Rakennusten kasvihuonepäästöt esillä Porin asuntomessuilla – katso rakentajan muistilista

Rakennukset tuottavat suuren osan kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöihin vaikuttavat rakentaminen ja materiaalit, mutta ennen muuta rakennuksen koko elinkaari. SAMKissa on tutkittu Porin asuntomessujen neljää rakennuskohdetta. Tuloksiin pääsee perehtymään koko messujen ajan Vähä0-infopisteessä Karhukorttelissa.

19.6.2018 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

Tulevaisuuden rakentaminen on vähähiilistä, tietää lehtori Mari Kujala, joka vie sanomaa tulevien rakennusinisinöörien välityksellä työmaille.
Tulevaisuuden rakentaminen on vähähiilistä, tietää lehtori Mari Kujala, joka vie sanomaa tulevien rakennusinisinöörien välityksellä työmaille.

– Rakennustekniikan opiskelijat ovat olleet mukana tekemässä tutkimusta ja laskelmia. Saamme levitettyä tietoa kentälle tulevien rakennusinsinöörien välityksellä, kertoo Mari Kujala, joka toimii rakennustekniikan lehtorina sekä Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa -hankkeen projektipäällikkönä.

Rakentaminen ja rakennusmateriaalit ovat pieni osa hiilijalanjälkeä. Suurimmat päästöt aiheuttaa rakennuksen käyttökulutus ja tähän puolestaan vaikuttaa perheen koko ja se, miten paljon vettä ja energiaa kulutetaan.

Mari Kujala on havainnut, että uusilla asuntoalueilla rakennetaan jo järkevän kokoisia omakotitaloja, ei yhtä hulppeita kuin taannoin.

–Rakennuksen koko kannattaa olla perheelle sopiva. Mitä isompi talo, sitä enemmän menee rakennusmateriaaleja ja lämmityskulut kasvavat. Tietenkin myös lämmitysratkaisut vaikuttavat. Uusiutuvan energian hyödyntämisen mahdollisuudet paranevat koko ajan.

Neljä kohdetta asuntomessualueella

Porin asuntomessut olivat rakennustekniikan opetukselle ja Vähä0-projetille oivallinen tilaisuus tutkia rakennusmateriaalien hiilijalanjälkeä ja simuloida energiankulutusta sen mukaan, millainen lämmitysratkaisu talossa on.

– Kaikilta asuntomessurakentajilta kysyttiin halukkuutta osallistua. Näin valikoitui neljä kohdetta, joiden kanssa projekti jatkuu vielä vuoden verran. Teemme laskelmia ja simulointeja myös vaihtoehtoisista energiaratkaisuista, Mari Kujala kertoo.

Suurin hyöty projektista on siinä, että tutkimustulokset ja laskelmat ovat kaikkien rakentajien ja suuren yleisön käytettävissä.

– Meiltä saa apua ja esimerkkilaskelmia jatkossakin, Mari Kujala lupaa.

Hankkeen tuloksiin ja blogiin voi tutustua netissa osoitteessa http://tulevaisuudenrakentaminen.samk.fi/

– Karhukortteli on asuntomessujen oheiskohde ja meillä on siellä koko asuntomessujen ajan esittelypiste. Esittelijä on paikalla aamukymmenestä iltakuuteen. Esittelypisteellä on myös testi, jolla jokainen kävijä voi laskea oman hiilijalanjälkensä.

Muistilista materiaalitehokkaalle omakotirakentajalle

Kartoita tarve

 • paljonko tilaa tarvitaan
 • tilat tehokkaaseen käyttöön
 • tilojen muutosmahdollisuus: joustavat eri tarkoituksiin ja elämäntilanteisiin
 • suunnittele myös tontin käyttötarkoitus välttääksesi turhaa maajätettä

Hankinnat

 • tilaa materiaalit oikeaan aikaan niin, ettei niitä tarvitse turhaan varastoida työmaalla
 • sijoita käyttöä odottavat materiaalit niin, että ne on mahdollisimman helppo toimittaa työkohteeseen

Suojaus

 • suojaa käyttöä odottavat materiaalit huolellisesti eli välittömästi kun ne ovat saapuneet työmaalle
 • huolehdi myös asennettujen materiaalien suojauksesta

Siisteys

• rakennustyömaan siisteys vaikuttaa suoraan vaurioituvien materiaalien määrään sekä myös työturvallisuuteen

Vähennä materiaalimenekkiä

 • minimoi hukan määrä
 • huomioi moduulimitat
 • tilaa tavara määrämittaisena

Vähemmän jätettä

 • lajittele jätteet mahdollisuuksien mukaan, mahdollisimman vähän sekajätettä
 • käytä materiaaleja uudestaan ja kierrätä

Huolellisuus

 • panosta työnaikaiseen valvontaan
 • tutustu ohjeisiin ja noudata niitä – ei ole tehokasta tehdä asioita moneen kertaan
 • hyvä rakennus tehdään samalla vaivalla kuin huonokin

INFO

 • Suomessa valmistellaan siirtymistä lähes nollaenergiarakentamiseen uudiskohteissa. Vuoden 2010 EU:n asettama energiatehokkuusdirektiivi edellyttää, että kaikkien uusien julkisten rakennusten on oltava 31.12.2018 jälkeen lähes nollaenergiarakennuksia. Vuoden 2020 päättyessä määräys kattaa kaikki uudet rakennukset. EU:n energiatehokkuustoimet.

 • Pitkän aikavälin ilmastotavoitteita ei saavuteta ilman merkittäviä tekoja rakennetussa ympäristössä. Direktiivin toimeenpano on yksi teko kohti tavoitteita, mutta jotta näihin tavoitteisiin päästään, on tehtävä käytännön työtä esimerkkien ja mallien luomiseksi.

 • Vähä0-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kuluttajien ja yritysten hyödynnettäväksi malleja eri energiatehokkuus- ja nollaenergiarakentamisen ratkaisujen vaikutuksesta nollaenergiamääritelmien täyttymisen lisäksi pientalojen hiilijalanjälkeen.

 

Lisää aiheesta

Aurinkopaneelit WinNovan Tahti. Kuva Petri Lähde
| SAMK

SAMKin osaamista asuntomessuilla: Aurinkoenergiaa, aistiesteettömyyttä ja vähähiilinen oheiskohde

Asuntomessujen kohde 7, WinNovan Tähti -talon aurinkoenergiajärjestelmä on SAMKin opiskelijoiden suunnittelema ja asentama, Haltiatar-talo on suunniteltu SAMKin asiantuntijan avulla aistiesteettömäksi ja oheiskohteen infopisteessä kerrotaan mahdollisuuksista pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.
New home construction framing
| Energia

Nollaenergiatalon voi toteuttaa myös vähähiilisesti

Suomessa valmistellaan siirtymistä lähes nollaenergiarakentamiseen uudiskohteissa, mutta SAMKissa valmistellaan jo siirtymistä kohti vähähiilistä nollaenergiarakentamista. Pientaloissa hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla.

Uusimmat uutiset

| Hyvinvointi ja terveys

Terveysdatasta uutta puhtia tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Satakunnassa otetaan merkittäviä edistysaskeleita terveysteknologian tuotekehityksessä ja lääketieteellisessä tutkimuksessa. Satasairaalan ja SAMKin yhteistyön tavoitteena on valjastaa RoboAI:n automaation, robotiikan, tekoälyn ja hyvinvointiteknologian osaaminen teollisuuden lisäksi lääketieteen ja terveydenhuollon eduksi.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA