Nollaenergiatalon voi toteuttaa myös vähähiilisesti

Suomessa valmistellaan siirtymistä lähes nollaenergiarakentamiseen uudiskohteissa, mutta SAMKissa valmistellaan jo siirtymistä kohti vähähiilistä nollaenergiarakentamista. Pientaloissa hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla.

8.3.2017 | Teksti: Meri Olenius | Kuva: Pond5

Talon puurunko

 

Ympäristötekijät näkyvät kaiken aikaa vahvemmin alalla kuin alalla. Ei ole yllättävää, jos uusiin rakennuksiin olennaisesti kuuluvan energiatodistuksen lisäksi kiinteistöjen myynti-ilmoituksissa kohta näkyy rakennuksen hiilijalanjälki.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan sitä, miten paljon jokin tuote tai toiminta aiheuttaa ilmastokuormaa eli kuinka paljon koko tuotteen tuotantoketjussa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Jos hiilijalanjäljen ottaa huomioon – ihan niitä pienimpiäkin valintoja tehdessä – voi jokainen vaikuttaa ilmaston hyväksi heti omilla toimillaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää, että kaikki rajoittavat päästöjään.

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Näin määritellään työ- ja elinkeinoministeriön Energia- ja ilmastotiekartta 2050:ssa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan aktiivista otetta toimenpiteisiin.

Asumisen valinnat

Pientaloissa hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla. Asumisessa voi vaikuttaa siihen, miten ja mitä energiaa käytetään. Oma energiantuotanto, esimerkiksi aurinkoenergia, on lisännyt suosiotaan merkittävästi. Tällä on helppo korvata mahdollisesti fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä tai lämpöä. Tämän lisäksi rakennuksen energiatehokkuutta voi kartoittaa ja parantaa esimerkiksi selvittämällä lämpövuotoja ja pitämällä huonelämpötilan sopivana.

SAMKissa on meneillään hanke nimeltä Vähä0 – Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa, jossa keskitytään energian lisäksi rakennukseen valittuihin materiaaleihin ja rakennuksen elinkaareen, sillä rakennus vaikuttaa ympäristöönsä koko elinkaarensa ajan.

Rakennuksen elinkaaren aikana

Elinkaaren aikana rakennuksen vaiheisiin kuuluvat materiaalit, rakentaminen, käyttö ja kierrätys. Kaikki nämä tuovat oman osansa rakennukseen elinkaaren kokonaispäästöihin eli sen hiilijalanjälkeen. Nollaenergiatalon voi siis toteuttaa monella eri tavalla. Valinnoista riippuen talon rakennusmateriaalien ilmastovaikutukset voivat poiketa toisistaan niin paljon, ettei edes vuosikymmenten aikana säästetty energia riitä sitä korvaamaan.

Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan sitä, että pientaloasujan on yksinkertaisempi vaikuttaa hiilijalanjälkeensä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuluttajien ja yritysten hyödynnettäväksi malleja siitä, miten eri energiatehokkuus- ja nollaenergiarakentamisen ratkaisut vaikuttavat yhtäältä siihen, että nollaenergiamääritelmät toteutuvat, ja toisaalta hiilijalanjälkeen. Osatavoitteena on lisätä pk-yritysten tietoisuutta vähäenergisten ratkaisujen hiilijalanjäljestä ja luoda mahdollisuuksia uudelle vähähiilisyystavoitteisiin perustuvalle liiketoiminnalle. Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan sitä, että pientaloasujan on yksinkertaisempi vaikuttaa hiilijalanjälkeensä.

Vähä0 – Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa on EAKR-rahoitteinen hanke.

SAMKin tuntiopettaja Meri Olenius.

Kirjoittaja

Meri Olenius

Älykkäät energiaratkaisut -tutkimusryhmän vetäjä

8.3.2017 | Teksti: Meri Olenius | Kuva: Pond5

Lisää aiheesta

Aurinkopaneeli kuv Petri Lahde
| Energia

SAMKin Porin kampukselle uudet kiinnostavat aurinkosähköjärjestelmät

Uudelle SAMK-kampukselle Poriin tulee erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä, joiden yhteisteho on noin 30kW. Tuotetulla energialla pystyisi kattamaan 450 neliömetrin suuruisen omakotitalon vuotuisen kokonaisenergiatarpeen. Järjestelmät ovat sekä opetus- että tutkimuskäytössä.
Aurinkopaneeleja katolla
| Energia

SAMK jakaa avointa aurinkoenergiatietoa

Moni aurinkoenergiasta kiinnostunut kaipaa havainnollista ja käytännönläheistä tietoa kotitalouksien aurinkosähkö- ja -lämpöratkaisuista. Solarforum-sivuilta voi seurata satakuntalaisissa omakotitaloissa tehtyjen ratkaisujen tuottoa.

Uusimmat uutiset

Kuvituskuva.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2023: Kohti älykästä tulevaisuutta

Millä kaikilla eri tavoilla ohjelmistotekniikkaa ja data-analytiikkaa hyödynnetään niin terveydenhuollossa, matkailualalla, uuden liiketoiminnan luomisessa kuin maataloudessa? RoboAI-viikon 21. huhtikuuta päättävä Älykkäät järjestelmät -tapahtuma avaa Tampereen yliopiston Porin yksikön tekemää tutkimusta ohjelmistotekniikan ja data-analytiikan parissa sekä yritysyhteistyötä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html