Opinnäytetyö: Teatteripakki – soveltavan nukketeatterin ja teatterin vaikutuksista kehitysvammaisten teatteriryhmissä

Teatteriharrastus hyödyttää kehitysvammaisia ja tukee suuresti heidän elämäänsä. Sosionomi (AMK) -opiskelija Eila Saarvan opinnäytetyö kannustaa työntekijöitä teatterin käyttöön laajemmin sosiaali- ja terveysalalla.

24.11.2017 | Teksti: Eila Saarva, Sosiaalialan opiskelja | Kuva: Eila Saarva

Kehitysvammaisten teatteriryhmä "Kissimirrit"
Kehitysvammaisten teatteriryhmä "Kissimirrit"

Opiskelijan hakiessa aiheen vaikutusalueita kirjallisuudesta yllätys oli melkoinen. Ennakoituja alueita oli kaksi: ”teatterin avulla opimme paljon maailmasta” ja ”opimme tunnistamaan itseämme, tunteitamme ja eri puoliamme”.

Kirjallisuuden mukaan teatterin tekeminen on näiden lisäksi itseilmaisua eli varsinaisen taiteen tekemistä, irrottelua ja hauskan pitämistä, sosiaalista yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta sekä maailman muokkaamista ja uuden rakentamista. Yllättäen alueita oli ennakoitua paljon enemmän. Teatteri tekee siis valtavan hyvää, ennakoitua parempaa. Siitä huolimatta soveltava teatteri tai muu taide ei ole kuitenkaan järin arvostettua.

Muun muassa palvelukodeissa ja vanhainkodeissa ilmeisesti osin kiireen vuoksi kaikki arkinen, rutiininomainen ja hoidollinen koetaan tärkeäksi, merkitykselliseksi ja ensisijaiseksi. Taide koetaan helposti toissijaisena, jopa rutiinityötä haittaavana. Työntekijät toimivat portinvartijoina monesti kieltävään suuntaan.

Palvelukodeissa ja vanhainkodeissa koetaan taide usein helposti toissijaisena, jopa rutiinityötä haittaavana.

Teoria tukee havaintoja

Opiskelija Eila Saarva on tehnyt teatteria kehitysvammaisten kanssa vuosia ja on havainnut, että vaikutukset ja tekemisen ilo ovat olleet harrastajissa silminnähtäviä. Kehitysvammaisten elämä on väistämättä rajoitettua ja monet asiat kiellettyjä. Teatteriryhmässä on vapaus ajatella, luoda ja toimia toisin. Teoria ja tutkiminen selittävät ja syventävät koettua.

Kirjallisuudesta löydettyjä teatterin vaikutuksia tutkittiin kahdessa vuosia toimineessa kehitysvammaisten teatteriryhmässä selkokielisellä kyselykaavakkeella jopa 77 kysymyksen verran. Tulos oli myönteinen: lähes poikkeuksetta vaikutukset toteutuivat hyvin tai erinomaisesti.

Tulos siirrettävissä

Vaikka opinnäytetyön tutkimus koski kehitysvammaisia, ovat tulokset siirrettävissä myös muihin ryhmiin. Jos kerran tämä ohjaaja on onnistunut vaikutusten toteutumisessa kehitysvammaisten kanssa, on myös muilla ohjaajilla mahdollisuus onnistua samojen asioiden kanssa loistavasti erilaisissa ryhmissä. Opinnäytetyö haluaa olla kannustamassa työntekijöitä teatterin käyttöön laajemmin sosiaali- ja terveysalalla. Teatterin tekeminen on yksi polku, erilainen ja vaikuttava tapa toimia ja tehdä työtä, arjen haasteista huolimatta tai juuri niiden vuoksi.

 

Opinnäyte on luettavissa Theseuksesta

 

Lisätiedot:

Eila Saarva

044 3531911

eila.saarva@gmail.com

Lisää aiheesta

SAMK taidelahtoiset menetelmat Kissimirrien nuket
| Hyvinvointi ja terveys

Ei kukaan halua aina askarrella – taidelähtöiset menetelmät ovat yksi vaihtoehto

– Kehitysvammaisille ja muille erityistukea tarvitseville on usein tarjolla askartelua ja lenkkeilyä. En minä askartelua vastusta, tykkään siitä itsekin, mutta ei kukaan jaksa aina sitä samaa, eikä muutenkaan samat asiat ole kaikille antoisia, sanoo SAMKin lehtori Hanna Hannukainen.
| SAMK

Arene: Sosionomiosaaminen on tunnistettava varhaiskasvatuksen uudistamistyössä

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 on julkaistu. Julkaisu antaa suosituksia varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja ottaa vahvasti kantaa varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamiseen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA