SAMK koordinoimaan ruotsin kielen Nordplus-hanketta 2017-2020

”Svebinar”-hankkeen tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen suullista vuorovaikutus- ja kielitaitoa verkko-oppimisympäristöjä käyttäen.

– Satakunnan ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö HILLiä päästään nyt pilotoimaan kansainvälisessä kielten opetuksessa, kertoo Mari Linna.

7.6.2017 | Teksti: Katri Väkiparta

2,5-vuotinen Nordplus Nordiska Språk -hanke käynnistyy lokakuussa 2017. Hankkeen projektipäällikkönä toimii lehtori Mari Linna.

Hankkeeseen osallistuvat Satakunnan ammattikorkeakoulun lisäksi Suomesta Oulun ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto, Latviasta Lettlands kulturakademi ja Ruotsista Högskolan Dalarna. Kaikissa korkeakouluissa opetetaan ruotsia toisena tai vieraana kielenä.

Hanke tarjoaa ruotsinopettajille mahdollisuuden kokeilla käytännössä uuden opetusmenetelmän, käänteisen oppimisen (flipped learning / flipped classroom), mahdollisuuksia ruotsin opetuksessa sekä kehittää omia pedagogisia taitoja verkko-ohjaajana.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa valmista materiaalia korkeakouluille ruotsin suullisen kielitaidon opetukseen. Kaikki hankkeen aikana tuotetut videomateriaalit, sanastot sekä tekstit julkaistaan hankkeen päätteeksi ja annetaan vapaaseen käyttöön kaikkien osallistuvien maiden korkeakouluille.

– Satakunnan ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö HILLiä päästään nyt pilotoimaan kansainvälisessä kielten opetuksessa, kertoo Mari Linna.

Opiskelijoille hanke tarjoaa paremmat mahdollisuudet oppia ruotsin kieltä käytännössä suullisessa viestinnässä yhdessä muiden pohjoismaalaisten ja balttilaisten opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijat saavat samalla kokemusta tärkeästä työelämätaidosta – kansainväliset verkkoneuvottelut ovat nykypäivää monella työpaikalla.

Tämä kaikki tuo ruotsin kielen opiskeluun konkretiaa ja tekemisen meininkiä, Linna kertoo.

 

 

Lisätietoja

Satakunnan ammattikorkeakoulu
lehtori Mari Linna
mari.linna(a)samk.fi
044 710 3472

http://www.nordplusonline.org

 

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK järjestää globaalin merenkulun konferenssin lokakuussa 2023. Konferenssin “Annual General Assembly of International Association of Maritime Universities in 2023” järjestelyt ovat jo käynnistyneet. https://samkarit.samk.fi/2022/09/30/globaali-merenkulun-konferenssi-jarjestetaan-lokakuussa-2023/

Verkkokauppa 2.0 -hankkeen koulutuksessa tänään Raumalla asiaa tuotteista ja verkkokaupan sisällöstä. Kouluttajana Made of Sundaysin verkkokauppias, designer ja webmaster Thomas Leppä. 👌🏼 #verkkokauppa #asiakaskokemus #yrittäjä #BIC #samk #katsetulevaisuuteen

SAMK on tehnyt Satakunnan Osuuskaupan kanssa pitkään yhteistyötä. Virallinen kumppanuussopimus tehtiin muutama vuosi sitten. Kumppanuudella on tavoiteltu yhteistyön syventämistä, laajentamista ja systematisointia sekä uusia yhteistyömuotoja. @SatakunnanOk https://www.samk.fi/uutiset/samk-ja-satakunnan-osuuskauppa-tiivistavat-yhteistyota/

Niin iloinen 🤩 kun otetaan yhteyttä ja sanotaan, että teemme tärkeää työtä @SatakunnanAMK ja siitä tehdään oikein julkaisukin 👌
@sataeduKrista kanssa kerrotaan miten hyvinvointiteknologia edistää osallisuutta ja miten aistikuormitusta voi ⬇️: http://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous @RoboAI2

TEKOS hankkeella haluamme monialaisella tiimillä lisätä osallisuuden mahdollisuuksia #osallisuus #tekos https://yritma.fi/uutiset/sosiaali-ja-kuntatalous/teknologialla-osallisuutta-verkostolla-vaikuttavuutta