”Opiskelijan kasvu yrittäjyyteen yrityskiihdyttämöstä ja pk-sektorille ennakoimaton kasvu!!”

Otsikko on ensimmäisestä yrityskiihdyttämöä käsittelevästä raportista ollen sen tekstiosan viimeinen huutomerkkeihin päättyvä lause. Silloinkin pyrittiin toipumaan lamasta. Vuorineuvostyöryhmä oli laatinut raportin ”Suomi tarvitsee uusteollistamisohjelman”, ja silloinen opetusministeriö päätti reagoida asiaan. Käynnistettiin kansallinen Uusteollistamisohjelma ja koulutus -hanke, jossa oli neljä alaohjelmaa, joista yhtä, ”opetuksen vuorovaikutus ja avoimuus”, johti Matti Lähdeniemi. Satakunnan va. amk oli mukana hankkeella, jossa mallinnettiin opiskelijaprojekteja Hannu Piiroisen johdolla.

11.10.2016 | Teksti: Matti Lähdeniemi, dos. & Hannu Piiroinen, DI | Kuva: Matti Lähdeniemi

Kansallisen hankkeen päättyessä ministeriö oli innostunut saavutuksista ja valmis uusiin avauksiin. Kun sieltä tiedusteltiin, olisiko mahdollista pilotoida yrityshautomotoimintaa koulutusorganisaatioissa, Lähdeniemi reagoi tylysti: hautominen ei taida tuottaa merkittäviä tuloksia, mutta jos voidaan kiihdyttää – näin termi yrityskiihdyttämö oli synnytetty.

Hautominen ei taida tuottaa merkittäviä tuloksia, mutta jos voidaan kiihdyttää – näin termi yrityskiihdyttämö oli synnytetty

Kaikilla kuudella teemasta innostuneella koulutusorganisaatiolla oli omantyyppinen toteutusidea. Satakunnan pilotin teema oli yrityskiihdyttämöä alati kantava idea: Opiskelija todellisena yrittäjänä jo opiskellessaan. Tavoite oli selkeä: opiskelijan valmistuessa hänellä on korkeakoulututkinto ja opiskelun rinnalla jalostettu yritystoiminta, joka kantaa valmistumisen jälkeen. Yksi tärkeimmistä asioista oli opiskelijan sitoutuminen kiihdyttämöprosessiin alkuvaiheen keskustelujen jälkeen allekirjoitetulla kiihdyttämösopimuksella.

Yristyskiihdyttamon prosessi Lähdeniemi

Kiihdyttämöä kuvaa hyvin kaavio, jota on jonkin verran modifioitu vuosien varrella, mutta karkealta rakenteeltaan se on yrityskiihdyttämön ikäinen, ansaiten pysyvän paikan kiihdyttämön historiassa. Kaaviosta näkyy myös yksi kiihdyttämön kantavista ideoista: tuottaa opiskelijalle myös valmistumisen kannalta elintärkeitä opintopisteitä.

Projektipäälliköksi lupautui Anja-Riitta Järvi, jääden hankkeen jälkeen kiihdyttämön täysaikaiseksi asiantuntijaksi ja voimavaraksi. Yrityskiihdyttämön kantaviin voimavaroihin alusta alkaen kuului myös Kari Laine ja myöhemmin myös Ari-Pekka Kainu.

Kiihdyttämö eteni vauhdikkaasti, muun muassa syntyi ammattikorkeakoulun oma mentoriverkosto, koulutusseminaarit prosessissa oleville yrityksille ja toimitilajärjestelyt. AMK-pohjaisten kansallisten verkostojen, kuten FINPINin, käynnistämisellä oli tärkeä rooli yrittäjyyden edistämisessä. Syntyi myös uusia kansainvälisiä verkostoja ja kumppanuuksia, muun muassa Hollantiin, Irlantiin ja Kiinaan.

Yrityskiihdyttämön prosessi

Kaavio tiivistää yrityskiihdyttämön perusideologiaa – ja sisältää myös Hannu Piiroisen innovoiman nuusku-termin.

Kiihdyttämön edistämisessä myös säännöllinen raportointi eri foorumeilla oli tärkeää. Esimerkki vuodella 2002 Anja-Riitta Järven laatimasta raportista: O`Sata Enterprise Accelerator® on tuottanut Satakuntaan tähän mennessä 49 osaamis­intensiivistä yritystä. Yritykset toimivat 12 eri paikkakunnalla ja ovat luoneet n. 120 työpaikkaa. Vuonna 2002 yritysten yhteinen liikevaihto oli yli 3 miljoonaa euroa. Yhdeksän yritystä saavutti v. 2002 vähintään 150 000 euron liikevaihdon. --- Vuoden 2002 aikana on mentorointi- ja ohjausprosessin tukemana syntynyt 11 uutta yritystä. --- V. 2003 mentorointiprosessi pääsee täyteen vauhtiin ja prosessissa kehittyvien mentoreiden määrä lisääntyy. Samalla prosessin toimintaa hiotaan. Määrällisenä tavoitteena on, että 3 % SAMK:ssa vuosittain aloittavien opiskelijoiden määrästä lähtee yrittäjiksi. Se merkitsee noin 30 uutta yrittäjää ja 15 uutta yritystä vuodessa. --- Satakunnan osuuspankkien kanssa tullaan tiedottamaan eri teemaseminaareissa ja sidosryhmätapaamisissa kiihdyttämö- ja mentorointiprosessin tuloksellisuudesta ja vaikutuksesta satakuntalaiseen hyvinvointiin.

Kiihdyttämö on matkallaan kerännyt myös useita kunniamainintoja ja palkintoja, joista yksi merkittävimmistä oli yrityskiihdyttämön palkitseminen opetusministeriön koulutuksen laatuyksikkönä.

Yrityskiihdyttämön tähänastisen elinkaaren aikana on yrittäjyys saanut entistä vahvemman sijan osaavien ihmisten työllistämismenetelmänä. Voidaan myös todeta, että ei ole itseään kunnioittavaa korkeakoulua, ministeriötä tai julkista organisaatiota, jonka strategiassa ei painotettaisi yrittäjyyttä. Satakunnan ammattikorkeakoulu on yrityskiihdyttämön lisäksi aktiivisesti ja monimuotoisesti edistänyt yrittäjyyttä erityisesti Satakunnan alueen kilpailukyvyn vauhdittamiseksi.

Näillä pienillä välähdyksillä yrityskiihdyttämön askelista haluamme onnitella ja toivottaa muhkeaa menestystä edelleen Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämölle.

Kirjoittajat

Matti Lähdeniemi, dos. & Hannu Piiroinen, DI

11.10.2016 | Teksti: Matti Lähdeniemi, dos. & Hannu Piiroinen, DI | Kuva: Matti Lähdeniemi

Lisää aiheesta

Kalle Vuorio
| Yrittäjyys

Ensimmäinen yrityskiihdyttämöyrittäjä Kalle Vuorio: ”Kehityksessä pysyy aina, se vaatii vain töitä”

Kalle Vuorion ura alkoi työkalujen kantamisella ja johtojen kiinnittämisellä seinään. Nykyään hän toimii perustamansa yrityksen KMJ Engineeringin operatiivisena johtajana. Hän on ensimmäinen SAMKin yrityskiihdyttämön kautta startannut yrittäjä.
Vuoden 2016 yrityskiihdyttamoyrittaja Laura Ylakorpi
| Yrittäjyys

Vuoden 2016 yrityskiihdyttämöyrittäjä: Konetekniikan opiskelijan yllättävä intohimo

Bistro Bayn nuori yrittäjä vaihtoi koneet ruuanlaittoon ja ravintolan pyörittämiseen. – Puhuttiin, että pitäisikö oikeasti laittaa oma ravintola. Voisihan sitä jahkailla vaikka kuinka pitkään – ja vanhana sanoa, että ”oishan sitä voinut”, kuvailee parin vuoden takaisia mietteitään Laura Yläkorpi.

Uusimmat uutiset

Riitta Tempakka merenkulun simulaattoreilla.
| Kestävä kehitys

SAMK mukana Climate University -verkostossa

Helsingin yliopisto koordinoi Climate University -verkostoa, jossa on mukana valtaosa suomalaisista korkeakouluista. Ajatuksena on jakaa yhteisellä alustalla maksuttomia verkkokursseja korkeakoulujen ja kaikkien sellaisten käyttöön, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvistä asioista.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Merenkulkualan koulutuksella on Raumalla pitkät juuret. Lehtori @JanneLahtinen4 pohtii Navigator-lehdessä merenkulkualan koulutuksen historiaa ja tulevaisuutta. @NavMagFi #katsetulevaisuuteen
https://navigatormagazine.fi/blogit/mastossa-on-kayty-eika-itkettanyt-yhtaan/

Sali täynnä! 👏👏
Tänään virallisesti alkoi meidän käytännön yhteistyö @SatakunnanAMK ja #friitalankoulu kanssa.
Lisäämme aisteihin ja aistiherkkyyksiin liittyvää tietoutta, kehitämme #aistiesteettomyystyokalu myös lasten käyttöön ja eiköhän jotain tutkimustakin ole vireillä 🤩

Johtamisjuonia-blogissa pureudutaan ajankohtaisiin johtamiseen liittyviin aiheisiin, niin SAMKin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin kirjoittamana. Ensimmäisessä blogikirjoituksessa on pohdittu huonon johtamisen merkitystä työpahoinvoinnin taustalla.
https://johtamisjuonia.samk.fi

SAMKissa oli eilen henkilöstöpäivä, jossa palkittiin ansioituneita samkilaisia. Palkituiksi tulivat vuoden menestystarina, aloite, hanketoimija, julkaisija, viestijä, opettaja ja samkilainen. #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/henkilostopaivassa-palkittiin-ansioituneita-samkilaisia/