Etsi

TuotekehitysPaja – työelämän pähkinät purtavana

TuotekehitysPajassa hankitaan taitoja, joita opiskelijat työelämässä tarvitsevat. Tiimit etsivät ratkaisuja yrityksiltä tuleviin kehittämistehtäviin. Puolen vuoden työskentely esitellään Grand Finalessa, jossa saadaan palautetta niin toimeksiantajalta, opettajilta kuin yleisöltäkin.

9.5.2018 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

Raumalla liiketaloutta opiskelevat Linda Kolehmainen ja Nita Vallimäki etsivät ratkaisuja interaktiiviseen teatteriesitykseen.
Raumalla liiketaloutta opiskelevat Linda Kolehmainen ja Nita Vallimäki etsivät ratkaisuja interaktiiviseen teatteriesitykseen.

SAMKissa on nyt nähty järjestyksessään kolmannet Grand Finale-tuotokset. TuotekehitysPajan isä, yliopettaja Niko Kandelin kertoo, että tällä kaudella opiskelijoita on kannustettu entistä enemmän ideoiden testaukseen, kokeiluihin ja jopa suunnanmuutoksiin, koska joskus on vain hyvä antaa asioille aikaa kehittyä ja muuttua.

Jari Taimin, Nita Vallimäen, Anton Murashevin ja Linda Kolehmaisen tehtävänä oli kehittää Rauman kaupunginteatterille interaktiivista teatteria. Kysymys kuului, miksi matkapuhelin pitää sulkea esityksen ajaksi, eikö sillä voisi ohjata esitystä?

– Teimme kyselyn aiheesta 41 opiskelijalle. Vastaajajakauma oli samankaltainen kuin teatterin kävijäkunta. Vastaajista 68 prosenttia ei halunnut lainkaan vaikuttaa teatteriesitykseen. Viisi prosenttia halusi, kertoo tiimin projektipäällikkönä toiminut Jari Taimi.

Tiimi päätyi ehdotukseen, jossa teatteri tulee ulos teatterista yhteistyökumppanien tiloihin, esitykset videoidaan  ja näitä videoita esitetään sopivien teatteriesitysten lomassa.

Ryhmän raumalaiset, Nita Vallimäki ja Linda Kolehmainen ovat molemmat kolmannen vuoden opiskelijoita International Business -koulutusohjelmassa.

– Opiskelumme perustuu muutenkin ongelmaperusteiseen oppimiseen, jossa oikeiden keissien kautta ratkaistaan ongelmia ja tehdään päätelmiä ja vastataan tuloksesta toimeksiantajalle. On hienoa, että vastapuolella oli koko ajan ihminen, jonka kanssa pystyy kommunikoimaan odotuksista ja edistymisestä ja sai myös vastaideoita, Nita kertoo.

– Meidän tehtävässämme parasta oli aiheen laajuus, joka antoi paljon mahdollisuuksia. Hienoa oli myös monialainen tiimi. Meidän lisäksemme siinä oli yrittäjä-tradenomiksi opiskeleva Jari ja rakennusinsinööriksi opiskeleva Anton, molemmat Porin kampukselta, Linda kertoo.

Naiset kertovat, että jokaisen kokemusta ja opiskelutaustaa käytettiin hyväksi tehtävässä. Yllätysmomentin toi se, että kenelläkään ei ollut ennestään kovin suurta tietämystä teatterialasta, mutta se oli tässä tapauksessa pelkästään hyvä asia.

Tiedonkulusta virtuaalimatkailuun

Marraskuussa 2017 työnsä aloittaneiden tiimien ongelmakenttä oli moninainen. Teamturva247 etsi ratkaisuja turva-alan yrityksen tiedonkulkuun. Team Hoivakoti kokeili virtuaalimatkailun käytettävyyttä ikääntyneiden palveluna. Yksi tiimeistä etsi uusia ansaintamalleja Kamu-kaupunkisovellukselle. Team Euroports pureutui näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa ja yksi tiimeistä etsi Rauman kaupungille uusia tapoja markkinoida itseään maailmankartalle.

TuotekehitysPaja lyhyesti

  • Avoin kaikille SAMKin opiskelijoille. Projektitiimit muodostetaan hakemusten perusteella. Opiskelijat ansaitsevat opintopisteitä.
  • Jokaisessa tiimissä kaksi pääasiallista roolia: projektipäällikkö ja projektitiimin jäsen. Projektipäällikön tehtävä on vastata suunnitelman rakentamisesta ja työskentelyn etenemisestä. Projektipäällikön suorituksen laajuus on 15 opintopistettä ja projektitiimin jäsenen 10 opintopistettä.
  • Etu toimeksiantajalle: toiminnan kehittämiseen ulkopuolista näkemystä, sekä mahdollisuuden verkostoitua tulevien ammattiosaajien kanssa.
  • Kehittämiskohteena voi olla fyysinen tuote tai toimintamalli, kuten prosessi tai muu aineeton tuote.
  • Projektiaiheen tarjoaminen ja osallistuminen on yritykselle muuten maksutonta, mutta yritys vastaa projektitiimille aiheutuneista materiaalikustannuksista tai muista suorista
  • Projektin määrittelyssä toimeksiantaja saa tukea TuotekehitysPajan ohjaavilta opettajilta.

www.tuotekehityspaja.fi

Uusimmat

| Liiketoiminta

Opiskelijamme työllistyvät: ”Liiketalous vakuutti minut monimuotoisuudellaan”

SAMKista taloushallinnon tradenomiksi valmistunut Janica Hakala piti opintojen tahdin tiukkana ja valmistui suunniteltua aikaisemmin, työpaikan ollessa jo tiedossa. Hän haaveili nuorempana alasta taiteen parissa. Hän punnitsi pitkään, omistaako elämänsä taiteelle vai hankkiiko palkkatyön, jonka ohella voisi jatkaa maalausharrastustaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA