Opinnäytetyö: Useissa pienyrityksissä havaittiin vaarallisten jätteiden valvontatarpeita

Rauman kaupungin ympäristönsuojelu halusi selvittää vaarallisten jätteiden valvonnastaan mahdollisesti puuttuvia metallialan pienyrityksiä. Yli puolella tutkituista yrityksistä osoittautui olevan tarve jätelainsäädännön mukaiselle jätteiden valvonnalle ja ohjaukselle.

8.9.2022 | Teksti: Emilia Alajärvi | Kuva: Dmitrij Nikkarinen

Emilia Alajärvi juhannuksen aikaisissa valvontatehtävissä Raumalla.

Opinnäytetyön tekijä Emilia Alajärvi juhannuksen aikaisissa valvontatehtävissä Raumalla.

Jätelaki velvoittaa valvomaan määräajoin vaarallisia jätteitä tuottavia yrityksiä. Energia- ja ympäristötekniikan alalta valmistuneessa opinnäytetyössä tavoitteena oli selvittää vaarallisten jätteiden valvontatarpeiden lisäksi yleisimmin tuotettuja vaarallisia jätteitä ja niiden määriä. Vastauksissa havaittiin jonkin verran puutteita toimintatavoissa ja tietämättömyyttä erityisesti yrityksiä koskevasta lainsäädännöstä. Yrityksen koolla ei havaittu selkeää yhteyttä tuotettujen vaarallisten jätteiden määrään.

Yrityksen oma kokemus ei välttämättä vastaa viranomaisen kantaa

Tutkimus toteutettiin kesällä 2022 lyhyenä sähköisenä kyselynä. Tulosten mukaan vain alle neljäsosa yrityksistä ei tuottanut vaarallisia jätteitä lainkaan. Yritykset käsittelivät ja varastoivat vaarallisia jätteitä pääosin asianmukaisesti, mutta kirjanpidossa ja siirtoasiakirjoissa oli puutteita. Lähes kaikki yritykset kokivat vaarallisten jätteidensä käsittelyn ja varastoinnin asianmukaiseksi. Osa vastaajista koki, etteivät lainsäädännön asettamat velvoitteet koske heitä, koska kyseessä on pienyritys tai vaarallisia jätteitä tuotetaan vähän.

Vaarallisten jätteiden väärä käsittely aiheuttaa merkittävän terveys- ja ympäristöriskin. Yritykset hyötyisivät ohjauksesta ja neuvonnasta. Ympäristöviranomaisen resurssit ovat kuitenkin koetuksella lainsäädännön ja yrityskentän nopeissakin muutoksissa.

Opinnäytetyöllä saavutettiin arvokasta tietoa, joka tullaan panemaan käytäntöön

Tutkittavat yritykset eivät aiemmin kuuluneet ympäristönsuojelun vaarallisten jätteiden valvontaan. Osa vaarallisia jätteitä tuottaneista yrityksistä ehdotettiin sisällytettäväksi jo tulevan vuoden valvontaohjelmaan. Yritykset ansaitsevat kiitosta hyvästä yhteistyöstä tutkimuksen aikana.

Opinnäytetyön tekijä työskenteli Rauman kaupungin ympäristönsuojelussa ympäristönsuojelutyöntekijänä opinnäytetyön teon ajan, ja saa energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi valmistuttuaan pätevyyden toimia ympäristönsuojelun virkatehtävissä.

Lisätiedot:
Emilia Alajärvi
044 4309883
emilia.alajarvi@rauma.fi

8.9.2022 | Teksti: Emilia Alajärvi | Kuva: Dmitrij Nikkarinen

Lisää aiheesta

| Opinnot ja opetus

Parhaat opinnäytetyöt palkittiin Osaaja-kilpailussa

Osaaja on SAMKin opinnäytetyökilpailu, jossa palkitaan vuosittain edellisen kalenterivuoden opinnäytetöiden parhaimmisto. Palkittavan työn arvosanan tulee olla korkein mahdollinen eli 5. Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 151 työtä.
Lujatalon jätejakeiden värikoodaus
| Rakentaminen

Opinnäytetyö: Jäteapuri mukaan rakennustyömaalle?

Keväällä 2021 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Lujatalo Oy ja opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Tampereella käynnissä olevan Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätehuoltoa.

Uusimmat uutiset

Fysioterapeutti (AMK) Emilia Heikkilä
| Hyvinvointi ja terveys

Emilia rohkaisee: Uskalla hakea opiskelemaan unelma-alaasi

Fysioterapeutiksi SAMKista valmistunut Emilia Heikkilä haaveili pitkään alalla työskentelystä, mutta ajatus hakemisesta pelotti, koska suosittuun koulutukseen oli liian vaikea päästä. Nyt hän kannustaa muita rohkeasti hakemaan: – Aina joku pääsee. Niin kuin minä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.