Opinnäytetyö: Jätehuoltoa kehitettiin Biolan Groupin Euran toimipisteessä

Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto etsivät opinnäytetyössään keinoja, joilla olisi mahdollista parantaa Biolan Group Euran toimipisteen jätehuoltoa kustannustehokkain toimenpitein.

12.5.2017 | Teksti: Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto. Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma | Kuva: Biolan Group

Biolanin kuivakukkakukko.

Opinnäytetyö: Jätehuollon kehittäminen: Case Biolan Group Euran toimipiste

Biolan on euralainen perheyritys, joka valmistaa ja markkinoi multa- ja lannoitetuotteiden lisäksi ympäristötuotteita kuten kompostoreita ja kuivakäymälöitä. Biolan vie tuotteitaan joka puolelle maailmaa. Sillä on tuotantolaitokset Suomessa, Virossa ja Kiinassa sekä myyntiyhtiö Venäjällä. Tuotteista suurin osa valmistetaan Euran toimipisteessä. Biolanin toiminta on alusta asti perustunut ympäristöystävällisille arvoille. Biolan on tunnistanut toimintansa ympäristövaikutukset ja on asettanut toiminnalleen ympäristön suojeluun liittyviä tavoitteita. Biolanin tavoitteena on muun muassa tehostaa tuotantonsa jätehuoltoa ja vähentää sekajätteen määrää.

Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto selvittivät opinnäytetyössään keinoja, joilla olisi mahdollista parantaa Biolan Group Euran toimipisteen jätehuoltoa kustannustehokkain toimenpitein. Työssä he perehtyivät jätehuoltoa koskevaan lainsäädäntöön ja kiertotalousmalliin sekä selvittivät Biolan Group Euran jätehuollon nykytilan. Nykytilan he kartoittivat L&T:n Ympäristönetti-palvelun, haastatteluiden ja kyselyiden avulla sekä havainnoimalla viikon ajan Euran toimipisteen jätepisteitä. Haastatteluiden ja kyselyiden avulla he pyrkivät saamaan esille myös työntekijöiden toiveet jätehuollon toimivuuden lisäämiseksi. Näiden perusteella Niemenmaa ja Kuusisto laativat jätehuollon kehittämisehdotuksia.

Tulosten mukaan Biolan Group Euran toimipisteessä jätehuolto on yleisesti hyvällä tasolla. Haastatteluiden ja kyselyiden perusteella jätteiden lajittelua työpaikalla pidetään tärkeänä ja työntekijät ovat motivoituneita jätteiden lajitteluun. Euran toimipisteen suurimmat jätejakeet ovat energiajäte, paperi ja pahvi sekä polyeteenimuovi. Eniten kustannuksia aiheutuu kuitenkin vaarallisten jätteiden käsittelystä. Vaarallisten jätteiden aiheuttamista käsittelykustannuksista on vaikea saada säästöä. Turhia kustannuksia voidaan välttää muun muassa merkitsemällä vaaralliset jätteet oikein ja tehostamalla kierrätykseen kelpaavien polyeteenimuovin ja pahvin kierrätystä. Oikeaoppisen lajittelun avulla voidaan tehostaa jäteastioiden tyhjennysrytmiä niin, että jäteastiat tyhjennetään mahdollisimman täysinä. Jätehuoltoa selkeyttäisi myös nimetty jätehuollon vastuuhenkilö, joka vastaisi myös vaarallisten jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Lisätiedot:

Taru Kuusisto
kuusisto.taru(a)gmail.com

Riikka Niemenmaa
riikkaniemenmaa(a)gmail.com

Kuusisto, T. & Niemenmaa, R. 2017. Jätehuollon kehittäminen: Case Biolan Group Euran toimipiste. Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa: www.theseus.fi

12.5.2017 | Teksti: Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto. Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma | Kuva: Biolan Group

Lisää aiheesta

Sirpa Jaakkola-Hesso istuu nojatuolissa, ruutukaappaus Tervetuloa kotiin -ohjelmasta
| Hyvinvointi ja terveys

SAMK mukana toteuttamassa ikäihmisille suunnattua Tervetuloa kotiin -ohjelmasarjaa

Viisiosainen Tervetuloa kotiin -ohjelmasarja kertoo konkreettisin esimerkein, miten ikäihmisten kodeista saadaan esteettömiä ja turvallisia.
Tero Suominen esittelee insuliinikynää.
| Hyvinvointi ja terveys

Sairaanhoitaja kehitti uuden insuliinikynän − Opinnäytteenä tulikin keksintö

Insuliinikynän tuotekehitys ja sen suunnittelu sai alkunsa, kun hoitotyössä tuli vastaan erilaisia ratkaisemat-tomia ongelmia. Sellaisia olivat esimerkiksi insuliinikynien sekoittuminen keskenään ja pistotapaturmat. Miten näiltä ongelmilta vältyttäisiin?

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Haemme kehittämistoiminnan moniottelijaa hoitamaan vuoden määräaikaista projektipäällikön tehtävää 1.3.2022 alkaen. Toimipaikka Huittinen. Haku 11.2.2022 klo 16:00 mennessä. Lisätietoja: https://bit.ly/33TIoky
#samktyönantajana #rekry #avoimetpaikat #katsetulevaisuuuteen

There is about two weeks left to apply to our international programmes!

If you are interested in engineering or would like to study online alongside work make sure to check out our blended learning programmes:

- Industrial Management
- Logistics

https://bit.ly/3r49K08
#samk

Kiinnostaako sinua sisätilan hygienia? Haemme kahta tutkijaa/erikoistutkijaa osaksi Tutkimuskeskus WANDERin poikkitieteellistä tiimiä aluksi määräaikaiseen työsuhteeseen (1.3.2022 alk). Toimipaikka Rauma/Pori. Haku 13.2.2022 mennessä. Lisätietoja ja haku: https://bit.ly/3o5O41H

Porin kaupungin tuottama viisiosainen Tervetuloa kotiin -ohjelmasarja kertoo konkreettisin esimerkein, miten ikäihmisten kodeista saadaan esteettömiä ja turvallisia. @Porikaupunki #esteettömyys #saavutettavuus #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/samk-mukana-toteuttamassa-ikaihmisille-suunnattua-tervetuloa-kotiin-ohjelmasarjaa/