Opiskelijoiden järjestämän koulutuksen suosio yllätti

Ratkaisukeskeisyys, lumipalloefekti, nuoret mukaan yhdistystoimintaan, järjestö- ja yhdistystoimintaan sitouttaminen sekä "oma kuva – minä järjestötoimijana". Kiinnostaisiko sinua? Monia teemat kiinnostivat, niin että kaikki kiinnostuneet eivät mahtuneet mukaan SAMKin YAMK‐opiskelijoiden toukokuussa järjestämään toiminnallisten menetelmien työpajaan.

16.6.2016 | Teksti: Aino Pelto-Huikko

A sun board drawn on a chalkboard
A sun board drawn on a chalkboard

Toiminnalliset työpajat oli suunnattu järjestöissä ja yhdistyksissä toimiville. Niihin otettiin 40 osallistujaa – tulijoita olisi ollut enemmän. Työpajat järjestettiin yhteistyössä Satakunnan Yhteisökeskuksen kanssa. Järjestö‐ ja yhdistystoimijat kiittivät työpajoja: ”Todellista työelämäyhteistyötä”.

Toiminnallisia menetelmia kaytannon harjoituksissa terveyden edistämisen YAMK-opiskelijoiden järjestämässä työpajapäivässä SAMKissaMiksi toiminnallisia menetelmiä? Siksi, että ne auttavat osallistujia löytämään sanoja ja muotoa sellaisille ajatuksille, tunteille ja mielikuville, jotka eivät vielä ole sanallisella tasolla.  Lisäksi menetelmät helpottavat vuorovaikutusta. Työpajojen tavoitteena oli, että osallistujat saavat valmiuksia käyttää ja soveltaa toiminnallisia menetelmiä jatkossa omassa toiminnassaan.

Osallistujat pitivät päivää monipuolisena ja työpajojen erilaisuus sai kiitosta. Järjestötoimijat ja yhdistysten jäsenet tutustuivat toisiinsa ja vaihtoivat keskenään ajatuksia toiminnastaan. Soveltamista omaantoimintaan helpotti se, että työpajoissa joutui itse työstämään menetelmiä. Palaute tiivistyi kommenttiin:

 

Teitte sen mitä lupasitte.

Satakunnan ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimus Satakunnan Yhteisökeskuksen kanssa. Toiminnallisten menetelmien työpajan teema oli yhteisen suunnittelun tulos ja osa yhteistyösopimuksen sisältöä. Työpajat liittyivät ylempi AMK -tutkinto-opiskelijoiden Terveyden edistämisen yhteiskunnallinen toiminta ‐opintojaksoon ja tukivat osaltaan ns. palveluoppimista eli  opinnot yhdistyivät työpajoissa yhteiskunnalliseen toimintaan.

 

Tarkoituksena on järjestää ensi vuonna vastaava tilaisuus.

Box of colored pencils and different colored sheets of paper

Kirjoittajat

Eila Hirvonen ja Elina Liimatainen‐Ylänne
yliopettaja ja lehtori, SAMK

Kirjoittajat opettajvat terveyden edistämisen ylempi AMK -tutkinnossa.

16.6.2016 | Teksti: Aino Pelto-Huikko

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Raine Anttilan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. #rakennustekniikka #yhdyskuntatekniikka
https://www.samk.fi/uutiset/opinnaytetyo-jateapuri-mukaan-rakennustyomaalle/

Daniela Březinová is the first SAMK student who is graduating with a Bachelor´s degree in Hospitality Management. Today is her graduation day. Congratulations Daniela and the other 1134 students who graduated from SAMK in the academic year 2020-2021! 🌹🥂
https://www.samk.fi/en/uutiset/daniela-brezinova-is-the-first-student-to-graduate-with-a-bachelors-degree-in-hospitality-management/

SAMKista on valmistunut tänä lukuvuonna yhteensä 1135 opiskelijaa. Tänään oli tarkoitus juhlia kaikkia heitä publiikissa, joka jouduttiin perumaan. SAMK haluaa toivottaa paljon onnea kaikille valmistuneille opiskelijoille 🌹🥂 #alumni #katsetulevaisuuteen
https://youtu.be/dMMDoe-frUc

Hieno kooste @CentralBaltic #EfficienFlow:n todellisista tuloksista #satama't & #merenkulku un. Työ laajenee @SatakunnanAMK @merilogistiikka n #ÄlyMeri ja #SaLoDi projekteissa. #cbresults @satakuntaliitto @PortofRauma @suomensatamat @Satamaoperaatt1 @meriteollisuus @Meriklusteri https://twitter.com/sub_samk/status/1400740603659497474

SUB@sub_samk

#EfficientFlow @CentralBaltic Final Conference is ongoing! Speakers presented Gävle and Rauma port apps in use and #Fintraffic presented how the implementation of the #EfficientFlow #cbresults will continue after the end of the project. 4

Tutkitaan -sarjan aiheena on tällä kertaa etäluotsaus. Etäluotsauksessa laiva luotsataan maista käsin tarvitsematta viedä luotsia fyysisesti laivalle. #etäluotsaus #merilogistiikka #samk #istlab #tutkitaan https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-etaluotsaus/