Ohjeita opiskelijalle liittyen opiskelukäytäntöihin

Tietoa SAMKin opiskelukäytännöistä ja tukipalveluista koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

16.6.2021 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Maapallo / The globe

Päivitetty 16.6.2021 Uusimmat muutokset lihavoituna.

Luethan myös SAMKin yleisohjeistuksen koronavirustilanteesta. Yleisohjeistuksesta löytyvät yleiset toimintamallit ja -ohjeet.

Kaikilla SAMKin kampuksilla tulee käyttää maskeja, jos turvavälejä ei pystytä noudattamaan.

Lue lisää yleisohjeistuksesta >

Juominen ja syöminen on kiellettyä opiskelukäyttöön tarkoitetuissa tiloissa, esimerkiksi kirjastossa.

Tällä hetkellä omien eväiden nauttiminen on sallittua Porin kampuksella:

 • A-osan kerroksissa 1 - 5 hissien edustan pöytäryhmissä
 • B-osassa kauppaan johtavan oven ulkopuolella olevissa pöytäryhmissä
 • C-osan toisessa kerroksessa opiskelijoiden olohuoneessa

Lukujärjestys kertoo, onko opetus kampuksella vai etänä.

Lukujärjestyksiin merkityistä ruokailujen jaksotuksista on ehdottomasti pidettävä kiinni.

Seuraa vähintään kerran päivässä SAMKin student-sähköpostia ja Moodlea sekä Tuudoa/Oivaa. Tuudo täytyy asentaa käyttöön, jotta opiskelija voi helposti seurata myös sitä kautta SAMKin uutisia. Katso alta kohta Tuudo.

Kampuksille tullaan vain terveenä. Ethän ota pienintäkään riskiä, saattaisit tartuttaa muut opiskelu- ja työympäristössämme.

Mikäli opettaja on määritellyt opinnolle läsnäolovelvoitteen, se toteutuu myös verkkovälitteisessä opetuksessa, eli läsnäolovelvoite täyttyy sekä luokassa että verkossa olevalla läsnäololla opetuksen tapahtuessa. Opettajat ohjeistavat asiaa omien opintojaksojensa osalta.

Hyvinvointiin liittyvissä asioissa auttaa SAMKin opiskelijahyvinvointisivu.

 

Matkustaminen ja saapuminen Suomeen ulkomailta

Kaikki ulkomailta (pois lukien maat, joihin Suomesta saa hallituksen ohjeen mukaan matkustaa) saapuvat tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä henkilökunta ohjataan THL:n ohjeistuksen mukaiseen karanteeniin, jolloin kampukselle ei voi saapua ja kaikki asiointi hoidettava sähköisesti. Toimi opintojen osalta opintojaksoselosteessa esitetyllä tavalla ja ole tarvittaessa yhteydessä tutoropettajaan. Ulkomailta saapuvat eivät kuitenkaan saa tulla SAMKin kampuksille 14 vuorokauteen Suomeen saapumisesta. Lue muut karanteeniohjeet pääohjeistuksesta.

Opiskelijoita ja henkilökuntaa pyydetään huomioimaan edelleen ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää THL:n ohjeistuksen mukaista karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla.

THL:n matkustusohje löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

Harjoittelusta

Jos olet menossa harjoitteluun, noudatat harjoittelupaikassa työnantajan ohjeistusta. Mikäli harjoittelusi keskeytyy, pyydä suorittamastasi osuudesta työnantajalta työtodistus, jotta sinulle voidaan kirjata sen perusteella suoritustasi vastaava määrä harjoittelun opintopisteitä opintorekisteriin.

Harjoittelusi peruuntuessa etsi tilalle opintoja SAMKin opintotarjonnasta sekä CampusOnlinen, muiden korkeakoulujen ja yliopistojen avoimen tarjonnasta. SAMKin opintotarjonnan löydät parhaiten opinto-oppaan opintojaksoselostehaun avulla (SAMKin nettisivut, Oman väen oikopolut, Opinto-opas). Anna hakuehdoksi aikarajaus (esim. alkamispäivämäärä 1.1.2021 ja päättymispäivämäärä 31.7.2021) ja suorita haku. Hakua voit lisäksi rajata käyttämällä hakuehtoina suorituspaikkaa, ryhmää tai koulutusohjelmaa.

 

Ohjeistus opiskelijoille simulaatioihin ja kädentaitoharjoittelutilanteisiin

 • Simulaatioihin, kuten kampuksille yleisesti, tullaan vain terveenä
 • Henkilöstön ja opiskelijoiden keskinäiset lähikontaktit minimoidaan
 • Ei kätellä
 • Opiskelijat harjoittelevat taitoja saman opettajan ohjauksessa koko päivän mahdollisuuksien mukaan
 • Turvaväli 1–2 metriä aina mahdollisuuksien mukaan opetustiloissa, puku- ja wc-tiloissa
 • Huomioidaan oikea käsi- ja yskimishygienia: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus#kasihygienia
 • Opettajilla on käytössä visiirit/kasvomaskit ja opiskelijoilla kasvomaskit. Näiden käytöstä annetaan erillinen ohjeistus simulaation alussa
 • Käsien pesu/desinfektio ennen simulaatiota, simulaation jälkeen, niistämisen/yskimisen/aivastamisen jälkeen. Mahdollinen lisäohjeistus annetaan tunneilla.

Simulaation alussa kerrataan (hyvä kerrata omatoimisesti myös jo ennen simulaatioihin osallistumista):

 • Laitteita käytetään suojakäsineet kädessä, jos mahdollista
 • Laitteiden puhdistus käytön jälkeen ApoWipe –pintadesinfektiopyyhkeellä tai EasyDes –pintadesinfektioaineella
 • Kaikki potilas-caset ovat eristys-caseja -> tulee suojainten pukemisen harjoittelua ja kun ollaan lähikontaktissa, on suojauduttu
 • Harjoiteltaessa kädentaitoja lähikontaktissa (esim. injektion laitto tai verikokeiden ottaminen) opiskelijat suojautuvat kasvomaskeilla ja opettaja visiirillä/kasvomaskilla

 

eSAMK-tuki

eSAMK-tuki auttaa tehostetusti verkko-opetusta ja -oppimista. Tuemme ensisijaisesti seuraavia järjestelmiä: Moodle, HILL, eduHILL, EXAM ja Tuudo.

Päivystys sekä henkilöstölle että opiskelijoille ma–to 8.00 – 17.30, pe 8.0015.00: puhelimella 044 710 3149 ja sähköpostilla esamk.support@samk.fi

 

Moodle

Moodle on käytettävissä normaalisti. eSAMK-tuen kautta saat apua Moodlen käytön ongelmissa (p. 044-710 3149 ja esamk.support@samk.fi).

 

EduHILL

Palvelee opiskelijoita keskinäisissä ryhmätöissä ja yhteydenpidossa opiskelijoiden omilta laitteilta.

EduHILLiin kirjaudutaan kuten sähköpostiin osoitteesta https://eduhill.webex.com ja ohje käyttöön on osoitteessa https://hill.samk.fi/ohjeet/henkilokohtainen-huone/. Tämä koskee kaikkia niitä opiskelijoita, joilla on student.samk.fi -sähköposti.

