Ohjeita opiskelijalle liittyen opiskelukäytäntöihin

Tärkeää opiskeluun liittyvää asiaa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

9.10.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Continents

Päivitetty 9.10. Uusimmat muutokset lihavoituna. Päivitetty myös Ohjeistus opiskelijoille syksyn simulaatioihin ja kädentaitoharjoittelutilanteisiin.

Luethan myös SAMKin yleisohjeistuksen koronavirustilanteesta. 

Kampuksille maskisuositus

Opiskelijoiden suositellaan käyttävän kasvomaskia SAMKin kaikilla kampuksilla. Maskien käyttö on hyödyllistä etenkin tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on haasteellista kuten luokkatilaan sisään pääsyä odottaessa tai ruokalaan jonotettaessa.

Henkilökunnan suositellaan käyttävän maskia tai visiiriä kampuksilla opiskelijoiden kanssa lähikontaktissa oltaessa.

Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on ehdottomasti pidettävä kiinni.

Ethän missään tapauksessa tule kampuksille flunssaoireisena!

Uudet opiskelijat aloittavat opintonsa suunnitellusti kampuksilla. Jatkavat opiskelijat jatkavat pääosin etänä, mikäli oppimisen järjestelyt eivät edellytä kampuksella tapahtuvaa oppimista. Taudin vakavuuden ja taudin leviämisen estämiseksi opettaja osaamisalueen johtajan kanssa määrittelee yhdessä tilanteet, joissa oppimisen järjestelyt edellyttävät kampuksella tapahtuvaa oppimista. Opettajat ohjeistavat opintojaksoselosteella opiskelijoita omien opintojaksototeutustensa käytänteistä 14.8.2020 klo 16.00 mennessä.

Lukuvuoden aluksi on aina hyvä tarkastaa myös HOPS. Ole yhteydessä opettajatuutoriisi. Myös opinnäytetyöohjaus ja -seminaarit hoidetaan verkon välityksellä. Kypsyysnäytteet kirjoitetaan joko Examissa tai jo keväällä käytössä olleella vaihtoehtoisella tavalla, esim. opettajan valvomana HILLissä. Kypsyysnäytteestä sovitaan opinnäytetyön ohjaajan kanssa. Seuraa vähintään kerran päivässä SAMKin student-sähköpostia ja Moodlea sekä Tuudoa/Oivaa.

Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.

Mikäli opettaja on määritellyt opinnolle läsnäolovelvoitteen, se toteutuu myös verkkovälitteisessä opetuksessa, eli läsnäolovelvoite täyttyy sekä luokassa että verkossa olevalla läsnäololla opetuksen tapahtuessa. Opettajat ohjeistavat asiaa omien opintojaksojensa osalta.

Tuudo pitää asentaa nyt käyttöön, jotta voit helposti seurata myös sitä kautta SAMKin uutisia. Katso alta kohta Tuudo.

 

Matkustaminen ja saapuminen Suomeen ulkomailta

Lukukauden alkua varten kaikki ulkomailta (pois lukien maat, joihin Suomesta saa hallituksen ohjeen mukaan matkustaa) saapuvat tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä henkilökunta ohjataan THL:n ohjeistuksen mukaiseen karanteeniin, jolloin kampukselle ei voi saapua ja kaikki asiointi hoidettava sähköisesti. Toimi opintojen osalta opintojaksoselosteessa esitetyllä tavalla ja ole tarvittaessa yhteydessä tutoropettajaan.

Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää THL:n ohjeistuksen mukaista karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla.

THL:n matkustusohje löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Harjoittelusta

Jos olet menossa harjoitteluun, noudatat harjoittelupaikassa työnantajan ohjeistusta. Mikäli harjoittelusi keskeytyy, pyydä suorittamastasi osuudesta työnantajalta työtodistus, jotta sinulle voidaan kirjata sen perusteella suoritustasi vastaava määrä harjoittelun opintopisteitä opintorekisteriin.

Harjoittelusi peruuntuessa etsi tilalle opintoja SAMKin opintotarjonnasta sekä CampusOnlinen, muiden korkeakoulujen ja yliopistojen avoimen tarjonnasta. SAMKin opintotarjonnan löydät parhaiten opinto-oppaan opintojaksoselostehaun avulla (SAMKin nettisivut, Oman väen oikopolut, Opinto-opas). Anna hakuehdoksi aikarajaus (esim. alkamispäivämäärä 1.8.2020 ja päättymispäivämäärä 31.12.2020) ja suorita haku. Hakua voit lisäksi rajata käyttämällä hakuehtoina suorituspaikkaa, ryhmää tai koulutusohjelmaa.

