Opinnäytetyö: Varhaiskasvatuksen perheohjaus

Varhaiskasvatuksen perheohjauksella tuetaan vanhemmuutta ja vahvistetaan perheiden elämänhallintaa sekä tuetaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden perustyötä.

17.11.2020 | Teksti: Krista Jaakonsaari | Kuva: CC

Vahaiskasvatus Kuvituskuva

Kehittämistehtävän tavoitteena oli kehittää Porin varhaiskasvatuksen perheohjauksen toimintamalli varhaiskasvatuksen työntekijöiden näkökulmasta. Perheohjaus palvelisi varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä. Työmuodon tarkoitus on tukea vanhemmuutta matalankynnyksen periaatteella. Varhaiskasvatuksen perheohjaus on perheiden hyvän arjen ja elämänhallinnan vahvistamista sekä perheiden omien voimavarojen tukemista.

Varhaiskasvatuksen työntekijöitä kuultiin kysely- ja haastattelututkimuksen avulla. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden vastauksista käy ilmi, että vanhemmat kaipaavat tukea eniten tavallisiin arkisiin asioihin ja lapsen kasvatukseen. Arkisilla asioilla vastanneet tarkoittivat arjen rutiineja, ruokailu- ja nukkumisrytmiä, ruutuajan rajoittamista, rajojen asettamista lapselle, haastavia tilanteita lapsen kanssa, parisuhdeneuvontaa ja palvelujärjestelmässä toimimista. Vanhemmat hakevat varhaiskasvatuksesta tukea omalle toiminnalleen.

Keskiössä vanhemmuuden tukeminen

Varhaiskasvatuksen perheohjaus on ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen ohjausta yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelu on maksutonta, lähetettä ei tarvita. Palvelun käyttämisestä ei tehdä kirjaamisia mihinkään virallisiin asiakirjoihin.  Perheohjaajaan voi ottaa yhteyttä perhe itse tai varhaiskasvatuksen henkilökunta. Perheohjaaja on perheen tavattavissa lapsen varhaiskasvatusyksikössä, perheohjaajien toimitilassa tai perheen tilanteen vaatiessa myös perheen kotona.

Perheohjaus näyttäytyy perhepalveluna eikä perhetyönä. Perhepalvelussa perheet itse hakeutuvat palveluihin tai varhaiskasvatuksen henkilökunnan vinkkaamana ja perheet määrittävät itse palvelun tarpeitaan ja käyttöään. Perhepalvelussa keskeistä on yhdessä toimimisen ajatukset, erilaiset vertaistuen muodot ja vanhempien omien voimavarojen tukeminen. Varhaiskasvatuksen perheohjauksen toimintamallilla mahdollistetaan perheille matalankynnyksen avunsaaminen oikeaan aikaan ja varhaiskasvatuksen työntekijöille tukea perustyönsä rinnalle.

Porin Varhaiskasvatuksella yhdenvertaisuutta -hankkeessa aloitetaan kokeilemaan varhaiskasvatuksen perheohjausta. Opinnäytetyön tekijä on viemässä toimintamallia käytäntöön ja perehdyttää muita hanketyöntekijöitä varhaiskasvatuksen perheohjauksesta.

Lisätiedot:
Krista Jaakonsaari
krisususa@gmail.com

17.11.2020 | Teksti: Krista Jaakonsaari | Kuva: CC

Lisää aiheesta

| Opinnäytetyö

Opinnäytetyö: Etätöiden lisääntyessä ihmislähtöisyys nousee työpaikkakokemuksen keskiöön

Tradenomiksi (AMK) kesäkuussa valmistuneen Eeva-Kaisa Metsolan julkaisemassa opinnäytetyössä kartoitetaan työpaikkakokemuksen tulevaisuusnäkymiä seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Ilkka Toivonen ja Arttu Metsämäki opetustilanteessa. Lapset istuvat tuoleilla kaaressa luokkahuoneessa.
| Opinnot ja opetus

Pitkäjänteisyys palkittiin korona-ajan kv-harjoittelussa

Sosionomiopiskelijat Arttu Metsämäki ja Ilkka Toivonen olivat kuuden kuukauden harjoitteluvaihdossa Vietnamissa keväällä / kesällä 2020.

Uusimmat uutiset

Kuvituskuva.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Kohti älykästä tulevaisuutta

Millä kaikilla eri tavoilla ohjelmistotekniikkaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa, matkailualalla, uuden liiketoiminnan luomisessa kuin maataloudessa? RoboAI-viikon 21. huhtikuuta päättävä Älykkäät järjestelmät -tapahtuma avaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tekemää tutkimusta ohjelmistotekniikan ja data-analytiikan parissa sekä yritysyhteistyötä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html