Jos sinulla on kysyttävää tai koet tarvitsevasi apua EduHILLin käyttöön liittyen, ota yhteyttä eSamk-tukeen, esamk.support@samk.fi, p. +358 44 710 3149

 

EXAM-tenttiakvaariot

 • Tenttiakvaarioita koskeva ajantasaisin tieto on aina löydettävissä EXAMin etusivulta osoitteesta exam.samk.fi
 • Tenttiakvaariot toimivat vain puolella konekapasiteetilla.
 • Aukiolot Porissa ovat toistaiseksi ma - pe klo 7 – 21 ja la 8 - 18. Ovien normaalin aukiolon ulkopuolella käytetään ovikoodia, joka on löydettävissä EXAMin etusivulta. Porin kampukselta on poistuttava viimeistään klo 21 ja lauantaina klo 18.
 • Aukiolot Raumalla toistaiseksi ovat ma - pe 7 – 21. Ovien ollessa lukittuna käytetään ovikoodia, joka on löydettävissä EXAMin etusivulta. Rauman kampukselta on poistuttava viimeistään klo 21. Lauantaisin kampus on suljettuna.
 • Kankaanpään kampuksella tenttiakvaario on avoinna klo ma-pe 8-16. Ovien ollessa suljettuna käytetään ovikoodia, joka on löydettävissä EXAMin etusivulta.
 • Huittisten kampuksella tenttiakvaario on avoinna ma-pe 9-16. Kulku kampukselle A-ovesta.
 • Tenttijöiden tulee poikkeuksellisesti käyttää tenttiakvaariossa maskia, siis aiemmasta ohjeistuksesta poiketen myös siirtyessään tenttikoneelle.
 • Kaikilta tenttikoneilta löytyy käsidesiä.
 • Peruuta tenttisi EXAM-järjestelmässä, jos et pääse paikalle. Näin vapautat ajan sitä kipeästi tarvitsevalle. Tentin voi peruuttaa myös tenttipäivänä.

Opettajat ohjeistavat aina tenttimisen koskien omia opintojaksojaan.

Tenttivierailut SAMKissa ovat mahdollisia Porissa ja opiskelijoillemme niissä korkeakouluissa, jotka tenttivierailupalvelunsa avaavat. Ajantasaisen listan tenttivierailuita sallivista korkeakouluista on saatavilla osoitteesta e-exam.fi/exam-tenttivierailu.

HUOM: Tenttivierailuiden osalta opiskelijan on tärkeää itse tarkistaa ko. korkeakoulun pandemiasta johtuvat poikkeusjärjestelyt sekä vielä juuri ennen tenttivierailua vierailukorkeakoulun akvaarion tilanne ja opiskelusähköpostinsa viimehetken muutosten varalta.

Opiskelija ei saa tulla tenttiin sairaana tai jos hän tuntee vähäisimmässäkään määrin itsensä sairaaksi. Tenttiakvaarioon varatun tentin voi myös perua vielä juuri ennen tentin alkua. Käsienpesu ennen ja jälkeen akvaariotentin on tarpeen.

eSAMK-tuki auttaa sekä EXAM-järjestelmän että tenttiakvaarion ongelmissa: esamk.support@samk.fi, +358 44 710 3149

 

Tuudo

Tuudo on opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tarkoitettu mobiilisovellus, josta löytyy mm. henkilökohtainen lukujärjestys, syksyn aikana kaikille opintojaksoille annettava opintojaksopalaute, kampuskarttoja, SAMKin tiedotteet, opiskelijaravintoloiden ruokalistat sekä kirjaston palveluita. Tuudo-sovelluksen voi ladata iOS- ja Android-laitteisiin niiden sovelluskaupasta. Tuudo pitää ladata omaan laitteeseen jo heti lukukauden alussa, koska sitä kautta näet mm. SAMKin pandemiatiedotteet SAMKin uutisissa.

Muista myös opintojaksopalaute, joka aktivoituu Tuudossa opintojakson Lokiin merkityn päättymispäivän jälkeisenä arkipäivänä ja saat siitä ilmoituksen Tuudoosi.

eSAMK-tuki auttaa mahdollisissa Tuudon ongelmissa, esamk.support@samk.fi, p. +358 44 710 3149

 

Kampuskirjastot

Juominen ja syöminen on kiellettyä opiskelukäyttöön tarkoitetuissa tiloissa, esimerkiksi kirjastossa.

Kampuskirjastot ovat heinäkuun ajan suljettuina, muuten kesällä auki seuraavasti:

 • Rauman ja Porin kirjastot omatoimikäytössä. Tarkemmat aukioloajat ja yhteystiedot näkee osoitteesta samk.finna.fi
 • Kuninkaisten kirjasto palvelee verkossa. Kirjastossa lainat voi palauttaa palautuslaatikkoon kirjaston ulkopuolelle. Varausten nouto sopimuksen mukaan. Kirjaston tila on suljettu.
 • Taidekoulun kirjasto toimii omatoimikirjastona kampuksen aukioloaikoina.

INFOtelakka palvelee verkossa. Varaa ohjausaika lähettämällä sähköpostia osoitteeseen infotelakka@samk.fi.

Theseus-tallennukset tehdään normaalisti, kysymykset voi lähettää osoitteeseen theseus@samk.fi

Jos sinulla on kysyttävää kirjaston koronarajoituksista, katso tarkemmat yhteystiedot kirjaston nettisivuilta.

 

Jatkuvan oppimisen palvelut

Asiakaspalvelu hoidetaan verkossa, sähköpostitse ja puhelimitse.

Yhteystiedot

Avoin AMK:

In English: www.samk.fi/en/study/open-studies/

Täydennys- ja erikoistumiskoulutukset:

Ristiinopiskelu:

Jatkuvan oppimisen palveluiden henkilöstön yhteystiedot löytyvät em. nettisivuilta sekä www.samk.fi/opiskelu/taydennys-ja-erikoistumiskoulutukset/koulutuspalveluiden-yhteystiedot

 

Opiskelijapalvelut

Porin kampuksen opiskelijapalvelut palvelevat sähköisesti ja puhelimitse ma-pe klo 9-15. Kampustoimiston henkilökunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://www.samk.fi/opiskelu/yhteystiedot/#opiskelijaneuvonta

Rauman kampuksen opiskelijapalvelut toimivat sähköisesti. Asiakaspalveluaika ma-pe 9 – 15 (suljettu 11.30 – 12.30). Tiedustelut: opiskelijapalvelusihteeri Päivi Vahtokari, puh. 044 710 3503, paivi.vahtokari@samk.fi.
Taidekoulun kampustoimiston tavoittaa sähköisesti arkisin klo 9–15. Tiedustelut: opiskelijapalvelusihteeri Päivi Tuuliniemi, puh. 044 710 6191, paivi.tuuliniemi@samk.fi.

Kuninkaisten kampuksen opiskelijapalvelut toimivat sähköisesti ma-pe klo 8–15 . Tiedustelut: opiskelijapalvelusihteeri Kaija Kalliolevo, puh. 044 710 6301, kaija.kalliolevo@samk.fi. Voit myös sopia henkilökohtaisen tapaamisen.

Hakijapalveluiden yhteystiedot:

Tutkintotodistusta voi hakea normaalisti sähköisessä asioinnissa ja samalla vastataan AVOP-kyselyyn.

Opiskelutodistuksia ja virallisia opintosuoritusotteita ja erotodistuksia lähetetään opiskelijoille noin kerran viikossa.

 

Kansainväliset palvelut

Kansainvälisten palveluiden palvelut ovat tarjolla puhelimitse ja sähköpostilla, joiden kautta voit varata myös henkilökohtaisen keskusteluajan.

Seuraa päivittyvää tiedotetta: https://www.samk.fi/en/latest-information-on-the-coronavirus-situation/

Kehen ottaa yhteyttä: https://www.samk.fi/opiskelu/yhteystiedot/#vaihtopalvelut

THL:n tiedotukset: https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

Migrin tiedotukset: https://migri.fi/en/article/-/asset_publisher/ajankohtaista-koronatilanteesta-voit-hoitaa-monia-lupa-asioita-verkossa-ala-asioi-palvelupisteessa-sairaana

 

ICT-palvelut

ICT-palvelujen ohjeita löytyy osoitteesta https://byod-info.samk.fi

Tukipyynnöt tulee tehdä ensisijaisesti ServiceDeskin kautta (https://samk.efectecloud.com)

Vain erittäin kiireelliset tilanteet puhelimitse (Helpdesk: +358 44 710 3080).

Ellei Tuudo ole vielä käytössä, se pitää asentaa heti. Myös Tuudo on SAMKin tiedotuskanava opiskelijoille.

VPN-käyttöä tulee rajoittaa vain opettajan erikseen sopimaan ja opastamaan opetukseen.

HILL-istunnoissa tietoverkon kapasiteettia on hyvä säästää sulkemalla livekameran kuva viimeistään esittelyjen jälkeen.

16.6.2021 | Teksti: Jani Wahlman | Kuva: Pixabay

Lisää aiheesta

SAMK kampus Porin rakennus kuvattuna taivasta vasten.
| SAMK

SAMKin sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa

SAMK on päivittänyt opiskelijoilleen ja työntekijöilleen seuraavaa ohjeistusta liittyen uuden koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan (COVID-19).
Maapallo / Earth
| SAMK

Palvelukeskus Soteekin toimintasuunnitelma syksylle 2020

Ohjeistus on päivitetty 17.8.2020.

Uusimmat uutiset

Kukkia / Flowers
| Opinnot ja opetus

SAMKin parhaat opinnäytetyöt palkittiin Osaaja-kilpailussa

SAMKin parhaat opinnäytetyöt palkitaan neljässä eri sarjassa vuosittain järjestettävässä Osaaja-kilpailussa. Vuoden 2021 opinnäytetyökilpailuun osallistuivat kaikki vuoden 2020 aikana valmistuneet opinnäytetyöt, joiden arvosana on paras eli 5.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Are you a tourism professional looking for taking the next step in your career? The international Master’s Degree Programme in Tourism Competitiveness Management educates highly competent and innovative tourism business specialists for demanding management and expert positions in tourism industry.Learn more about the programme and apply in the fall of 2021! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Tutkitaan -sarjan aiheena on tällä kertaa etäluotsaus. Etäluotsauksessa laiva luotsataan maista käsin tarvitsematta viedä luotsia fyysisesti laivalle. #etäluotsaus #merilogistiikka #samk #istlab #tutkitaan https://www.merilogistiikka.fi/tutkitaan/tutkitaan-etaluotsaus/

Kulttuuri on läsnä työelämässä monin tavoin kuten omassa arjessa @SatakunnanAMK kansainvälisten hankkeiden projektipäällikkönä. Keräsin yhteen työkaluja helpottamaan arkea tilanteisiin, joissa osallistujat edustavat eri kulttuureita. #työelämäntutkimus
👇
https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/101318/64143

Kiinnostaako liiketoiminnan kehittäminen #automaatio ja #robotiikka avulla? Ilmoittaudu nyt ja aloita maksuton #verkkokoulutus 1.9.2021. Toteuttajina #jamk ja @SatakunnanAMK. Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 16.6. https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Taydennyskoulutus/Liiketalousala/liiketoiminnallisesti-kestavan-robotiikan-kehittaja/

Miten hienoa kuulla, että @SatakunnanAMK kehitetty peli ja VR-todellisuus auttavat lapsia ja nuoria kuntoutuksessa 🙌 Kiitos! #Teentyötäjollaonmerkitystä 🤩@SataDigiHealth #raumanfysikaalinenhoitola

SAMKissa on tutkittu aurinkosähköjärjestelmän toimintaa palotilanteissa. Lue lisää ja tutustu saatavilla oleviin materiaaleihin.
https://www.samk.fi/uutiset/uutta-tutkittua-tietoa-aurinkosahkojarjestelman-toiminnasta-palotilanteessa/ #samk #aurinkosähkö #turvallisuus