 

Ohjeistus opiskelijoille syksyn simulaatioihin ja kädentaitoharjoittelutilanteisiin

Ohjeita päivitetään koronatilanteen ja siihen liittyvien ohjeistusten muuttuessa ja tarkennetaan, kun tulee ehdotuksia/huomioita tarkennuksista.

 • Ulkomailta saapuvat kaikki tutkinto-opiskelijat ovat THL:n ohjeistuksen mukaisessa karanteenissa maahan saavuttuaan
 • Simulaatioihin tullaan VAIN TERVEENÄ
 • Henkilöstön ja opiskelijoiden keskinäiset lähikontaktit minimoidaan
 • Ei kätellä
 • Opiskelijat harjoittelevat taitoja saman opettajan ohjauksessa koko päivän mahdollisuuksien mukaan
 • Turvaväli 1–2 metriä aina mahdollisuuksien mukaan opetustiloissa, puku- ja wc-tiloissa
 • Huomioidaan oikea käsi- ja yskimishygienia: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus#kasihygienia
 • Opettajilla on käytössä visiirit/kasvomaskit ja opiskelijoilla kasvomaskit. Näiden käytöstä annetaan erillinen ohjeistus simulaation alussa
 • Käsien pesu/desinfektio ennen simulaatiota, simulaation jälkeen, niistämisen/yskimisen/aivastamisen jälkeen. Mahdollinen lisäohjeistus annetaan tunneilla.

Simulaation alussa kerrataan (hyvä kerrata omatoimisesti myös jo ennen simulaatioihin osallistumista):

 • Laitteita käytetään suojakäsineet kädessä, jos mahdollista
 • Laitteiden puhdistus käytön jälkeen ApoWipe –pintadesinfektiopyyhkeellä tai EasyDes –pintadesinfektioaineella
 • Kaikki potilas-caset ovat eristys-caseja -> tulee suojainten pukemisen harjoittelua ja kun ollaan lähikontaktissa, on suojauduttu
 • Harjoiteltaessa kädentaitoja lähikontaktissa (esim. injektion laitto tai verikokeiden ottaminen) opiskelijat suojautuvat kasvomaskeilla ja opettaja visiirillä/kasvomaskilla

 

eSAMK-tuki

eSAMK-tuki auttaa tehostetusti verkko-opetusta ja -oppimista. Tuemme ensisijaisesti seuraavia järjestelmiä: Moodle, HILL, eduHILL, EXAM ja Tuudo.

Päivystys sekä henkilöstölle että opiskelijoille

 • 24.8. alkaen ma–to 8.00 – 17.30, pe 8.0015.00: puhelimella 044 710 3149 ja sähköpostilla esamk.support@samk.fi

 

Moodle

Moodle on käytettävissä normaalisti. eSAMK-tuen kautta saat apua Moodlen käytön ongelmissa (p. 044-710 3149 ja esamk.support@samk.fi).

 

EduHILL

Palvelee opiskelijoita keskinäisissä ryhmätöissä ja yhteydenpidossa opiskelijoiden omilta laitteilta.

EduHILLiin kirjaudutaan kuten sähköpostiin osoitteesta https://eduhill.webex.com ja ohje käyttöön on osoitteessa https://hill.samk.fi/ohjeet/henkilokohtainen-huone/. Tämä koskee kaikkia niitä opiskelijoita, joilla on student.samk.fi -sähköposti.

Jos sinulla on kysyttävää EduHILLin käyttöön liittyen, ota yhteyttä eSamk-tukeen, esamk.support@samk.fi, p. +358 44 710 3149

 

EXAM-tenttiakvaariot

Opettajat ohjeistavat tenttimisen koskien omia opintojaksojaan.

Tenttiakvaariot avataan rajoitetusti tenttimistä varten 3.8.2020 alkaen. Akvaarioista ovat käytössä Porin (3.8. alkaen), Rauman (10.8. alkaen) sekä Huittisten ja Kankaanpään (17.8. alkaen) akvaariot noin puolella konekapasiteetilla. Mahdollisten tenttisuoritusten määrä on tällöin vain noin puolet maksimimäärästä. Tenttiakvaarioiden aukioloajat noudattavat kampusten aukioloaikoja.

