Ohjeita opiskelijalle liittyen opiskelukäytäntöihin

Tietoa SAMKin opiskelukäytännöistä ja tukipalveluista koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

19.2.2021 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Continents

Päivitetty 19.2.2021 Uusimmat muutokset lihavoituna.

Luethan myös SAMKin yleisohjeistuksen koronavirustilanteesta. 

SAMKin kampuksilla on pidettävä kasvomaskia

Kaikille SAMKin kampuksille henkilökunnalle ja opiskelijoille annetaan määräys käyttää kasvomaskia tai -suojainta. Opiskelijat hankkivat itse omat kasvomaskinsa. Maskien käyttöohje ja lisätietoja asiasta THL:n sivuilla >>

Henkilökunnan jäsenellä on ammattikorkeakoululain 38 § mukaisesti oikeus määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, opiskelijaa kuultuaan sellainen opiskelija, jolla on opettajan arvion mukaan yleisesti COVID-19-infektioon liitettäviä oireita tai joka ei pidä asianmukaista kasvomaskia tilanteessa, jossa opettajan arvion mukaan on riskibnä turvavälin puuttuminen. Jos opiskelija on unohtanut ottaa mukaan oman kasvomaskin, sellaisen saa infopisteeltä.

Juominen ja syöminen on kiellettyä opiskelukäyttöön tarkoitetuissa tiloissa, esimerkiksi kirjastossa. Tiloissa tulee käyttää maskia.

Tällä hetkellä omien eväiden nauttiminen on sallittua Porin kampuksella:

 • A-osan kerroksissa 1 - 5 hissien edustan pöytäryhmissä
 • B-osassa kauppaan johtavan oven ulkopuolella olevissa pöytäryhmissä
 • C-osan toisessa kerroksessa opiskelijoiden olohuoneessa

SAMK toimii koronavirustilanteessa mahdollisuuksien mukaan hybridimallin mukaisesti, jolloin osa opetuksesta tapahtuu etänä, osa kampuksella. Osaamisalueet ovat suunnitelleet kevään opinnot huomioiden turvajärjestelyt, ja opinnoissa pyritään etenemään tämän suunnitelman mukaisesti. Järjestelyissä pyritään siihen, että 50 % opiskelijoista on kampuksilla lähiopetuksessa. Kampuksille tullaan vain terveenä, lievästikin sairaana hakeudutaan testiin, testitulosta odottaessa pysytään kotona, huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskimistekniikasta ja turvaväleistä, sekä käytetään maskia tai kasvosuojusta.

Lukujärjestys kertoo, onko opetus kampuksella vai etänä.

SAMKin opetus siirretään kokonaisuudessaan etäopetukseen ma 22.2. alkaen 21.3. asti. Vain välttämätöntä opetusta voidaan toteuttaa lähiopetuksena erillisen (osaamisaluejohtajan, opetuksen vararehtorin ja rehtorin) tapauskohtaisen harkinnan mukaan. Kirjastopalvelut ja muut opiskelijapalvelut pyritään pitämään rajoitetusti auki. Kampuksille pääsee sisään etäopetusaikana kulkutunnisteella tai -koodilla.

Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on ehdottomasti pidettävä kiinni.

Opinnäytetyöohjaus ja -seminaarit hoidetaan verkon välityksellä. Kypsyysnäytteet kirjoitetaan joko Examissa tai jo keväällä käytössä olleella vaihtoehtoisella tavalla, esim. opettajan valvomana HILLissä. Kypsyysnäytteestä sovitaan opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Seuraa vähintään kerran päivässä SAMKin student-sähköpostia ja Moodlea sekä Tuudoa/Oivaa.

Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.

Mikäli opettaja on määritellyt opinnolle läsnäolovelvoitteen, se toteutuu myös verkkovälitteisessä opetuksessa, eli läsnäolovelvoite täyttyy sekä luokassa että verkossa olevalla läsnäololla opetuksen tapahtuessa. Opettajat ohjeistavat asiaa omien opintojaksojensa osalta.

Tuudo täytyy asentaa käyttöön, jotta opiskelija voi helposti seurata myös sitä kautta SAMKin uutisia. Katso alta kohta Tuudo.

 

Matkustaminen ja saapuminen Suomeen ulkomailta

Kaikki ulkomailta (pois lukien maat, joihin Suomesta saa hallituksen ohjeen mukaan matkustaa) saapuvat tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä henkilökunta ohjataan THL:n ohjeistuksen mukaiseen karanteeniin, jolloin kampukselle ei voi saapua ja kaikki asiointi hoidettava sähköisesti. Toimi opintojen osalta opintojaksoselosteessa esitetyllä tavalla ja ole tarvittaessa yhteydessä tutoropettajaan. Ulkomailta saapuvat eivät kuitenkaan saa tulla SAMKin kampuksille 14 vuorokauteen Suomeen saapumisesta. Lue muut karanteeniohjeet pääohjeistuksesta.

Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää THL:n ohjeistuksen mukaista karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla.

THL:n matkustusohje löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Harjoittelusta

Jos olet menossa harjoitteluun, noudatat harjoittelupaikassa työnantajan ohjeistusta. Mikäli harjoittelusi keskeytyy, pyydä suorittamastasi osuudesta työnantajalta työtodistus, jotta sinulle voidaan kirjata sen perusteella suoritustasi vastaava määrä harjoittelun opintopisteitä opintorekisteriin.

Harjoittelusi peruuntuessa etsi tilalle opintoja SAMKin opintotarjonnasta sekä CampusOnlinen, muiden korkeakoulujen ja yliopistojen avoimen tarjonnasta. SAMKin opintotarjonnan löydät parhaiten opinto-oppaan opintojaksoselostehaun avulla (SAMKin nettisivut, Oman väen oikopolut, Opinto-opas). Anna hakuehdoksi aikarajaus (esim. alkamispäivämäärä 1.1.2021 ja päättymispäivämäärä 31.7.2021) ja suorita haku. Hakua voit lisäksi rajata käyttämällä hakuehtoina suorituspaikkaa, ryhmää tai koulutusohjelmaa.

 

Ohjeistus opiskelijoille simulaatioihin ja kädentaitoharjoittelutilanteisiin

Ohjeita päivitetään koronatilanteen ja siihen liittyvien ohjeistusten muuttuessa ja tarkennetaan, kun tulee ehdotuksia/huomioita tarkennuksista.

 • Ulkomailta saapuvat kaikki tutkinto-opiskelijat ovat THL:n ohjeistuksen mukaisessa karanteenissa maahan saavuttuaan
 • Simulaatioihin, kuten kampuksille yleisesti, tullaan vain terveenä
 • Henkilöstön ja opiskelijoiden keskinäiset lähikontaktit minimoidaan
 • Ei kätellä
 • Opiskelijat harjoittelevat taitoja saman opettajan ohjauksessa koko päivän mahdollisuuksien mukaan
 • Turvaväli 1–2 metriä aina mahdollisuuksien mukaan opetustiloissa, puku- ja wc-tiloissa
 • Huomioidaan oikea käsi- ja yskimishygienia: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus#kasihygienia
 • Opettajilla on käytössä visiirit/kasvomaskit ja opiskelijoilla kasvomaskit. Näiden käytöstä annetaan erillinen ohjeistus simulaation alussa
 • Käsien pesu/desinfektio ennen simulaatiota, simulaation jälkeen, niistämisen/yskimisen/aivastamisen jälkeen. Mahdollinen lisäohjeistus annetaan tunneilla.

Simulaation alussa kerrataan (hyvä kerrata omatoimisesti myös jo ennen simulaatioihin osallistumista):

 • Laitteita käytetään suojakäsineet kädessä, jos mahdollista
 • Laitteiden puhdistus käytön jälkeen ApoWipe –pintadesinfektiopyyhkeellä tai EasyDes –pintadesinfektioaineella
 • Kaikki potilas-caset ovat eristys-caseja -> tulee suojainten pukemisen harjoittelua ja kun ollaan lähikontaktissa, on suojauduttu
 • Harjoiteltaessa kädentaitoja lähikontaktissa (esim. injektion laitto tai verikokeiden ottaminen) opiskelijat suojautuvat kasvomaskeilla ja opettaja visiirillä/kasvomaskilla

 

eSAMK-tuki

eSAMK-tuki auttaa tehostetusti verkko-opetusta ja -oppimista. Tuemme ensisijaisesti seuraavia järjestelmiä: Moodle, HILL, eduHILL, EXAM ja Tuudo.

