SAMK kehittää Itämerta yhtenäisenä matkailukohteena

Yhteistyössä Viron ja Latvian johtavien, matkailun koulutusta tarjoavien, korkeakoulujen kanssa käynnistetään Itämeren alueen matkailun koulutushanke. Kolmivuotinen BOOSTED-hanke on merkittävä avaus Satakunnan matkailuelinkeinon ja -koulutuksen kansainvälistämiseksi. Hanketta rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma.

21.10.2016 | Teksti: Sanna-Mari Renfors

Kuva: Hanna Marttila
Kuva: Hanna Marttila

Satakunnan ammattikorkeakoulu käynnistää Viron ja Latvian johtavien, matkailun koulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa Itämeren alueen matkailun koulutushankkeen.

Kolmivuotisen BOOSTED-hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja kehittää matkailun liiketoimintaosaamista Itämeren alueella, jotta sen kilpailukyky ja vetovoima yhtenäisenä matkailukohteena vahvistuu. Esimerkiksi kasvavat Aasian markkinat edellyttävät laajempien kokonaisuuksien tuotteistamista ja yhteisponnisteluja Itämeren markkinoimiseksi.

Hanke on merkittävä avaus Satakunnan matkailuelinkeinon ja -koulutuksen kansainvälistämiseksi. Hankkeen myötä Satakunta pääsee mukaan laajaan Itämeren alueen matkailun yhteistyöverkostoon ja vaikuttamaan matkailukoulutuksen ja -osaamisen kehittämiseen laajalla maantieteellisellä alueella.

Käytännössä hankkeessa luodaan työelämän tarpeiden pohjalta Itämeren alueelle yhteinen matkailuliiketoiminnan opetussuunnitelma, joka toteutetaan verkossa korkeakoulujen ja yritysten yhteistoteutuksena. Merkittävässä roolissa Itämeren matkailun kehittämisessä on juuri liiketoimintaosaamisen kehittäminen, jolla voidaan vastata muuttuviin matkailijoiden tarpeisiin.

SAMKin koordinoima hanke tukee myös syksyllä 2018 SAMKissa alkavaa matkailun englanninkielistä koulutusohjelmaa tuoden siihen kansainvälisen ulottuvuuden. Uusi opetussuunnitelma integroidaan osaksi SAMKin matkailun englanninkielistä koulutustarjontaa ja toteutetaan vuosittain Itämeren alueen korkeakouluverkoston kesken hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Interreg Central Baltic –ohjelmasta rahoitettavan hankkeen kokonaisbudjetti on noin 571 000 euroa. Hanke toteutetaan neljän Itämeren alueen korkeakoulun yhteistyönä: SAMK (FI), Latvian yliopisto (LV), Tallinnan teknisen korkeakoulun Kuressaaren kampus (EE) sekä Vidzemen ammattikorkeakoulu (LV). Lisäksi mukana hankkeessa ilman omarahoitusosuutta ovat Tarton yliopiston Pärnun kampus (EE) ja Saimaan ammattikorkeakoulu (FI). 

Lisätietoja
Sanna-Mari Renfors, projektipäällikkö
sanna-mari.renfors(a)samk.fi
#BOOSTED

Kuvassa BOOSTED partnereita

boosted-partneritapaaminen

Lisää aiheesta

Opettaja Jaana Ruoho
| Opinnot ja opetus

Matkailun opettaja: oma työelämäjakso oli syksyn helmi

SAMKin matkailun opettajat ovat viikon mittaisilla työelämäjaksoilla lukuvuonna 2016-2017. Opettaja Jaana Ruoho halusi päästä seuraamaan omalla alallaan ainutlaatuista kasvuyritystä, sen toimintaa ja johtamista. Matka vei Espooseen.
| Matkailu

SAMKin laatima Satakunnan luontomatkailuohjelma ilmestynyt

Luontomatkailuohjelman taustalla on elinkeinon toive saada tarkennettuja suuntaviivoja luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi. Maakunnan tasolla kaivataan yhteistä tavoitteenasettelua ja tukea runsaille paikallisille kehittämistoimille sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien jalkauttamiselle Satakuntaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

  • Anu Hakkarainen on SAMKin logistiikan ja meriteknologian osaamisalueen tuore osaamisaluesihteeri. Paljasjalkainen r… https://t.co/qjLNmWI02r
  • Kirjastojärjestelmämme vaihtuu. (Eikä se tietysti ihan noin vain itsestään vaihdu, vaan kirjaston porukka on tehnyt… https://t.co/sHAAum0JGE
  • Haluatko auttaa opiskelijaa saamaan materiaalia opinnäytetyöhönsä? Vastaa kyselyyn. https://t.co/qidohy68g7