Etsi

Miten tehdään turvallinen kotikäynti? − Opinnäytetyönä valmistumassa kattava koulutuspaketti

Sosionomiopiskelija Pertti Naukkarinen on toiminut 25 vuotta palomiehenä. Hän on kohdannut työssään monenlaisia kotikäyntitilanteita.

4.10.2016 | Teksti: Inna Saarinen | Kuva: Inna Saarinen

paloharjoitus

Opiskelijat pääsivät harjoittelemaan palavan ihmisen sammuttamista.

Yhdellä opintojaksolla opiskelijat puhuivat viranomaisen suorittamasta kotikäynnistä.

− Juttelin muille opiskelijoille, mitä tulee tehdä, ettei tilanne kärjisty. Miten tilanteeseen tullaan? Miten reagoida, jos paikalla on lapsia? Mihin kaikkeen kannattaa kiinnittää huomioita? Pertti Naukkarinen kertoo.

Hän huomasi, ettei turvallisesta kotikäynnistä ole sosiaalialan näkökulmasta oikein materiaalia olemassa. Aihe oli niin kiinnostava ja ajankohtainen, että Naukkarinen päätyi tekemään aiheesta opinnäytetyön ja järjestämään koulutuspäivän. Päivässä olivat mukana sosiaalipäivystyksen, poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon edustajat, jotka toivat luennoilla erilaisia näkökulmia asiaan.

Päivä järjestettiin pilottina sosiaalialan aikuisopiskelijoille, jotka harjoittelivat oppimaansa myös erilaisissa rastitehtävissä. Päivän päätteeksi opiskelijat pääsivät tekemään kotikäynnin simuloidusti. Ryhmän opiskelijoista suurin osa tekee sosiaalityötä työkseen jo nyt.

Opinnäytetyö valmistumassa

Pertti Naukkarisen tekee opinnäytetyön turvallisesta kotikäynnistä.

Pertti Naukkarinen

Pertti Naukkarisen opinnäytetyönä valmistuu vielä tämän syksyn aikana koulutuspaketti. Siinä käydään läpi kotikäynnin perusasioita sosiaalialan näkökulmasta, eli esimerkiksi sijoittumista tilassa, havainnointia, tilannetajua, vuorovaikutusta ja pelkoakin.

− Jos kohtaa uhkaavan tilanteen, pelko on normaalia. Kaikki pelkäävät. Tärkeintä on pohtia, miten voi olla näyttämättä pelkoa ja miten siitä voi saada jopa voimavaraa, Pertti Naukkarinen kertoo.

Erilaiset tilanteet voivat tulla todella nopeasti eteen. Esimerkiksi arkisesti alkanut tilanne voi muuttua yhtäkkiä uhkaavaksi. Itseluottamus on tällöin todella tärkeässä asemassa. Siihen auttaa erilaisten tilanteiden tuntemus.

− Koti on intiimi ja pyhä paikka ihmiselle. Toisaalta kodeissa tapahtuu paljon myös pahaa. Omalla toiminnalla täytyy osata hallita tilannetta toisen kotonakin. Aina täytyy itse olla tilanteen tasalla, Pertti Naukkarinen muistuttaa.

− Valmistuva koulutuspaketti auttaa jatkossa kaikkien sellaisten ammattien edustajia, jotka tekevät asiakastöitä ihmisten kotona, Naukkarinen lupaa.

Poliisin rastipisteellä käytiin läpi turvallista kulkua asuntoon.

Poliisin rastipisteellä käytiin läpi turvallista kulkua asuntoon.

Ainutlaatuinen opinnäytetyöaihe

Naukkarisen opinnäytetyön ohjausryhmään kuuluu varsin kattava joukko asiantuntijoita; sosiaalipäivystyksen, ensihoidon, poliisin, pelastuslaitoksen ja SAMKin edustajat.

Opinnäytetyön ohjaaja, opettaja Heli Rautava kehuu Pertti Naukkarisen opinnäytetyön aihetta ainutlaatuiseksi.

− Tätä näkökulmaa ei ole aiemmin sisältynyt opintoihin ja tällaista osaamista kuitenkin kentällä tarvitaan, hän kertoo.

Heli Rautava muistuttaa, ettei koulutuksessa käydä läpi pelkästään sitä, miten tulee kohdata aggressiivinen asiakas, vaan mitä kaikkea tulee ottaa huomioon kotikäynnillä, miten ennakoinnilla voi vaikuttaa.

− On tärkeää osata ennakoida tilanteita niin, ettei esimerkiksi itsepuolustusta vaativiin tilanteisiin ajauduta.

Heli Rautava on itsekin oppinut asioita käytännössä työskennellessään aiemmin kenttätyössä sosiaalialalla.

− Innostus sosiaalialan opintoihin lähti siitä, kun olin apuna lastenkodissa. Vaikka kohtasin todella haastavia nuoria, ei heidän kanssaan ollut mitään ongelmaa. En edes koskaan korottanut heille ääntäni, Pertti Naukkarinen kertoo.

Lisää aiheesta

| SAMK

SAMKista valmistuu 253 opiskelijaa − Tutustu myös opinnäytetöihin

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) on maanantaina 19.12. valmistumispäivä. Kaikkia syyskaudella valmistuvia juhlitaan tässä yhteisessä valmistumisjuhlassa eli publiikissa.
| Opinnot ja opetus

Kaksikymppinen sosiaalialan koulutus sai muotokuvansa

Miltä sosiaaliala näyttää tällä hetkellä? SAMKista valmistunut esitystaiteilija Tiia-Mari Kolibri hahmotteli 20-vuotisjuhlien keskusteluista sosiaalialan nuorekkaan ja rennon muotokuvan.

SAMK in social media

@SAMK IN TWITTER