Opinnäytetyö: Jätehuoltoa kehitettiin Biolan Groupin Euran toimipisteessä

Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto etsivät opinnäytetyössään keinoja, joilla olisi mahdollista parantaa Biolan Group Euran toimipisteen jätehuoltoa kustannustehokkain toimenpitein.

12.5.2017 | Teksti: Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto. Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma | Kuva: Biolan Group

Biolanin kuivakukkakukko.

Opinnäytetyö: Jätehuollon kehittäminen: Case Biolan Group Euran toimipiste

Biolan on euralainen perheyritys, joka valmistaa ja markkinoi multa- ja lannoitetuotteiden lisäksi ympäristötuotteita kuten kompostoreita ja kuivakäymälöitä. Biolan vie tuotteitaan joka puolelle maailmaa. Sillä on tuotantolaitokset Suomessa, Virossa ja Kiinassa sekä myyntiyhtiö Venäjällä. Tuotteista suurin osa valmistetaan Euran toimipisteessä. Biolanin toiminta on alusta asti perustunut ympäristöystävällisille arvoille. Biolan on tunnistanut toimintansa ympäristövaikutukset ja on asettanut toiminnalleen ympäristön suojeluun liittyviä tavoitteita. Biolanin tavoitteena on muun muassa tehostaa tuotantonsa jätehuoltoa ja vähentää sekajätteen määrää.

Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto selvittivät opinnäytetyössään keinoja, joilla olisi mahdollista parantaa Biolan Group Euran toimipisteen jätehuoltoa kustannustehokkain toimenpitein. Työssä he perehtyivät jätehuoltoa koskevaan lainsäädäntöön ja kiertotalousmalliin sekä selvittivät Biolan Group Euran jätehuollon nykytilan. Nykytilan he kartoittivat L&T:n Ympäristönetti-palvelun, haastatteluiden ja kyselyiden avulla sekä havainnoimalla viikon ajan Euran toimipisteen jätepisteitä. Haastatteluiden ja kyselyiden avulla he pyrkivät saamaan esille myös työntekijöiden toiveet jätehuollon toimivuuden lisäämiseksi. Näiden perusteella Niemenmaa ja Kuusisto laativat jätehuollon kehittämisehdotuksia.

Tulosten mukaan Biolan Group Euran toimipisteessä jätehuolto on yleisesti hyvällä tasolla. Haastatteluiden ja kyselyiden perusteella jätteiden lajittelua työpaikalla pidetään tärkeänä ja työntekijät ovat motivoituneita jätteiden lajitteluun. Euran toimipisteen suurimmat jätejakeet ovat energiajäte, paperi ja pahvi sekä polyeteenimuovi. Eniten kustannuksia aiheutuu kuitenkin vaarallisten jätteiden käsittelystä. Vaarallisten jätteiden aiheuttamista käsittelykustannuksista on vaikea saada säästöä. Turhia kustannuksia voidaan välttää muun muassa merkitsemällä vaaralliset jätteet oikein ja tehostamalla kierrätykseen kelpaavien polyeteenimuovin ja pahvin kierrätystä. Oikeaoppisen lajittelun avulla voidaan tehostaa jäteastioiden tyhjennysrytmiä niin, että jäteastiat tyhjennetään mahdollisimman täysinä. Jätehuoltoa selkeyttäisi myös nimetty jätehuollon vastuuhenkilö, joka vastaisi myös vaarallisten jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Lisätiedot:

Taru Kuusisto
kuusisto.taru(a)gmail.com

Riikka Niemenmaa
riikkaniemenmaa(a)gmail.com

Kuusisto, T. & Niemenmaa, R. 2017. Jätehuollon kehittäminen: Case Biolan Group Euran toimipiste. Opinnäytetyö on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa: www.theseus.fi

12.5.2017 | Teksti: Riikka Niemenmaa ja Taru Kuusisto. Energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma | Kuva: Biolan Group

Lisää aiheesta

Lujatalon jätejakeiden värikoodaus
| Rakentaminen

Opinnäytetyö: Jäteapuri mukaan rakennustyömaalle?

Keväällä 2021 SAMKissa valmistuneessa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. Opinnäytetyön tilaajana toimi Lujatalo Oy ja opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Tampereella käynnissä olevan Tuotantokeittiö Voimian Padan työmaan jätehuoltoa.
Tero Suominen esittelee insuliinikynää.
| Hyvinvointi ja terveys

Sairaanhoitaja kehitti uuden insuliinikynän − Opinnäytteenä tulikin keksintö

Insuliinikynän tuotekehitys ja sen suunnittelu sai alkunsa, kun hoitotyössä tuli vastaan erilaisia ratkaisemat-tomia ongelmia. Sellaisia olivat esimerkiksi insuliinikynien sekoittuminen keskenään ja pistotapaturmat. Miten näiltä ongelmilta vältyttäisiin?

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelija Raine Anttilan opinnäytetyössä tutkittiin rakennustyömaan jätehuoltoa rakennusurakoitsijan näkökulmasta. #rakennustekniikka #yhdyskuntatekniikka
https://www.samk.fi/uutiset/opinnaytetyo-jateapuri-mukaan-rakennustyomaalle/

Daniela Březinová is the first SAMK student who is graduating with a Bachelor´s degree in Hospitality Management. Today is her graduation day. Congratulations Daniela and the other 1134 students who graduated from SAMK in the academic year 2020-2021! 🌹🥂
https://www.samk.fi/en/uutiset/daniela-brezinova-is-the-first-student-to-graduate-with-a-bachelors-degree-in-hospitality-management/

SAMKista on valmistunut tänä lukuvuonna yhteensä 1135 opiskelijaa. Tänään oli tarkoitus juhlia kaikkia heitä publiikissa, joka jouduttiin perumaan. SAMK haluaa toivottaa paljon onnea kaikille valmistuneille opiskelijoille 🌹🥂 #alumni #katsetulevaisuuteen
https://youtu.be/dMMDoe-frUc

Hieno kooste @CentralBaltic #EfficienFlow:n todellisista tuloksista #satama't & #merenkulku un. Työ laajenee @SatakunnanAMK @merilogistiikka n #ÄlyMeri ja #SaLoDi projekteissa. #cbresults @satakuntaliitto @PortofRauma @suomensatamat @Satamaoperaatt1 @meriteollisuus @Meriklusteri https://twitter.com/sub_samk/status/1400740603659497474

SUB@sub_samk

#EfficientFlow @CentralBaltic Final Conference is ongoing! Speakers presented Gävle and Rauma port apps in use and #Fintraffic presented how the implementation of the #EfficientFlow #cbresults will continue after the end of the project. 4

Tutkitaan -sarjan aiheena on tällä kertaa etäluotsaus. Etäluotsauksessa laiva luotsataan maista käsin tarvitsematta viedä luotsia fyysisesti laivalle. #etäluotsaus #merilogistiikka #samk #istlab #tutkitaan https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-etaluotsaus/