SAMK perustamassa Namibiaan Afrikan merenkulun ympäristöteknologian yhteistyökeskusta AMTCCE®:a

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) oli aloitteentekijänä merenkulun teknologian yhteistyökeskuksen perustamiseksi Afrikkaan. Keskuksen sijaintipaikaksi on suunniteltu Walvis Bayn kaupunkia Namibiassa. Sen päätehtävänä tulee olemaan merenkulun kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen ja alan energiatehokkuuden lisääminen.

23.8.2016 | Teksti: Inna Saarinen

Maritime Technology Cooperation
Maritime Technology Cooperation Centres Kuva: Minna Keinänen toivola

Kansainvälinen merenkulun organisaatio IMO ja Euroopan komissio sopivat joulukuussa 2015 viiden merenkulun ympäristöteknologian keskuksen (nk. Maritime Technology Cooperation Centres, MTCCs) perustamisesta ja alkurahoituksesta kehittyviin maihin. Kokonaisuuden teemana on “Osaamisen lisääminen meriteollisuuden ilmastosopeutumisessa”.

Kolmivuotisessa projektissa kohdealueina ovat Afrikka, Aasia, Karibia, Latinalainen Amerikka ja Tyynenmeren alue. MTCC:den tavoitteena on edistää ja tukea kehittyvissä maissa osaamista, teknistä yhteistyötä ja teknologian siirtoa energiatehokkuusvaatimuksissa merenkulkualalla.

MTCC:n ensimmäisen vaiheen hakemuksia saapui toukokuussa 2016 kaikkiaan 43. Näistä 14 pääsi jatkoon. Afrikkaan perustettavaan MTCC:n tuli kaikkiaan 14 kiinnostuksen osoitusta, joista neljä pääsi jatkoon. Jatkoon päässeet maat Afrikassa ovat Namibia, Etelä-Afrikka, Kenia ja Ghana. MTCC:t nimitetään virallisesti joulukuussa 2016.

AMTCCE®-konsortio koostuu viidestä namibialaisesta ja neljästä eurooppalaisesta partnerista. Partnerit muodostavat ainutlaatuisen julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymän, joka vastaa osaamiseltaan ja työtavoiltaan MTCC:n tavoitteisiin IMO:n ja EU:n vaatimusten mukaisesti. Se hyödyttää laajasti Afrikan mannerta. AMTCCE® välittää viimeisimpiä trendejä kansainvälisissä säännöksissä laivojen energiatehokkuudessa afrikkalaisille.

AMTCCE®:n partnerit ovat Namibiasta Walvis Bay Corridor Group (WBCG, koordinaattori), Namibian merenkulkulaitos, Namibian satamalaitos, tiede- ja teknologiayliopisto NUST, kalastus- ja merenkulkualan oppilaitos NAMFI, Suomesta Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), UK:sta Strathclyden yliopisto, Espanjasta Katalonian AMK (UPC) ja Sloveniasta Spinaker d.o.o. (SPIN).

AMTCCE®:n aloitteentekijän, Satakunnan ammattikorkeakoulun, erikoisosaamiset konsortiossa ovat merenkulkualan energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö. Käynnissä oleva projekti on jo tuonut yhteistyön uudelle tasolle, sillä kaikki tärkeimmät merenkulkualan tahot ovat mukana konsortiossa. SAMKilla ja suomalaisilla partnereilla on alkuvuonna 2016 ollut samaan aihepiiriin liittyvä projekti Namibiassa (Tekes BEAM-projekti NAMHUB: Green, safe and smart transport and logistics hub to Namibia).

Yhteystiedot:

  • Älykkäät kaupunkialueet tutkimusryhmän vetäjä, FT Minna Keinänen-Toivola

matkapuhelin: 044 710 3063, minna.keinanen-toivola@samk.fi

  • Projektipäällikkö (merenkulku), merikapteeni Heikki Koivisto
    matkapuhelin: 044 7103 674, koivisto@samk.fi

Lisätietoja: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/SupportToMemberStates/MajorProjects/Pages/IMO-EuropeanUnionProject.aspx

Uusimmat uutiset

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Ulkoisen palomuurin vaihto aiheuttaa katkoksen SAMKin palveluissa torstaina 20.1. klo 14–21.

SAMK services will not be available on 20 January 2022 from 2 pm to 9 pm due to changing the SAMK external firewall.

Miten #merellinenmatkailu käsitetään Euroopan pohjoisilla merialueilla? Lue näkökulmia aiheeseen blogistamme https://www.skills4cmt.eu/blog/ @EDUFI_HigherEd @SatakunnanAMK #matkailunkehittämiskeskus

#Hyvinvointiteknologia #YAMK koulutuksemme uudistuu ja hakuaika lähenee! Suuntautua voi hyvinvointianalytiikkaan tai laite- ja teknologiapuoleen. Analytiikkasuuntaus tuo mukanaan Hyvinvointianalyytikon pätevyyden. @SatakunnanAMK @SataDigiHealth @RoboAI2

https://www.sitra.fi/uutiset/uusi-ammattiryhma-sote-alalle-suomessa-aletaan-kouluttaa-hyvinvointianalyytikoita/

SAMKissa on unelma maakunnallisesta hyvinvointiverkostosta, jossa rakennetaan korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyössä vahva verkosto opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. @SatakunnanKansa
#hyvinvointi #katsetulevaisuuteen
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000008551742.html

Maritime Management is a Master’s degree programme for sea captains and marine engineers. Dmitry Chutchev completed the degree while simultaneously working as a captain on container ships. Read his story.
#maritimemanagement #mastersdegree #thinkfuture
https://www.samk.fi/en/uutiset/our-students-will-be-employed-a-captain-and-a-student-dmitry-chutchev-completed-his-masters-degree-while-at-sea/