Päivystys sekä henkilöstölle että opiskelijoille ma–to 8.00 – 17.30, pe 8.0015.00: puhelimella 044 710 3149 ja sähköpostilla esamk.support@samk.fi

 

Moodle

Moodle on käytettävissä normaalisti. eSAMK-tuen kautta saat apua Moodlen käytön ongelmissa (p. 044-710 3149 ja esamk.support@samk.fi).

 

EduHILL

Palvelee opiskelijoita keskinäisissä ryhmätöissä ja yhteydenpidossa opiskelijoiden omilta laitteilta.

EduHILLiin kirjaudutaan kuten sähköpostiin osoitteesta https://eduhill.webex.com ja ohje käyttöön on osoitteessa https://hill.samk.fi/ohjeet/henkilokohtainen-huone/. Tämä koskee kaikkia niitä opiskelijoita, joilla on student.samk.fi -sähköposti.

Jos sinulla on kysyttävää tai koet tarvitsevasi apua EduHILLin käyttöön liittyen, ota yhteyttä eSamk-tukeen, esamk.support@samk.fi, p. +358 44 710 3149

 

EXAM-tenttiakvaariot

 • Tenttiakvaarioita koskeva ajantasaisin tieto on aina löydettävissä EXAMin etusivulta osoitteesta exam.samk.fi
 • Tenttiakvaariot toimivat vain puolella konekapasiteetilla.
 • Aukiolot Porissa ovat toistaiseksi ma - pe klo 7 – 21 ja la 8 - 18. Ovien normaalin aukiolon ulkopuolella käytetään ovikoodia, joka on löydettävissä EXAMin etusivulta. Porin kampukselta on poistuttava viimeistään klo 21 ja lauantaina klo 18.
 • Aukiolot Raumalla toistaiseksi ovat ma - pe 7 – 21. Ovien ollessa lukittuna käytetään ovikoodia, joka on löydettävissä EXAMin etusivulta. Rauman kampukselta on poistuttava viimeistään klo 21. Lauantaisin kampus on suljettuna.
 • Kankaanpään kampuksella tenttiakvaario on avoinna klo ma-pe 8-16. Ovien ollessa suljettuna käytetään ovikoodia, joka on löydettävissä EXAMin etusivulta.
 • Huittisten kampuksella tenttiakvaario on avoinna ma-pe 9-16. Kulku kampukselle A-ovesta.
 • Tenttijöiden tulee poikkeuksellisesti käyttää tenttiakvaariossa maskia, siis aiemmasta ohjeistuksesta poiketen myös siirtyessään tenttikoneelle.
 • Kaikilta tenttikoneilta löytyy käsidesiä.
 • Peruuta tenttisi EXAM-järjestelmässä, jos et pääse paikalle. Näin vapautat ajan sitä kipeästi tarvitsevalle. Tentin voi peruuttaa myös tenttipäivänä.

Opettajat ohjeistavat aina tenttimisen koskien omia opintojaksojaan.

Tenttivierailut SAMKissa ovat mahdollisia Porissa ja opiskelijoillemme niissä korkeakouluissa, jotka tenttivierailupalvelunsa avaavat. Ajantasaisen listan tenttivierailuita sallivista korkeakouluista on saatavilla osoitteesta e-exam.fi/exam-tenttivierailu.

HUOM: Tenttivierailuiden osalta opiskelijan on tärkeää itse tarkistaa ko. korkeakoulun pandemiasta johtuvat poikkeusjärjestelyt sekä vielä juuri ennen tenttivierailua vierailukorkeakoulun akvaarion tilanne ja opiskelusähköpostinsa viimehetken muutosten varalta.

Opiskelija ei saa tulla tenttiin sairaana tai jos hän tuntee vähäisimmässäkään määrin itsensä sairaaksi. Tenttiakvaarioon varatun tentin voi myös perua vielä juuri ennen tentin alkua. Käsienpesu ennen ja jälkeen akvaariotentin on tarpeen.

eSAMK-tuki auttaa sekä EXAM-järjestelmän että tenttiakvaarion ongelmissa: esamk.support@samk.fi, +358 44 710 3149

 

Tuudo

Tuudo on opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tarkoitettu mobiilisovellus, josta löytyy mm. henkilökohtainen lukujärjestys, syksyn aikana kaikille opintojaksoille annettava opintojaksopalaute, kampuskarttoja, SAMKin tiedotteet, opiskelijaravintoloiden ruokalistat sekä kirjaston palveluita. Tuudo-sovelluksen voi ladata iOS- ja Android-laitteisiin niiden sovelluskaupasta. Tuudo pitää ladata omaan laitteeseen jo heti lukukauden alussa, koska sitä kautta näet mm. SAMKin pandemiatiedotteet SAMKin uutisissa.

Muista myös opintojaksopalaute, joka aktivoituu Tuudossa opintojakson Lokiin merkityn päättymispäivän jälkeisenä arkipäivänä ja saat siitä ilmoituksen Tuudoosi.

eSAMK-tuki auttaa mahdollisissa Tuudon ongelmissa, esamk.support@samk.fi, p. +358 44 710 3149

 

Kampuskirjastot

Juominen ja syöminen on kiellettyä opiskelukäyttöön tarkoitetuissa tiloissa, esimerkiksi kirjastossa. Tiloissa tulee käyttää maskia.

Kampuskirjastot ovat auki seuraavasti:

 • Rauman ja Porin kirjastossa vain varausten nouto ja lainaus itsepalveluna sekä palautus. Ryhmätilat eivät ole käytössä. Tarkemmat aukioloajat: samk.finna.fi/OrganisationInfo/Home
 • Rauman kirjastossa vain varausten nouto ja lainaus itsepalveluna sekä palautus. Ryhmätilat eivät ole käytössä. Tarkemmat aukioloajat: samk.finna.fi/OrganisationInfo/Home#86264
 • Kuninkaisten kirjasto palvelee verkossa. Kirjastossa lainat voi palauttaa palautuslaatikkoon kirjaston ulkopuolelle. Varausten nouto sopimuksen mukaan. Kirjaston tila on suljettu.
 • Taidekoulun kirjasto toimii omatoimikirjastona kampuksen aukioloaikoina. Aineistoa ei voi varata, mutta kirjastossa on automaatti, jolla voi lainata. Lainat voi palauttaa palautuslaatikkoon kirjaston ulkopuolelle.

INFOtelakka palvelee verkossa. Varaa ohjausaika lähettämällä sähköpostia osoitteeseen infotelakka@samk.fi.

Theseus-tallennukset tehdään normaalisti, kysymykset voi lähettää osoitteeseen theseus@samk.fi

Jos sinulla on kysyttävää kirjaston koronarajoituksista, katso tarkemmat yhteystiedot kirjaston nettisivuilta.

 

Jatkuvan oppimisen palvelut

Asiakaspalvelu hoidetaan verkossa, sähköpostitse ja puhelimitse.

Yhteystiedot

Avoin AMK:

In English: www.samk.fi/en/study/open-studies/

Täydennys- ja erikoistumiskoulutukset:

Ristiinopiskelu:

Jatkuvan oppimisen palveluiden henkilöstön yhteystiedot löytyvät em. nettisivuilta sekä www.samk.fi/opiskelu/taydennys-ja-erikoistumiskoulutukset/koulutuspalveluiden-yhteystiedot

 

Opiskelijapalvelut

Porin kampuksen opiskelijapalvelut palvelevat sähköisesti ja puhelimitse ma-pe klo 9-15. Kampustoimiston henkilökunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.samk.fi/opiskelu/yhteystiedot/#opiskelijaneuvonta

Rauman kampuksen opiskelijapalvelut toimivat sähköisesti. Asiakaspalveluaika ma-pe 9 – 15 (suljettu 11.30 – 12.30). Tiedustelut: opiskelijapalvelusihteeri Päivi Vahtokari, puh. 044 710 3503, paivi.vahtokari@samk.fi.
Taidekoulun kampustoimiston tavoittaa sähköisesti arkisin klo 9–15. Tiedustelut: opiskelijapalvelusihteeri Päivi Tuuliniemi, puh. 044 710 6191, paivi.tuuliniemi@samk.fi.

Kuninkaisten kampuksen opiskelijapalvelut toimivat sähköisesti ma-pe klo 8–15 . Tiedustelut: opiskelijapalvelusihteeri Kaija Kalliolevo, puh. 044 710 6301, kaija.kalliolevo@samk.fi. Voit myös sopia henkilökohtaisen tapaamisen.

Hakijapalveluiden yhteystiedot:

Tutkintotodistusta voi hakea normaalisti sähköisessä asioinnissa ja samalla vastataan AVOP-kyselyyn.

Opiskelutodistuksia ja virallisia opintosuoritusotteita ja erotodistuksia lähetetään opiskelijoille noin kerran viikossa.

 

Kansainväliset palvelut

Kansainvälisten palveluiden palvelut ovat tarjolla puhelimitse ja sähköpostilla, joiden kautta voit varata myös henkilökohtaisen keskusteluajan.

Seuraa päivittyvää tiedotetta: https://www.samk.fi/en/latest-information-on-the-coronavirus-situation/

Kehen ottaa yhteyttä: https://www.samk.fi/opiskelu/yhteystiedot/#vaihtopalvelut

THL:n tiedotukset: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

Migrin tiedotukset: https://migri.fi/en/article/-/asset_publisher/ajankohtaista-koronatilanteesta-voit-hoitaa-monia-lupa-asioita-verkossa-ala-asioi-palvelupisteessa-sairaana

 

ICT-palvelut

ICT-palvelujen ohjeita löytyy osoitteesta https://byod-info.samk.fi

Tukipyynnöt tulee tehdä ensisijaisesti ServiceDeskin kautta (https://samk.efectecloud.com)

Vain erittäin kiireelliset tilanteet puhelimitse (Helpdesk: +358 44 710 3080).

Ellei Tuudo ole vielä käytössä, se pitää asentaa heti. Myös Tuudo on SAMKin tiedotuskanava opiskelijoille.

VPN-käyttöä tulee rajoittaa vain opettajan erikseen sopimaan ja opastamaan opetukseen.

HILL-istunnoissa tietoverkon kapasiteettia on hyvä säästää sulkemalla livekameran kuva viimeistään esittelyjen jälkeen.

19.2.2021 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Lisää aiheesta

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.
| SAMK

SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMK on päivittänyt opiskelijoilleen ja työntekijöilleen seuraavaa ohjeistusta liittyen uuden koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan (COVID-19).
| SAMK

Palvelukeskus Soteekin toimintasuunnitelma syksylle 2020

Ohjeistus on päivitetty 17.8.2020.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Tahdotko verkkokaupan osaajaksi, HR-ammattilaiseksi tai kansainvälisen kaupan asiantuntijaksi? 📈 Milka ja Salla kertovat SK:n artikkelissa tarkemmin liiketalouden opinnoista SAMKissa!
.
Hae SAMKiin kevään yhteishaussa 17.-31.3.2021!
#samk #mysamk
https://www.satakunnankansa.fi/mainos/art-2000007839424.html

SAMKissa laaditaan maakunnallista ilmasto- ja energiastrategiaa vuoteen 2030. CANEMURE-hankkeessa harjoittelua tekevä energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Satu Palokangas kehottaa kaikkia osallistumaan vaikutustenarviointiin. #uusiutuvaenergia
https://www.samk.fi/uutiset/ehdotetuilla-ilmastotoimilla-myonteisia-vaikutuksia-satakuntaan/

Ammattikorkeakouluilla on keskeinen rooli kuntien ja alueen elinvoiman kehittämisessä.

Näin kirjoittaa rehtori-toimitusjohtajamme @jarim @SivistysTA:n blogissa:

https://www.sivista.fi/blogi/ammattikorkeakouluilla-on-keskeinen-rooli-kuntien-ja-alueen-elinvoiman-kehittamisessa/

#mysamk #ylpeästiamk

Navigointiin suunniteltujen syvyysmallien hyödyntämistä kehitetään ISTLAB-hankkeessa. Vedenalaisten mallien avulla merenpohjasta saadaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa luotseille ja alusten navigointijärjestelmiin.
https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping