Etsi

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiseen mahdollisuus pitkästä aikaa

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen on jälleen mahdollisuus. SAMKin, DIAKin ja TAMKin järjestämä kokonaisuus alkaa ensi syksynä ja päättyy keväällä 2019. Osaamista tarvitaan: henkinen pahoinvointi, syrjäytyminen ja päihteiden käyttö on osin muuttunut, mutta ei vähentynyt.

18.4.2018 | Teksti: Anne Sankari | Kuva: Anne Sankari

20180411 Tapio Myllymaa SAMK ByAS
Tapio Myllymaa

Kun SAMKin Tapio Myllymaalta kysyy, miten hän mainostaisi opintoja, hän vastaa epäröimättä. Tehtävät ovat vaativia ja tarvitaan erikoistuneita osaajia.
– Nyt on taas tilaisuus päivittää vanhaa ja saada kokonaan uutta tietoa ja osaamista.

Opinnoissa jokainen lisää omaa osaamistaan: sosionomi omaansa, sairaanhoitaja omaansa.

Opinnoissa jokainen lisää omaa osaamistaan: sosionomi omaansa, sairaanhoitaja omaansa.
– Moniammatillisuus ei tarkoita, että kaikki tekisivät samaa, vaan että jokainen on vahva omassa osaamisessaan. Ei voi jakaa osaamistaan, jos ei ole mistä jakaa, valottaa Myllymaa moniammatillisessa tiimissä työskentelyn ideaa.

Ammattilaisen on kuitenkin ymmärrettävä kokonaisuus, esimerkiksi se, millainen merkitys liikunnalla on mielenterveys- ja päihdetyössä ja osata konsultoida liikunta-alan osaajia – tai vaikkapa kasvatusalan ammattilaisia.

Työt ovat muuttuneet. Nyt korostuu työntekijän kyky tehdä ratkaisuja ja kantaa vastuuta itsenäisesti. Mielenterveystyön painopiste on jo vuosia ollut avohoidossa, ja on eri asia tehdä töitä kentällä kuin sairaalan isossa tiimissä. Asiantuntijan on tunnettava palvelujärjestelmät ja osattava ohjata niihin, osattava olla vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa ja tehdä yhteistyötä monien muidenkin tahojen kanssa.

Opintokokonaisuus suunnitellaan valmiiksi kevään aikana. Hyviä tutkittuja työskentelymenetelmiä on valtavasti. Myllymaa sanoo, että vuodenkin koulutuksessa on valinnanvaikeus sen suhteen, mitä otetaan mukaan. Mukana olevilla ammattikorkeakouluilla on omat erityisosaamisensa: SAMKilla esimerkiksi meillä kehitetty SomeBody. Koulutuksessa on tarkoitus käyttää myös kokemusasiantuntijoita.
– Asiakkaan oman asiantuntijuuden ohi ei saa kävellä, sanoo Myllymaa.

Kaikkiin ammattikorkeakouluihin valitaan omat opiskelijat, SAMKiin 20, ja kaikilla on samat lähiopetuspäivät. Opinnoissa käytetään käänteistä opetusta: opiskelijat tulevat lähijaksoihin valmistautuneina, jotta tapaamisista saadaan paras hyöty irti. SAMKissa tutoropettajina ovat Tapio Myllymaa ja Arja Ruisniemi.

Katso tulevat koulutuksemme tapahtumakalenterista

18.4.2018 | Teksti: Anne Sankari | Kuva: Anne Sankari

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

SomeBody® auttaa itseluottamukseen

Ihmisen hyvinvointi on rakennettu niin, että kehon, mielen ja ympäristön tulisi olla synkronissa keskenään. Jos jossain jokin mättää, täytyy olla välineitä sen työstämiseen. SomeBody-menetelmän on viime vuosien aikana koettu tukevan lasten, nuorten ja aikuisten minäkäsitystä ja itsetuntoa.
| Hyvinvointi ja terveys

Esimiesten vertaisfoorumit tuovat hyvää työpaikoille

Esimiehen työ on monenlaista – ei helpoimmasta päästä. SAMKin Foorumix-hankkeessa kehitetyt esimiesten vertaisfoorumit, ”foorumixit”, antavat esimiehille säännöllisen mahdollisuuden hengähtää, saada voimaa ja vinkkejä samassa tilanteessa olevilta.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA