Opinnäytetyö: Leikin varjolla -opas 1–6-vuotiaan lapsen leikin ohjaamiseen päiväkodissa

Sosionomi (AMK) -opiskelija Eveliina Metsäranta kirjoitti opinnäytetyönään oppaan 1–6-vuotiaiden leikin ohjaamisesta päiväkodissa. Opas on laadittu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen opiskelijoiden käyttöön. He voivat hyödyntää sitä harjoitteluissaan sekä valmistuttuaan työssään.

26.5.2017 | Teksti: Eveliina Metsäranta, sosiaalialan koulutusohjelman opiskelija | Kuva: Eveliina Metsäranta

opinnaytetyo SAMK Metsäranta EveliinaOppaassa käydään läpi leikin ohjaamisen merkitys, leikkiin innostava ympäristö sekä lapsen kehitys ikäkausittain ja leikin vaiheet. Leikin ohjaaminen ei ole vain suoraa sanallista ohjaamista, vaan oleellisessa osassa on ympäristön muokkaaminen leikkiin houkuttelevaksi ja oppimiselle suotuisaksi. Vaikka opas onkin laadittu ensisijaisesti opiskelijoiden käyttöön, sitä voi hyödyntää kuka vain lasten kanssa toimiva.

Opinnäytetyöni aihe nousi aikaisemmasta työkokemuksestani, ja uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä aihe on hyvin ajankohtainen. Myös yhteiskunnallisesti leikin merkitystä halutaan korostaa lapsen kehityksen ja oppimisen tukijana.

Leikki on lapselle luontainen tapa toimia ja auttaa häntä hahmottamaan sekä käsittelemään maailmaa. Sen kautta lapsi oppii monia tärkeitä taitoja, joita elämän varrella tulee tarvitsemaan. Lapsen leikkiessä voimme saada hänestä monenlaista tietoa, kuten missä vaiheessa kehitystasoa lapsi on, millaiset kielelliset valmiudet hänellä on, kuinka lapsi toimii toisten kanssa, miten hän liikkuu ja hahmottaa tilaa. Lapsi voi leikkiessään avata omaa sisäistä maailmaansa, jolloin mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua. Leikkiessään lapsi kehittää myös kouluvalmiuksiaan.

Oppaan olen laatinut aiheeseen liittyvän kirjallisuuden pohjalta. Käsittelen siinä varhaiskasvatusta, kasvun ja kehityksen osa-alueita sekä leikin merkitystä ja sen ohjaamista.

Opinnäytetyö luettavissa Theseuksesta.

Lisätiedot:

Eveliina Metsäranta
eveliinam(a)netti.fi

26.5.2017 | Teksti: Eveliina Metsäranta, sosiaalialan koulutusohjelman opiskelija | Kuva: Eveliina Metsäranta

Lisää aiheesta

SAMKin Opetuksen kehittämispäällikkö Eeva-Leena Forma.
| Opinnäytetyö

Ensimmäinen päiväkirjamuotoinen opinnäytetyömme on kunnianhimoisen työn tulos

Ammattikorkeakoulutuksen tärkeä tehtävä on vastata työelämän osaamistarpeeseen. Tuon osaamistarpeen laaja kirjo pääsee hyvin esille opinnäytetöiden aiheissa. Haluamme kokeiltavaksi myös uusia raportoinnin tapoja, laadusta tinkimättä.
Tero Suominen esittelee insuliinikynää.
| Hyvinvointi ja terveys

Sairaanhoitaja kehitti uuden insuliinikynän − Opinnäytteenä tulikin keksintö

Insuliinikynän tuotekehitys ja sen suunnittelu sai alkunsa, kun hoitotyössä tuli vastaan erilaisia ratkaisemat-tomia ongelmia. Sellaisia olivat esimerkiksi insuliinikynien sekoittuminen keskenään ja pistotapaturmat. Miten näiltä ongelmilta vältyttäisiin?

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Navigointiin suunniteltujen syvyysmallien hyödyntämistä kehitetään ISTLAB-hankkeessa. Vedenalaisten mallien avulla merenpohjasta saadaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa luotseille ja alusten navigointijärjestelmiin.
https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping

Development work is ongoing in the ISTLAB project on how to utilise bathymetric models designed for navigation. Read more: https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping #navigation #bathymetricmodel

Yhteistyössä @SatakunnanAMK ja @SermatechFi järjestämä suunnittelukilpailu kannustaa opiskelijoita innovoimaan, miten robotit voisi yhdistää 3D-tulostamiseen. Kilpailu päättyy ensi viikolla! Missä nyt mennään?https://www.roboai.fi/automaatio-ja-robotiikka/3d-tulostus/robotit-mukaan-3d-tulostukseen-opiskelijat-haasteen-edessa/ #roboai #samk #mysamk #sermatech #robottihaaste

Altogether 31 students graduated from SAMK in February. Nine of them graduated with a Master´s degree. SAMK congratulates all the graduates.
https://www.samk.fi/en/uutiset/31-students-graduated-from-samk-in-february/

SAMKista valmistui helmikuussa yhteensä 31 opiskelijaa. Valmistuneista yhdeksän suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita. #samk #alumni #ylpeästiamk
https://www.samk.fi/uutiset/samkista-valmistui-helmikuussa-yhteensa-31-opiskelijaa/