Opiskelijoiden hyvinvointi on iso juttu – SAMKilla hyvinvointitarjotin

Se, että on sinut itsensä ja omien asioidensa kanssa, saa kavereita ja jaksaa opiskella, on tärkeää sekä yksittäiselle opiskelijalle että koko opiskeluyhteisölle. SAMKissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin opintojaksoilla, jotka tukevat hyvinvointia sekä opiskeluissa jaksamista ja etenemistä.

29.8.2018 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Anne Sankari

Joskus asioita katsoo turhan läheltä. Ne näyttävät erilaisilta, kun niitä katsoo pienen etäisyyden päästä, Marko Mikkola havainnollistaa. Kuva: Anne Sankari

Joskus asioita katsoo turhan läheltä. Ne näyttävät erilaisilta, kun niitä katsoo pienen etäisyyden päästä, Marko Mikkola havainnollistaa.

”Hyvinvointitarjottimella” on keskenään erilaisia opintojaksoja, joissa voi keskittyä omaan ajatteluun ja hyvinvointiin. Osa on jo tarjonnassa, muista tiedotetaan opiskelijoille, kun ne varmistuvat.
– SAMKissa on osaamista ja olisi hassua, jos sitä ei hyödynnettäisi, sanoo hoitotyön lehtori Tiina Mikkonen-Ojala.

SAMKissa ei ole omaa opiskelijapsykologia, joten opintojaksojen myötä tutoropettajien aika ja voimavarat vapautuvat paremmin opintojen tutorointiin, kun opiskelijat saavat tukea muualtakin. Hyvinvoinnin halutaan olevan myös vetovoimatekijä potentiaalisille hakijoille.

Syksyllä 2018 tarjolla on SomeBody-kehotietoisuusryhmiä, mindfulnessia, voimavararyhmä ja mielenterveyden ensiapu -opintojakso, kaikki keskenään hiukan erilaisia.

Mielenterveyden ensiapu -opintojaksolla perehdytään tunnetaitoihin, elämän kriiseihin, ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen ja elämänhallintaan. Sen toteuttaa Suomen Mielenterveysseura. Opettajille suunnattu opintojakso saadaan SAMKiin alkuvuodesta 2019. Muita opintojaksoja on kokeiltu SAMKissa jo aiemmin, ja opiskelijoiden palaute on ollut kiittävää.

Oppiminen tapahtuu opiskelijoiden korvien välissä

Tutkimuksissa on todettu, että ihmiset ovat onnellisimmillaan, kun he olivat läsnä parhaillaan tapahtuvassa tekemisessä. Kehosi on aina läsnä, mutta onko mielesi? Vatkaako se menneitä tai murehtiiko tulevia? Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo auttaa tulemaan toimeen nykyisen toimintaympäristön paineissa, informaatiotulvassa ja epävarmuudessa.

Ajattelu: Se mikä näyttää yhdestä ympyrältä, voikin toisesta näyttää neliöltä, Marko Mikkola havainnollistaa. Kuva: Anne Sankari

Ajattelu: Se mikä näyttää yhdestä ympyrältä, voikin toisesta näyttää neliöltä.

Mindfulnessia (katso Mindfulness -työelämässä opintojen esittelyvideo) vetää Marko Mikkola, joka on pilotoinut kaksi opintojaksoa keväällä. Niistä toisessa fokuksessa on meditaatio, joka parantaa keskittymiskykyä. Ideana niissä on ”vähemmän ulkoa opittavaa, enemmän itsensä kehittämistä”.
– Ei ole mitään helppoa nopeaa kikkaa, vaan tietoinen läsnäolo vaatii harjoittelua. Se on helppo toteuttaa lyhyesti päivittäin, mutta myös yhtä helppo olla tekemättä, Mikkola sanoo.

Voimavararyhmä on tukena opiskelussa ja jaksamisessa. 8 henkilön ryhmä sopii erityisen hyvin haasteellisessa elämän- ja opiskelutilanteessa oleville opiskelijoille, esimerkiksi stressaantuneille, uupuneille, masentuneelle, ahdistuneelle tai erilaisissa elämän kriiseissä oleville. Ensimmäinen ryhmä on käynnissä, seuraava alkanee marraskuussa. Keskeistä on omien voimavarojen näkeminen ja ratkaisukeskeisyys. Ryhmä on siinä tukena: alussa panostetaan siihen, että ryhmän jäsenet osaavat tukea toinen toisiaan. Lähtökohtaa kuvaa Satu Vainisen kysymys:
– Mikä olisi se ihan pieni askel, jonka voisit tehdä jo tänään oman hyvinvointisi parantamiseksi?

SomeBody on SAMKissa kehitetty menetelmä, jota on kokeiltu ja käytetty varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, ammatillisessa koulutuksessa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa (Ks. SomeBody-video.) Sen pääkehittäjät ovat Marjo Keckman ja Satu Vaininen.

Ero muihin tässä esiteltyihin menetelmiin on siinä, että paljon tehdään liikkeen avulla, toiminnallisin harjoituksin. Ryhmässä voi oppia omasta itsestä ja toisten erilaisuudesta: opitun perusteella osataan paremmin toimia esimerkiksi erilaisissa vahvoja tunteita nostattavissa tilanteissa – opitaan erilaisia keinoja hallita jännitystä ja stressiä, tunnistaa omia reagointitapoja miettiä vaihtoehtoisia tapoja toimia. Kaksi ryhmää on alkamassa syksyllä. Osallistujat ovat olleet 18-vuotiaista viisikymppisiin, miehiä ja naisia.

– Keskeistä on kehotietoisuus, miten jokin liike tuntuu kehossa. Muita keinoja ovat esimerkiksi hengitys ja kosketus. Ei tarvitse välttämättä puhua, kuvailee Keckman.

SAMKin tutoropettajat kokoontuivat syksyn alussa vuosittaiseen koulutuspäivään 21.8.2018. Juttu on kirjoitettu päivässä pidettyjen alustusten pohjalta.

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

SomeBody® auttaa itseluottamukseen

Ihmisen hyvinvointi on rakennettu niin, että kehon, mielen ja ympäristön tulisi olla synkronissa keskenään. Jos jossain jokin mättää, täytyy olla välineitä sen työstämiseen. SomeBody-menetelmän on viime vuosien aikana koettu tukevan lasten, nuorten ja aikuisten minäkäsitystä ja itsetuntoa.
Opiskelijat kirjaston sohvalla kuva Katri Vakiparta
| Opinnot ja opetus

SAMKin opiskelijat tyytyväisiä opiskeluyhteisöönsä

SAMKin opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opiskeluyhteisöönsä, kertoo SAMKin opiskelijakysely vuodelta 2016. Suhteet opiskelijatovereihin ja opettajiin olivat siis keskimäärin hyvässä kunnossa. Kysely on kokonaisuudessaan luettavissa netissä.

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences is at SAMK-kampus Rauma.
SAMK-kampus Rauma
Beautiful day in Rauma ☀️🌼
#samk #mysamk #studyinfinland #rauma #visitrauma
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z