Etsi

Opiskelijamme työllistyvät: ”Koulutuksesta uutta puhtia uralle”

Tuija Lindholm sai kuntoutuksen ohjaajan monimuoto-opinnoista uutta puhtia työuralleen. Fysioterapeutin toimi muutettiin kuntoutuksen ohjaajaksi hänen valmistumisensa jälkeen.

20.3.2017 | Teksti: Niko Iijolainen, viestinnän harjoittelija

Tuija Lindholm

Tuija Lindholm on kotoisin Sastamalasta ja kertoo asuneensa siellä lähes koko elämänsä ajan. Nykyisin hän työskentelee Sastamalan sosiaali- ja terveyspalveluissa, Sotesissa, kuntoutuksen ohjaajana.

Tuija on aikaisemmalta koulutukseltaan lastenhoitaja ja fysioterapeutti. Hän halusi kuitenkin kouluttaa itseään lisää, joten hän haki SAMKiin kuntoutuksen ohjaajan koulutusohjelmaan.

– Olin jo ennen SAMKiin hakeutumista kiinnostunut itseni kehittämisestä. Olin käynyt juuri lähijohtajakoulutuksen ja lukenut avoimessa yliopistossa työ- ja organisaatiopsykologiaa. Halusin olla vaikuttamassa asioihin enemmän. Innostuin kuntoutuksen ohjaajan koulutuksesta ja pääsin opiskelijaksi.

Koulutuksen suhteen Tuijalla ei ollut erityisiä odotuksia. Hän kuitenkin kokee saaneensa koulutuksen ansiosta selvää vahvistusta kuntoutuksen kenttään ja varmuutta yleiseen toimimiseen ja kehittämiseen.

– Ajattelen aina asioista hyvin avoimesti ja luotin siihen, että saan itselleni ja työhöni liittyvää tarpeellista tietoa.

Tuija valmistui kuntoutuksen ohjaajaksi joulukuussa 2015. Koulutuksessa Tuijan mielestä parasta oli nimikkeen saaminen ja mahdollisuus toimia koulutusta vastaavassa työtehtävässä. Lisäksi yhteisöllisyys oli hänestä hieno asia opiskelussa.

Nautin opiskeluajasta ja uusista ystävistä. Meillä oli hyvin lämmin yhteisöllinen henki.

– Nautin opiskeluajasta ja uusista ystävistä. Meillä oli hyvin lämmin yhteisöllinen henki. Olen tyytyväinen, että vielä näinkin iäkkäänä innostuin opiskelusta ja koko ajan mietin pitäisikö vielä jatkaa. Suosittelen SAMKia opiskelupaikaksi, sillä minulla on sieltä todella hyvät kokemukset ja muistot.

Hyvä palaute ja asiakkaan auttaminen palkitsevat

Tuijan työnkuva Sotesissa on muokkautunut organisaation tarpeiden mukaan. Fysioterapeutin toimi muutettiin virallisesti kuntoutuksen ohjaajaksi elokuussa 2016. Tuijan työtehtäviin kuuluu muun muassa kuntoutustyöryhmätyöskentely sisältäen valmistelun, työryhmään osallistumisen päätöksissä sekä toimeenpanon päätösten mukaisesti.

– Kuntoutuksen ohjaajana olen saanut mahdollisuuden kehittää toimintaa talon tarpeisiin. Kehittämisessä on tukena avoterveydenhuollon ylilääkäri sekä fysioterapian osastonhoitaja, joilla itsellään on ollut projekti kuntoutuksen ohjaajan työnkuvan kehittämiseksi ja kuntoutusprosessin selkiyttämiseksi.

– Työssäni kohtaan asiakkaan ja yhdessä kartoitamme tilanteen ja tarpeen tukipalveluille. Ajatus olisi, että kuntoutuksen tarpeet olisivat ensisijaisia, mutta käytännössä olen huomannut, että asiakas on kokonaisuus ja tarpeetkin tulee kokonaisvaltaisesti huomioida.

Tuija kuvailee tehtäväänsä asiakkaan äänenä ja ohjaajana olemiseksi. Hän kokee, että toimenkuvan virallistaminen on vakuuttanut muutkin toimijat tämän tehtävän tärkeydestä. Työssään parhaiksi puoliksi Tuija mainitsee asiakkailta ja verkostosta tulevan hyvän palautteen onnistumisista, sekä asiakkaan näkökulman kautta toimimisen mahdollisuuden. Nämä asiat ovat hänestä hyvin palkitsevia.

20.3.2017 | Teksti: Niko Iijolainen, viestinnän harjoittelija

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA