoitellaan yhdessä kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja ilmastonmuutoksen hillintää. SAMKin ilmastokumppanuuden valmistelu on tehty opiskelijavetoisesti.

– Ilmastokumppanuus haluttiin ajoittaa niin, että seurantadataa aletaan kerätä Porin uudella kampuksella ja ensimmäisen vuoden jälkeen saatuja toteutumia verrataan rakentamisvaiheessa saatuihin arvioihin kulutuksesta, avaa ilmastokumppanuusprojektia eteenpäin vienyt lehtori Riitta Dersten.

 Näkyvyytemme Porin kaupungin ytimessä lisääntyy ja  haluamme osoittaa tukemme myös Porin kaupungin päästövähennystavoitteelle.

 

Ilmastokumppanuus on vapaaehtoinen toimintatapa, jossa organisaatio toteuttaa sitä omavalintaisella tavalla. Kunnan ilmastokumppaniksi lähtenyt yritys tai organisaatio laatii oman suunnitelmansa keinoista, joilla se voi vähentää hiilidioksidipäästöjään ja hillitä ilmastonmuutosta. SAMKin ilmastotavoitteet ovat:

  • SAMK on aktiivinen toimija ilmastoasioissa yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja kuntien kanssa.
  • SAMK seuraa, raportoi ja asettaa vähennystavoitteet Porin kampuksen päästöille ja resurssien kulutukselle.
  • SAMK lisää henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta ilmastoasioista, muun muassa edistämällä henkilökunnan ja opiskelijoiden ilmastoystävällistä liikkumista.

SAMKin Porin-kampuksen ensimmäisen toimintavuoden käyttökokemuksien perusteella valitaan tarkemmin seurantaan otettavat asiat ja määritellään niille vähennystavoitteet.

Myös ilmastokumppanuuden keinot ja seuranta toteutetaan yhteistyössä SAMKin opiskelijoiden, henkilökunnan ja johdon kanssa. Ilmastokumppanuus muodostaa myös oppimisympäristön SAMKiin.

– Uuden kampuksen sijainnin myötä näkyvyytemme Porin kaupungin ytimessä lisääntyy ja tätä kautta haluamme osoittaa tukemme myös Porin kaupungin päästövähennystavoitteelle, Dersten muistuttaa.

 Hienointa on nähdä, miten tekemämme työ nyt konkretisoituu ja siitä tulee totta.

 

Opiskelijavetoisesti kohti ilmastokumppanuutta

Derstenin mukaan ajatus ilmastokumppanuudesta sai alkunsa opiskelija Eveliina Langenojan opinnäytetyöstä, joka keskittyi Satakunnan ilmastokumppanuuden kehittämiseen. Dersten tarjosi tarkempaa selvitystyötä SAMKin Porin kampuksen liittymisestä Porin ilmastokumppaniksi energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoilleen. Neljän opiskelijan tehotiimi, Teija Järvenpää, Taru Kuusisto, Meritta Lehtovirta sekä Riikka Niemenmaa, saivat konkreettisen toimeksiannon osana ympäristöjohtaminen ja ympäristöjärjestelmä -opintojaksoa syksyllä 2016. Työryhmä esitteli valmiin tuotoksen SAMKin johtoryhmälle ja Porin kaupungin edustajille keväällä 2017.

Selvitystyötä tehnyt Teija Järvenpää oli myös esittelemässä selvitystyötä SAMKin johtoryhmälle.

– Siihen suhtauduttiin todella positiivisesti ja tavoitteiden toteuttamisesta käytiin hyvää keskustelua, Järvenpää kiittelee.

– Hienointa on nähdä, miten tekemämme työ nyt konkretisoituu ja siitä tulee totta, iloitsee Järvenpää.

 

Ilmastokumppanuus-konseptia on kehitetty vuosina 2015–2017 Porin kaupungin ympäristöviraston hallinnoimassa Satahima – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa -hankkeessa. Yritys tai organisaatio allekirjoittaa ilmastositoumuksen sen kunnan kanssa, jonka alueella sillä on toimintaa. Ilmastositoumukseen kirjataan yrityksen tai organisaation ja kunnan keskeiset ilmastotavoitteet päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastotavoitteet ja -teot voivat koskea esimerkiksi energiansäästöä, energiatehokkuutta, jätehuoltoa tai logistiikkaa. Hankkeeseen ovat jo lähteneet mukaan Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Kokemäki, Köyliö, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Säkylä ja Ulvila sekä Pori Energia Oy, Rauman Energia Oy ja Vatajankosken Sähkö Oy.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Haemme kehittämistoiminnan moniottelijaa hoitamaan vuoden määräaikaista projektipäällikön tehtävää 1.3.2022 alkaen. Toimipaikka Huittinen. Haku 11.2.2022 klo 16:00 mennessä. Lisätietoja: https://bit.ly/33TIoky
#samktyönantajana #rekry #avoimetpaikat #katsetulevaisuuuteen

There is about two weeks left to apply to our international programmes!

If you are interested in engineering or would like to study online alongside work make sure to check out our blended learning programmes:

- Industrial Management
- Logistics

https://bit.ly/3r49K08
#samk

Kiinnostaako sinua sisätilan hygienia? Haemme kahta tutkijaa/erikoistutkijaa osaksi Tutkimuskeskus WANDERin poikkitieteellistä tiimiä aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen (1.3.2022 alk). Toimipaikka Rauma/Pori. Haku 13.2.2022 mennessä. Lisätietoja ja haku: https://bit.ly/3o5O41H

Porin kaupungin tuottama viisiosainen Tervetuloa kotiin -ohjelmasarja kertoo konkreettisin esimerkein, miten ikäihmisten kodeista saadaan esteettömiä ja turvallisia. @Porikaupunki #esteettömyys #saavutettavuus #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/samk-mukana-toteuttamassa-ikaihmisille-suunnattua-tervetuloa-kotiin-ohjelmasarjaa/