Nollaenergiatalon voi toteuttaa myös vähähiilisesti

Suomessa valmistellaan siirtymistä lähes nollaenergiarakentamiseen uudiskohteissa, mutta SAMKissa valmistellaan jo siirtymistä kohti vähähiilistä nollaenergiarakentamista. Pientaloissa hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla.

8.3.2017 | Teksti: Meri Olenius | Kuva: Pond5

New home construction framing

 

Ympäristötekijät näkyvät kaiken aikaa vahvemmin alalla kuin alalla. Ei ole yllättävää, jos uusiin rakennuksiin olennaisesti kuuluvan energiatodistuksen lisäksi kiinteistöjen myynti-ilmoituksissa kohta näkyy rakennuksen hiilijalanjälki.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan sitä, miten paljon jokin tuote tai toiminta aiheuttaa ilmastokuormaa eli kuinka paljon koko tuotteen tuotantoketjussa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Jos hiilijalanjäljen ottaa huomioon – ihan niitä pienimpiäkin valintoja tehdessä – voi jokainen vaikuttaa ilmaston hyväksi heti omilla toimillaan. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tärkeää, että kaikki rajoittavat päästöjään.

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Näin määritellään työ- ja elinkeinoministeriön Energia- ja ilmastotiekartta 2050:ssa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan aktiivista otetta toimenpiteisiin.

Asumisen valinnat

Pientaloissa hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla. Asumisessa voi vaikuttaa siihen, miten ja mitä energiaa käytetään. Oma energiantuotanto, esimerkiksi aurinkoenergia, on lisännyt suosiotaan merkittävästi. Tällä on helppo korvata mahdollisesti fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä tai lämpöä. Tämän lisäksi rakennuksen energiatehokkuutta voi kartoittaa ja parantaa esimerkiksi selvittämällä lämpövuotoja ja pitämällä huonelämpötilan sopivana.

SAMKissa on meneillään hanke nimeltä Vähä0 – Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa, jossa keskitytään energian lisäksi rakennukseen valittuihin materiaaleihin ja rakennuksen elinkaareen, sillä rakennus vaikuttaa ympäristöönsä koko elinkaarensa ajan.

Rakennuksen elinkaaren aikana

Elinkaaren aikana rakennuksen vaiheisiin kuuluvat materiaalit, rakentaminen, käyttö ja kierrätys. Kaikki nämä tuovat oman osansa rakennukseen elinkaaren kokonaispäästöihin eli sen hiilijalanjälkeen. Nollaenergiatalon voi siis toteuttaa monella eri tavalla. Valinnoista riippuen talon rakennusmateriaalien ilmastovaikutukset voivat poiketa toisistaan niin paljon, ettei edes vuosikymmenten aikana säästetty energia riitä sitä korvaamaan.

Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan sitä, että pientaloasujan on yksinkertaisempi vaikuttaa hiilijalanjälkeensä.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuluttajien ja yritysten hyödynnettäväksi malleja siitä, miten eri energiatehokkuus- ja nollaenergiarakentamisen ratkaisut vaikuttavat yhtäältä siihen, että nollaenergiamääritelmät toteutuvat, ja toisaalta hiilijalanjälkeen. Osatavoitteena on lisätä pk-yritysten tietoisuutta vähäenergisten ratkaisujen hiilijalanjäljestä ja luoda mahdollisuuksia uudelle vähähiilisyystavoitteisiin perustuvalle liiketoiminnalle. Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan sitä, että pientaloasujan on yksinkertaisempi vaikuttaa hiilijalanjälkeensä.

Vähä0 – Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa on EAKR-rahoitteinen hanke.

SAMKin tuntiopettaja Meri Olenius.

Kirjoittaja

Meri Olenius

Älykkäät energiaratkaisut -tutkimusryhmän vetäjä

8.3.2017 | Teksti: Meri Olenius | Kuva: Pond5

Lisää aiheesta

Aurinkopaneeli kuv Petri Lahde
| Energia

SAMKin Porin kampukselle uudet kiinnostavat aurinkosähköjärjestelmät

Uudelle SAMK-kampukselle Poriin tulee erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä, joiden yhteisteho on noin 30kW. Tuotetulla energialla pystyisi kattamaan 450 neliömetrin suuruisen omakotitalon vuotuisen kokonaisenergiatarpeen. Järjestelmät ovat sekä opetus- että tutkimuskäytössä.
SolarLEAP Satakunta Rauma
| Energia

SAMK jakaa avointa aurinkoenergiatietoa

Moni aurinkoenergiasta kiinnostunut kaipaa havainnollista ja käytännönläheistä tietoa kotitalouksien aurinkosähkö- ja -lämpöratkaisuista. Solarforum-sivuilta voi seurata satakuntalaisissa omakotitaloissa tehtyjen ratkaisujen tuottoa.

Uusimmat uutiset

yhteistyörobotit rivissä
| Automaatio ja teollisuus

RoboAI-viikko: NEXT2020-teknologiaseminaari – Satakuntalaiset yritykset kohti tuotannon digiloikkaa!

– Olemme havainneet, että konepajateollisuudessa on paljon potentiaalia tehdä automaatio- ja robotiikkaratkaisuja ja sitä kautta saada nostettua tuotannon digitalisaatioastetta. Kilpailukyvyn parantaminen satakuntalaisissa konepajoissa on tärkeää ja näemme, että sillä on laajempi merkitys yritysten menestymiselle tulevaisuudessa, selittää tapahtumaa järjestävä projektipäällikkö Timo Kerminen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Sosionomiopiskelijat Arttu Metsämäki ja Ilkka Toivonen olivat kuuden kuukauden harjoitteluvaihdossa Vietnamissa. Lue opiskelijoiden harjoittelukokemuksesta poikkeuksellisessa tilanteessa.
https://bit.ly/2FMhxe8
#samk #mysamk #ylpeästiamk #sosionomi #harjoittelu #opinnäytetyö

Ratkaisuja elintarviketeollisuuden vedenkäytön parempaan hallintaan -webinaari (maksuton) järjestetään 6.11. klo 9-12.15. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki täältä:
https://www.lyyti.fi/reg/Teknologisia_ratkaisuja_elintarviketeollisuuden_vedenkayton_parempaan_hallintaan_9000 Lisätietoja: @prizztech @SatakunnanAMK @WANDERSAMK #satafood @PJinstituutti

Tutustu SAMKin terveyden ja hyvinvoinnin simulaatiokeskukseen interaktiivisella virtuaalikierroksella. Virtuaalikierroksen ovat työstäneet yhdessä Santeri Saari, Anja Poberžnik, Sinikka Paukkunen ja Kirsti Virta.
https://bit.ly/2HbFc7S
#mysamk #simulaatiokeskus #ylpeästiamk

SAMK toivottaa hyvää syyslomaa!
Muista pysyä turvassa myös lomaillessa!

Have a nice autumn break!
Remember to stay safe!

#samk #mysamk #syysloma #autumnbreak #staysafe