Etsi

Rohkeasti kohti haasteita – lisää resilienssiä muutostilanteisiin

Mikro- ja pienyrittäjille kohdistetussa Työpeili-hankkeessa pyritään parempaan muutosjoustavuuteen vertaisvoiman ja asiantuntijoiden avulla.

5.2.2018 | Teksti: Petra O'Rourke | Kuva: Tomi Glad

Satakunnan Ammattikorkeakoulun Opiskelijoita Porin Kampuksella. Kuva: Tomi Glad

Työpeili-malli rohkaisee tarttumaan ajan haasteisiin ja tekemään myös ennakkoluulottomia kokeiluja, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa.

Muutosjoustavuus eli resilienssi tarkoittaa aktiivista uudistumista, joka perustuu oppimiseen ja toimiviin verkostoihin. Resilienssi näkyy kykynä varautua, palautua ja uudistua, se on myös tunnistettu keskeiseksi menetystekijäksi muutostilanteissa. (tem.fi/muutosjoustavuus)

Työpeili-hankkeessa pienyrityksille halutaan tarjota konkreettista ja käytännönläheistä tukea uudistumiseen, joka voi olla sen elinehto tulevaisuudessa. Digitalisoituminen ja sote-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset ovat hyviä esimerkkejä uudistuksista, jotka voivat tuntua pienillä voimavaroilla toimivasta yrittäjästä aivan liian raskailta. Työn fokus voi tuntua olevan hukassa, tuottavuus laskussa ja hyvinvointi kateissa.

 

Ryhmäyrityspalvelun tarve nousi selvästi esille Foorumix-hankkeen yhteydessä ja halusimme vastata tähän tarpeeseen.

 

Ryhmäyrityspalvelulla tarjontaa suoraan tarpeeseen

Työpeili-hankkeessa yrittäjän muutosjoustavuutta tuetaan kahdesta suunnasta. Reflektoivan kehittymisen vertaisryhmämallissa yrittäjät pääsevät luottamuksellisissa ryhmissä käymään läpi arjen haasteita, samalla kun asiantuntija auttaa ja opastaa kohti konkreettisia kehitysaskelia. Se on tarkoitettu niille yksinyrittäjille ja pk-yrityksille, jotka eivät koe nykyisen yrityspalvelutarjonnan kohtaavan pienen palvelutuottajan tai yrittäjän arkea. Erityisen hyvin malli sopii muutostilanteiden paineet kohtaaville.

– Ryhmäyrityspalvelun tarve nousi selvästi esille Foorumix-hankkeen yhteydessä ja halusimme vastata tähän tarpeeseen. Kehitämme pilottikokemusten pohjalta yritysneuvojien tarjontaan uuden edullisen ryhmäpalvelun, josta uskomme, että pienyrittäjät mielellään tulevaisuudessa maksavat, kun tietävät saavansa hyvän prosessimaisen tuen jaksamista kannattelevaan vertaisryhmään, muistuttaa Latostenmaa.

Tammikuussa alkaneet Työpeili-hankkeen pilotointiryhmät ovat alkaneet hyvin eri puolilla Satakuntaa. Mukaan voidaan ottaa vielä muutamia yrityksiä.

– Vertaistuen tarve tunnustetaan ja asiantuntijatoiveita on esitetty jo syksyllekin. Parhaana pidetään sitä, että tapaamisissa asiat tehdään ryhmissä valmiiksi, eikä kehitystyö jää yksin tehtäväksi yön tunteina, sanoo Latostenmaa tyytyväisenä.

 

Työpeili-hanke (2017–2020, ESR) käynnistyi elokuussa 2017. Hanke järjestää Työpeili-ryhmien lisäksi tapahtumia ja seminaareja, joihin voi tulla mukaan alasta riippumatta. Osallistuminen on maksutonta. Sote-alalle järjestetään myös omaa toimintaa. Tarkista tapahtumatarjonta www.foorumix.fi

 

Lisätietoja:

Kaarina Latostenmaa
Projektipäällikkö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Työpeili-hanke (ESR)
044 710 3662, kaarina.latostenmaa@samk.fi

 

Lisää aiheesta

| SAMK

Foorumix Encore -kirja julkaistaan – Esimiesten vertaisryhmien tarina jatkuu

Esimiesten vertaisryhmät kehittäneen Foorumix-hankkeen päätöskirja on valmis. Se julkaistaan tänään sähköisenä ja hankkeen päätöspäivänä 31.1.2018 painettuna.
| SAMK

Foorumix – esimiesten vertaisvoimaa työyhteisöjen hyväksi -video on julkaistu

Video esittelee Satakunnan ammattikorkeakoulussa kehitettyä esimiesten vertaisryhmähanketta ja siitä saatuja tuloksia.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA