SAMK perustamassa Namibiaan Afrikan merenkulun ympäristöteknologian yhteistyökeskusta AMTCCE®:a

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) oli aloitteentekijänä merenkulun teknologian yhteistyökeskuksen perustamiseksi Afrikkaan. Keskuksen sijaintipaikaksi on suunniteltu Walvis Bayn kaupunkia Namibiassa. Sen päätehtävänä tulee olemaan merenkulun kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen ja alan energiatehokkuuden lisääminen.

23.8.2016 | Teksti: Inna Saarinen

Maritime Technology Cooperation Centres Kuva: Minna Keinänen toivola
Maritime Technology Cooperation Centres Kuva: Minna Keinänen toivola

Kansainvälinen merenkulun organisaatio IMO ja Euroopan komissio sopivat joulukuussa 2015 viiden merenkulun ympäristöteknologian keskuksen (nk. Maritime Technology Cooperation Centres, MTCCs) perustamisesta ja alkurahoituksesta kehittyviin maihin. Kokonaisuuden teemana on “Osaamisen lisääminen meriteollisuuden ilmastosopeutumisessa”.

Kolmivuotisessa projektissa kohdealueina ovat Afrikka, Aasia, Karibia, Latinalainen Amerikka ja Tyynenmeren alue. MTCC:den tavoitteena on edistää ja tukea kehittyvissä maissa osaamista, teknistä yhteistyötä ja teknologian siirtoa energiatehokkuusvaatimuksissa merenkulkualalla.

MTCC:n ensimmäisen vaiheen hakemuksia saapui toukokuussa 2016 kaikkiaan 43. Näistä 14 pääsi jatkoon. Afrikkaan perustettavaan MTCC:n tuli kaikkiaan 14 kiinnostuksen osoitusta, joista neljä pääsi jatkoon. Jatkoon päässeet maat Afrikassa ovat Namibia, Etelä-Afrikka, Kenia ja Ghana. MTCC:t nimitetään virallisesti joulukuussa 2016.

AMTCCE®-konsortio koostuu viidestä namibialaisesta ja neljästä eurooppalaisesta partnerista. Partnerit muodostavat ainutlaatuisen julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymän, joka vastaa osaamiseltaan ja työtavoiltaan MTCC:n tavoitteisiin IMO:n ja EU:n vaatimusten mukaisesti. Se hyödyttää laajasti Afrikan mannerta. AMTCCE® välittää viimeisimpiä trendejä kansainvälisissä säännöksissä laivojen energiatehokkuudessa afrikkalaisille.

AMTCCE®:n partnerit ovat Namibiasta Walvis Bay Corridor Group (WBCG, koordinaattori), Namibian merenkulkulaitos, Namibian satamalaitos, tiede- ja teknologiayliopisto NUST, kalastus- ja merenkulkualan oppilaitos NAMFI, Suomesta Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), UK:sta Strathclyden yliopisto, Espanjasta Katalonian AMK (UPC) ja Sloveniasta Spinaker d.o.o. (SPIN).

AMTCCE®:n aloitteentekijän, Satakunnan ammattikorkeakoulun, erikoisosaamiset konsortiossa ovat merenkulkualan energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö. Käynnissä oleva projekti on jo tuonut yhteistyön uudelle tasolle, sillä kaikki tärkeimmät merenkulkualan tahot ovat mukana konsortiossa. SAMKilla ja suomalaisilla partnereilla on alkuvuonna 2016 ollut samaan aihepiiriin liittyvä projekti Namibiassa (Tekes BEAM-projekti NAMHUB: Green, safe and smart transport and logistics hub to Namibia).

Yhteystiedot:

  • Älykkäät kaupunkialueet tutkimusryhmän vetäjä, FT Minna Keinänen-Toivola

matkapuhelin: 044 710 3063, minna.keinanen-toivola@samk.fi

  • Projektipäällikkö (merenkulku), merikapteeni Heikki Koivisto
    matkapuhelin: 044 7103 674, koivisto@samk.fi

Lisätietoja: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/SupportToMemberStates/MajorProjects/Pages/IMO-EuropeanUnionProject.aspx

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA