Mobiilirobotista autonominen kuljetusrobotti – toimintoja optimoimalla kohti tavoitetta

Satasairaalan ja SAMKin testbed-toiminnan pilotointi jatkui kesän kynnyksellä Satasairaalassa. Edellinen testaus kuljetusrobotilla tehtiin samassa ympäristössä helmikuussa 2021. Kuljetusrobotin ohjelmiston päivityksen jälkeen huomattiin robotin toimintojen parantuneen ja testaus koettiin tarpeelliseksi uusia. Pilotoinnin testauksessa mukana olivat Nina Karttunen, Santeri Saari ja Mervi Vähätalo.

18.8.2021 | Teksti: Nina Karttunen, Petra O'Rourke | Kuva: Santeri Saari, Nina Karttunen

Mobiilirobotti Satasairaalan käytävällä.
Mobiilirobotti matkalla päiväsairaalasta syöpätautien poliklinikalle.

Pilotoinnin tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kuljetusrobotiikan käytettävyydestä ja soveltumisesta sairaalalogistiikan palveluihin esim. lääkkeiden kuljetukseen. Pilotoinnista saadun tiedon avulla voidaan arvioida kuljetusrobotiikan kustannusvaikuttavuutta ja käyttömahdollisuuksia sairaalalogistiikassa ja sairaalaympäristössä.

Esivaiheessa testattiin vanha, aiemmin suunniteltu ja toteutettu reitti sairaala-apteekista päiväsairaalaan ja syöpätautien poliklinikalle. Testauksessa arvioitiin kuljetusrobotin parempaa mahdollisuutta suoriutua ko. tehtävästä ajankäytön ja toimintaympäristön näkökulmasta. Kartoitettua reittiä parannettiin lisäämällä toimintamahdollisuuksia huomioiden eri tilanteiden ja toimintaympäristön vaatimukset.

Kuljetusrobotin toimintoja parannettiin ohjelmoitujen karttojen viimeistelyllä, nopeuden ja välimatkojen säätelyllä, liikeratojen tarkentamisella ja lasernäön huomioimisella korkeuserojen havainnoinnissa. Uutena kokeiluna kuljetusrobotille kartoitettiin reitti eri laboratorioiden (kemia, patologia) ja tähystys- sekä leikkausosaston välille.

 

Havaintoja matkalta

Kuvassa Santeri päivittää mobiilirobottia.

Yhteistyöllä kohti tulevaisuutta. Kuvassa mobiilirobotin kartan päivitystä tekee Santeri Saari SAMKista, vieressä pilotoinnin testausta seuraavat Mervi Vähätalo SAMKista ja Veli-Matti Salo Satasairaalasta.

– Mobiilirobotille tehty päivitys osoittautui hyväksi ja se suoriutui tehtävästään nopeammin kuin edellisen testauksen yhteydessä. Toimintaympäristön havainnoinnissa huomattiin, että kuljetusrobotin liikkumisesta ja työskentelystä tarvitaan luonnollisesti paljon ohjeistusta ja toimintaohjeita sekä henkilökunnalle että sairaalan asiakkaille. Sen kulkureitit tulee olla näkyvillä ja ilmoittaa selkeästi. Hissiverkoston laajuus ja yhtenäisen verkon puute estivät vielä mobiilirobotin kulun yksin ja etäseurannan, kertoo Mervi Vähätalo.

Tulevaisuudessa sairaalan käytävillä saattaa liikkua uudenlaista työvoimaa, mutta toimiakseen aukottomasti ja luotettavan työntekijän tavoin, tulee vielä huomioida paljon asioita toimintaympäristön lisäksi. Testausten avulla saadaan tärkeää tietoa tulevaisuuden tarpeista ja vaatimuksista, joita kuljetusrobotilta vaaditaan sairaalaympäristössä.

 

Testbed-toiminnan kehittäminen on osa Tulevaisuuden Sairaala innovaatioalustana -hanketta.

 

Lisätiedot:

Mervi Vähätalo, lehtori, Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke
p. 044 710 3983
mervi.vähätalo@samk.fi

Henna Kyhä, Projektipäällikkö, Tulevaisuuden sairaala innovaatioalustana -hanke
p. 044 710 3134
henna.t.kyhä@samk.fi

Anu Holm, tekoälyn tutkimusryhmän vetäjä
p. 044 710 3148
anu.holm@samk.fi

 

 

Osallistuvien organisaatioiden logot.

18.8.2021 | Teksti: Nina Karttunen, Petra O'Rourke | Kuva: Santeri Saari, Nina Karttunen

Lisää aiheesta

Kuvassa opiskelijat ohjaavat mobiilirobotin käsiohjauksella hissiin.
| Teknologia

Kohti tulevaisuuden sairaalaa

Satasairaalan ja SAMKin testbed-toiminnan pilotointi aloitetaan sairaalan tarvelähtöisellä mobiilirobottikokeilulla. Kokeilussa testataan robotin soveltuvuutta tilauksesta tehtävään, asiakaskohtaiseen lääketilaukseen.
Benjamin Dalmas.
| Hyvinvointi ja terveys

Kansainvälisen yhteistyön avulla kohti tehokkaampaa terveysdatan hyödyntämistä

Kulunut kevät on ollut Tulevaisuuden sairaala -projektille tehokas. Suurimmat askeleet on otettu Aurian tietoaltaan ympärille rakennettavan teknologian edistymisessä: toimivan tietoturvallisen etätyöskentelyaseman valmistuminen ulkopuolisen tutkijan hyödynnettäväksi on tulevan palvelumallin kannalta tärkeää.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Syksyn 2021 korkeakoulujen yhteishakuun jätettiin valtakunnallisesti yhteensä noin 34 400 hakemusta. Kaikkien haussa olleiden AMK-tutkintojen keskuudesta yhdeksänneksi suosituin oli SAMKin Liiketalouden verkkototeutus. @yleuutiset #katsetulevaisuuteen
https://yle.fi/uutiset/3-12102237

SAMKiin oli syksyn hauissa yhteensä 3033 hakijaa. Valtakunnallisessakin vertailussa huippusuosituksi nousi Liiketalouden verkkototeutus, johon oli yli tuhat hakijaa. #yhteishaku #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/syksyn-haut-paattyivat-liiketalouden-verkkototeutus-edelleen-huippusuosittu/

Kuvataiteen opiskelijat ovat luoneet taideteoksia, jotka johdattelevat katsojansa seikkailulle tulevien mestareiden mielenmaisemaan. Näyttely on avoinna SAMK Taidekoulun kampuksen galleriassa lokakuun alkupuolelle asti. #katsetulevaisuuteen #kuvataide
https://www.samk.fi/uutiset/kahden-kerroksen-vakea-taidekoulun-sadonkorjuu/

Huittisista Urjalaan johtava Taikayöntie on yksi maamme virallisista matkailuteistä. Reitti halutaan uuteen kukoistukseen. SAMKin vetämä ideointitilaisuus pidetään Punkalaitumen kunnantalossa torstaina 30.9. @kokemaenjoki #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/09/14/taikayontie-uuteen-kukoistukseen-ja-matkailukartalle/

Uunituoreessa videossa esitellään, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeen pilottikohteissa. #hiilijalanjälki #hiilikädenjälki #katsetulevaisuuteen #kestävästiamk
https://youtu.be/nNZTPqrNjeA