RoboAI-viikko 2021: Punaisena lankana asiakkaan parempi hyvinvointi

– Ohjelma on suunniteltu palvelemaan suurta joukkoa: sotealan teknologian kehittäjiä ja hyödyntäjiä ammattiryhmästä riippumatta, mutta myös asiakkaita ja hyvinvoinnista kiinnostuneita. Lähtökohtana on vahva asiakas- ja potilaslähtöisyys: kaikille löytyy näkökulmia ja uutta ajateltavaa, kertoo Hyvinvointi- ja terveysteknologia -tapahtumaa suunnitteleva hyvinvointiteknologian yliopettaja Sari Merilampi.

14.10.2021 | Teksti: Petra O'Rourke | Kuva: Petra O'Rourke

Kolme naista istuu penkillä, taustalla ruskan värejä.
– Teknologiatoimijan näkökulmasta asiakkaan käsite ei ole aina selvä. Myytkö tuotteesi loppukäyttäjälle, ammattilaiselle tai hänen organisaatiolleen vai esimerkiksi Kelalle? Siksi on tärkeää ottaa huomioon eri käyttäjäryhmät ja sidosryhmät. Moniammatillisen yhteistyön ja dialogisen työskentelyn punaisena lankana on yhteiset tavoitteet ja sen keskiössä potilaan parempi hyvinvointi, nostaa yliopettaja Sari Merilampi (edessä) Hänen vierellään kollegat Mervi Vähätalo ja Jenni Huhtasalo.

RoboAI-viikon maanantaina 22.11. starttaava Hyvinvointi- ja terveysteknologia -tapahtuma muodostuu kahdesta webinaarista. Aamupäivällä teemana on Mielen hyvinvointia teknologian keinoin ja iltapäivällä aiheeksi on nostettu Voimaa verkostoilla. Järjestäjät nostavat esiin erityisesti keynote-esiintyjien puheenvuorot: työhyvinvointipäällikkö, Katri Mannermaa, Satasairaalasta ja dosentti Kaarina Mönkkönen, Itä-suomen yliopistosta. Ne on suunniteltu laajempaa yleisöä puhutteleviksi ja järjestäjät uskovat jokaisen löytävän niistä ajattelemisen aihetta. Myös kokemusasiantuntijoiden arvokkaita esityksiä odotetaan, kuten Eva-Lena Wakonen aiheenaan Kun P***A lentää tuulettimeen – työkaluja ja keinoja surutyön keskellä.

Monipuolisuus on tämän järjestäjäporukan lempilapsi, ja se osoitetaan tuomalla eri alojen ihmisiä yhteen. Myös osallistaminen ja keskusteleva ote yleisön kanssa on keskiössä. Hyvinvointi- ja terveysteknologia -tapahtumassa asiakas on tärkein ja ohjelmassa esitellään tapoja voida paremmin.

– Uskomme, että asiakas- ja potilaslähtöisyyttä ei ole vielä korostettu liikaa. Vaikka se on usein sisäänrakennettua terveydenhuollon ammattilaisille, ei se käytännön tasolla ole aina itsensäänselvää, muistuttaa yksi järjestäjistä, lehtori ja projektipäällikkö Mervi Vähätalo.

 

Kaksi naista lavalla RoboAI-viikolla, toisella puettuna eksoskeleton.

Viime vuoden Hyvinvointiteknologiamessuilla esiteltiin mm. RoboAI:n exoskeleton-kuntoutusrobottia projektitutkija Taina Jyräkosken ja Anja Poberznikin johdolla.

Katse mielen hyvinvointiin

Idea mielen hyvinvoinnin nostamiseksi toiseksi tämän vuoden teemaksi tuli viime vuoden Hyvinvointiteknologiamessujen palautteiden kautta. Järjestäjät kokevat tärkeäksi nostaa somaattisen puolen rinnalle mielen hyvinvoinnin, joka pitää sisällään myös ennaltaehkäiseviä teemoja. Aiheesta tulisi heidän mielestään puhua paljon enemmän, ja sen vaalimista tulisi vaatia samalla painokkuudella kuin fyysistä hyvinvointia.

– Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää meille kaikille. Kun arki on kiireistä, ja on monta asiaa tehtävänä samaan aikaan, aivoterveys on otettava huomioon, muistuttaa tapahtumaa järjestävä erikoistutkija Jenni Huhtasalo.

– Aamupäivän webinaarissa kuuluu vahvasti kokemusasiantuntijoiden ääni. Esimerkiksi surun kohtaaminen voi tapahtua kenelle tahansa, ja se on hyvin samaistuttavaa. Kokemusasiantuntijoiden ääntä on tärkeää kuulla, jotta asia ei jää liian etäiseksi, muistuttaa Merilampi.

 

Nainen istuu ajettavan Bangbang-robotin kyydissä ja lukee kirjaa.

– Työelämä on nykyään todella hektistä ja pandemiatilanteen aiheuttama laaja etätyöskentely on aiheuttanut lisää yksinäisyyttä, tauotuksen riittämättömyyttä ja sosiaalisen tuen puutetta, puhumattakaan mitä kaikkea muuta aiheeseen liittyy. Siksi mielen hyvinvointiin olisi tärkeää kiinnittää, Vähätalo muistuttaa.

Kulttuurinmuutos palvelemaan diginatiiveja

Myös RoboAI:n hankkeissa on tänä vuonna tehty työtä eri kohderyhmien mielen hyvinvoinnin eteen. Teknologian vieminen mielenterveyden tai mielen hyvinvoinnin aloille on koettu vielä vaikeana. Merilammen mukaan alalla on kuitenkin huutava pula avustavista sovelluksista, ja hän näkee siellä myös liiketoimintamahdollisuuksia. Alalla olisi tärkeää nähdä teknologian tuomat mahdollisuudet kokonaisvaltaisempaan asiakkaan tukemiseen.

– Sairaalaolosuhteissa tai mielenterveyden kuntoutuksessa työntekijät ovat itse työvälineitä antaen tukea ja keskusteluapua asiakkaalle, teknologian osuus hoitotyössä on vielä todella pieni, vahvistaa aikaisemmin mielenterveystyössä toiminut Huhtasalo.

Hän uskoo, että teknologian tuominen suuremmaksi osaksi potilastyötä vaatii kulttuurinmuutosta ja kokonaisvaltaista positiivista näkökulmaa. Vähätalo tuo esille, että teknologiantuottajilla ja -kehittäjillä voi olla myös vaikeuksia innovoida tuotteita palvelemaan asiakkaita ja alaa, joiden tarpeet eivät ole tiedossa. Nuorten asiakasryhmä nähdään tärkeänä linkkinä kohti teknologiaa.

– Nykyinen sukupolvi on syntynyt kännykkä kädessä, ja he myös vaativat palveluita siihen. Asiakasajattelua on tärkeää viedä sotepalveluihin, ja teknologia on yksi väline siihen. Oikein tehtynä sovelluksen tiedot ovat toisiokäytettävissä ja ne edistävät jälleen asiakkaan parempaa vointia, muistuttaa Merilampi.

– Olemme viemässä lastensuojelulaitoksiin sähköistä päiväkirjaa papereiden tilalle, jo siinä näkyy kohderyhmän huomioimisen merkitys. 14-vuotiaan on paljon helpompi täpätä kuvaketta kertoakseen fiiliksistään, kuin kirjoittaa se paperille, Vähätalo huomauttaa.

 

Unohdetaan ryppyotsaisuus!

Iltapäivän Verkostoilla voimaa -webinaarin ideana on tuoda esille monialaisen verkostotyöskentelyn arkea. Vakavaa asiaa letkeällä fiiliksellä, järjestäjät lupaavat.

– On tärkeää ymmärtää, että monia asioita ei voi ratkaista yksin. Yhdessä olemme enemmän, vaikka toimimme eri tavalla. Tässä webinaarissa on tosi kiva ja rento vire. Paneelikeskustelussa on hyvä porukka keskustelemassa työstä totuudenmukaisesti, ja siinä tuodaan avoimesti esille myös epäonnistumisia, Huhtasalo summaa.

– Olemme halunneet tuoda esille millaista on rakentaa verkostoja, työskennellä niissä, ja millaisia konkreettisia projekteja niissä voidaan tehdä. Mekin olemme osa suurempia kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja, ja sen työn merkitys on suuri, Merilampi lisää.

Yksi esimerkki verkostoyhteistyöstä on Vähätalon iltapäivällä esittelemä Satakunnan maakunnallinen Testbed-verkoston toiminta, jossa edistetään teknologiainnovaatioiden hyödyntämistä sotalalla.

 

Hyvinvointi ja terveysteknologia -tapahtuma järjestetään RoboAI-viikolla maanantaina 22.11.2021 klo 8.45 alkaen.

Anna teknologian inspiroida ja ilmoittaudu!

Tsekkaa koko viikon ohjelma!

 

Lisätiedot:

Sari Merilampi, yliopettaja
p. 044 710 3171
sari.merilampi@samk.fi

 

Järjestäjien logot.

Tapahtuman järjestävät seuraavat hankkeet:

14.10.2021 | Teksti: Petra O'Rourke | Kuva: Petra O'Rourke

Lisää aiheesta

Prizztechin Niina Holappa ja SAMKin Sari Merilampi.
| Teknologia

RoboAI-viikko: Hyvinvointiteknologiamessut verkkoon – Tavoitteena kansallisesti laajempi kohderyhmä

Vuoden kiinnostavin hyvinvointiteknologian tapahtumakokonaisuus Hyvinvointiteknologiamessut avaa RoboAI-viikon esitellen monipuolisesti teknologian ja digitaalisten palveluiden tilaa nyt ja tulevaisuudessa. Kaksipäiväinen verkkotapahtuma on monialainen ja sisältö sopii hyvin myös maallikoille.
Krista Toivonen RoboAI:n laboratoriossa.
| Teknologia

Opettajat janoavat teknologiatietoa – HyteOpe terveys- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksella varmistetaan ajantasainen opetus

Teknologia näkyy yhä vahvemmin perus- ja ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa. Opettajia tuetaan tarjoamalla ammattitaitoa lisääviä SAMKin lisäkoulutuksia osana RoboAI:n STEM-toimintaa. Syksyllä 2019 alkaneessa opetushallituksen rahoittamassa HyteOpe-koulutuksessa sote- ja tekniikan alan ammatilliset opettajat saivat tärkeitä työkaluja terveys- ja hyvinvointiteknologian opettamiseen.

Uusimmat uutiset

Yrityksen edustaja selostaa opiskelijoille haastetta robotin vieressä.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2021: RoboAI Innovation Challenge – Satakunta 2.0 kestävän kehityksen asialla

– Ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot ovat opittavien asioiden ytimessä, mutta myös laajempi ymmärrys omasta idearikkaudesta. Tapahtuman energinen, mutta rento tunnelma kannustaa osallistujia olemaan aktiivisia ja ajattelemaan laatikon ulkopuolelta, luonnehtii RoboAI Innovation Challenge -tapahtumaa RoboAI-viikolla 25.11. järjestävä SAMKin erityisasiantuntija Santeri Koivisto.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Jari Multisilta, the Managing Director, President of Satakunta University of Applied Sciences, received a ceremonial chain designed by goldsmith and designer Assi Arnimaa-Leinonen. Arnimaa-Leinonen is known for her diamond rings and silver jewelry. https://www.samk.fi/en/uutiset/samk-is-celebrating-its-30th-anniversary-the-president-received-a-ceremonial-chain/

Rekrytoimme! Haluatko työskennellä organisaatiossa, jonka parhaina puolina työntekijät pitävät vakautta, joustavuutta, hyvää ilmapiiriä ja työyhteisöä?
Tutustu avoimiin työpaikkoihimme: https://bit.ly/2ZeeWCP
#tyopaikat #rekry #SamkTyopaikat

Matkailussa suurimpana haasteena on usein julkisen- ja yksityisen puolen yhteistyö. Näin ei ole Merikarvialla 👍 Tästä moni kunta voisi ottaa oppia. #merikarvia #matkailunkehittamiskeskus #yhteistyö #samk

SAMKissa aloittanut Matkailun kehittämiskeskus tukee alan positiivista kehitystä Satakunnassa. Kehittämiskeskuksen toiminnan kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. #katsetulevaisuuteen #samk #mysamk #satakunta #matkailunkehittämiskeskus
https://www.samk.fi/uutiset/uusi-matkailun-kehittamiskeskus-luotsaa-matkailualaa-kohti-kestavaa-ja-kannattavaa-liiketoimintaa/