Tenttivierailut SAMKissa ovat mahdollisia Porissa ja opiskelijoillemme niissä korkeakouluissa, jotka tenttivierailupalvelunsa avaavat. Tässä vaiheessa näistä korkeakouluista ei vielä ole tarkkaa tietoa. Tenttivierailuiden osalta opiskelijan on tärkeää itse tarkistaa ko. korkeakoulun pandemiasta johtuvat poikkeusjärjestelyt sekä vielä juuri ennen tenttivierailua vierailukorkeakoulun akvaarion tilanne ja opiskelusähköpostinsa viimehetken muutosten varalta

Opiskelija ei saa tulla tenttiin sairaana tai jos hän tuntee vähäisimmässäkään määrin itsensä sairaaksi. Tenttiakvaarioon varatun tentin voi myös perua vielä juuri ennen tentin alkua. Käsienpesu ennen ja jälkeen akvaariotentin on tarpeen. Opiskelijoiden käyttöön tuodaan tenttiakvaarioiden eteen ja tenttipisteille käsien desinfiointiainetta. Käytössä on lisäksi tarvittaessa kertakäyttökäsineitä. Tenttitilaan saavuttaessa ei saa pitää hengityssuojaa ja muutoinkin normaalit tenttiakvaarion säännöt ovat voimassa.

eSAMK-tuki auttaa sekä EXAM-järjestelmän että tenttiakvaarion ongelmissa, esamk.support@samk.fi, p. +358 44 710 3149

 

Tuudo

Tuudo on opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tarkoitettu mobiilisovellus, josta löytyy mm. henkilökohtainen lukujärjestys, syksyn aikana kaikille opintojaksoille annettava opintojaksopalaute, kampuskarttoja, SAMKin tiedotteet, opiskelijaravintoloiden ruokalistat sekä kirjaston palveluita. Tuudo-sovelluksen voi ladata iOS- ja Android-laitteisiin niiden sovelluskaupasta. Tuudo pitää ladata omaan laitteeseen jo heti lukukauden alussa, koska sitä kautta näet mm. SAMKin pandemiatiedotteet SAMKin uutisissa.

eSAMK-tuki auttaa mahdollisissa Tuudon ongelmissa, esamk.support@samk.fi, p. +358 44 710 3149

 

Kampuskirjastot

Kampuskirjastot ovat auki seuraavasti:

 • Porin kirjasto ja sen tilat ovat auki syyslukukauden aikana ma-pe klo 9.00 – 17.00. Ryhmätilat ovat käytettävissä kampuksen aukioloaikoina (käynti kirjaston ja Agoran välisen käytävän kautta). Kirjaston asiakaspaikkoja on rajoitettu.
 • Rauman kirjasto ja sen tilat ovat omatoimikäytössä syyslukukauden aikana kampuksen aukioloaikoina, palveluajat näkyvät nettisivuilta. Kirjaston asiakaspaikkoja on rajoitettu.
 • Kuninkaisten kirjasto palvelee verkossa. Kirjastossa lainat voi palauttaa palautuslaatikkoon kirjaston ulkopuolelle. Varausten nouto sopimuksen mukaan. Kirjaston tila on suljettu.
 • Taidekoulun kirjasto toimii omatoimikirjastona kampuksen aukioloaikoina. Aineistoa ei voi varata, mutta kirjastossa on automaatti, jolla voi lainata. Lainat voi palauttaa palautuslaatikkoon kirjaston ulkopuolelle.

INFOtelakka palvelee verkossa. Varaa ohjausaika lähettämällä sähköpostia osoitteeseen infotelakka@samk.fi.

Jos sinulla on kysyttävää, katso tarkemmin kirjaston nettisivuilta tai ota yhteyttä kirjaston yhteysosoitteisiin:

 

Jatkuvan oppimisen palvelut

Asiakaspalvelu hoidetaan verkon kautta/sähköpostitse ja puhelimitse sekä Porin kampuksella.

Yhteystiedot

Avoin AMK:

In English: www.samk.fi/en/study/open-studies/

Täydennys- ja erikoistumiskoulutukset:

Ristiinopiskelu:

Jatkuvan oppimisen palveluiden henkilöstön yhteystiedot löytyvät em. nettisivuilta sekä www.samk.fi/opiskelu/taydennys-ja-erikoistumiskoulutukset/koulutuspalveluiden-yhteystiedot

 

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden asiakaspalvelun toiminta syyslukukaudella 2020. Palvelut ovat tarjolla myös puhelimitse ja sähköpostitse.

Porin kampuksen opiskelijapalvelut ovat auki tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 10.00-14.00. Tutkintotodistusanomukset ja muut todistukset kannattaa silti tilata sähköisesti kuten nykyisinkin. Opiskelijapalveluiden tiloihin pääsee kerralla yksi opiskelija hoitamaan asiaansa. Huolehdi jonossa välimatkoista. Älä saavu kampukselle, mikäli olet sairas tai tunnet itsesi sairaaksi.

