Ohjeita opiskelijalle liittyen opiskelukäytäntöihin

Hyvä opiskelija, tärkeää opiskeluun liittyvää asiaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

19.3.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Continents

Päivitetty 23.3. (viimeisimmät päivitykset lihavoituna)

 

 1. SAMKin kampukset pidetään suljettuna 18.3. - 13.4.2020 (johtoryhmän päätös 16.3.2020). Tilanteen kehittymisestä tiedotetaan SAMKin verkkosivuilla: https://www.samk.fi/ajankohtaista-koronavirustilanteesta/
 2. Opinnot on merkitty lukujärjestyksiin ja ne toteutetaan joko kokonaan etänä, itse opiskellen tai muulla opettajan ilmoittamalla tavalla. Opettajat ohjeistavat opiskelijoita omien opintojaksototeutustensa käytänteistä poikkeustilanteen aikana. Myös opinnäytetyöohjaus ja -seminaarit hoidetaan verkon välityksellä. Kypsyysnäytteet kirjoitetaan vaihtoehtoisella tavalla, esim. opettajan valvomana HILLissä. Kypsyysnäytteestä sovitaan opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Seuraa vähintään kerran päivässä SAMKin student-sähköpostia ja Moodlea sekä Tuudoa/Oivaa.
 3. Mikäli opettaja on määritellyt opinnolle läsnäolovelvoitteen, se toteutuu myös verkkovälitteisessä opetuksessa poikkeustilan aikana. Opettajat ohjeistavat asiaa omien opintojaksojensa osalta.
 4. Jos olet menossa harjoitteluun, noudatat harjoittelupaikassa työnantajan ohjeistusta poikkeustilanteen aikana. Sosiaali- ja terveysalan harjoittelusta on oma erillinen linjauksensa, joka löytyy Oivasta ja verkkosivuilta.
 5. Mikäli harjoittelusi keskeytyy poikkeustilanteen vuoksi, pyydä suorittamastasi osuudesta työnantajalta työtodistus, jotta sinulle voidaan kirjata sen perusteella suoritustasi vastaava määrä harjoittelun opintopisteitä opintorekisteriin.
 6. Harjoittelusi peruuntuessa poikkeustilanteen vuoksi, etsi tilalle opintoja CampusOnlinen, muiden korkeakoulujen ja yliopistojen avoimen tarjonnasta. SAMK pyrkii lisäämään kesäopintotarjontaa myös.
 7. HOPS-kysymyksissä ole yhteydessä opettajatuutoriisi.
 8. EduHILL palvelee opiskelijoita keskinäisissä ryhmätöissä ja yhteydenpidossa opiskelijoiden omilta laitteilta. EduHILLiin kirjaudutaan kuten sähköpostiin osoitteesta https://eduhill.webex.com ja ohje käyttöön on osoitteessa https://hill.samk.fi/ohjeet/henkilokohtainen-huone/. Tämä koskee kaikkia niitä opiskelijoita, joilla on student.samk.fi -sähköposti. Jos sinulla on kysyttävää EduHILLin käyttöön liittyen, ota yhteyttä eSamk-tukeen. eSAMK-tuki auttaa tehostetusti verkko-opetusta ja –oppimista kampusten suljettuna olon aikana, tuemme erityisesti Moodlen, HILL:n ja EXAMin käyttöä.
  Etäpäivystys avoinna ma-pe 7:30 – 18:00, la 8:00 – 15:00 osoitteissa:

 9. EXAM-tenttiakvaariot ovat suljettuina toistaiseksi keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Opettajat antavat lisätietoa opintojaksojensa suoritusmahdollisuuksista. Myöskään tenttivierailuja muihin korkeakouluihin ei suositella sulun aikana Korona-riskin vuoksi.
 10. Moodle on käytettävissä normaalisti poikkeustilanteen aikana.
 11. Kampuskirjastot ovat suljettuina toistaiseksi keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Kirjastot palvelevat verkon kautta. Rauman ja Taidekoulun kampuksilla kirjastojen omatoimikäyttö on lopetettu. Painetut aineistot eivät ole lainattavissa, sähköisten aineistojen linkit löydät Finnasta. Lainat eivät eräänny eikä sulkemisajalta kerry myöhästymismaksuja. Lainoja voi palauttaa Raumalla kampuksen pääoven vieressä olevaan palautuslaatikkoon, muille kampuksille palautukset lähetetään postilla. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat apua tiedonhankinnasta, niin ota yhteyttä kirjaston yhteysosoitteisiin.
  - S-posti: kirjasto@samk.fi
  - INFOtelakka: infotelakka@samk.fi
  - Nettisivut: https://www.samk.fi/kirjasto/
  - Finna tiedonhakupalvelu: https://samk.finna.fi
  - Kampuskirjastojen ollessa suljettuna kirjasto päivystää INFOtelakan HILL-huoneessa https://www.samk.fi/kirjasto/infotelakka/.
  - Erityisesti haluamme auttaa etsimään opinnäytetyöhön liittyvää aineistoa, mutta palvelemme tietysti kaikissa kirjastoasioissa.
  -- arkisin klo 14 – 17
  -- lauantaisin 10 – 14
 12. Jatkuvan oppimisen palveluiden asiakaspalvelu hoidetaan verkon kautta/sähköpostitse ja puhelimitse:
  Avoin AMK:
  - s-posti: avoinamk@samk.fi
  - nettisivut: www.samk.fi/avoinamk
  - In English: www.samk.fi/en/study/open-studies/
  Täydennys- ja erikoistumiskoulutukset:
  - s-posti: koulutuspalvelut.samk@samk.fi
  - nettisivut: www.samk.fi/koulutuspalvelut
  Ristiinopiskelu:
  - s-posti: campusonline@samk.fi
  - nettisivut: www.samk.fi/ristiinopiskelu
  Jatkuvan oppimisen palveluiden henkilöstön yhteystiedot löytyvät em. nettisivuilta sekä www.samk.fi/opiskelu/taydennys-ja-erikoistumiskoulutukset/koulutuspalveluiden-yhteystiedot
 13. Opiskelijapalveluiden asiakaspalvelu hoidetaan puhelimitse ja sähköpostitse:
  Kampustoimistojen henkilökunnan yhteystiedot:
  https://www.samk.fi/opiskelu/yhteystiedot/#opiskelijaneuvonta
  Hakijapalveluiden yhteystiedot:
  sposti: hakijapalvelut@samk.fi
  www:  https://www.samk.fi/opiskelu/yhteystiedot/#hakijapalvelut
  Tutkintotodistusta voi hakea normaalisti sähköisessä asioinnissa ja samalla vastataan AVOP-kyselyyn. Tutkintotodistuksia tehdään kampusten ollessa suljettuna normaalisti. Tutkintotodistus postitetaan opiskelijalle valmistumispäivänä.
  Opiskelutodistuksia ja virallisia opintosuoritusotteita ja erotodistuksia lähetetään opiskelijoille noin kerran viikossa.
 14. Kesäkuun 12.6.2020 järjestettäväksi suunniteltu publiikki on peruttu.
 15. KELA tiedottaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksista opintotukeen ajantasaisesti nettisivuillaan https://www.kela.fi/korona
 16. Kansainväliset palvelut
  Seuraa jatkuvasti päivittyvää tiedotetta
  https://www.samk.fi/en/latest-information-on-the-coronavirus-situation/
  Kehen ottaa yhteyttä
  https://www.samk.fi/opiskelu/yhteystiedot/#vaihtopalvelut
  THL:n tiedotukset
  https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
  Migrin tiedotukset
  https://migri.fi/en/article/-/asset_publisher/ajankohtaista-koronatilanteesta-voit-hoitaa-monia-lupa-asioita-verkossa-ala-asioi-palvelupisteessa-sairaana
 17. ICT-palvelut
 • ICT-palvelujen ohjeita löytyy osoitteesta https://byod-info.samk.fi
 • Tukipyynnöt tulee tehdä ensisijaisesti ServiceDeskin kautta (https://samk.efectecloud.com)
 • Vain erittäin kiireelliset tilanteet puhelimitse (Helpdesk: +358 44 710 3080)
 • Ellei Tuudo ole vielä käytössä, se pitää asentaa heti. Myös Tuudo on SAMKin tiedotuskanava opiskelijoille.
 • VPN-käyttöä tulee rajoittaa vain opettajan erikseen sopimaan ja opastamaan opetukseen
 • HILL-istunnoissa tietoverkon kapasiteettia on hyvä säästää sulkemalla livekameran kuva viimeistään esittelyjen jälkeen

Opiskele ja käytä aikasi tehokkaaseen studeeraamiseen – oppimisen iloa!

19.3.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Lisää aiheesta

| SAMK

SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMK on antanut opiskelijoilleen ja työntekijöilleen ohjeistuksen liittyen uuden koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan (COVID-19).

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA