Riika Mäkinen: Tavoitteena hyvä sisätilan hygienia ja maailman pelastaminen supermikrobeilta

SAMKILAINEN KASVO. Riika Mäkinen on juuri lähdössä Saudi-Arabiaan potilasturvallisuuden konferenssiin kertomaan suomalaisista ratkaisuista sisätilan hygienian parantamiseksi. IHMEC-hankkeessa on nyt tehty määrätietoista työtä sen eteen, että sekä rakentamisessa että kunnossapidossa oivallettaisiin arkisten toimien merkitys, se miten sisäilman mikrobiologiseen terveellisyyteen vaikutetaan rakennuksen koko elinkaaren ajan.

27.2.2019 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Anne Sankari

Riika Mäkinen lähikuvassa SAMKin tiloissa.

Riika Mäkinen SAMKin Porin-kampuksen neuvotteluhuoneessa, joka muodostaa myös tutkimusympäristön tavallisine ja antimikrobisine kalusteineen.

 

Mäkinen puhui aiheesta tammikuussa Dubaissa, ja pian tuli kutsu Saudi-Arabiaan, jossa IHMECin työryhmä on jo vuoden tehnyt töitä.

Riika on Porissa asuva, raumalais-pyhärantalaislähtöinen kemisti, joka on työskennellyt Vesi-instituutti WANDERissa talousveden ja sisätilan hygienian parissa vuodesta 2007.

Mitä teet Vesi-Instituutissa?

Olen erikoistutkija. Teen tutkimusta ja hanketyötä, muun muassa projektinhallintaa eli huolehdin projektin etenemisestä suunnitellusti.. Lähes kaikki mitä tällä hetkellä teen, liittyy sisätilan hygieniaan.

IHMEC-hanke työllistää eniten juuri nyt. Siinä tuotteistetaan sisätilan hygienian ja hygieniarakentamisen osaamisesta vientiin sopivia kokonaisratkaisuja.

Sisätilan hygienian tutkimus alkoi meillä Tekesin tutkimushankkeena näytteenottoineen. Seuranneessa EAKR-hankkeessakehitettiin liiketoimintaa. Mukana olevat yritykset ovat alusta alkaen nähneet uuden alan liiketoimintapotentiaalin. IHMECissä toiminta on noussut kansainväliselle tasolle.

Mitä on meneillään?

Sisätilan hygieniaan ja mikrobeihin liittyen, globaalisti ajateltuna ollaan tilanteessa, jossa odotetaan Disease X:n ilmaantumista eli tautia, johon ei ole enää toimivia parannuskeinoja, esimerkiksi antibiootit eivät auta. Kukaan ei tiedä, mikä tai millainen tauti tulee olemaan tai milloin se tulee, mutta sen ilmaantumisesta ennen pitkää ollaan yhtä mieltä.

Suurimmat ihmisten terveyttä uhkaavat ongelmat liittyvät supermikrobeihin, joihin antibiootit eivät pure: ne aiheuttavat muun muassa vakavia sairaalainfektioita.  Myös mikrobien aiheuttamien tautien nopea globaali leviäminen huolestuttaa, esimerkiksi influenssat voivat levitä mantereelta toiselle muutamassa päivässä.

Miksi olette lähteneet juuri Lähi-itään?

Se on yhdistelmä rahoituksen reunaehtoja ja yritysten kiinnostusta. CB-hankkeessa on oltava kohdemaa unionin ulkopuolelta, ja Lähi-itä kiinnostaa yrityksiä. Siellä on valtioita, joilla on kiinnostusta terveydenhuollon kehittämiseen ja myös varoja siihen.

Suomalainen terveydenhuolto on valittu maailman parhaaksi vuonna 2018 ja Saudi-Arabiassa taas on osaamista massakokoontumisten infektioiden hallinnasta. Haluamme yhdistää molempien valtioiden osaamisen; tavoite on parantaa ihmisten hyvinvointia ja vähentää infektioita globaalisti.

Millainen teidän toimintatapanne on?

Toimintamme ja arvolupauksemme perustuvat vahvasti edellisessä HygLi-hankkeessa kirjoitettuihin kolmeen sisätilan hygienian RT-ohjeeseen, jotka julkaistaan pian myös englanniksi. Ohjeet on tehty rakennuksen koko elinkaarta ajatellen ja ne on osoitettu rakennuksen eri toimijoille: muun muassa suunnittelijoille, urakoitsijoille, rakennuttajille, siivoojille ja huoltomiehille.

Tavoitteemme on, että sisätilojen hygieniaa parannetaan rakennuksen koko elinkaaren ajan. Se, että rakennus on suunniteltu ja rakennettukin oikein, ei takaa oikeaa käyttöä. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneiston suodatin voisi olla hyvä vaihtaa vuosittain, mutta käytännössä se vaihdetaankin kerran kahdessa vuodessa, koska halutaan säästää tai koska ei ole dokumentoitua tietoa vaihtosyklistä. Ihan tahattomalla huolimattomuudella voidaan pilata sisätilan terveellisyys ja puhtaus.

Saudi-Arabiassa olemme tavanneet muun muassa mielipidevaikuttajia ja sairaaloiden edustajia, tarkoitus on  vaikuttaa tietoisuutta lisäämällä. Hyvä toimintamalli on mennä tieteellinen kärki edellä ja vasta myöhemmin esitellä konkreettiset yritysratkaisut. Yrityksetkin ovat havainneet tämän mallin toimivuuden.

Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja partnereita on myös Ruotsista ja Virosta.

Mikä on sinusta kiinnostavinta juuri nyt?

Yhteistyö yritysten kanssa., nähdä oman työn tulokset nopeasti reaalimaailmassa, tutkimusyhteisön ulkopuolella.  Esimerkiksi kirjoitetut RT-ohjeet ovat jo laajasti käytössä.

Ehdottoman kiinnostavaa tämä on myös siksi, että sisätilan hygienian merkitys tulee ilman muuta globaalisti kasvamaan. Hygienian peruskulmakivi, hyvä käsihygienia ei selvästikään riitä, vaan on löydettävä uusia keinoja torjua infektioita.

Millainen on ollut vastaanotto naiselle Saudi-Arabiassa?

Saudi-Arabia on ollut positiivisempi kokemus kuin odotin. Minua kohdellaan asiantuntijana ihan tasavertaisena, tohtorintutkinnolla näyttää myös olevan iso merkitys. Ei ole tullut oloa, että olisin jotenkin vähempiarvoinen. Jopa säännöt, kuten naisten kaavun käyttö, on osattu esittää niin, että nehän ovat minun omaksi parhaakseni.

Saudi-Arabia hyvin suljettuna maana on sinänsä aika haastava, erityisesti vientiponnistelujen kohteena. Yhdysvaltalaiset yritykset ja brändit ovat vallanneet markkinat ja katukuvan aika tehokkaasti, nyt pitää rakentaa luottamusta suomalaiseen osaamiseen. He kyllä tietävät Suomen ja esimerkiksi meidän menestymisemme koulutuksen ja juuri terveydenhuollon arvioinneissa. Olemme SAMKin Marko Kukan kanssa muodostaneet uskottavan parivaljakon: Dr. Riika puhuu sisätilan hygieniasta ja mikrobeista, Engineer Marko kertoo rakennetun ympäristön ratkaisuista ja rakennusten elinkaaresta. Hankkeen mentoriksi onkin saatu esimerkiksi Saudi-sairaaloille akkreditointeja myöntävä organisaatio.

Mikä on töissä kaikkein parasta?

Työssä ehdottomasti parasta tällä hetkellä ovat työkaverit! SAMKissa ja Vesi-Instituutissa meillä on todella hyvä työyhteisö, parempaa ei voisi toivoa. IHMECin ja  sisätilan hygienian puitteissa on myös mainittava Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön projektipäällikkö  Tiina Mäkitalo-Keinonen, jonka kanssa olemme työskennelleet yhdessä vuodesta 2013. Olemme jo niin hitsautunut työpari, että päätämme toistemme lauseet, Tiinan kanssa on ollut ilo työskennellä ja kohdata yhdessä muun muassa Lähi-Idän haasteet.

Joukko ihmisiä poseeraa puvut päällä pidellen kädessään palkintoa.

Mikä IHMEC?

Katso IHMEC-hankkeen nettisivut

Aiempia julkaisuja sisätilahygieniasta SAMKin julkaisusarjassa:

Sisätilan hygienian aakkoset
Kiinteistöjen hygieniakonsepti Hygtech : hankkeen loppuraportti
Ratkaisuja sisätilojen hygienian hallintaan

Konferenssi, johon Riika on menossa.

Kuva: IHMEC-tiimi tapaamassa Suomen Saudi-Arabian-suurlähettilästä Antti Rytövuorta Riadissa syksyllä 2018.

27.2.2019 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Anne Sankari

Lisää aiheesta

Rauman satama.
| SAMK

SAMKille yli 2 miljoonaa euroa kansainvälistä rahaa viennin ja yrittäjyyden kehittämiseksi

Satakunnan ammattikorkeakoulu menestyi Itämeren alueen Central Baltic -rahoitusohjelman kolmannessa rahoitushaussa erinomaisesti. SAMK koordinoi kahta uutta projektia: toinen edistää meriklusterin vientiä eteläiseen Afrikkaan ja toinen lisää vihreän yrittäjyyden ja vihreän liiketoiminnan osaamista.
SAMK Vesi-instituutti julkaisu PEX putket
| Vesi

SAMKin Vesi-instituutilta julkaisut veden laadusta ja putkistojen kestävyydestä

SAMKin Vesi-instituutin tutkijoilta on julkaistu kaksi uutta julkaisua SAMKin julkaisusarjassa. Toinen julkaisu keskittyy talousveden laatuun, toinen vesijärjestelmien kestävyyteen ja vesivahinkojen ehkäisyyn. Molemmat julkaisut ovat ladattavissa verkosta, linkit jutussa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Haemme kehittämistoiminnan moniottelijaa hoitamaan vuoden määräaikaista projektipäällikön tehtävää 1.3.2022 alkaen. Toimipaikka Huittinen. Haku 11.2.2022 klo 16:00 mennessä. Lisätietoja: https://bit.ly/33TIoky
#samktyönantajana #rekry #avoimetpaikat #katsetulevaisuuuteen

There is about two weeks left to apply to our international programmes!

If you are interested in engineering or would like to study online alongside work make sure to check out our blended learning programmes:

- Industrial Management
- Logistics

https://bit.ly/3r49K08
#samk

Kiinnostaako sinua sisätilan hygienia? Haemme kahta tutkijaa/erikoistutkijaa osaksi Tutkimuskeskus WANDERin poikkitieteellistä tiimiä aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen (1.3.2022 alk). Toimipaikka Rauma/Pori. Haku 13.2.2022 mennessä. Lisätietoja ja haku: https://bit.ly/3o5O41H

Porin kaupungin tuottama viisiosainen Tervetuloa kotiin -ohjelmasarja kertoo konkreettisin esimerkein, miten ikäihmisten kodeista saadaan esteettömiä ja turvallisia. @Porikaupunki #esteettömyys #saavutettavuus #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/samk-mukana-toteuttamassa-ikaihmisille-suunnattua-tervetuloa-kotiin-ohjelmasarjaa/