Rauman kampuksen opiskelijapalvelut toimivat pääosin sähköisesti. Asiakaspalveluaika ma-pe 9 – 15 (suljettu 11.30 – 12.30). Tiedustelut: opiskelijapalvelusihteeri Päivi Vahtokari, puh. 044 710 3503, paivi.vahtokari@samk.fi.

Kankaanpään kampustoimisto on kiinni. Palvelu toimii sähköisesti. Kampustoimisto aukeaa elokuussa. Aukiolosta tiedotetaan myöhemmin.

Kuninkaisten kampuksen opiskelijapalvelut toimivat sähköisesti ma-pe klo 8–15 . Tiedustelut: opiskelijapalvelusihteeri Kaija Kalliolevo, puh. 044 710 6301, kaija.kalliolevo@samk.fi. Voit myös sopia henkilökohtaisen tapaamisen.

Kampustoimistojen henkilökunnan yhteystiedot: https://www.samk.fi/opiskelu/yhteystiedot/#opiskelijaneuvonta

Hakijapalveluiden yhteystiedot:

Tutkintotodistusta voi hakea normaalisti sähköisessä asioinnissa ja samalla vastataan AVOP-kyselyyn.

Opiskelutodistuksia ja virallisia opintosuoritusotteita ja erotodistuksia lähetetään opiskelijoille noin kerran viikossa.

 

Kansainväliset palvelut

Kansainvälisten palveluiden palvelut kampuksilla toteutetaan opiskelijapalveluiden yhteydessä olevissa työpisteissä ja aukioloaikoina. Katso yllä. Palvelut ovat tarjolla myös puhelimitse ja sähköpostilla, joiden kautta voit varata myös henkilökohtaisen keskusteluajan.

Seuraa päivittyvää tiedotetta: https://www.samk.fi/en/latest-information-on-the-coronavirus-situation/

Kehen ottaa yhteyttä: https://www.samk.fi/opiskelu/yhteystiedot/#vaihtopalvelut

THL:n tiedotukset: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

Migrin tiedotukset: https://migri.fi/en/article/-/asset_publisher/ajankohtaista-koronatilanteesta-voit-hoitaa-monia-lupa-asioita-verkossa-ala-asioi-palvelupisteessa-sairaana

 

ICT-palvelut

ICT-palvelujen ohjeita löytyy osoitteesta https://byod-info.samk.fi

Tukipyynnöt tulee tehdä ensisijaisesti ServiceDeskin kautta (https://samk.efectecloud.com)

Vain erittäin kiireelliset tilanteet puhelimitse (Helpdesk: +358 44 710 3080).

Ellei Tuudo ole vielä käytössä, se pitää asentaa heti. Myös Tuudo on SAMKin tiedotuskanava opiskelijoille.

VPN-käyttöä tulee rajoittaa vain opettajan erikseen sopimaan ja opastamaan opetukseen.

HILL-istunnoissa tietoverkon kapasiteettia on hyvä säästää sulkemalla livekameran kuva viimeistään esittelyjen jälkeen.

9.10.2020 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Lisää aiheesta

| SAMK

SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMK on päivittänyt opiskelijoilleen ja työntekijöilleen seuraavaa ohjeistusta liittyen uuden koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan (COVID-19).
| SAMK

Palvelukeskus Soteekin toimintasuunnitelma syksylle 2020

Ohjeistus on päivitetty 17.8.2020.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Työpeilin maksuton päätösseminaari Porissa ti 1.12. Tervetuloa kuulemaan Työpeilin tarina yrittäjävertaisuudesta ja miten Työpeili-ryhmissä hyvinvointi ja tuottavuus lisääntyvät.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen (24.11. mennessä): https://bit.ly/36S8Yrz
#hyvinvointi #yrittäjyys

Maksuttomassa Kiinnostaako konenäkö? -webinaarissa (pe 4.12.) tutustut konenäön mahdollisuuksiin, saat ajankohtaista tietoa ja esimerkkejä konenäön hyödyntämisestä teollisuudessa. Ilmoittautumiset to 3.12. klo 15 mennessä: https://bit.ly/330bYAZ
#konenäkö #webinaari #HLSRobo

The route to intelligent shipping contains many uncharted waters, and in order to sail through them a broad network of cooperation and vision will be needed.
#ISTLAB #maritime #intelligentshipping #testlaboratory
https://istlab.samk.fi/news/risk-management-challenges-intelligent-shipping/

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. SAMK on yksi erityisrahoituksen tänä vuonna saaneista ammattikorkeakouluista.
https://minedu.fi/-/ministerio-tukee-ammattikorkeakoulujen-tki-hankkeita-viidella-miljoonalla-eurolla
#samk