Etsi

Opiskelijoiden järjestämän koulutuksen suosio yllätti

Ratkaisukeskeisyys, lumipalloefekti, nuoret mukaan yhdistystoimintaan, järjestö- ja yhdistystoimintaan sitouttaminen sekä "oma kuva – minä järjestötoimijana". Kiinnostaisiko sinua? Monia teemat kiinnostivat, niin että kaikki kiinnostuneet eivät mahtuneet mukaan SAMKin YAMK‐opiskelijoiden toukokuussa järjestämään toiminnallisten menetelmien työpajaan.

16.6.2016 | Teksti: Anne Sankari

Aurinkotaulu terveyden edistaminen ylempi AMK-opiskelijoiden työpaja järjestötoimijoille
Aurinkotaulu työpajapäivässä. Kuvat: Eila Hirvonen.

Toiminnalliset työpajat oli suunnattu järjestöissä ja yhdistyksissä toimiville. Niihin otettiin 40 osallistujaa – tulijoita olisi ollut enemmän. Työpajat järjestettiin yhteistyössä Satakunnan Yhteisökeskuksen kanssa. Järjestö‐ ja yhdistystoimijat kiittivät työpajoja: ”Todellista työelämäyhteistyötä”.

Toiminnallisia menetelmia kaytannon harjoituksissa terveyden edistämisen YAMK-opiskelijoiden järjestämässä työpajapäivässä SAMKissaMiksi toiminnallisia menetelmiä? Siksi, että ne auttavat osallistujia löytämään sanoja ja muotoa sellaisille ajatuksille, tunteille ja mielikuville, jotka eivät vielä ole sanallisella tasolla.  Lisäksi menetelmät helpottavat vuorovaikutusta. Työpajojen tavoitteena oli, että osallistujat saavat valmiuksia käyttää ja soveltaa toiminnallisia menetelmiä jatkossa omassa toiminnassaan.

Osallistujat pitivät päivää monipuolisena ja työpajojen erilaisuus sai kiitosta. Järjestötoimijat ja yhdistysten jäsenet tutustuivat toisiinsa ja vaihtoivat keskenään ajatuksia toiminnastaan. Soveltamista omaantoimintaan helpotti se, että työpajoissa joutui itse työstämään menetelmiä. Palaute tiivistyi kommenttiin:

 

Teitte sen mitä lupasitte.

Satakunnan ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimus Satakunnan Yhteisökeskuksen kanssa. Toiminnallisten menetelmien työpajan teema oli yhteisen suunnittelun tulos ja osa yhteistyösopimuksen sisältöä. Työpajat liittyivät ylempi AMK -tutkinto-opiskelijoiden Terveyden edistämisen yhteiskunnallinen toiminta ‐opintojaksoon ja tukivat osaltaan ns. palveluoppimista eli  opinnot yhdistyivät työpajoissa yhteiskunnalliseen toimintaan.

 

Tarkoituksena on järjestää ensi vuonna vastaava tilaisuus.

Työpajassa käytettyjä menetelmiä

Kirjoittajat

Eila Hirvonen ja Elina Liimatainen‐Ylänne
yliopettaja ja lehtori, SAMK

Kirjoittajat opettajvat terveyden edistämisen ylempi AMK -tutkinnossa.

16.6.2016 | Teksti: Anne Sankari

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA