Opiskelijoiden hyvinvointi on iso juttu – SAMKilla hyvinvointitarjotin

Se, että on sinut itsensä ja omien asioidensa kanssa, saa kavereita ja jaksaa opiskella, on tärkeää sekä yksittäiselle opiskelijalle että koko opiskeluyhteisölle. SAMKissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin opintojaksoilla, jotka tukevat hyvinvointia sekä opiskeluissa jaksamista ja etenemistä.

29.8.2018 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Anne Sankari

Joskus asioita katsoo turhan läheltä. Ne näyttävät erilaisilta, kun niitä katsoo pienen etäisyyden päästä, Marko Mikkola havainnollistaa. Kuva: Anne Sankari

Joskus asioita katsoo turhan läheltä. Ne näyttävät erilaisilta, kun niitä katsoo pienen etäisyyden päästä, Marko Mikkola havainnollistaa.

”Hyvinvointitarjottimella” on keskenään erilaisia opintojaksoja, joissa voi keskittyä omaan ajatteluun ja hyvinvointiin. Osa on jo tarjonnassa, muista tiedotetaan opiskelijoille, kun ne varmistuvat.
– SAMKissa on osaamista ja olisi hassua, jos sitä ei hyödynnettäisi, sanoo hoitotyön lehtori Tiina Mikkonen-Ojala.

SAMKissa ei ole omaa opiskelijapsykologia, joten opintojaksojen myötä tutoropettajien aika ja voimavarat vapautuvat paremmin opintojen tutorointiin, kun opiskelijat saavat tukea muualtakin. Hyvinvoinnin halutaan olevan myös vetovoimatekijä potentiaalisille hakijoille.

Syksyllä 2018 tarjolla on SomeBody-kehotietoisuusryhmiä, mindfulnessia, voimavararyhmä ja mielenterveyden ensiapu -opintojakso, kaikki keskenään hiukan erilaisia.

Mielenterveyden ensiapu -opintojaksolla perehdytään tunnetaitoihin, elämän kriiseihin, ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen ja elämänhallintaan. Sen toteuttaa Suomen Mielenterveysseura. Opettajille suunnattu opintojakso saadaan SAMKiin alkuvuodesta 2019. Muita opintojaksoja on kokeiltu SAMKissa jo aiemmin, ja opiskelijoiden palaute on ollut kiittävää.

Oppiminen tapahtuu opiskelijoiden korvien välissä

Tutkimuksissa on todettu, että ihmiset ovat onnellisimmillaan, kun he olivat läsnä parhaillaan tapahtuvassa tekemisessä. Kehosi on aina läsnä, mutta onko mielesi? Vatkaako se menneitä tai murehtiiko tulevia? Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo auttaa tulemaan toimeen nykyisen toimintaympäristön paineissa, informaatiotulvassa ja epävarmuudessa.

Ajattelu: Se mikä näyttää yhdestä ympyrältä, voikin toisesta näyttää neliöltä, Marko Mikkola havainnollistaa. Kuva: Anne Sankari

Ajattelu: Se mikä näyttää yhdestä ympyrältä, voikin toisesta näyttää neliöltä.

Mindfulnessia (katso Mindfulness -työelämässä opintojen esittelyvideo) vetää Marko Mikkola, joka on pilotoinut kaksi opintojaksoa keväällä. Niistä toisessa fokuksessa on meditaatio, joka parantaa keskittymiskykyä. Ideana niissä on ”vähemmän ulkoa opittavaa, enemmän itsensä kehittämistä”.
– Ei ole mitään helppoa nopeaa kikkaa, vaan tietoinen läsnäolo vaatii harjoittelua. Se on helppo toteuttaa lyhyesti päivittäin, mutta myös yhtä helppo olla tekemättä, Mikkola sanoo.

Voimavararyhmä on tukena opiskelussa ja jaksamisessa. 8 henkilön ryhmä sopii erityisen hyvin haasteellisessa elämän- ja opiskelutilanteessa oleville opiskelijoille, esimerkiksi stressaantuneille, uupuneille, masentuneelle, ahdistuneelle tai erilaisissa elämän kriiseissä oleville. Ensimmäinen ryhmä on käynnissä, seuraava alkanee marraskuussa. Keskeistä on omien voimavarojen näkeminen ja ratkaisukeskeisyys. Ryhmä on siinä tukena: alussa panostetaan siihen, että ryhmän jäsenet osaavat tukea toinen toisiaan. Lähtökohtaa kuvaa Satu Vainisen kysymys:
– Mikä olisi se ihan pieni askel, jonka voisit tehdä jo tänään oman hyvinvointisi parantamiseksi?

SomeBody on SAMKissa kehitetty menetelmä, jota on kokeiltu ja käytetty varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, ammatillisessa koulutuksessa, lukioissa ja ammattikorkeakouluissa (Ks. SomeBody-video.) Sen pääkehittäjät ovat Marjo Keckman ja Satu Vaininen.

Ero muihin tässä esiteltyihin menetelmiin on siinä, että paljon tehdään liikkeen avulla, toiminnallisin harjoituksin. Ryhmässä voi oppia omasta itsestä ja toisten erilaisuudesta: opitun perusteella osataan paremmin toimia esimerkiksi erilaisissa vahvoja tunteita nostattavissa tilanteissa – opitaan erilaisia keinoja hallita jännitystä ja stressiä, tunnistaa omia reagointitapoja miettiä vaihtoehtoisia tapoja toimia. Kaksi ryhmää on alkamassa syksyllä. Osallistujat ovat olleet 18-vuotiaista viisikymppisiin, miehiä ja naisia.

– Keskeistä on kehotietoisuus, miten jokin liike tuntuu kehossa. Muita keinoja ovat esimerkiksi hengitys ja kosketus. Ei tarvitse välttämättä puhua, kuvailee Keckman.

SAMKin tutoropettajat kokoontuivat syksyn alussa vuosittaiseen koulutuspäivään 21.8.2018. Juttu on kirjoitettu päivässä pidettyjen alustusten pohjalta.

Lisää aiheesta

Three students doing some kind of exercise
| Hyvinvointi ja terveys

SomeBody® auttaa itseluottamukseen

Ihmisen hyvinvointi on rakennettu niin, että kehon, mielen ja ympäristön tulisi olla synkronissa keskenään. Jos jossain jokin mättää, täytyy olla välineitä sen työstämiseen. SomeBody-menetelmän on viime vuosien aikana koettu tukevan lasten, nuorten ja aikuisten minäkäsitystä ja itsetuntoa.
Opiskelijat työskentelemässä Tiedepuiston kampuksen kirjastossa.
| Opinnot ja opetus

SAMKin opiskelijat tyytyväisiä opiskeluyhteisöönsä

SAMKin opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opiskeluyhteisöönsä, kertoo SAMKin opiskelijakysely vuodelta 2016. Suhteet opiskelijatovereihin ja opettajiin olivat siis keskimäärin hyvässä kunnossa. Kysely on kokonaisuudessaan luettavissa netissä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Syksyn 2021 korkeakoulujen yhteishakuun jätettiin valtakunnallisesti yhteensä noin 34 400 hakemusta. Kaikkien haussa olleiden AMK-tutkintojen keskuudesta yhdeksänneksi suosituin oli SAMKin Liiketalouden verkkototeutus. @yleuutiset #katsetulevaisuuteen
https://yle.fi/uutiset/3-12102237

SAMKiin oli syksyn hauissa yhteensä 3033 hakijaa. Valtakunnallisessakin vertailussa huippusuosituksi nousi Liiketalouden verkkototeutus, johon oli yli tuhat hakijaa. #yhteishaku #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/syksyn-haut-paattyivat-liiketalouden-verkkototeutus-edelleen-huippusuosittu/

Kuvataiteen opiskelijat ovat luoneet taideteoksia, jotka johdattelevat katsojansa seikkailulle tulevien mestareiden mielenmaisemaan. Näyttely on avoinna SAMK Taidekoulun kampuksen galleriassa lokakuun alkupuolelle asti. #katsetulevaisuuteen #kuvataide
https://www.samk.fi/uutiset/kahden-kerroksen-vakea-taidekoulun-sadonkorjuu/

Huittisista Urjalaan johtava Taikayöntie on yksi maamme virallisista matkailuteistä. Reitti halutaan uuteen kukoistukseen. SAMKin vetämä ideointitilaisuus pidetään Punkalaitumen kunnantalossa torstaina 30.9. @kokemaenjoki #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/09/14/taikayontie-uuteen-kukoistukseen-ja-matkailukartalle/

Uunituoreessa videossa esitellään, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeen pilottikohteissa. #hiilijalanjälki #hiilikädenjälki #katsetulevaisuuteen #kestävästiamk
https://youtu.be/nNZTPqrNjeA